Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
4/135/0 Gminna Rada Narodowa w Korycinie powiat Sokółka 1946-1954 [1955-1960] 0 rozwiń
Zarząd Gminny: Dział Ogólno-Organizacyjny – protokóły GRN, Prezydium, kontrola, sprawy osobowe, odprawy sołtysów, lata 1946 – 1950, sygn. 1-5, Dział Finansowo-Budżetowy – budżety, sprawozdania rachunkowe, lata 1946 – 1950, sygn. 6-17, Dział Gospodarki Gminnej – klasyfikacja gruntów, wykaz gospodarstw rolnych, spis rolny, wykaz przedsiębiorstw handlowych, przemysłowych i rzemieślniczych, lata 1946 – 1949, sygn. 18-24, Dział Administracyjny – sprawy budowlane, lata 1949 – 1950, sygn. 25, Prezydium Gminnej Rady Narodowej: Referat Ogólno-Administracyjny – wykaz teczek, inspekcje, plany i sprawozdania, protokóły sesji, Prezydium, komisji, zebrań sołtysów, osobowe, przesiedleńcze, lata 1950 – 1954, sygn. 26-44, Referat Budżetowo-Finansowy – budżety, lata 1951 – 1953, sygn. 45-47, Referat Gospodarki Komunalnej – grobownictwo wojenne, ochrona ppoż., lata 1951 – 1953, sygn. 48-49, Referat Rolny – akcja siewna, gospodarstwa opuszczone, maszyny rolnicze, lata 1952 – 1954, sygn. 50-52, USC – powszechny spis ludności, rok 1950, sygn. 53-55, Referat Ewidencji Ludności – sprawozdania, statystyka, Dopływy: Protokół sesji i posiedzeń Prezydium GRN, rok 1950, sygn. 57-58, Budżety roczne, lata 1950 – 1951, 1954, sygn. 59-61. Dopływ z dn. 2008-09-25; nab.3059/2008r. 22 j.a. - 0,26 mb Liczba jednostek w zespole: 83
4/136/0 Gminna Rada Narodowa w Krynkach powiat Sokółka 1945-1953 [1954-1959] 0 rozwiń
Zarząd Gminny: Dział Ogólno-Organizacyjny – protokóły posiedzeń GRN, Prezydium, Zarządu, komisji, kontrola wewnętrzna, lata 1946 – 1950, sygn. 1-5, Dział Finansowo-Budżetowy – budżet, sprawozdania rachunkowe, lata 1947 – 1948, sygn.6-7, Dział Gospodarki Gminnej – oświetlenie ulic, rok 1950, sygn. 8, Dział Administracji Społecznej – oświata, kultura, rok 1950, sygn. 9, Dział Administracyjny – bezpieczeństwo, ochrona granic, ochrona ppoż., zbrodnie hitlerowskie, areszty, lata 1950 – 1951, sygn. 10-12, Referat Wojskowy – okólniki, sprawozdania, kontrola, odprawy referentów, lata 1945 – 1947, sygn. 13-16, Prezydium Gminnej Rady Narodowej: Referat Ogólno-Administracyjny – inspekcje, plany i sprawozdania, protokóły sesji, Prezydium, komisji, zebrań sołtysów, osobowe, wykazy instytucji, lata 1950 – 1953, sygn. 17-35, Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych – oświata, lata 1950, 1952, sygn. 36, Referat Gospodarki Komunalnej – ochrona ppoż., elektryfikacja wsi, lata 1950 – 1953, sygn. 37-39, Referat Rolny – spis rolny, rok 1950, sygn. 40, Dopływy: Budżety roczne, lata 1950, 1952, sygn. 41-42. Dopływ z dn. 2008-09-24; nab.3055/2008r. 7 j.a. - 0,07 mb Liczba jednostek w zespole: 49
4/137/0 Zarząd Gminny Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Kuźnicy powiat Sokółka 1947, 1949-1954 [1955-1959] 0 rozwiń
Zarząd Gminny: Dział Ogólno-Organizacyjny – sprawozdania, kontrola, lata 1947, 1950, sygn. 1-2, Dział Finansowo-Budżetowy – budżet, sprawozdanie, podatek gruntowy, lata 1947 – 1950, sygn. 3-5, Prezydium Gminnej Rady Narodowej: Referat Ogólno-Administracyjny – plany, sprawozdania, protokóły sesji i Prezydium, rok 1954, sygn. 6-8, Referat Budżetowo-Finansowy – budżety roczne, lata 1950 – 1954, sygn. 9-12. Dopływ z dn. 2008-09-25; nab. 3060/2008r. 12 j.a. - 0,17 mb Liczba jednostek w zespole: 24
4/138/0 Gminna Rada Narodowa w Nowym Dworze powiat Sokółka 1946-1954 [1955-1959] 0 rozwiń
Zarząd Gminny: Dział Ogólno-Organizacyjny – sprawozdania, kontrola, lata 1946, 1949 – 1950, sygn. 1-2, Dział Finansowo-Budżetowy – budżet, sprawozdanie, podatek gruntowy, lata 1947 – 1950, sygn. 3-5, Dział Gospodarki Gminnej – ankieta dot. Klasyfikacji gruntów, rok 1949, sygn. 6, Prezydium Gminnej Rady Narodowej: Referat Ogólno-Administracyjny – protokóły posiedzeń Prezydium, Zespołu Gospodarczego, Komisji Podatkowej, rok 1954, sygn. 7-9, Referat Finansowo-Budżetowy – budżety roczne, lata 1950 – 1952, 1954, sygn. 10-13. Dopływ z dn. 2008-09-24; nab.3057/2008r. 1 j.a. - 0,02 mb Liczba jednostek w zespole: 14
4/139/0 Gminna Rada Narodowa w Sidrze powiat Sokółka 1945-1954 [1955-1959] 0 rozwiń
Zarząd Gminny: Dział Ogólno-Organizacyjny – zarządzenia, kontrola, posiedzenia GRN, Zarządu, Prezydium, komisji, zebrań sołtysów, sprawozdania osobowe, lata 1945 – 1950, sygn. 1-11, Dział Finansowo-Budżetowy – budżety, sprawozdania rachunkowe, lata 1945 – 1950, sygn. 12-22, Dział Gospodarki Gminnej – szarwarki, wykazy gospodarstw, zasiewów, zwierząt, pszczelarzy, spis rolny, klasyfikacja gruntów, lata 1945 – 1950, sygn. 23-32, Dział Administracji Społecznej – walka z analfabetyzmem, organizacja szkół, lata 1948 – 1950, sygn. 33-35, Dział Administracyjny – ochrona ppoż., ruch budowlany, lata 1945, 1949 – 1950, sygn. 36-37, Liga Kobiet – protokóły posiedzeń koła, lata 1949 – 1950, sygn. 38-39, Prezydium Gminnej Rady Narodowej: Referat Ogólno-Administracyjny – zarządzenie, inspekcje, sprawozdania, protokóły sesji, Prezydium, komisji, zebrań gromadzkich, osobowe, lata 1950 – 1954, sygn. 40-58, Referat Budżetowo-Finansowy – budżety, lata 1950 – 1951, sygn. 59-61, Referat Gospodarki Komunalnej – ochrona ppoż., drogi, groby żołnierzy radzieckich, lata 1950 – 1952, sygn. 62-64, Referat Rolny – spis rolny, rok 1950, sygn. 65, USC – powszechny spis ludności, rok 1950, sygn. 66-67, Dopływy: Budżety roczne, lata 1951, 1953, 1954, sygn. 68-70. Dopływ z dn. 2008-09-24; nab.3056/2008r. 14 j.a. - 0,20 mb Liczba jednostek w zespole: 84
4/140/0 Gminna Rada Narodowa w Sokółce powiat Sokółka 1945-1954 [1955-1956] 0 rozwiń
Zarząd Gminny: Dział Ogólno-Organizacyjny – statut i regulamin biura, sprawozdania, protokóły GRN, zebrań sołtysów, kontrola, lata 1946 – 1950, sygn. 1-9, Dział Finansowo-Budżetowy – budżety, sprawozdania rachunkowe, podatek gruntowy, lata 1946 – 1950, sygn. 10-21, Dział Gospodarki Gminnej – scalanie, klasyfikacja gruntów, wykazy rzemieślników, młynów, lata 1946 – 1950, sygn. 22-24, Dział Administracji Społecznej – wykazy szkół, bibliotek, studzien, elementarzy, łaźni, lata 1948, 1950, sygn. 25-27, Dział Administracyjny – wykazy zniszczeń wojennych, rok 1948, sygn. 28, Prezydium Gminnej Rady Narodowej: Referat Ogólno-Administracyjny – wykaz teczek, kontrola, sprawozdania, protokóły sesji, Prezydium, komisji, zebrań sołtysów, osobowe, podział adm., lata 1950 – 1954, sygn. 29-51, Referat Finansowy – budżety, zatrudnienie, lata 1951, 1953, sygn. 52-54, Referat Rolny – pomoc sąsiedzka, klasyfikacja gruntów, melioracja, przeciętne plany, scalanie, lata 1951 – 1952, sygn. 55-60, Dopływy: Protokóły posiedzeń komisji GRN, lata 1953 – 1954, sygn. 61-65, Budżety roczne, lata 1950, 1952, 1954, sygn. 66-68, Wypisy z akt notarialnych sokólskich z lat 1937 i 1938 stwierdzających prawa własności ziemi, lata 1948, 1952, sygn. 69. Dopływ z dn. 2008-09-24; nab.3058/2008r. 1 j.a. - 0,02 mb Liczba jednostek w zespole: 70
4/141/0 Gminna Rada Narodowa w Suchowoli powiat Sokółka [1939] 1945-1954 [1955-1959] 0 rozwiń
Zarząd Gminny: Wymiar danin komunalnych, spis podatników, rok 1939, sygn. 1, Dział Ogólno-Organizacyjny – protokóły posiedzeń GRN, Zarządu, zebrań sołtysów, kontrola, charakterystyka stanu ludnościowego i gospodarczego gminy, działalność Gminnego Komitetu Opieki Społecznej, budowa linii kolejowej, lata 1946 – 1950, sygn. 2-12, Dział Finansowo-Budżetowy – budżety, sprawozdania rachunkowe, podatek gruntowy, lata 1945 – 1950, sygn. 13-25, Dział Gospodarki Gminnej – roboty drogowe, parcelacja majątku, spisy rolne, lata 1946 – 1949, sygn. 26-28, Dział Administracji Społecznej – organizacja szkół, rok 1949, sygn. 29, Prezydium Gminnej Rady Narodowej: Referat Ogólno-Administracyjny – inspekcje, sprawozdania, protokóły sesji, Prezydium, komisji, odprawy sołtysów, aktyw gminy, skargi i zażalenia, lata 1950 – 1954, sygn. 30-62, Referat Budżetowo-Finansowy – budżety, rejestry pomiarowe dla wymiaru podatku gruntowego, lata 1950 – 1953, sygn. 63-67, Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych – oświata, lata 1951 – 1953, sygn. 68, Referat Gospodarki Komunalnej – ekshumacja zwłok żołnierzy radzieckich, lata 1950 – 1951, sygn. 69, Referat Rolny – akcja siewna, lata 1952 – 1953, sygn. 70, Dopływy: Budżet roczny, rok 1954, sygn. 71, Wykazy gospodarstw rolnych, rok 1953, sygn. 72. Dopływ z dn. 23-09-2008r., nab.3053/2008r. 8 j.a. - 0,10 mb. Dopływ z dn. 28,01,20r. 2 j.a-0,01, mb. Liczba jednostek w zespole: 82
4/142/0 Gminna Rada Narodowa w Szudziałowie powiat Sokółka 1946-1954 [1955-1959] 0 rozwiń
Zarząd Gminny: Dział Ogólno-Organizacyjny – statut, regulamin biura, protokóły posiedzeń GRN, Prezydium, Zarządu, sprawozdania, kontrola, komisje, wykazy radnych, podział adm., lata 1946 – 1950, sygn. 1-11, Dział Finansowo-Budżetowy – budżety, sprawozdania rachunkowe, lata 1947 – 1950, sygn. 12-19, Dział Administracji Społecznej – oświata, walka z analfabetyzmem, lata 1949 – 1950, sygn. 20, Prezydium Gminnej Rady Narodowej: Referat Ogólno-Administracyjny – inspekcje, protokóły sesji, Prezydium, komisje, sprawozdania osobowe, sołtysi, lata 1950 – 1953, sygn. 21-29, Referat Budżetowo-Finansowy – budżety, sprawozdania, lata 1950 – 1952, sygn. 30-34, Referat Gospodarki Komunalnej – wykaz studni, rok 1952, sygn. 35, Referat Rolny – statystyka, rok 1952, sygn. 36, Dopływy: Protokóły sesji GRN, rok 1954, sygn. 37, Protokóły posiedzeń komisji GRN, rok 1954, sygn. 38, Budżet na 1954 r., rok 1953, sygn. 39. Dopływ z dn. 23-09-2008r., nab.3054/2008r. 6 j.a. - 0,07 mb. Dopływ z dn. 22-07-2009r., nab.3184/2009r. 13 j.a. - 0,14 mb. (wymagają konserwacji) Liczba jednostek w zespole: 58
4/143/0 Zarząd Gminny w Zalesiu powiat Sokółka 1947-1954 [1955-1959] 0 rozwiń
Zarząd Gminny: Dział Ogólno-Organizacyjny – protokóły posiedzeń GRN, rok 1948, sygn. 1, Dział Finansowo-Budżetowy – sprawozdanie, budżet, lata 1947 – 1948, sygn. 2-3, Prezydium GRN: Referat Finansowo-Budżetowy – budżety roczne, lata 1951, 1954, sygn. 4-5. Dopływ z dn. 2008-09-26; nab.3062/2008r. 6 j.a. - 0,06 mb Liczba jednostek w zespole: 11
4/144/0 Zarząd Miejski w Łapach [1885-1931] 1944-1950 0 rozwiń
Książka uchwał Rady Miejskiej m. Łapy, lata 1926 – 1930, sygn. 1, Dział Ogólno-Organizacyjny – statut organizacyjny, regulamin Biura, protokóły posiedzeń Zarządu, sprawozdania, sprawy osobowe, referendum, wybory do Sejmu, lata 1944 – 1950, sygn. 2-16, Dział Administracyjny – meldunki o nieszczęśliwych wypadkach, wysiedleńcy, uchodźcy, repatrianci-wykazy, lata 1946 – 1947, sygn. 17-18, Dział Administracji Społecznej – szkolnictwo-komisja oświatowa, subwencje i in., akcje społeczne, danina narodowa, opieka społeczna, rzeźnia miejska-ubój zwierząt i in., lata 1946 – 1947, lata 19-23, Dział Finansowo-Budżetowy – budżety administracyjne Zarządu, szpitala, sprawozdania rachunkowe, lata 1946 – 1949, sygn. 24-38. korekta ewidencji/ nab.3374/2011r.; 1885-1931, 2 j.a.-0,08 mb. Liczba jednostek w zespole: 40
4/145/0 Biuro Delegata Ministra Budownictwa na Województwo Białostockie 1949-1951 0 rozwiń
Okólniki i zarządzenia, lata 1949 – 1951, sygn. 1-6, Sprawozdania i protokóły – sprawozdania z postępu robót budowlanych, posiedzenia Zespołu Inspektorów Nadzoru, lata 1949 – 1951, sygn. 7-14, Sprawy przydziału i rozdziału robót budowlanych, lata 1949 – 1951, sygn. 15-24, Porozumienia wstępne, rok 1950, sygn. 25-35, Zlecenia wykonania dokumentacji technicznej, lata 1949 – 1951, sygn. 36-40, Sprawy zaopatrzenia materiałowego, lata 1949 – 1951, sygn. 41-46, Pisma dot. całokształtu działalności BPP i innych przedsiębiorstw budowlanych, lata 1949 – 1951, sygn. 47-68. Liczba jednostek w zespole: 68
4/146/0 Dyrekcja Okręgowa Szkolenia Zawodowego w Białymstoku [1945] 1949-1958 0 rozwiń
Zarządzenia i instrukcje władz zwierzchnich, lata 1949 – 1952, sygn. 1-2, Organizacja D.O.S.Z. i szkolnictwa zawodowego – obsada personalna, reorganizacja władz szkolnictwa zawodowego w 1956 r., orzeczenia organizacyjne szkół, lata [1948] 1949 – 1958, sygn. 3-14, Zebrania i konferencje – protokóły, lata [1947] 1949 – 1956, sygn. 15-20, Lokale szkolne – przekazywanie i adaptacja budynków szkolnych, ewidencja lokali i uposażenia, lata [1945] 1949 – 1956, sygn. 21-26, Kontrole i wizytacje – protokóły, lata [1948] 1949 – 1958, sygn. 27-42, Sprawozdania opisowe ogólne – roczne D.O.S.Z. (za rok 1951/1952) oraz dyrektorów szkół, lata 1952 – 1956, sygn. 43-48, Statystyka ogólna – sprawozdania statystyczne dotyczące wyników nauczania, składu osobowego nauczycieli, uczniów, uposażenia szkół, lata 1949 – 1956, sygn. 49-90, Nauczyciele i uczniowie – sprawozdania statystyczne, lata [1948] 1949 – 1953, sygn. 91-92, Zatrudnianie i płace – sprawozdania roczne dot. stanu zatrudnienia i wysokości płac, lata 1954 – 1957, sygn. 93-98, Wyniki nauczania – sprawozdania opisowe i statystyczne, lata 1954 – 1957, sygn. 99-103, Finanse, budżety – preliminarze i sprawozdania budżetowe roczne, zbiorcze i jednostkowe, lata 1953 – 1957, sygn. 104-112, Inwestycje – sprawozdania roczne z realizacji inwestycji, lata 1952 – 1958, sygn. 113-119, Warsztaty szkolne – sprawozdania dot. produkcji warsztatów, ewidencja warsztatów i ich uposażenia, lata 1952 – 1958, sygn. 120-138, Internaty – statystyka za 1949 r. oraz problem wychowawców internatu, lata 1949 – 1956, sygn. 139-140, Sprawozdawczość różna – biblioteki, kultura fizyczna i sport, bhp, stypendia, i in., lata 1953 – 1958, sygn. 141-146, Protokóły kontroli, lata 1954 – 1958, sygn. 147-166, Sprawy dyscyplinarne, lata 1956 – 1958, sygn. 167-170, Protokóły przekazania szkół ministerstwom, rok 1951, sygn. 171, Budżety, lata 1951 – 1952, sygn. 172-173, Sprawy lokalizacji szkół, rok 1950, 174-175, Analiza sieci zasadniczych szkół zawodowych, rok 1953, sygn. 176, Sprawozdania statystyczne, rok 1953, sygn. 177. Liczba jednostek w zespole: 177
4/147/0 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku 1949-1952 0 rozwiń
I referat – odpowiada departamentowi prezydialnemu i zawiera plany kontroli oraz sprawozdania Delegatury, lata 1948 – 1952, sygn. 1-13, II referat: Instytucje podległe Centralnemu Urzędowi Szkolenia Zawodowego, lata 1950 – 1953, sygn. 14-20, Organizacje społeczne i zawodowe, lata 1950 – 1952, sygn. 21-34, Kultura Fizyczna i Sport, lata 1950 – 1952, sygn. 35-41, Resort Bezpieczeństwa Publicznego i Obrony Narodowej, lata 1950 – 1951, sygn. 42-51, III referat: Resort Sprawiedliwości, lata 1950 – 1952, sygn. 52-58, Resort Administracji Publicznej, lata 1950 – 1952, sygn. 59-80, Resort Gospodarki Komunalnej, lata 1950 – 1952, sygn. 81-101, IV referat: Resort Rolnictwa i Reform Rolnych Min. PGR, lata 1950 – 1952, sygn. 102-186, Resort Leśnictwa, lata 1950 – 1952, sygn. 187-200, V referat: Resort Oświaty, lata 1950 – 1952, sygn. 201-227, Resor Kultury i Sztuki, lata1950 – 1952, sygn. 228-240, Resort Zdrowia, lata 1950 – 1952, sygn. 241-260, Resort Pracy i Opieki Społecznej, lata 1950 – 1952, sygn. 261-271, VI referat: Resort Komunikacji, lata 1950 – 1952, sygn. 272-285, Resort Transportu Drogowego, lata 1950 – 1952, sygn. 286-288, Resort Poczt i Telekomunikacji, lata 1951 – 1952, sygn. 289-295, Resort Budownictwa, lata 1950 – 1952, sygn. 296-321, VII referat: Resort Przemysłu Spółdzielczości, lata 1950 – 1952, sygn. 322-357, VIII referat: Resort Handlu Wewnętrznego, lata 1950 – 1952, sygn. 358-381, IX referat: Resort Finansów, lata 1950 – 1952, sygn. 382-424. Liczba jednostek w zespole: 424
4/148/0 Pełnomocnik Ministerstwa Kontroli Państwowej w Białymstoku 1952-1957 0 rozwiń
I. Departament /referat/ organizacyjni-instruktorski, lata 1952 – 1955, sygn. 1-3, II. Zespół Kontroli Państwowej Przemysłu Lekkiego, lata 1953 – 1956, sygn. 4-42, III. Zespół Kontroli Państwowej Przemysłu Drobnego i Spółdzielczości Pracy, lata 1953 – 1957, sygn. 43-87, IV. Zespół Kontroli Państwowej Rolnictwa i Spółdzielczości Wiejskiej, lata 1953 – 1957, sygn. 88-135, V. Zespół Kontroli Państwowej Leśnictwa, lata 1953 – 1957, sygn. 136-144, VI. Zespół Kontroli Państwowej Skupu, Magazynowania i Przemysłu Zbożowego, lata 1953 – 1956, sygn. 145-159, VII. Zespół Kontroli Państwowej Skupu i Kontraktacji, lata 1953 – 1956, sygn. 160-186, VIII. Zespół Kontroli Państwowej Budownictwa, rok 1953, sygn. 187-188, IX. Zespół Kontroli Państwowej Finansów, lata 1953 – 1957, sygn. 189-220, X. Zespół Kontroli Państwowej Obrotu Towarowego, lata 1953 – 1957, sygn. 221-275, XI. Zespół Kontroli Państwowej Zdrowia i Opieki Społecznej, lata 1953 – 1957, sygn. 276-284, XII. Zespół Kontroli Państwowej Oświaty i Kultury, lata 1952 – 1953, sygn. 285-289, XIII. Zespół Kontroli Państwowej Rad Narodowych, lata 1952 – 1958, sygn. 290-300. Liczba jednostek w zespole: 300
4/149/0 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku [1922-1949] 1950-1973 [1974-2014] 0 rozwiń
149/1 Wydział Organizacyjno– Prawny 1950-1973: Sesje Wojewódzkie Rady Narodowej, 1950-1973, sygn. 1-53; Uchwały WRN, 1965-1973, sygn. 762-765; Realizacja uchwał WRN 1957-1966, sygn. 54-59; Kontrola wykonania uchwał WRN, 1967-1973, sygn. 766-771; Spotkania posłów i radnych z wyborcami, 1957-1969, sygn. 60-73;Wybory do Sejmu i Rad Narodowych, 1965-1973, sygn. 74-101;Interpelacje i wnioski radnych zgłoszone na sesjach, 1958-1969, sygn. 102-108;Komisje WRN 1950-1973, sygn. 109-246; Posiedzenia prezydium WRN, 1950-1973, sygn. 247-586;Wykonanie uchwał Prezydium Rządu, Rady Państwa i Rady Ministrów 1954-1972, sygn. 593-596; Rozporządzenia, zarządzenia, okólniki organów nadrzędnych, 1965-1969, sygn. 597-598;Zarządzenia Prezydium WRN, 1950-1973, 599-609;Organizacja wydziałów Prezydiów WRN, 1950-1973, sygn. 610-627;Organizacja wydziałów prezydiów miejskich i powiatowych, 1962-1973, sygn. 628-639;Organizacja wojewódzkich zjednoczeń, zarządów i przedsiębiorstw nadzorowanych przez Prezydium WRN, 1958-1973, sygn. 640-646;Decentralizacja zadań i uprawnień, 1963-1964, sygn. 647-648;Konferencje i narady członków organów kolegialnych rad narodowych, 1965-1973, sygn. 649-655;Narady i konferencje organizowane przez Prezydium WRN z członkami PPRN i organów niepodporządkowanych, 1957-1964, sygn. 656-661;Narady i odprawy kierowników wydziałów PWRN, 1950-1973, sygn. 662-668;Plany pracy Prezydium WRN, 1957-1966, sygn. 669-674;Sprawozdania z działalności Prezydium WRN 1950-1973, sygn. 675-685;Skład osobowy powiatowych rad narodowych, 1950, sygn. 686-687;Skład ławników sądowych, 1950, sygn. 688;Sprawozdawczość statystyczna dotycząca radnych i członków komisji rad wszystkich szczebli, 1969-1973, sygn. 689-691;Normatywy kancelaryjne 1965-1971, sygn. 692-696; Podział administracyjny 1950-1973, sygn. 697-720;Analiza skarg i wniosków 1966, sygn. 721;Biuletyn Informacyjny Prezydium WRN 1954-1968, sygn. 722-729; Wywiady i konferencje prasowe, radiowe, wycinki prasowe, 1950-1968, sygn. 730-735;Kontrola jednostek podległych i nadzorowanych, 1965-1966, sygn. 736-741;Realizacja planów gospodarczych gromad, 1965, sygn. 742;Analiza obsady osobowej wydziałów, aparatu kierowniczego prezydiów PRN, wykazy etatów, 1959-1968, sygn. 743-753;Sprawy wynikające ze stanowiska wojewody 1950, sygn. 754;Narodowy spis powszechny, 1950, sygn. 755;Akcje plebiscytowe w sprawie światowego kongresu Pokoju, 1950-1951, sygn. 756;Ludność autochtoniczna powiatów EGO, 1950-1951, sygn. 757;Nieruchomości użytkowane przez przedsiębiorstwa, brak dat, 758;Realizacja zobowiązań gospodarczych, 1953, sygn. 759;Doroczne zebrania TWP, 1950-1951, sygn. 760;Sprawozdania z akcji siewnej i torfowej, 1961, sygn. 761;Skorowidze wniosków na odznaczenia państwowe i odznaczonych, 1968-1973, sygn. 772-782;Podstawowe założenia reorganizacji władz terenowych 1972, sygn. 783. 149/2 Kuratorium Okręgu Szkolnego [1944] 1950-1973 [1974-1975]:Dział Szkolnictwa Ogólnokształcącego i Oświaty Dorosłych, [1944]1950-1973, sygn. 1-325; Dział Szkolnictwa Zawodowego 1950-1973, sygn. 326-571;Dział Planowania i Finansów, 1950-1974, sygn. 672-923;Oddział Wychowania i Opieki nad Dzieckiem, 1950-1973, sygn. 924-1094;Oddział Kadr, Zatrudnienia i spraw Socjalnych, [1927] [1936] 1944-1974, sygn. 1095-1196;Oddział Inwestycji Szkolnych i Zaopatrzenia, 1950-1973, sygn. 1197-1203;Oddział Organizacyjno- Administracyjny, 1950-1973, sygn. 1204-1290.Dopływ z dn. 19.05.2008r.; nab.3025/2008r. 146 j.a. - 2,00 mb. Dopływ z dn. 23.07.2009r.; nab.3186/2009r. 3 j.a. - 0,07 mb. / Dopływ z dn. 16.09.2010r.; nab.3292/2010r. 1 j.a. - 0,02 mb., Przes. 8/2012r., 13 j.a. - 0,30 mb. 1950-1967 (spis roboczy 1/2012), nab.3560/2015 860 j.a-29,51 mb - Prezydium WRN Urząd Spraw Wewnętrznych Oddział Wywłaszczeń; nab.3562/2015 201 j.a-6,46 mb-Prezydium WRN Urząd Spraw Wewnętrznych, Wydział Wojskowy, Wydzial Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Wojewódzki Zarząd Rolnictwa-Zarząd Urządzeń Rolnych, Wydział Rolnictwa i Leśnictwa; nab.3625/2017r.-dok. drogowa, mostowa, budynków (techniczna); nab.3665/2017r. -1 j.a-0,01 mb-akta parcelacji majątku Liczba jednostek w zespole: 6347
Wyświetlanie 151 do 165 z 1 754 wpisów.