Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
4/165/0 Powiatowa Komisja Wyborcza w Sokółce 1958 0 rozwiń
W zespole zachowały się spisy wyborców do rad narodowych, zgłoszenia list kandydatów na radnych, protokoły posiedzeń komisji wyborczych, kart do głosowania, 1958; sygn. 1-7 Liczba jednostek w zespole: 7
4/166/0 Powiatowa Komisja Wyborcza w Sokółce 1961 0 rozwiń
W zespole zachowały się spisy wyborców do rad narodowych, zgłoszenia list kandydatów na radnych, protokoły posiedzeń komisji wyborczych, kart do głosowania, 1961; sygn. 1-7 Liczba jednostek w zespole: 7
4/167/0 Powiatowa Komisja Wyborcza w Sokółce 1969 0 rozwiń
W zespole zachowały się protokoły przyjęcia zgłoszeń listy kandydatów na radnych do miejskich rad narodowych, listy zgłoszeń kandydatów na radnych do gromadzkich rad narodowych, 1969; sygn. 1-7 Liczba jednostek w zespole: 7
4/168/0 Powiatowa Komisja Wyborcza w Łapach 1954 0 rozwiń
W zespole zachowały się spisy wyborców do rad narodowych, zgłoszenia list kandydatów na radnych, karty do głosowania, 1954; sygn. 1-4 Liczba jednostek w zespole: 4
4/169/0 Powiatowa Komisja Wyborcza w Mońkach 1969 0 rozwiń
Zespół zawiera spisy wyborców do rad narodowych, zgłoszenia list kandydatów na radnych, protokóły posiedzeń komisji wyborczych, karty do głosowania, 1969; sygn. 1-3 Liczba jednostek w zespole: 3
4/170/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Choroszczy powiat Białystok 1950-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji MRN 1950-1972, sygn. 1-21; Komisje MRN 1960-1972, sygn. 22-31; Protokoły posiedzeń Prezydium MRN 1950-1971, sygn. 32-55; Protokoły zebrań aktywu miejskiego 1966-1971, sygn. 54; Protokoły zebrań mieszkańców miasta 1966-1971, sygn. 55; Kontrola zewnętrzna 1961-1972, sygn. 56-59; Budżet miasta 1964-1971, sygn. 60-67; Plany gospodarcze miasta 1963-1971, sygn. 68; Wybory do rad narodowych, sprawozdania, program, postulaty wyborców 1969, sygn. 69. Liczba jednostek w zespole: 69
4/171/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Czarnej Białostockiej powiat Białystok 1954-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji MRN 1955-1972, sygn. 1-18; Komisje MRN 1955-1972, sygn. 19-22, 24-29; Komisja Gospodarki Drogowej GRN, 1951-1957, sygn. 23; Protokoły posiedzeń Prezydium MRN 1955-1972, sygn. 30-44; Ankiety radnych MRN 1967, sygn. 45; Wybory do rad narodowych, 1969, sygn. 46-47; Protokoły spotkań radnych z wyborcami, 1966, 1969, 1970, sygn. 48; Protokoły zebrań mieszkańców miasta, 1969-1971, sygn.49, 51, 54 Protokoły zebrań aktywu miejskiego, 1967- 1971, sygn.50; Protokoły posiedzeń i programy Miejskiego Komitetu FJN, 1965-1966, sygn. 52; Protokoły narad rolników oraz pracowników Biura Miejskiego i Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej, 1969-1971, sygn. 53, 55; Kontrola zewnętrzna, 1957- 1972, sygn. 56-60; Budżet gromady, 1954, sygn. 61 Budżet osiedla, 1955-1961, sygn. 62-67; Budżet miasta, 1962- 1971, sygn. 68-77; Plany gospodarcze, 191960-1971, sygn. 78-79; Statystyka. Spis ludności. Formularze spisowe, 1964-1967, sygn. 80-81; Realizacja uchwał IX Plenum KC PZPR, 1970, sygn. 82. Liczba jednostek w zespole: 81
4/172/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Supraślu powiat Białystok 1950-1972 [1973-1977] 0 rozwiń
Protokoły sesji MRN 1950-1972, sygn. 1-17; Komisje MRN 1951-1972, sygn. 18-30; Protokoły posiedzeń Prezydium MRN 1950-1972, sygn. 31-47; Ankiety radnych MRN 1967, sygn. 48; Protokoły zebrań aktywu miejskiego, 1967, sygn. 49; Sprawozdawczość, 1951-1954, sygn. 50; Kontrola zewnętrzna, 1952- 1972, sygn. 51-53; Budżet miasta, 1950-1971, sygn. 54- 70; Plany gospodarcze, 1962-1971, sygn. 71; Spotkania radnych i posłów z wyborcami 1969- 1972, sygn. 72; Protokoły posiedzeń i programy Miejskiego Komitetu FJN, 1969, sygn. 73; Budowa pomnika w XXV rocznicę powstania PRL 1969-1970, sygn. 74; Obchody 500- leci Supraśla, 1963-1964, sygn. 75; Kultura, plany pracy placówek kulturalno- oświatowych, 1971-1972, sygn. 76; Książka kontroli Prezydium MRN, 1967-1972, sygn. 77; Sprawozdawczość statystyczna, 1968-1972, sygn. 78; Obowiązkowe dostawy i kontraktacja produktów rolnych, 1968-1972, sygn. 79. Dopływ z dn. 25- 07-2000r. nab.2424., 1962-1972; 1 j.a.- 0,01 mb Dopływ z dn. 2016-10-03 nab.3601/2016r. 47 j.a-0,70 mb- księgi meldunkowe, rejestry mieszkańców. Liczba jednostek w zespole: 127
4/173/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Wasilkowie powiat Białystok 1950-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji MRN 1950-1972, sygn. 1-28; Ankiety członków, 1965, sygn. 29; Komisje MRN 1951-1972, sygn. 30-60; Protokoły posiedzeń Prezydium MRN 1950-1972, sygn. 61-86; Protokoły posiedzeń Obywatelskiej Komisji Podatkowej, Zespołu do spraw egzekucji obowiązkowych dostaw żywca, Komitetu Redakcyjnego przy Prezydium MRN, 1953-1963, sygn. 87-88; Wybory do rad narodowych, 1958-1966, sygn. 89-90; Protokoły zebrań aktywu miejskiego 1951-1957, sygn. 91; Protokoły zebrań mieszkańców miasta 1952-1960, sygn.92; Wybory komitetów blokowych, 1956-1964, sygn. 93; Kontrola zewnętrzna 1950-1972, sygn.94-96; Budżet miasta 1950-1971, sygn.97-113; Plany gospodarcze miasta 1958-1971, sygn.114-116; Dopływ z dn. 03.09.2003r., 1970-1971, 1 j.a. kn. 2584/2002 (Programy i plany rozwoju gminy) Liczba jednostek w zespole: 117
4/174/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bielach powiat Białystok 1954-1959 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1954-1959, sygn. 1; Komisje GRN 1958-1959, sygn. 2 -4; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1959, sygn. 5; Wybory sołtysów. Protokoły zebrań wyborczych 1958, sygn.6; Kontrola zewnętrzna 1958, sygn. 7. Liczba jednostek w zespole: 7
4/175/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bobrownikach powiat Białystok 1954-1958 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1954, sygn. 1; Komisje GRN 1957, sygn. 2; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1957, sygn.3; Budżet gromady 1954-1958, sygn. 4-8. Liczba jednostek w zespole: 8
4/176/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bogdankach powiat Białystok 1960-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1960-1972, sygn. 1- 11, 63; Komisje GRN 1962-1972, sygn. 12 -18; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1960-1972, sygn. 19-29, 64; Wybory do sejmu i rad narodowych. Wybory sołtysów. Protokoły zebrań wyborczych 1965- 1972, sygn.30-35; Protokoły zebrań wiejskich i aktywu gromadzkiego 1962-1972, sygn. 36-38; Protokoły Gromadzkiego Komitetu FJN 1966-1971, sygn. 39; Protokoły odpraw sołtysów 1963-1972, sygn. 40; Kontrola zewnętrzna 1962-1972, sygn. 41-43, 65; Budżet gromady 1959-1971, sygn. 44-56; Plany i zadania gospodarcze 1960-1970, sygn. 57-58, 62; Realizacja uchwał IX Plenum KC PZPR, Plany, sprawozdania 1969-1970, sygn. 59; Programy rolnictwa 1971, sygn. 60; Statystyka, Spisy rolne, Formularze spisowe 1969-1971, sygn. 61. Dopływ z dn. 03.09.2009r. 9 j.a.-0,12 mb. Liczba jednostek w zespole: 74
4/177/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Czarnej Wsi Kościelnej powiat Białystok 1961-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1961-1972, sygn. 1-9; Komisje GRN 1961-1972, sygn. 10 -14; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1961-1972, sygn. 15-22; Wybory sołtysów. Protokoły odpraw sołtysów, zebrań wiejskich, zebrań wyborczych 1967- 1971, sygn.23-25; Protokoły, sprawozdania Komitetu FJN 1970-1972, sygn. 26-27; Kontrola zewnętrzna 1963-1971, sygn. 28-29; Plany i zadnia gospodarcze. Programy rozwoju rolnictwa 1960-1971, sygn. 30-32; Budżet gromady 1961-1971, sygn. 33-43; Statystyka 1960-1971, sygn. 44-55; Plany rozbudowy wsi 1970, sygn. 56. Liczba jednostek w zespole: 56
4/178/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dobrzyniówce powiat Białystok 1955-1960 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1955-1956, sygn. 1; Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych GRN. Protokoły posiedzeń 1959-1960, sygn. 2; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN. 1955-1956, sygn. 3. Liczba jednostek w zespole: 3
4/179/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dojlidach Górnych powiat Białystok 1960-1971 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1960-1967, sygn. 1-3; Komisje GRN 1965-1967, sygn. 4; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1960-1967, sygn. 5-7; Kontrola zewnętrzna 1968-1971, sygn. 8; Budżet gromady 1964-1971, sygn. 9 -16. Liczba jednostek w zespole: 16
Wyświetlanie 181 do 195 z 1 754 wpisów.