Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
4/393/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Pietkowie powiat Łapy 1954-1959 0 rozwiń
Protokóły sesji GRN, lata 1954 – 1959, sygn. 1, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, lata 1955 – 1959, sygn. 2-3, Komisja Budżetu i Planu Gospodarczego GRN, lata 1958 – 1959, sygn. 4, Budżety gromady, lata 1955 – 1956, sygn. 5-6. Liczba jednostek w zespole: 6
4/394/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Poświętnem powiat Łapy 1954-1972 0 rozwiń
Protokóły sesji GRN, lata 1954 – 1971, sygn. 1-6, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, lata 1955 – 1971, sygn. 7-13, Komisje GRN, lata 1959 – 1967, sygn. 14-17, Sołtysi, lata 1961, 1964, 1967, 1959 – 1968, sygn. 18-19, Protokóły zebrań wiejskich, lata 1959, 1963, 1964, 1967, sygn. 20, Protokóły zebrań aktywu gromadzkiego, lata 1959 – 1966, sygn. 21, Kontrola zewnętrzna, lata 1957 – 1967, sygn. 22, Program rozwoju gromady, rok 1959, sygn. 23, Plany gospodarcze gromady, lata 1960 – 1970, sygn. 24-25, Wiejski program rozwoju gromady, rok 1967, sygn. 26, Budżety gromady, lata 1955 – 1972, sygn. 27-35. Liczba jednostek w zespole: 35
4/395/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rynkach powiat Łapy 1955-1973 0 rozwiń
Protokóły sesji GRN, lata 1956 – 1972, sygn. 1-9, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, lata 1955 – 1972, sygn. 10-19, Komisje GRN, lata 1961 – 1972, sygn. 20-25, Protokóły narad sołtysów, lata 1963 – 1967, sygn. 26, Protokóły zebrań wiejskich, lata 1963 – 1967, sygn. 27, Wybory sołtysów, lata 1964 – 1967, sygn. 28, Kontrola zewnętrzna, lata 1962 – 1967, sygn. 29, Budżety gromady, plany funduszu gromadzkiego, lata 1955 – 1970, sygn. 30-41, Plany gospodarcze gromady, lata 1962 – 1970, sygn. 42-43, Spis rolny, lata 1964 – 1971, sygn. 44-51, Komisje GRN, lata 1963, 1968 – 1972, sygn. 52-56, Gromadzki Komitet FJN, lata 1969 – 1972, sygn. 57, Regulamin pracy Prezydium GRN, rok 1971, sygn. 58, Projekt kompleksowego zagospodarowania wsi Kowale, b.d., sygn. 59, Projekt kompleksowego zadrzewienia wsi Leśna, b.d., sygn. 60, Projekt kompleksowego zadrzewienia wsi Rynki, b.d., sygn. 61, Projekt kompleksowego zadrzewienia wsi Zimnochy-Ostasze-Susły-Święchy, b.d., sygn. 62, Dopływ: Społeczny Komitet ORMO, lata 1967 – 1973, sygn. 63. Liczba jednostek w zespole: 63
4/396/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Trypuciach powiat Łapy 1955-1972 0 rozwiń
Protokóły sesji GRN, lata 1956 – 1969, sygn. 1-5, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, lata 1955 – 1969, sygn. 6-10, Komisje GRN, lata 1955 – 1969, sygn. 11-16, Sołtysi, lata 1964 – 1967, 1970, sygn. 17-18, Protokóły zebrań wiejskich, lata 1963 – 1969, sygn. 19, Kontrola zewnętrzna, lata 1964 – 1972, sygn. 20-21, Budżety gromady, lata 1954 – 1968, sygn. 22-34, Plany gospodarcze gromad, lata 1960 – 1970, sygn. 35, Programy rozwoju gospodarczego gromady, lata 1965 – 1969, sygn. 36. Liczba jednostek w zespole: 36
4/397/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Turośni Kościelnej powiat Łapy 1954-1972 0 rozwiń
Protokóły sesji GRN, lata 1954 – 1972, sygn. 1-7, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, lata 1956 – 1972, sygn. 8-17, Komisje GRN, lata 1955 – 1972, sygn. 18-21, Sołtysi, lata 1959 – 1971, sygn. 22-23, Protokóły zebrań wiejskich, lata 1963 – 1972, sygn. 24, Protokóły narad aktywu gospodarczego i społecznego, lata 1967 – 1971, sygn. 25, Kontrola zewnętrzna, lata 1963 – 1969, sygn. 26, Budżety gromady, lata 1955 – 1969, sygn. 27-40, Plany gospodarcze gromady, lata 1960 – 1971, sygn. 41-42, Komisja Koordynacyjna Kółek Rolniczych GRN, lata 1959 – 1961, sygn. 43. Liczba jednostek w zespole: 43
4/398/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zawadach powiat Łapy 1954-1968 0 rozwiń
Protokóły sesji GRN, lata 1954 – 1968, sygn. 1-6, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, lata 1955 – 1968, sygn. 7-12, Komisje GRN, lata 1955 – 1968, sygn. 13-16, Sołtysi, lata 1963 – 1967, sygn. 17-18, Protokóły zebrań wiejskich, lata 1955 – 1968, sygn. 19, Kontrola zewnętrzna, lata 1963 – 1968, sygn. 20, Budżety gromady, lata 1954 – 1967, sygn. 21-32, Plany gospodarcze gromady, lata 1960 – 1970, sygn. 33-34. Liczba jednostek w zespole: 34
4/399/0 vacat - Zbiór map administracyjno-topograficznych województwa białostockiego - włączono do zespołów 1045 i 1046 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
4/400/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dworakach-Staśkach powiat Łapy 1954-1970 0 rozwiń
Protokóły sesji GRN, lata 1954 – 1969, sygn. 1-7, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, lata 1955 – 1969, sygn. 8-12, Budżety gromady, lata 1955 – 1968, sygn. 13-18, Plany gospodarcze gromady, lata 1960 – 1970, sygn. Sygn. 19, Protokóły sesji GRN, lata 1969 – 1972, sygn. 20-21, Komisje GRN, lata 1958 – 1972, sygn. 22-27, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, lata 1961 – 1972, sygn. 28-31, Sołtysi, lata 1967, 1969 – 1971, sygn. 32-34, Kontrola zewnętrzna, lata 1964 – 1969, sygn. 35, Plany gospodarcze gromady, lata 1963 – 1968, sygn. 36, Budżety gromady, lata 1969, 1971, sygn. 37-38. Liczba jednostek w zespole: 38
4/401/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Gąsówce-Oleksinie powiat Łapy 1955-1968 0 rozwiń
Protokóły sesji GRN, lata 1956 – 1968, sygn. 1-2, 4-6, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, lata 1955 – 1968, sygn. 3, 7-13, Komisje GRN, lata 1956 – 1968, sygn. 14-18, Sołtysi, lata 1964, 1967 – 1968, sygn. 19-20, Protokóły zebrań wiejskich, lata 1965 – 1967, sygn. 21, Kontrola zewnętrzna, lata 1967 – 1968, sygn. 22, Budżety gromady, lata 1955 – 1964, sygn. 23-27, Plany gospodarcze gromady, lata 1967 – 1969, sygn. 28, Plany rozwoju rolnictwa, lata 1964 – 1967, sygn. 29. Liczba jednostek w zespole: 29
4/402/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Jeńkach powiat Łapy 1959-1970 0 rozwiń
Protokóły sesji GRN, lata 1959 – 1969, sygn. 1-4, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, lata 1960 – 1965, sygn. 5-6, Budżety gromady, lata 1960 – 1961, sygn. 7-8, Budżety gromady i fundusz gromadzki, lata 1964, 1968, sygn. 9-10, Plany gospodarcze gromady, lata 1960 – 1970, sygn. 11, Protokóły sesji GRN, lata 1969 – 1971, sygn. 12-13, Komisje GRN, lata 1964 – 1967, sygn. 14-15, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, lata 1970 – 1972, sygn. 16, Protokóły zebrań sołtysów, lata 1964 – 1968, sygn. 17, Kontrola zewnętrzna, lata 1962, 1964 – 1967, sygn. 18-19, Budżety gromady, lata 1959 – 1969, sygn. 20-23, Kontrola zewnętrzna, rok 1962, sygn. 24, Plany gospodarcze gromady, lata 1962 – 1964, sygn. 25, Zadania gospodarcze poszczególnych wsi, rok 1962, sygn. 26. Liczba jednostek w zespole: 26
4/403/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kowalewszczyźnie powiat Łapy 1954-1959 0 rozwiń
Protokóły sesji GRN, lata 1954 – 1959, sygn. 1-2, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, lata 1955 – 1959, sygn. 3-5, Budżety gromady, lata 1955 – 1959, sygn. 6-8. Liczba jednostek w zespole: 8
4/404/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Łupiance Starej powiat Łapy 1954-1959 0 rozwiń
Protokóły sesji GRN, lata 1954 – 1959, sygn. 1-2, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, lata 1954 – 1969, sygn. 3-5, Budżety gromady, lata 1955 – 1956, sygn. 6-7. Liczba jednostek w zespole: 7
4/405/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sokołach powiat Łapy 1955-1972 0 rozwiń
Protokóły sesji GRN, lata 1956 – 1969, sygn. 1-6, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, lata 1956 – 1969, sygn. 7-12, Budżety gromady, lata 1955 – 1968, sygn. 13-18, Plany gospodarcze gromady, lata 1960 – 1970, sygn. 19-20, Programy gospodarcze gromady, lata 1965 – 1966, sygn. 21, Programy rozwoju rolnictwa, lata 1966 – 1967, sygn. 22, Kontrola zewnętrzna, lata 1971 – 1972, sygn. 23, Protokóły sesji, lata 1954 – 1972, sygn. 24-28, Komisje GRN, lata 1958 – 1972, sygn. 29-34, Protokóły posiedzenia Prezydium, lata 1955 – 1972, sygn. 35-39, Sołtysi, lata 1958 – 1972, sygn. 40-45, Plany gospodarcze gromady, lata 1962 – 1970, sygn. 46, Zadania gospodarcze poszczególnych wsi, lata 1962 – 1964, sygn. 47-49, Wiejskie programy rozwoju rolnictwa poszczególnych wsi, rok 1967, sygn. 50. Liczba jednostek w zespole: 50
4/406/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Stokowisku powiat Łapy 1954-1968 0 rozwiń
Protokóły sesji GRN, lata 1954 – 1968, sygn. 1-5, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, lata 1955 – 1968, sygn. 6-11, Budżety gromady, lata 1955 – 1964, sygn. 12-16, Plany gospodarcze gromady, lata 1960 – 1967, sygn. 17. Liczba jednostek w zespole: 17
4/407/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Turośni Dolnej powiat Łapy 1955-1968 0 rozwiń
Protokóły sesji GRN, lata 1955 – 1968, sygn. 1-7, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, lata 1955 – 1968, sygn. 8-14, Komisje GRN, lata 1956 – 1968, sygn. 15-18, Protokóły odpraw sołtysów, rok 1958, sygn. 19, Protokóły zebrań wiejskich, lata 1958 – 1968, sygn. 20, Kontrola zewnętrzna, lata 1963 – 1967, sygn. 21, Budżety gromady, lata 1954 – 1967, sygn. 22-34, Plany gospodarcze gromady, lata 1961 – 1967, sygn. 35-36, Programy rozwoju gromady, lata 1960 – 1970, sygn. 37. Liczba jednostek w zespole: 37
4/408/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Truskolasach-Lachach powiat Łapy 1955-1968 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, lata 1956 – 1968, sygn. 1-4, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, lata 1956 – 1968, sygn. 5-9, Budżety gromady, lata 1955 – 1964, sygn. 10-14, Plany gospodarcze gromady, lata 1960 – 1967, sygn. 15, Protokóły sesji GRN, rok 1955, sygn. 16, Komisje GRN, lata 1955 – 1968, sygn. 17-21, Protokóły posiedzeń Prezydium, lata 1955 – 1962, sygn. 22-24, Sołtysi, lata 1958 – 1967, sygn. 25-29, Komisje, lata 1955 – 1967, sygn. 30, Wiejskie programy rozwoju rolnictwa, rok 1962, sygn. 31, Budżety gromady, lata 1962 – 1966, sygn. 32-35. Liczba jednostek w zespole: 35
4/409/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Uhowie powiat Łapy 1954-1968 0 rozwiń
Protokóły sesji GRN, lata 1954 – 1968, sygn. 1-7, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, lata 1955 – 1969, sygn. 8-12 (w tym 11a), Komisje GRN, lata 1961 – 1968, sygn. 13-16, Sołtysi, lata 1958 – 1968, sygn. 17-18, Kontrola zewnętrzna, lata 1964 – 1968, sygn. 19, Budżety gromady, lata 1955 – 1964, sygn. 20-24, Plany gospodarcze gromady, lata 1960 – 1967, sygn. 25, Programy gospodarcze rozwoju gromady, lata 1967 – 1968, sygn. 26. Liczba jednostek w zespole: 27
4/410/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Łapach 1968-1972 0 rozwiń
Protokóły sesji GRN, lata 1968 – 1972, sygn. 1-2, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, lata 1969 – 1972, sygn. 3-6, Komisja Planowania Gospodarczego i Budżetu, lata 1969 – 1972, sygn. 7, Protokóły narad sołtysów, lata 1969 – 1970, sygn. 8, Protokóły zebrań aktywu gromadzkiego, lata 1969 – 1970, sygn. 9, Protokóły zebrań wiejskich, rok 1969, sygn. 10, Protokóły zebrań wiejskich poświęconych realizacji uchwały IX Plenum KC PZPR, rok 1970, sygn. 11, Kontrola zewnętrzna, lata 1969 – 1972, sygn. 12, Budżety gromady i plan funduszu gromadzkiego, rok 1968, sygn. 13, Plany gospodarcze gromady, lata 1968 – 1970, sygn. 14-15. Liczba jednostek w zespole: 15
4/411/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zawykach powiat Łapy 1954-1959 0 rozwiń
Protokóły sesji GRN, lata 1954 – 1959, sygn. 1-3, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, lata 1955 – 1959, sygn. 4, Budżety gromady, lata 1955 – 1956, sygn. 5-6. Liczba jednostek w zespole: 6
4/412/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Łapach 1950-1973 0 rozwiń
Sesje Miejskiej Rady Narodowej – protokóły z załącznikami, lata 1951 – 1973, sygn. 1-17, Posiedzenia Klubu Radnych – protokóły, lata 1961 – 1962, sygn. 18, Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – protokóły posiedzeń, plany pracy, sprawozdania, lata 1958 – 1973, sygn. 19-22, Komisja Oświaty i Kultury – protokóły posiedzeń, plany pracy, sprawozdania, lata 1955 – 1973, sygn. 23-25, Komisja Finansów Budżetu i Planu – protokóły posiedzeń, plany pracy, sprawozdania, lata 1954 – 1973, sygn. 26-28, Komisja Ochrony Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego – protokóły posiedzeń, plany pracy, sprawozdania, lata 1958 – 1973, sygn. 29-31, Komisja Zaopatrzenia Ludności – protokóły posiedzeń, plany pracy, sprawozdania, lata 1961 – 1973, sygn. 32-34, Komisja Komunikacji – protokóły posiedzeń, plany pracy, sprawozdania, lata 1966 – 1968, sygn. 35, Komisja Urządzeń Osiedli – protokóły posiedzeń, plany pracy, sprawozdania, lata 1956 – 1957, sygn. 36, Komisja Handlu – protokoły posiedzeń, plany pracy, sprawozdania, lata 1956 – 1959, sygn. 37, Komisja Zdrowia, Pracy i Pomocy Społecznej – protokóły posiedzeń, plany pracy, sprawozdania, lata 1955 – 1966, sygn. 38, Komisja Rolnictwa i Leśnictwa – protokóły posiedzeń, plany pracy, sprawozdania, lata 1955 – 1957, sygn. 39, Posiedzenia Prezydium MRN – protokóły, lata 1951 – 1973, sygn. 40-54, Kontrola zewnętrzna – protokóły kontroli, zarządzenia pokontrolne, sprawozdania z ich wykonania, lata 1954 – 1971, sygn. 55-58, Budżety miasta, lata 1951 – 1970, sygn. 59-74, Plany gospodarcze miasta na lata 1964 – 1971, lata 1963 – 1970, sygn. 75, Sprawozdania z działalności Prezydium MRN, lata 1955 – 1969, sygn. 76, Dublety: Sesje MRN, rok 1956, sygn. 77, Posiedzenia Prezydium, rok 1956, sygn. 78, Budżety miasta, lata 1957, 1962, sygn. 79-81. Liczba jednostek w zespole: 81
Wyświetlanie 441 do 460 z 1 752 wpisów.