Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
4/430/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ostrowiu powiat Dąbrowa Białostocka 1954-1968 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1968, sygn. 1-6; Komisje GRN, 1955-1968, sygn. 7-15; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1956-1967, sygn. 16-18; Protokoły zebrań wiejskich 1955-1968, sygn. 19-20; Sołtysi, 1964-1967, sygn. 21; Gromadzki Komitet FJN, 1966, sygn. 22; Plany gospodarcze gromady, 1962-1968, sygn. 23; Statystyka, 1960, 1967, sygn. 24-25; Kontrola zewnętrzna, 1958-1971, sygn. 26-27; Budżety gromady, 1955-1966, 1968, sygn. 28-40, 43; Sprawozdania z obowiązkowych dostaw produktów rolnych, 1958-1960, sygn. 41; Programy działalności społeczno- gospodarczej kółek rolniczych na terenie gromady, 1966-1968, sygn. 42. Liczba jednostek w zespole: 43
4/431/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Pokośnie powiat Dąbrowa Białostocka 1954-1963 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1960, sygn. 1-3; Komisje GRN, 1956-1961, sygn. 4-7; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1956-1958, sygn. 8-9; Plany pracy Prezydium GRN, 1959-1961, sygn. 10; Programy rozwoju gromady, 1961, sygn. 11; Statystyka, 1960, sygn. 12; Budżety gromady, 1955-1960, sygn. 13-19; Księgi ewidencyjne ruchu budowlanego, 1957-1962, sygn. 20-21. Dopływ z dn. 2008-10-08; nab. 3096/2008r., 6 j.a. - 0,10 mb. Liczba jednostek w zespole: 27
4/432/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Reszkowcach powiat Dąbrowa Białostocka 1954-1959 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1959, sygn. 1; Komisje GRN, 1958-1959, sygn. 2-4; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1955- 1959, sygn. 5; Uchwały Prezydium GRN, 1955-1957, sygn. 6; Budżety gromady 1955-1959, sygn. 7-12; Klasyfikacja gruntów (brak dat), sygn. 13. Liczba jednostek w zespole: 13
4/433/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Różanymstoku powiat Dąbrowa Białostocka 1954-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1972, sygn. 1-10; Protokoły posiedzeń komisji GRN, 1967-1968, sygn. 11; Komisje GRN, 1958-1972, sygn. 12-23; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1955-1972, sygn. 24-33; Wybory sołtysów, 1971, sygn. 34; Protokoły zebrań wiejskich, 1971-1972, sygn. 35; Gromadzki Komitet FJN, 1969-1972, sygn. 36; Statystyka, 1954-1960, sygn. 37-39; Plany gospodarcze gromady, 1962-1971, sygn. 40; Wiejskie programy rozwoju rolnictwa, 1971-1972, sygn. 41; Plany pracy i sprawozdania z działalności, 1955-1960, sygn. 42; Kontrola zewnętrzna, 1958-1972, sygn. 43-46; Budżety gromady, 1955-1971, sygn. 47-64; Ankiety radnych GRN, 1969, sygn. 65. Liczba jednostek w zespole: 65
4/434/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Suchodolinie powiat Dąbrowa Białostocka 1954-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1972, sygn. 1-7; Komisje GRN, 1956-1972, sygn. 8-16; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1955-1972, sygn. 17-22; Ankiety radnych GRN, 1969, sygn. 23; Protokoły zebrań wiejskich, 1955-1972, sygn. 24-26; Sołtysi, 1967-1972, sygn. 27-29; Plany gospodarcze gromady, 1962-1971, sygn. 30-31; Zadania gospodarcze poszczególnych wsi gromady, 1965, sygn. 32; Wiejskie programy rozwoju rolnictwa, 1968, sygn. 33; Statystyka, 1958-1971, sygn. 34-37; Kontrola zewnętrzna, 1957-1972, sygn. 38-41; Budżety gromady, 1955-1971, sygn. 42-57; Wykazy gospodarstw rolnych, 1957, 1958, sygn. 58; Rejestry wymiarowe obowiązkowych dostaw żywca, 1959, sygn. 59. Liczba jednostek w zespole: 59
4/435/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Suchowoli powiat Dąbrowa Białostocka 1954-1972 [1973-1981] 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1972, sygn. 1-19, 76; Komisje GRN, 1956-1972, sygn. 20-26; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1955-1972, sygn. 27-42, 77; Skład personalny GRN i jej organów, 1955, sygn. 43; Ankiety radnych GRN, 1969, sygn. 44; Spotkania wyborców z posłami i radnymi, 1965-1972, sygn. 45-46; Sołtysi, 1958-1971, sygn. 47-48; Protokoły zebrań wiejskich, 1967-1971, sygn. 49-52; Program rozwoju gromady, 1961-1965, sygn. 53; Plany gospodarcze gromady, 1962-1971, sygn. 54; Wiejskie programy rozwoju rolnictwa, 1968-1971, sygn. 55-57; Statystyka, 1969, sygn. 58; Kontrola zewnętrzna, 1960-1972, sygn. 59-60, 78; Budżety gromady, 1955-1969, sygn. 61-73; Sprawozdania z realizacji budżetów, 1969-1971, sygn. 74; Wykazy nieruchomości opuszczonych, 1955-1956, sygn. 75. Administracja nieruchomości własnych (mienie gminne), 1972, sygn.79 Dopływ z dn. 2008-09-29; nab. 3067/2008r., 1 j.a. - 0,01 mb. Dopływ z dn. 2008-10-07; nab. 3090/2008r., 16 j.a. - 0,25 mb. Dopływ z dn. 29.01.2020r. nab.3748/2020r. 4 j.a-0,02 mb. Liczba jednostek w zespole: 100
4/436/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wólce powiat Dąbrowa Białostocka 1954-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1972, sygn. 1-8; Komisje GRN, 1956-1971, sygn. 9-15; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1955-1972, sygn. 16-22, 43; Zebrania wiejskie. Protokoły, 1958-1972, sygn. 23; Ankiety radnych GRN, 1969, sygn. 24; Program rozwoju gromady, 1961, sygn. 25; Plany gospodarcze gromady, 1962-1967, sygn. 26; Wiejskie programy rozwoju rolnictwa, 1968-1971, sygn. 27-29; Kontrola zewnętrzna, 1959-1972, sygn. 30-34, 44; Budżety gromady, 1955-1961, sygn. 35-42. Dopływ z dn. 2008-10-07; nab. 3091/2008r., 13 j.a. - 0,15 mb. Liczba jednostek w zespole: 57
4/437/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zwierzyńcu Wielkim powiat Dąbrowa Białostocka 1954-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1972, sygn. 1-5; Komisje GRN, 1955-1972, sygn. 6-13; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1955-1972, sygn. 14-17; Protokoły zebrań wiejskich, 1958, 1964-1968, sygn. 18; Ankiety radnych GRN, 1969, sygn. 19; Plany gospodarcze gromady, 1961-1967, sygn. 20-21; Programy rozwoju rolnictwa poszczególnych wsi gromady, 1966, sygn. 22; Spis rolny, 1972, sygn. 23; Kontrola zewnętrzna, 1957-1972, sygn. 24-27; Budżety gromady, 1955-1971, sygn. 28-41; Programy działalności społeczno- gospodarczej kółek rolniczych, 1966-1967, sygn. 42-45; Księga ewidencyjna ruchu budowlanego w gospodarce prywatnej, 1959-1960, sygn. 46; Wykaz gospodarstw rolnych, 1957, sygn. 47. Liczba jednostek w zespole: 47
4/438/0 Terenowy Zespół Usług Projektowych w Bielsku Podlaskim [1969-1970] 1973-1975 0 rozwiń
Dokumentacja geologiczna różnych terenów budowy, [1969-1970] 1973-1975; sygn. 1-22 Liczba jednostek w zespole: 22
4/439/0 Białostockie Zakłady Przemysłu Bawełnianego "Fasty" w Białymstoku 1953-1997 [1998-1999] 0 rozwiń
Materiały występujące w zespole dzielą się na trzy grupy: sprawy organizacyjne, planowanie i sprawozdawczość oraz akta dotyczące spraw pracowniczych. Wyodrębniają się serie planów produkcji, bilansów rocznych i analiz ekonomicznych, sprawozdań z wykonania planu produkcji, zatrudnienia i funduszu płac, sprawozdania GUS, dokumentacja z działalności Konferencji Samorządu Robotniczego i Rady Pracowniczej. Znajdują się również akta dotyczące strajków w 1980 r., wprowadzenia stanu wojennego oraz gazety zakładowej „Fasty”, sprawy strajku 1976 r., projekty racjonalizatorskie, kroniki, albumy i księgi pamiątkowe, dyplomy i odznaczenia nadane zakładowi, plany i projekty, sprawozdania, zarządzenia i polecenia dyrektora zakładu, sprawozdania GUS i sprawozdania cenowe 1953-1997 [1998-1999]; sygn. 1-463 Liczba jednostek w zespole: 463
4/440/0 Komitet Powiatowy Bielski Ochrony przed Cholerą 1831-1833 0 rozwiń
Zarządzenia, raporty o zachorowalności, sprawy powołania komitetu do walki z cholerą, organizacja służby sanitarnej, zaopatrzenie w leki, opieka nad sierotami pozostałymi po ofiarach cholery 1831-1833, sygn. 1-10. Liczba jednostek w zespole: 10
4/441/0 Szpital Publiczny Żydowski w Białymstoku 1913 0 rozwiń
Księgi kasowe 1913, sygn. 1-2. Liczba jednostek w zespole: 2
4/442/0 Szpital Miejski w Sokółce 1899-1912 0 rozwiń
Księga protokołów Rady Szpitala z lat 1899-1908, dane dotyczące utrzymania personelu 1899-1912, sygn. 1-2. Liczba jednostek w zespole: 2
4/443/0 Izba Obwodowa Sądu Karnego w Białymstoku 1833-1839 0 rozwiń
Sprawy osobowe pracowników Izby 1834, 1835, 1839, sygn. 1-3. Rewizje wyroków sądów niższego szczebla 1834-1837, sygn. 4-8. Korespondencja dotycząca odbywania kary przez skazanych 1833-1839, sygn. 9-13. Liczba jednostek w zespole: 13
4/444/0 Zjazd Sędziów Pokoju Okręgu Białostocko-Sokólskiego 1884-1886 0 rozwiń
Odwołanie od decyzji sędziego pokoju w sprawie cywilnej 1884-1886, sygn. 1 Liczba jednostek w zespole: 1
4/445/0 Sędzia Pokoju 2 Rejonu Okręgu Białostocko-Sokólskiego 1876-1878 0 rozwiń
Sprawy karne 1876, 1878, sygn. 1-2. Liczba jednostek w zespole: 2
4/446/0 Sędzia Pokoju 3 Rejonu Okręgu Białostocko-Sokólskiego 1882 0 rozwiń
Sprawa karna 1882, sygn. 1. Liczba jednostek w zespole: 1
4/447/0 Sędzia Pokoju 4 Rejonu Okręgu Białostocko-Sokólskiego 1878-1881 0 rozwiń
Sprawa karna 1878-1881, sygn. 1-2. Liczba jednostek w zespole: 2
4/448/0 Komornik Sądowy przy Zjeździe Sędziów Pokoju 2 i 3 Rejonu Okręgu Białostocko-Sokólskiego Serdakowski 1881-1915 0 rozwiń
Egzekucje należności finansowych 1881-1915, sygn. 1-14 Liczba jednostek w zespole: 14
4/449/0 Komornik Sądu Okręgowego w Grodnie na miasto Białystok Manakułow 1911-1915 0 rozwiń
Egzekucje należności finansowych 1911-1915, sygn. 1-4. Liczba jednostek w zespole: 4
Wyświetlanie 481 do 500 z 1 751 wpisów.