Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
4/635/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Holonkach powiat Bielsk Podlaski 1954-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1972, sygn. 1-10; Komisje GRN, 1956-1969, sygn. 11-15; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1956-1972, sygn. 16-27; Budżety gromady, fundusz gromadzki, 1960-1967, sygn. 28-35; Plany gospodarcze gromady, 1960-1966, sygn. 36; Zadania gospodarcze (poszczególnych wsi gromady), 1962, sygn. 37. Liczba jednostek w zespole: 37
4/636/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Hołodach powiat Bielsk Podlaski 1960-1968 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1960-1968, sygn. 1-9; Komisje GRN, 1960-1967, sygn. 10-14; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1960-1968, sygn. 15-22; Kontrola zewnętrzna 1961-1967, sygn. 23; Budżety gromady, plany funduszu gromadzkiego, 1960-1964, sygn. 24-28; Plany gospodarcze gromady, 1960-1967, sygn. 29; Zadania gospodarcze (poszczególnych wsi gromady), 1962-1965, sygn. 30; Programy rozwoju rolnictwa (poszczególnych wsi gromady), 1966, sygn. 31; Wiejskie programy rozwoju rolnictwa (poszczególnych wsi gromady), 1967, sygn. 32. Liczba jednostek w zespole: 32
4/637/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kalnicy powiat Bielsk Podlaski 1955-1968 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1956-1968, sygn. 1-11; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1955-1968, sygn. 12-22; Budżety gromady, fundusz gromadzki i mienie gromadzkie, 1960-1964, sygn. 23-26. Liczba jednostek w zespole: 26
4/638/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Mulawiczach powiat Bielsk Podlaski 1954-1961 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1960, sygn. 1; Komisja Finansowo- Budżetowa GRN, 1958-1961, sygn. 2; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1955-1960, sygn. 3; Budżety gromady, 1960-1961, sygn. 4-5. Liczba jednostek w zespole: 5
4/639/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Orli powiat Bielsk Podlaski 1954-1972 [1973-1981] 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1954-1972, sygn. 1-17 Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972, sygn. 18-34 Budżety gromady, fundusz gromadzki i mienie gromadzkie 1960-1964, sygn. 35-38 Dopływ kn. 2757, 25j.a., 1954-1972 [1973-1981] Dopływ kn.3160/2009r.; 2 j.a. - 0,04 mb Liczba jednostek w zespole: 65
4/640/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Pasynkach powiat Bielsk Podlaski 1954-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1972, sygn. 1-14; Komisje GRN, 1963-1967, sygn. 15-18; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1955-1972, sygn. 19-26; Kontrola zewnętrzna, 1967, sygn. 27; Budżety gromady, fundusz gromadzki i mienie gromadzkie, 1960-1964, sygn. 28-32; Plany gospodarcze gromady, 1960-1966, sygn. 33; Zadania gospodarcze (poszczególnych wsi gromady), 1962, 1964, sygn. 34-35; Program rozwoju rolnictwa na okres od 1.VII.1966r. do 30.VI.1967r., 1966, sygn. 36; Sprawozdawczość, 1967, sygn. 37. Liczba jednostek w zespole: 37
4/641/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Pietrzykowie-Gołąbkach powiat Bielsk Podlaski 1954-1959 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1958, sygn.1; Komisja Finansowo- Budżetowa GRN, 1959, sygn. 2; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1955-1957, sygn. 3; Protokoły odpraw sołtysów, 1959, sygn. 4. Liczba jednostek w zespole: 4
4/642/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Pilikach powiat Bielsk Podlaski 1959-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1959-1971, sygn. 1-13; Komisje GRN, 1960-1967, sygn. 14-17; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1959-1972, sygn. 18-31; Kontrola zewnętrzna, 1965-1967, sygn. 32; Budżety gromady, fundusz gromadzki i mienie gromadzkie, 1960-1964, sygn. 33-37. Liczba jednostek w zespole: 37
4/643/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ploskach powiat Bielsk Podlaski 1954-1959 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1957, 1959, sygn. 1-2; Komisja Rolnictwa i zaopatrzenia Ludności GRN, 1959, sygn. 3; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1955, 1957, 1959, sygn. 4-6. Liczba jednostek w zespole: 6
4/644/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rybołach powiat Bielsk Podlaski 1954-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1972, sygn. 1-8; Komisje GRN, 1960-1970, sygn. 9-13; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1955-1972, sygn. 14-20; Kontrola zewnętrzna, 1970, sygn. 21; Budżety gromady, fundusz gromadzki i mienie gromadzkie, 1960-1964, sygn. 22-26; Plany gospodarcze gromady, 1967-1968, sygn. 27. Liczba jednostek w zespole: 27
4/645/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rudce powiat Bielsk Podlaski 1954-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1972, sygn. 1-11; Komisje GRN, 1965-1972, sygn. 12-15; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1955-1972, sygn. 16-26; Kontrola zewnętrzna, 1971, sygn. 27; Budżety gromady, fundusz gromadzki i mienie gromadzkie oraz plan funduszu gromadzkiego, 1960-1971, sygn. 28-35; Plany gospodarcze gromady, 1964-1971, sygn. 36; Zadania gospodarcze (poszczególnych wsi gromady), 1966, sygn. 37. Liczba jednostek w zespole: 37
4/646/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Strabli powiat Bielsk Podlaski 1954-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1972, sygn. 1-16; Komisje GRN, 1959-1972, sygn. 17-26; Społeczna Komisja Pojednawcza, 1966-1972, sygn. 27; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1955-1972, sygn. 28-43; Kontrola zewnętrzna, 1966-1972, sygn. 44-45; Budżety gromady, plany funduszu gromadzkiego oraz mienie gromadzkie, 1960-1969, sygn. 46-55; Plany gospodarcze gromady, 1960-1970, sygn. 56. Liczba jednostek w zespole: 56
4/647/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Śnieżkach powiat Bielsk Podlaski 1955-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1955-1972, sygn. 1-9; Komisje GRN, 1961-1972, sygn. 10-14; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1955-1972, sygn. 15-20; Budżety gromady, plany funduszu gromadzkiego oraz mienie gromadzkie, 1959-1970, sygn. 21-32. Liczba jednostek w zespole: 32
4/648/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Topczewie powiat Bielsk Podlaski 1954-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1972, sygn. 1-12; Komisje GRN, 1966-1972, sygn. 13-15; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1955-1972, sygn. 16-27; Kontrola zewnętrzna, 1966-1972, sygn. 28-29; Budżety gromady, plany funduszu gromadzkiego oraz mienie gromadzkie, 1960-1970, sygn. 30-39; Plany gospodarcze gromady, 1960-1970, sygn. 40; Zadania gospodarcze gromady, 1962, sygn. 41. Liczba jednostek w zespole: 41
4/649/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wyszkach powiat Bielsk Podlaski 1954-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1972, sygn. 1-16; Komisje GRN, 1960-1972, sygn. 17-26; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1955-1972, sygn. 27-40; Budżety gromady, plany funduszu gromadzkiego oraz mienie gromadzkie, 1955-1970, sygn. 41-54; Plany gospodarcze gromady, 1960-1965, sygn. 55; Program Kompleksowego Zagospodarowania mikroregionu „obiektu melioracyjnego” Bagno Filipy”, 1960-1967, sygn. 56. Liczba jednostek w zespole: 56
4/650/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bielsku Podlaskim 1969-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1969-1972, sygn. 1-4; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1969-1971, sygn. 5-7. Liczba jednostek w zespole: 7
4/651/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Boćkach powiat Bielsk Podlaski 1954-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1972, sygn. 1-18; Komisje GRN, 1961-1972, sygn. 19-25; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1955-1972, sygn. 26-43; Wybory sołtysów, 1970, sygn. 44; Budżety gromady, plany funduszu gromadzkiego, 1955-1971, sygn. 45-60. Dopływ: kn.2558/2003r. 3 j.a.- 0,06 mb Liczba jednostek w zespole: 63
4/652/0 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Brańsku powiat Bielsk Podlaski - włączony do zespołu 656 - Prezydium GRN w Popławach 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
4/653/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Łubinie Kościelnym powiat Bielsk Podlaski 1954-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1972, sygn. 1-7; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1955-1972, sygn. 8-14; Budżety gromady, fundusz gromadzki i mienie gromadzkie, 1960-1964, sygn. 15-18. Liczba jednostek w zespole: 18
4/654/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Nurcu powiat Bielsk Podlaski 1954-1968 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1968, sygn. 1-6; Komisje GRN, 1965-1968, sygn. 7-11; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1955-1968, sygn. 12-16; Budżety gromady, fundusz gromadzki i mienie gromadzkie oraz plany funduszu gromadzkiego, 1955-1967, sygn. 17-29 Liczba jednostek w zespole: 29
Wyświetlanie 701 do 720 z 1 751 wpisów.