Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
4/980/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Samogrodzie 1891-1914 660 rozwiń
akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1891-1914; sygn. 1-5 Liczba jednostek w zespole: 5
4/981/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Ostrowie 1892-1912, 1914-1915 592 rozwiń
akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1892, 1894-1896, 1898, 1900-1912,1914-1915; sygn. 1-8 Liczba jednostek w zespole: 8
4/982/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Starym Korninie 1888-1913 1620 rozwiń
akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1888-1913; sygn. 1-9 Liczba jednostek w zespole: 9
4/983/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Krynkach 1887-1911 1070 rozwiń
akta urodzeń 1889-1911, małżeństw 1887-1903 i zgonów 1888-1902; sygn. 1-6 Liczba jednostek w zespole: 6
4/984/0 Związek Zawodowy Pracowników Spółdzielczości Pracy Zarząd Okręgu w Białymstoku 1968-1973 0 rozwiń
Materiały organizacyjne 1968-1969; sygn. 1 Protokół z I Okręgowej Konferencji Delegatów 1968; sygn. 2 Protokoły zebrań środowiskowych 1972; sygn. 3 Protokoły posiedzeń plenarnych 1968-1973; sygn. 4-6 Protokoły posiedzeń Prezydium 1968-1973; sygn. 7-13 Protokoły posiedzeń komisji 1970-1973; sygn. 14-21 Protokoły z narad 1968-1971; sygn. 22 Plany pracy Zarządu Okręgu ZZPSP 1969-1973; sygn. 23-25 Sprawozdania 1968-1973; sygn. 26-37 Analizy i informacje 1968-1973; sygn. 38-42 Regulaminy pracy 1968-1973; sygn. 43-49 Liczba jednostek w zespole: 49
4/985/0 Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Spożywczego i Cukrowniczego Zarząd Okręgowy w Białymstoku 1949-1973 [1980] 0 rozwiń
Materiały konferencji sprawozdawczo-wyborczych 1953-1972; sygn. 1-8 Materiały z pierwszych lat działalności Zarządu Okręgowego 1949-1953; sygn. 9 Protokoły z posiedzeń Zarządu Okręgowego 1955-1973; sygn. 10-15 Protokoły z posiedzeń Prezydium Zarządu Okręgowego 1951-1973; sygn. 16-28 Materiały komisji problemowych 1960-1972; sygn. 29-32 Sprawozdania z działalności Zarządu Okręgowego 1963-1972; sygn. 33-35 Sprawozdania z działalności Technicznego Inspektoratu Pracy 1956-1972; sygn. 36-39 Sprawozdania z wypadków przy pracy 1961-1971; sygn. 40-44 Sprawozdania z działalności Zakładowych Komisji Rozjemczych 1954-1955; sygn. 45 Sprawozdania z działalności Ekip Łączności Fabryk ze Wsią 1955; sygn. 46 Sprawozdania z działalności Klubów Techniki i Racjonalizacji oraz świetlic zakładowych 1955; sygn. 47 Sprawozdania delegatów związkowych 1955; sygn. 48 Protokoły z kontroli działalności finansowej Zarządu Okręgowego 1951-1960; sygn. 49 Protokoły z narad i informacje o działalności aktywu związkowego 1954-1972; sygn. 50 Wykazy pracowników zatrudnionych w Zarządzie Okręgowym 1954-1957; sygn. 51 Informacje o przyjmowaniu i realizacji planów i zobowiązań produkcyjnych 1972-1977; sygn. 52 Analiza skarg i wniosków 1962, 1966-1967; sygn. 53 Kronika Zarządu Okręgowego 1945-1973; sygn. 54-55 Kolekcje dyplomów 1962-1980; sygn. 56-57 Liczba jednostek w zespole: 57
4/986/0 Związek Zawodowy Pracowników Służby Zdrowia Zarząd Okręgu w Białymstoku 1953-1973 0 rozwiń
Materiały Okręgowych Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczych 1957-1972, sygn. 1-6 Protokoły posiedzeń Zarządu Okręgu 1954-1973, sygn. 7-11 Protokoły posiedzeń Prezydium Zarządu Okręgu 1953-1973, sygn. 12-22 Komisja socjalno-bytowa 1968-1973, sygn. 23 Komisja kulturalno-oświatowa 1968-1973, sygn. 24 Protokoły posiedzeń Komisji Instruktorów Higieny 1967-1969, sygn. 25 Protokoły posiedzeń Sekcji Lekarskiej 1958-1970, sygn. 26-27 Protokoły posiedzeń Sekcji Lekarskiej i Pracowników Nauki 1971-1972, sygn. 28 Protokoły posiedzeń Sekcji Pielęgniarek 1956-1971, sygn. 29-30 Protokoły posiedzeń Sekcji Farmaceutycznej 1957-1970, sygn. 31 Protokoły posiedzeń Sekcji Farmaceutów i innych z wyższym wykształceniem 1971-1972, sygn. 32 Protokoły posiedzeń Sekcji Techników Farmaceutycznych 1965-1970, sygn. 33 Protokoły posiedzeń Sekcji Pracowników z wyższym wykształceniem (nie lekarzy) 1967-1970, sygn. 34 Protokoły posiedzeń Sekcji Techników Medycznych 1956-1973, sygn. 35 Protokoły posiedzeń Sekcji Felczerów 1956-1971, sygn. 36 Protokoły posiedzeń Sekcji Pracowników Administracji 1959-1973, sygn. 37 Protokoły posiedzeń Sekcji Położnych 1957-1970, sygn. 38 Protokoły posiedzeń Sekcji Średnich Szkół Medycznych 1959-1968, sygn. 39 Protokoły posiedzeń Sekcji Techników i Uprawnionych Techników Dentystycznych 1959-1973, sygn. 40 Protokoły posiedzeń Sekcji Finansowej 1957, sygn. 41 Plan 5-letni Służby Zdrowia woj. Białystok 1955-1965, sygn. 42 Sprawozdania Zarządu Okręgu 1963-1965, sygn. 43 Analiza statystyki związkowej 1960-1973, sygn. 44 Analiza skarg 1973, sygn. 45 Materiały z kampanii sprawozdawczo-wyborczej w radach zakładowych 1966-1970, sygn.46 Informacje z organizacji letniego wypoczynku 1969-1973, sygn.47 Liczba jednostek w zespole: 47
4/987/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Supraślu 1868-1930 [1950-1994] 652 rozwiń
akta urodzeń 1891-1900, małżeństw 1868-1930 i zgonów 1868-1930; sygn. 1-6 Liczba jednostek w zespole: 6
4/988/0 Gminna Rada Narodowa i Urząd Gminy w Narwi 1973-1990[1991-1993] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 374
4/989/0 vacat - Gminna Rada Narodowa i Urząd Gminy w Kleszczelach - włączony do zespołu nr 913 - Gminna Rada Narodowa i Urząd Gminy w Kleszczelach 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
4/990/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Korycinie 1890-1908 1163 rozwiń
akta urodzeń 1890-1908, małżeństw 1890-1902, zgonów 1890-1901; sygn. 1-8 Liczba jednostek w zespole: 8
4/991/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Cichowoli 1889-1913 1470 rozwiń
akta urodzeń i zgonów 1889-1904, 1906-1913; małżeństwa 1889-1913; sygn. 1-16 Liczba jednostek w zespole: 16
4/992/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Narewce 1889-1915 766 rozwiń
akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1889-1915; sygn. 1-27 Liczba jednostek w zespole: 27
4/993/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Białowieży 1889-1903, 1906-1911 1408 rozwiń
akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1889-1903, 1906-1911; sygn. 1-8 Liczba jednostek w zespole: 8
4/994/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Czarnej Cerkiewnej 1888-1913 797 rozwiń
akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1888-1913; sygn. 1-7 Liczba jednostek w zespole: 7
4/995/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Grodzisku 1881-1915,1918-1919 1113 rozwiń
akta urodzeń 1881-1914, 1915 (tylko 1 akt urodzenia),1918 (tylko 1 akt urodzenia),1919 (tylko 1 akt urodzenia); małżeństw 1881-1914;, zgonów 1881-1915; sygn. 1-13 Liczba jednostek w zespole: 13
4/996/0 Gminna Rada Narodowa w Lewkowie Starym powiat Bielsk Podlaski. Prezydium GRN 1953-1954 0 rozwiń
Protokóły sesji GRN, lata 1953 – 1954, sygn. 1, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, rok 1954, sygn. 2. Liczba jednostek w zespole: 2
4/997/0 vacat - Akta stanu cywilnego parafii Rzymskokatolickiej w Kuźnicy Białostockiej - włączony jako dopływ do zespołu nr 528 - Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Kuźnicy 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
4/998/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Surażu 1886-1914 520 rozwiń
u. 1886-1914, z. 1886-1913, sygn. 1-6 Liczba jednostek w zespole: 6
4/999/0 Związek Zawodowy Pracowników Handlu i Spółdzielczości Zarząd Okręgu w Białymstoku [1949-1951] 1955-1973 [1974] 0 rozwiń
Protokoły Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczych Zarządu Okręgu oraz Zarządów Oddziałów 1955-1973, sygn. 1-10 Protokoły posiedzeń plenarnych 1955-1968, sygn. 11-20 Protokoły posiedzeń Prezydium 1949-1972, sygn. 21-53 Protokoły z narad aktywu związkowego 1955-1970, sygn. 54 Protokoły posiedzeń komisji problemowych 1958-1972, sygn. 55-63 Analiza skarg i zażaleń 1961, sygn. 64 Informacje w sprawie różnych form działalności Związku 1955-1967, sygn. 65-70 Sprawozdania z działalności Zarządu Okręgu 1955-1974, sygn. 71-80 Liczba jednostek w zespole: 80
Wyświetlanie 1 061 do 1 080 z 1 754 wpisów.