Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
4/1005/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kocach-Basiach powiat Siemiatycze 1955-1959 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1956-1959, sygn. 1-2; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1955-1959, sygn. 3; Budżety gromady, 1957, 1959, sygn. 4-5. Liczba jednostek w zespole: 5
4/1006/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Nurcu-Wsi powiat Siemiatycze 1954-1957 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1957, sygn. 1; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1955-1957, sygn. 2; Budżety gromady, 1956, sygn. 3. Liczba jednostek w zespole: 3
4/1007/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Olszewie-Żalach powiat Siemiatycze 1954-1967 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1959, sygn. 1; Komisje GRN, 1955-1959, sygn. 2 Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1955-1959, sygn. 3; Budżety gromady, 1954, 1957, sygn. 4-5. Dopływ z dn. 2010-09-13; nab. 3289/2010r., 2 j.a.-0,02 mb., 1955-1967 Liczba jednostek w zespole: 7
4/1008/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Pokaniewie powiat Siemiatycze 1955-1959 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1955-1959, sygn. 1-3; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1955-1957, sygn. 4-5; Budżety gromady, 1957, sygn. 6. Liczba jednostek w zespole: 6
4/1009/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Skórcu powiat Siemiatycze 1954-1959 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1959, sygn. 1-3; Komisje GRN, 1955-1959, sygn. 4-8; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1955-1959, sygn. 9-10, 16; Budżety gromady, 1954-1958, sygn. 11-15. Liczba jednostek w zespole: 16
4/1010/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Stadnikach powiat Siemiatycze 1954-1958 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1957, sygn. 1-2; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1958, sygn. 3; Plan i budżet gromady, 1958, sygn. 4. Liczba jednostek w zespole: 4
4/1011/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sutnie powiat Siemiatycze 1955-1957 [1963-1964] 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1955-1957, sygn. 1; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1955-1956, sygn. 2-3; Budżety gromady, 1954-1955, 1957, sygn. 4-7. Dopływ: kn.2994/2008r. 3 j.a. - 0,03 mb Liczba jednostek w zespole: 10
4/1012/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wojtkowicach powiat Siemiatycze 1954-1959 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1959, sygn. 1-2; Liczba jednostek w zespole: 2
4/1013/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej pod wezwaniem Uśpienia Najświętszej Marii Panny w Kleszczelach 1888-1913 1567 rozwiń
akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1888-1913; sygn. 1-13 Liczba jednostek w zespole: 13
4/1014/0 Zarząd Wojewódzki Związku Młodzieży Socjalistycznej w Białymstoku [1952] 1957-1976 0 rozwiń
Protokoły z Wojewódzkich Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczych 1957-1976; sygn. 1-11 Protokoły z posiedzeń ZW (KW) ZMS 1957-1976; sygn. 12-18 Wojewódzka Komisja Rewizyjna 1957-1976; sygn. 19 Wojewódzki Sąd Koleżeński 1958-1974; sygn. 20 Protokoły z posiedzeń Prezydium ZW (Sekretariatu KW) ZMS 1957-1975; sygn. 21-37 Wydział Organizacyjny [1956] 1957-1975; sygn. 38-79 Sektor Kadr [1952] 1957-1976; sygn. 80-310 Wydział Propagandy 1957-1974; sygn. 311-333 Wojewódzki Ośrodek Kształcenia Aktywu 1959-1969; sygn. 334-340 Wydział Młodzieży Robotniczej 1957-1976; sygn. 341-387 Wydział Młodzieży Szkolnej 1958-1975; sygn. 388-403 Wydział Sportu, Turystyki i Obozownictwa 1957-1975; sygn. 404-440 Wydział Ogólny 1957-1975; sygn. 441-474 Wydział Młodzieży Studenckiej 1971-1972; sygn. 475-477 Wojewódzki Uniwersytet Robotniczy (WUR) 1957-1976; sygn.478-511 Wojewódzka Komisja OHP ZMS i ZMW 1959-1975; sygn. 512-533. Liczba jednostek w zespole: 533
4/1015/0 Zarząd Wojewódzki Związku Młodzieży Polskiej w Białymstoku 1948-1957 0 rozwiń
Konferencje Wojewódzkie ZMP w Białymstoku 1949-1955; sygn. 1-5 Protokoły plenarnych posiedzeń ZW ZMP w Białymstoku 1948-1956; sygn. 6-8 Protokoły posiedzeń Prezydium ZW ZMP w Białymstoku 1948-1956; sygn. 9-29 Wojewódzki Sąd Koleżeński 1949-1955; sygn.30 Plany pracy 1948-1956; sygn. 31-35 Sekretariat (protokoły z narad i odpraw, wytyczne, instrukcje i okólniki ZW ZMP) 1948-1956; sygn. 36-66 Wydział Organizacyjno-Instruktorski 1948-1956; sygn. 67-100 Wydział Agitacji i Propagandy 1948-1956; sygn. 101-110 Wydział Kadr 1948-1956; sygn. 111-122 Wydział Młodzieży Robotniczej 1950-1956; sygn. 123-127 Wydział Młodzieży Szkolnej 1949-1956; sygn. 128-133 Wydział Młodzieży Szkół Zawodowych 1952-1953; sygn. 134 Wydział Szkolno-Harcerski 1949-1956; sygn. 135-143 Wydział Młodzieży Wiejskiej 1948-1956; sygn. 144-148 Wydział Kultury Fizycznej i Sportu 1948-1956; sygn. 149-152 Wydział Finansowo-Administracyjny 1948-1956; sygn. 153-169 Rewolucyjny Związek Młodzieży 1957; sygn. 170 Zdjęcia, plakaty, dyplomy, zobowiązania i meldunki w postaci prac plastycznych oraz księga honorowa ze zdjęciami 1948-1957; sygn. 171-175 Sprawozdania i informacje zarządów miejskich i powiatowych ZMP (Augustów, Białystok, Bielsk Podlaski, Dąbrowa Białostocka, Ełk, Gołdap, Grajewo, Hajnówka, Kolno, Łapy, Łomża, Mońki, Olecko, Sejny, Siemiatycze, Sokółka, Suwałki, Wysokie Mazowieckie, Zambrów) 1948-1956; sygn. 176-490 Dublety 1948-1956; sygn. 491-510 Liczba jednostek w zespole: 510
4/1016/0 Wojewódzki Zarząd Związku Walki Młodych w Białymstoku 1945-1948 0 rozwiń
Materiały z I Wojewódzkiej Konferencji Statutowej ZWM w Białymstoku 1947r.; sygn.1 Protokoły plenarnych posiedzeń Wojewódzkiego Zarządu ZWM 1946-1947; sygn. 2 Protokoły posiedzeń Prezydium Wojewódzkiego Zarządu ZWM w Białymstoku 1946-1948; sygn. 3 Sekretariat 1946-1948; sygn. 4-7 Wydział Organizacyjny 1946-1948; sygn. 8-11 Wydział Wychowawczo-Oświatowy 1946-1948; sygn. 12 Wydział Młodzieży Szkolnej 1946-1948; sygn. 13 Referat Sportowy 1946-1947; sygn. 14 Wydział Wiejski 1946-1948; sygn.15-17 Wydział Robotniczy 1946-1948; sygn. 18 Wydział Personalny 1945-1948; sygn. 19-49 Wydział Ogólno-Gospodarczy 1945-1948; sygn. 50 Dublety 1945-1948; sygn. 51 Liczba jednostek w zespole: 51
4/1017/0 Centralny Urząd Planowania Biuro Planowania Regionalnego w Białymstoku 1992-1996 0 rozwiń
W zespole wyodrębniają się trzy grupy akt: materiały dotyczące bezrobocia – analizy i prognozy, materiały dotyczące rolnictwa i gospodarki żywnościowej – opracowania i studia, materiały dotyczące ekologii – programy i studia, 1992-1996; sygn. 1-77 Liczba jednostek w zespole: 77
4/1018/0 Zarząd Wojewódzki Związku Młodzieży Wiejskiej "Wici" w Białymstoku 1945-1948 0 rozwiń
1. Pisma okólne i korespondencja przychodząca z Zarządu Głównego ZMW „Wici” 1946-1948, 1 j.a. 2. Dziennik korespondencyjny ZW ZMW. Korespondencja z innymi zarządami wojewódzkimi ZMW, z różnymi urzędami i instytucjami 1946-1948, 1 j.a. 3. Księga i karty ewidencyjne członków, podania i życiorysy ubiegających się o pracę 1946-1948, 1 j.a. 4. Listy pracowników otrzymujących karty żywnościowe 1946-1948, 1 j.a. 5. Materiały dotyczące sportu 1947-1948, 1 j.a. 6. Protokoły, sprawozdania, wykazy imienne i korespondencja ZP ZMW „Wici” z powiatu augustowskiego 1946-1948, 1 j.a. 7. Protokoły, sprawozdania, regulaminy, wykazy imienne i korespondencja dot. ZMW „Wici” z powiatu Łomża 1947-1948, 1 j.a. 8. Protokoły, sprawozdania, regulamin, wykazy imienne członków i korespondencja dot. ZMW „Wici” z powiatu Olecko 1947-1948, 1 j.a. 9. Dublety 1947-1948, 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 9
4/1019/0 Okręgowy Komitet Wykonawczy Związku Młodzieży Demokratycznej w Białymstoku 1946-1948 0 rozwiń
1.Protokoły i sprawozdania dotyczące ZMD oraz Komisji Porozumiewawczej organizacji młodzieżowych w województwie. Wykazy imienne i legitymacje członków 1947-1948, 1 j.a. 2.Korespondencja wychodząca z OKW ZMD. Delegacje, upoważnienia, zaświadczenia 1946-1948, 1 j.a. 3.Okólniki, instrukcje, pisma okólne i korespondencja przychodząca z Głównego Komitetu Wykonawczego ZMD 1946-1948, 1 j.a. 4.Korespondencja przychodząca z różnych organizacji młodzieżowych i od członków ZMD 1946-1948, 1 j.a. 5.Korespondencja przychodząca z różnych urzędów i instytucji 1946-1948, 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 5
4/1020/0 Zarząd Wojewódzki OMTUR w Białymstoku 1947-1948 0 rozwiń
1. Protokoły, deklaracje i księga ewidencyjna OMTUR 1947-1948, 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 1
4/1021/0 Wojewódzki Komitet Jedności Organizacji Młodzieżowych w Białymstoku 1948 0 rozwiń
1. Protokoły posiedzeń WK JOM, sprawozdania WK, okólniki i instrukcje CK JOM, protokoły z konferencji międzyorganizacyjnych w powiatach, protokoły Wojewódzkiej Komisji Wczasów Młodzieży Zorganizowanej 1948, 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 1
4/1022/0 Gminna Rada Narodowa i Urząd Gminy w Poświętnem 1973-1990 0 rozwiń
Zespół zawiera protokoły sesji, posiedzeń Prezydium, posiedzeń komisji, plany rozwoju społeczno-gospodarczego, budżety gminy, materiały dotyczące referendum 1987r., 1973-1990; sygn. 1-111 Liczba jednostek w zespole: 111
4/1023/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kuraszewie powiat Hajnówka 1955-1959 0 rozwiń
Budżety gromady, 1955-1959, sygn. 1-5. Liczba jednostek w zespole: 5
4/1024/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Łuce powiat Hajnówka 1955-1959 0 rozwiń
Budżety gromady, 1955-1959, sygn. 1-5. Liczba jednostek w zespole: 5
Wyświetlanie 1 081 do 1 100 z 1 746 wpisów.