Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
4/1640/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Łubinie Kościelnym 1894-1933 0 rozwiń
m. 1894-1933, z. 1908-1933, sygn. 1-6. Liczba jednostek w zespole: 6
4/1641/0 Akta komisji wyborczych z wyborów do Sejmu i Senatu w 1989 roku 1989 0 rozwiń
Listy wyborców popierających zgłoszenie kandydatów na posłów i senatorów, protokoły głosowania; 1989, sygn. 1-44. Liczba jednostek w zespole: 44
4/1642/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Narewce 1908-1923 0 rozwiń
u. 1908-1914, m. 1909-1923, sygn.1-2 Liczba jednostek w zespole: 2
4/1643/0 Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku 1950-1986 0 rozwiń
Roczne plany teczniczno-ekonomiczne, bilanse, rewizje finansowo-księgowe, regulamin pracy, sygn. 1-70 Liczba jednostek w zespole: 70
4/1644/0 Niezależny Samorządowy Związek Zawodowy Pracowników Weterynarii w Białymstoku 1982-2015 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 22
4/1645/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Jasionówce 1870-1914 0 rozwiń
u. 1870-1872, 1874-1876, 1879-1880, 1882-1884, 1886, 1890-1914; m. 1870-1872, 1874-1877, 1879-1885, 1887-1888, 1890, 1892, 1894-1895, 1898-1909, 1911-1914; z. 1870-1872, 1874-1876, 1879-1880, 1882-1883, 1885, 1887, 1888-1890, 1899, 1902, 1905-1914; r. 1870-1872, 1874-1876, 1880-1882, 1885, 1897, 1899, 1906, 1910, 1913. Liczba jednostek w zespole: 3
4/1646/0 Urząd Stanu Cywilnego w Janowie 1975-1992 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5
4/1647/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Kleszczelach 1907-1933 0 rozwiń
z.1907-1933, m.1907-1933, sygn.1-4 Liczba jednostek w zespole: 4
4/1648/0 Związek Gmin Puszczy Knyszyńskiej Dorzecza Rzeki Supraśl 1999-2014 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 26
4/1649/0 Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych Zarząd Okręgu w Białymstoku 1990-2015 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 10
4/1650/0 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Zbuczu 1980-2000 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 10
4/1651/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Wasilkowie 1930-1934 0 rozwiń
akta małżeństw 1930-1934, sygn. 1-2 Liczba jednostek w zespole: 2
4/1652/0 Komornik Sądu Grodzkiego w Białymstoku 1947-1952 0 rozwiń
Repertoria i skorowidze z lat 1947-1952, sygn. 1-13 Liczba jednostek w zespole: 13
4/1653/0 Komornik I rewiru Sądu Powiatowego w Białymstoku 1953-1974 0 rozwiń
Repertoria i skorowidze z lat 1953-1974, sygn.1-57. Liczba jednostek w zespole: 57
4/1654/0 Komornik II rewiru Sądu Powiatowego w Białymstoku 1961-1974 0 rozwiń
Repertoria i skorowidze z lat 1961-1974 Liczba jednostek w zespole: 41
4/1655/0 Komornik III rewiru Sądu Powiatowego w Białymstoku 1959-1974 0 rozwiń
Repertoria i skorowidze z lat 1959-1974 Liczba jednostek w zespole: 41
4/1656/0 Komornik IV rewiru Sądu Powiatowego w Białymstoku 1956-1972 0 rozwiń
Repertoria i skorowidze z lat 1956-1972 Liczba jednostek w zespole: 30
4/1657/0 Komornik V rewiru Sądu Powiatowego w Białymstoku 1960-1974 0 rozwiń
Repertoria i skorowidze z lat 1960-1974 Liczba jednostek w zespole: 12
4/1658/0 Komornik VI rewiru Sądu Powiatowego w Białymstoku 1964-1973 0 rozwiń
Repertoria i skorowidze z lat 1964-1973 Liczba jednostek w zespole: 26
4/1659/0 Komenda Powiatowa Milicji Obywatelskiej w Bielsku Podlaskim 1948-1975 0 rozwiń
Koperty dowodowe Liczba jednostek w zespole: 5
4/1660/0 Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Białymstoku 1989-1992 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 7
4/1661/0 Związek Represjonowanych Politycznie Żołnierzy-Górników Okręgowy Zarząd "Podlasie" 1991-2018 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 18
4/1662/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Rozedrance Starej 1922-1926 0 rozwiń
Akta zgonów z lat 1922-1926, sygn. 1 Liczba jednostek w zespole: 1
4/1663/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Surażu 1870-1874, 1880-1915 0 rozwiń
u. 1870-1874, 1880-1914; m. 1870-1874, 1880-1884, 1886-1887, 1889, 1891-1897, 1899-1914; z. 1870-1874, 1880, 1888, 1893, 1904-1908, 1911, 1914; r. 1870-1874, 1880, 1903, 1905, 1909, sygn 1-2 Liczba jednostek w zespole: 2
4/1664/0 Urząd Stanu Cywilnego w Sokółce 1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
4/1665/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Sasinach 1903-1914 0 rozwiń
akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1903-1914, sygn.1-2 Liczba jednostek w zespole: 2
4/1666/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Nowowoli 1910, 1912-1913 0 rozwiń
akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1910,1912-1913, sygn.1-3 Liczba jednostek w zespole: 3
4/1667/0 Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Rozgłośni Polskiego Radia i Telewizji w Białymstoku 1968-1982 0 rozwiń
Protokoły z zebrań Egzekutywy POP, Biuletyn Informacyjny Liczba jednostek w zespole: 34
4/1668/0 Materiały Feliksa Jędryczka starszego wachmistrza 10 Pułku Ułanów Litewskich 1914-1958 0 rozwiń
Rozkazy dzienne dowództwa 10 Pułku Ułanów Litewskich z lat 1919-1927, oryginał partytury na orkiestrę dętą Marszu 10 Pułku Ułanów Litewskich, świadectwo szkolne, fotografie z lat 1920-1939. Liczba jednostek w zespole: 18
4/1669/0 Białostocki Wojewódzki Szpital dla Psychicznie i Nerwowo Chorych w Choroszczy 1939-1941 0 rozwiń
Księga ruchu chorych przebywających w opiece u gospodarzy - kobiety, mężczyźni, sygn. 1-2 Liczba jednostek w zespole: 2
4/1670/0 Komenda Miejska Milicji Obywatelskiej w Białymstoku 1948-1975 0 rozwiń
Koperty dowodowe Liczba jednostek w zespole: 1488
4/1671/0 Materiały Koła Żołnierzy 10 Pułku Ułanów Litewskich i ich Rodzin w Białymstoku 1918-1995 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 266
4/1672/0 Wyższa Szkoła Matematyki i Informatyki Użytkowej w Białymstoku 1995-2014 0 rozwiń
Plany i programy studiów, protokoły zaliczeń i egzaminów, księga dyplomów. Liczba jednostek w zespole: 40
4/1673/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Starosielcach 1919-1929 0 rozwiń
Akta małżeństw 1919-1929, akta zgonów 1920-1929, sygn. 1-2 Liczba jednostek w zespole: 2
4/1674/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Dojlidach 1919-1929 0 rozwiń
Akta małżeństw 1919-1929, akta zgonów 1919-1929, sygn.1-2. Liczba jednostek w zespole: 2
4/1675/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Świętego Rocha w Białymstoku 1925-1937 0 rozwiń
Akta małżeństw 1925-1936, akta zgonów 1925-1937, sygn.1-4. Liczba jednostek w zespole: 4
4/1676/0 Wojewódzki Inspektorat Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych w Białymstoku [1968-1998] 1999-2002 [2003] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 116
4/1677/0 Wojewódzki Urząd Poczty w Białymstoku 1978-1989 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 9
4/1678/0 Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej Poczta Polska Urząd Przewozu Poczty w Białymstoku 1993-2005 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 49
4/1679/0 Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej Poczta Polska Rejonowy Urząd Poczty w Białymstoku 1948-2005 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 88
4/1680/0 Wojewódzki Inspektorat Kontroli Materiału Siewnego w Białymstoku 1966-1973 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
4/1681/0 Inspekcja Nasienna Okręgowy Inspektorat w Białymstoku [1971-1975] 1975-1998 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 22
4/1682/0 Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Nasiennej w Białymstoku 1999-2002 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 18
Wyświetlanie 1 711 do 1 753 z 1 753 wpisów.