Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
4/255/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Krypnie powiat Mońki 1956-1973 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1959- 1971, sygn.1-3, 15-17; Komisje GRN 1958-1969, sygn. 4-7; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1958-1971, sygn.8 -10; Kontrola zewnętrzna 1960-1972, sygn. 11-12, 14; Kontrola zewnętrzna w dziedzinie ewidencji i skupu obowiązkowych dostaw 1962-1971, sygn. 13; Projekt wyznaczania terenów budowlanych zespołu miejskich jednostek Krypno i Długołęka 1969-1971, sygn. 18-19. Dopływ z dnia 2009-05-27; nab.3168/2009r. 32 j.a.-0,60 mb Liczba jednostek w zespole: 51
4/256/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Laskowcu powiat Mońki 1959-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1959- 1972, sygn.1-3; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1959-1972, sygn.4 -6; Protokoły zebrań wiejskich 1964-1972, sygn. 7; Protokoły posiedzeń sołtysów i aktywu gromadzkiego 1970-1972, sygn. 8; Kontrola zewnętrzna USC 1965-1967, 1972, sygn. 9; Kontrola zewnętrzna w dziedzinie ewidencji i skupu obowiązkowych dostaw 1962-1971, sygn. 10; Plany gospodarcze gromady 1960-1970, sygn. 11; Programy rozwoju rolnictwa gromady 1966, 1971, sygn. 12; Kontrola zewnętrzna 1969-1972, sygn. 13. Liczba jednostek w zespole: 13
4/257/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Peńskiem powiat Mońki 1955-1959 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1955-1959, sygn.1; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1959, sygn. 2. Liczba jednostek w zespole: 2
4/258/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Szorcach powiat Mońki 1960-1961 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1961, sygn.1; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1960-1961, sygn. 2. Liczba jednostek w zespole: 2
4/259/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Trzciannem powiat Mońki 1961-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1961- 1972, sygn.1-7; Komisje GRN 1963-1971, sygn. 8-9; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1963-1972, sygn.10 -17; Protokoły zebrań wiejskich 1964-1970, sygn.18-19; Sołtysi 1964-1970, sygn. 20-21; Kontrola zewnętrzna w dziedzinie ewidencji i skupu obowiązkowych dostaw 1962-1971, sygn.22; Kontrola zewnętrzna 1969-1972, sygn. 23. Liczba jednostek w zespole: 23
4/260/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wyszowatych powiat Mońki 1962-1971 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1962- 1971, sygn.1-3; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1962-1971, sygn.4 -7; Protokoły zebrań wiejskich 1970-1971, sygn.8; Kontrola zewnętrzna w dziedzinie ewidencji i skupu obowiązkowych dostaw 1962-1971, sygn.9; Kontrola zewnętrzna 1969-1971, sygn. 10. Dopływ z dnia 2009-05-28; nab.3169/2009r. 3 j.a.-0,04 mb. Liczba jednostek w zespole: 13
4/261/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zofiówce powiat Mońki 1962-1971 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1965- 1972, sygn.1-3; Komisje GRN 1965-1969, sygn. 4-6; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1965-1971, sygn.7-10; Protokoły zebrań wiejskich 1965-1971, sygn.11; Protokoły narad sołtysów 1965-1970, sygn. 12; Gromadzki Komitet FJN 1969-1970, sygn. 13; Kontrola zewnętrzna 1963-1972, sygn. 14, 24; Kontrola zewnętrzna w dziedzinie ewidencji i skupu obowiązkowych dostaw 1963-1971, sygn.15; Plany gospodarcze gromady 1962-1964, sygn. 16; Budżety gromady 1962-1970, sygn. 17-23. Liczba jednostek w zespole: 24
4/262/0 Archiwum Państwowe w Białymstoku 1953-1995 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 184
4/263/0 Dyrekcja Lasów Państwowych Okręgu Białostockiego w Białymstoku 1945-1964 0 rozwiń
W zespole zachowały się sprawozdania gospodarcze, statystyczne, plany kosztów, bilanse, dokumentacja z przejmowania gruntów w związku z reformą rolną, przyjmowanie gruntów nieleśnych, 1945-1959; sygn. 1-62 korekta ewidencji nab.3422/2012 - 28 j. a -0,00 mb. Liczba jednostek w zespole: 90
4/264/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Białymstoku 1835-1926 16203 rozwiń
akta urodzeń (niekompletne) 1835-1912, 1914-1918, akta małżeństw (niekompletne) 1835-1925, akta (niekompletne) zgonów 1835-1926, akta (niekompletne) rozwodów 1858-1913,1915-1918, 1920-1925; sygn. 1-310 Liczba jednostek w zespole: 310
4/265/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Sokołach 1826-1912, 1916-1917, 1932 544 rozwiń
Niekompletne akta urodzeń 1826-1890, 1910, 1916-1917, akta małżeństw (częściowo z aneksami) 1826-1893, 1909-1910, 1916-1917, akta zgonów 1826-1894, 1910, 1916-1917, 1932; sygn. 1-49 Liczba jednostek w zespole: 49
4/266/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Tykocinie 1826-1914 2921 rozwiń
Niekompletne akta urodzeń 1826-1914, akta małżeństw 1827-1914, akta zgonów 1827-1900, 1902, 1904, 1907-1908; sygn. 1-83 Liczba jednostek w zespole: 83
4/267/0 Prokurator Sądu Okręgowego w Białymstoku 1920-1939 0 rozwiń
Korespondencja poufna, [1921] 1923-1936, sygn. 1-12; Repertorium śledztw prokuratorskich 1923-1928, sygn. 13; Akta śledztw prokuratorskich 1937-1939, sygn. 14-81; Akta osób odbywających karę więzienia 1920-1939, sygn. 82-119; Akta oskarżeń, wyroki w procesach komunistów, 1927, sygn. 120-122. Liczba jednostek w zespole: 122
4/268/0 Akta stanu cywilnego Wyznania Rzymskokatolickiego Kościoła Filialnego w Usnarzu 1795-1865 558 rozwiń
akta urodzeń 1795-1865; akta małżeństw 1795-1835 i akta zgonów 1835-1848; sygn. 1-7 Liczba jednostek w zespole: 7
4/269/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej pod wezwaniem św. Jerzego w Jurowlanach 1843-1868 670 rozwiń
akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1843-1868; sygn. 1-6 Liczba jednostek w zespole: 6
4/270/0 Księgi grodzkie i ziemskie podlaskie 1640-1697 2459 rozwiń
Księga sądowa grodzka brańska; sumariusz księgi sądowej ziemskiej drohickiej 1640-1697; sygn. 1-2 Liczba jednostek w zespole: 2
4/271/0 Sąd Główny w Białymstoku [1798-1807] 1812-1832 0 rozwiń
Akta departamentu I - to sprawy karne, wśród których dominują wykroczenia skarbowe, fałszowanie podpisów, znęcanie się nad poddanymi, pożary (w tym podpalenia umyślne), uchylanie się od służby wojskowej, nielegalny wyrąb lasu, włóczęgostwo, nielegalne przekroczenie granicy, zabójstwa, nagłe zgony, napady, grabieże, awantury, bójki, kradzieże oraz oszustwa. (sygn. 1-56) Departament II – reprezentowany jest tylko przez jeden poszyt (sygn. 57), stanowiący akta hipoteczne majątku Bobrownickich w ziemi bielskiej Liczba jednostek w zespole: 57
4/272/0 Sąd Sierocy w Białymstoku 1870-1918 0 rozwiń
Akta ogólne 1882-1918, sygn. 1-10. Akta spraw 1870-1915, sygn. 11-433 Liczba jednostek w zespole: 433
4/273/0 Sąd Sierocy w Wasilkowie 1892-1915 0 rozwiń
Akta ogólne 1909-1915, sygn. 1-3. Akta spraw 1892-1915, sygn. 4-49. Liczba jednostek w zespole: 49
4/274/0 Białostocko-Sokólsko-Bielska Opieka Szlachecka 1900-1917 0 rozwiń
Sprawy osobowe, finansowe, kancelaryjne. Opieki Szlacheckiej 1907-1917, sygn. 1-14. Akta osobowe personelu, księgi przychodów i rozchodów, dzienniki korespondencyjne. Akta opiekuńcze 1900-1916, sygn. 15-63. Akta formalno-prawne dotyczące ustanowienia opieki nad mieniem i niepełnoletnim potomstwem szlachty rodowej z terenów powiatów białostockiego, bielskiego i sokólskiego. W niektórych poszytach znajdują się dane dotyczące stanu majątkowego podopiecznych. Liczba jednostek w zespole: 63
4/275/0 Sąd Sierocy w Knyszynie 1834-1839 0 rozwiń
O zavedenii (uczelnianej) opieki nad małoletnimi... 1834-1839, sygn. 1. Liczba jednostek w zespole: 1
4/276/0 Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym Delegatura w Białymstoku 1946-1955 0 rozwiń
Protokóły posiedzeń Kompletu Orzekającego, lata 1946 – 1954, sygn. 1-10, Sprawozdania opisowe i statystyczne, lata 1946 – 1954, sygn. 11-29, Akta dot. zasobu archiwalnego DKS, lata 1946 – 1955, sygn. 30-34, Akta finansowe, lata 1948 – 1950, sygn. 35-36, Skargi i zażalenia, lata 1951 – 1954, sygn. 37-38, Wykazy osób aresztowanych, lata 1946 – 1954, sygn. 39-44, Repertoria, lata 1946 – 1954, sygn. 45-65, Skorowidze, lata 1946 – 1954, sygn. 66-88, Wnioski i postanowienia skazujące na grzywnę, lata 1947 – 1950, sygn. 89-114, Wnioski i orzeczenia w sprawach karnych, lata 1950 – 1954, sygn. 115-170, Przykładowe sprawy osób oskarżonych, lata 1946 – 1950, sygn. 171-270. Liczba jednostek w zespole: 270
4/280/0 Starszy Notariusz Sądu Okręgowego w Grodnie [1581-1882] 1883-1915 [1919-1930] 207776 rozwiń
Dokumentacja zespołu dotyczy wyłącznie powiatu białostockiego, bielskiego i sokólskiego guberni grodzieńskiej. Zespół składa się z tzw. akt czynności starszego notariusza, które stanowią stanowią sprawy o zatwierdzenie umów notarialnych. Składają się na nie akty kupna-sprzedaży, zastawu, podziału nieruchomości otrzymanej w spadku, podziału za życia właściciela oraz dotyczące sądowego zatwierdzania testamentów. Sprawy o zatwierdzenie umów notarialnych zawierają liczne załączniki, które dokumentują prawo do posiadania nieruchomości, stanowiącej przedmiot umowy. Dokumenty załączone do spraw o zatwierdzenie umów przedstawiają niekiedy dużą wartość źródłową. Zespół podzielony jest na następujące serie: miasto Białystok - 127 j. a., powiat białostocki - 62 j. a., miasto Bielsk - 12 j. a., powiat bielski - 72 j. a., miasto Sokółka - 12 j. a., powiat sokólski - 66 j. a. Dopływ z dn. 24.12.2012r./ nab. 3436/2012; [1879-1881] 1884-1914 [1919] 1 j.a- 0,02 mb. Dopływ z dn. 24.12.2012r./nab. 3437/2012r; 1891-1913 37 j.a -0,00 mb. - dokumentacja kartograficzna Liczba jednostek w zespole: 389
4/281/0 Akta notariusza Anisimowa Aleksandra w Białymstoku 1883-1884 0 rozwiń
Transakcje: akty kupna-sprzedaży, dzierżawy, zastawu, darowizny i inne dotyczące nieruchomości 1883-1884; sygn.1 Liczba jednostek w zespole: 1
4/282/0 Akta notariusza Bednarskiego Stefana w Białymstoku 1921-1931 0 rozwiń
Akta Notariusza Stefana Bednarskiego, 1921-1931, sygn. 1, 3-6, 12-13, 18, 22-23, 26-27, 30-31, 34-37, 41-45, 49-52, 55-56; Repertorium Notariusza Stefana Bednarskiego, 1921-1931, sygn. 2, 7-11, 14-17, 19-21, 24-25, 28-29, 32-33, 38-40, 46-48, 53-54, 57-59; Skorowidz do akt Notariusza Stefana Bednarskiego, 1926, sygn. 64; Skorowidz do akt Notariusza Stefana Bednarskiego, 1927, sygn. 65; Skorowidz do akt Notariusza Stefana Bednarskiego, 1928, sygn. 66; Skorowidz do akt Notariusza Stefana Bednarskiego, 1929, sygn. 67; Skorowidz do akt Notariusza Stefana Bednarskiego, 1930, sygn. 68. UBYTKI: 1/2004r., Liczba jednostek w zespole: 64
4/283/0 Akta notariusza Dobrzyńskiego Wacława Michała w Białymstoku 1919 0 rozwiń
Akta i protokoły sporządzone przez Wacława Michała Dobrzyńskiego, Notariusza w Białymstoku, 1919, sygn. 1; Repertorium Notariusza Wacława Dobrzyńskiego w Białymstoku, 1919, sygn. 2. UBYTKI: 5/2004r., Liczba jednostek w zespole: 2
4/284/0 Akta notariusza Falina Mikołaja w Białymstoku 1890-1894 0 rozwiń
Transakcje: akty kupna-sprzedaży, dzierżawy, zastawu, darowizny i inne dotyczące nieruchomości 1890-1894; sygn. 1-5 Liczba jednostek w zespole: 5
4/285/0 Akta notariusza Fałbauma Aleksandra w Białymstoku 1883-1885 0 rozwiń
Transakcje: akta kupna-sprzedaży, dzierżawy, zastawu, darowizny i inne dotyczące nieruchomości 1883-1885; sygn. 1-2 Liczba jednostek w zespole: 2
4/286/0 Akta notariusza Gąsiorowskiego Zygmunta w Białymstoku 1931-1939 0 rozwiń
Akta Notariusza Zygmunta Gąsiorowskiego, 1931-1939, sygn. 1, 3, 7, 9, 12-13, 15-16, 19-22, 25-26; Skorowidz osób na mienie, których nałożono areszt, sporządzony przez Notariusza Zygmunta Gąsiorowskiego, 1932, sygn. 6; Repertorium Notariusza, 1931-1939, sygn. 2, 4-5, 8, 10-11, 14, 17-18, 23-24; Skorowidz do akt Notariusza Zygmunta Gąsiorowskiego, 1931, 1932, sygn. 28; Skorowidz do akt Notariusza Zygmunta Gąsiorowskiego, 1932, sygn. 29; Skorowidz do akt Notariusza Zygmunta Gąsiorowskiego, 1936, sygn. 31 UBYTKI: 7/2004R., Liczba jednostek w zespole: 29
4/287/0 Akta notariusza Janowskiego Bazylego w Białymstoku 1899-1909 0 rozwiń
Transakcje: akta kupna-sprzedaży, dzierżawy, zastawu, darowizny i inne dotyczące nieruchomości 1899-1909; sygn. 1-5 Liczba jednostek w zespole: 5
4/288/0 Akta notariusza Jankowskiego Stanisława w Białymstoku 1923-1936 0 rozwiń
Akta Notariusza Stanisława Jankowskiego, 1923- 1936, sygn.: 1, 6, 9, 15, 22, 25-26, 29-32, 34-36, 39-40, 42-43, 45-46, 49; Repertorium Notariusza Stanisława Jankowskiego, 1923-1936, sygn.: 2-5, 7-8, 10-14, 16-21, 23-24, 27-28, 33, 37-38, 41, 44, 47-48, 50; Skorowidz do akt Notariusza Stanisława Jankowskiego, 1931, sygn. 54; Skorowidz do akt Notariusza Stanisława Jankowskiego, 1935, sygn. 59; UBYTKI: 8/2004., Liczba jednostek w zespole: 53
4/289/0 Akta notariusza Kłobukowa Piotra w Białymstoku 1893-1910 0 rozwiń
Transakcje: akta kupna-sprzedaży, dzierżawy, zastawu, darowizny i inne dotyczące nieruchomości 1893-1910; sygn. 1-16 Liczba jednostek w zespole: 16
4/290/0 Akta notariusza Kołdrasińskiego Ignacego w Białymstoku 1936-1939, 1944-1946 0 rozwiń
Akta Notariusza Ignacego Kołdrasińskiego, 1936-1939, sygn. 1-6; Repertorium Notariusza Ignacego Kołdrasińskiego, 1936-1939, sygn. 7-10. W wyniku podjętych prac doinwentaryzowano do zespołu 7 j.a. W związku z tym rozmiar zespołu zwiększył się z 1,2 mb 10 j.a. do 1,53 mb i 17 j.a. Zmianie uległy także daty graniczne zespołu z 1936-1939 na 1936-1939, 1944-1946. 30 listopada 1946 roku Ignacy Kołdrasiński zaprzestał urzędowania i przekazał akta notarialne Czesławowi Pawskiemu. W związku z tym, że Pawski przejął od grudnia 1946 r. obowiązki po Kołdrasińskim, który pracę zakończył w listopadzie 1946 r. w jednostce, która dotyczy 1946 r. znalazły się ślady działalności notariusza Czesława Pawskiego mamy zatem Akta notariusza Kołdrasińskiego Ignacego za rok 1946 repertorium nr 8-1364; Akta notariusza Pawskiego Czesława za 1946 rok repertorium nr 1368-1400. ( w jednej księdze). Analogiczna sytuacja ma miejsce w repertorium z tego roku, gdyż mamy repertorium za rok 1946. Repertorium nr 795-1367 Kołdrasińskiego ; repertorium nr 1368-1373 Pawskiego. Dokumenty znajdujące się w księgach notarialnych oraz w repertoriach (w tych ostatnich w postaci regestów) dotyczą następujących ważniejszych czynności i transakcji: kupno-sprzedaż, dzierżawa, zastaw, intercyzy, testamenty. Najliczniej reprezentowaną grupą dokumentów są akta kupna-sprzedaży. Jest to materiał bardzo cenny dla badaczy stosunków własnościowych. W tej grupie znajdują się akta kupna-sprzedaży placów, parceli, pojedynczych domów, ziemi. Do nielicznych akt sporządzano inwentarze, które stanowiły załączniki do aktu zasadniczego. Inwentarze zawierają opisy majątków, gospodarstw, obiektów przemysłowych itd. Akta zespołu stanowią wartościowe źródło historyczne do badań nad stosunkami społeczno-gospodarczymi w Białymstoku i jego okolicach w okresie 1936-1939, 1944-1946. Liczba jednostek w zespole: 17
4/291/0 Akta notariusza Kurmanowicza Józefa w Białymstoku 1925-1933 0 rozwiń
Akta Notariusza Kurmanowicza Józefa, 1925-1933, sygn.: 1, 3-4, 7-9, 13-15, 18-20, 25-28, 31-32; Repertorium Notariusza Kurmanowicza Józefa, 1925-1933, sygn.: 2, 5-6, 10-12, 16-17, 21-24, 29-30, 33; Skorowidz do akt Notariusza Józefa Kurmanowicza, 1930, sygn. 36; Skorowidz do akt Notariusza Józefa Kurmanowicza, 1932, sygn. 37. UBYTKI: 10/2004., Liczba jednostek w zespole: 35
4/292/0 Akta notariusza Letczenki Konstantego w Białymstoku 1883-1895 0 rozwiń
Transakcje: akta kupna-sprzedaży, dzierżawy, zastawu, darowizny i inne dotyczące nieruchomości 1883-1895; sygn. 1-9 Liczba jednostek w zespole: 9
4/293/0 Akta notariusza Martynowa Mikołaja w Białymstoku 1885-1888 0 rozwiń
Transakcje: akta kupna-sprzedaży, dzierżawy, zastawu, darowizny i inne dotyczące nieruchomości 1885-1888; sygn. 1-3 Liczba jednostek w zespole: 3
4/294/0 Akta notariusza Popowskiego Michała w Białymstoku 1896-1912 0 rozwiń
Transakcje: akta kupna-sprzedaży, dzierżawy, zastawu, darowizny i inne dotyczące nieruchomości 1896-1912; sygn. 1-9 Liczba jednostek w zespole: 9
4/295/0 Akta notariusza Serapina Piotra w Białymstoku 1889-1893 0 rozwiń
Transakcje: akta kupna-sprzedaży, dzierżawy, zastawu, darowizny i inne dotyczące nieruchomości 1889-1893; sygn. 1-2 Liczba jednostek w zespole: 2
4/296/0 Akta notariusza Smogorzewskiego Chryzanta w Białymstoku 1896-1897 0 rozwiń
Transakcje: akta kupna-sprzedaży, dzierżawy, zastawu, darowizny i inne dotyczące nieruchomości 1896-1897; sygn. 1-3 Liczba jednostek w zespole: 3
4/297/0 Akta notariusza Szczepińskiego Walerego w Białymstoku 1934-1939 0 rozwiń
Akta Notariusza Walerego Szczepińskiego, 1934-1939, sygn.: 1, 5, 6, 7, 9-10, 13-15, 17; Repertorium Notariusza, 1934-1939, sygn.: 2, 3-4, 8, 11, 12, 16; Skorowidz do akt Notariusza Walerego Szczepińskiego, 1939, sygn. 18. NABYTKI: 2514/2002R., Liczba jednostek w zespole: 17
4/298/0 Akta notariusza Urbanowicza Bolesława w Białymstoku 1919-1939 0 rozwiń
Akta Notariusza Bolesława Urbanowicza, 1919- 1939, sygn.: 1, 4-6, 10-11, 16, 20, 24-25, 30, 33, 36, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 56, 58- 61; Repertorium Notariusza Bolesława Urbanowicza, 1919-1939, sygn.: 2, 3, 7-9, 12-15, 17-19, 21-23, 26-29, 31-32, 34-35, 37-44, 46, 48, 50, 52, 54, 57; Skorowidz do akt Notariusza Bolesława Urbanowicza, 1920-1921, sygn. 62; Skorowidz do akt Notariusza Bolesława Urbanowicza, 1921, sygn. 63; Skorowidz do akt Notariusza Bolesława Urbanowicza, 1922, sygn. 64; Skorowidz do akt Notariusza Bolesława Urbanowicza, 1923, sygn. 65; Skorowidz do akt Notariusza Bolesława Urbanowicza, 1924, sygn. 66; Skorowidz do akt Notariusza Bolesława Urbanowicza, 1926, sygn. 67; Skorowidz do akt Notariusza Bolesława Urbanowicza, 1927, sygn. 68; Skorowidz do akt Notariusza Bolesława Urbanowicza, 1928, sygn. 69; Skorowidz do akt Notariusza Bolesława Urbanowicza, 1929, sygn. 70; Skorowidz do akt Notariusza Bolesława Urbanowicza, 1930, sygn. 71; Skorowidz do akt Notariusza Bolesława Urbanowicza, 1931, sygn. 72; Skorowidz do akt Notariusza Bolesława Urbanowicza, 1932, sygn. 73; Skorowidz do akt Notariusza Bolesława Urbanowicza, 1933, sygn. 74; Skorowidz do akt Notariusza Bolesława Urbanowicza, 1934, sygn. 75. UBYTKI: 13/2004. Liczba jednostek w zespole: 75
4/299/0 Akta notariusza Choynowskiego Piotra w Grodnie 1938 0 rozwiń
Akta Notariusza Piotra Choynowskiego w Grodnie, 1938, sygn. 1. Liczba jednostek w zespole: 1
4/300/0 Akta notariusza Krzyżanowskiego Wacława w Krynkach 1933 0 rozwiń
Akta Notariusza Wacława Krzyżanowskiego w Krynkach, 1933, sygn. 1. Liczba jednostek w zespole: 1
4/301/0 Akta notariusza Nowickiego Tadeusza w Krynkach 1934-1938 0 rozwiń
Akta Notariusza Tadeusza Nowickiego, 1934, sygn. 1; Akta Notariusza Tadeusza Nowickiego, 1935, sygn. 2; Akta Notariusza Tadeusza Nowickiego, 1936, sygn. 3; Akta Notariusza Tadeusza Nowickiego, 1938, sygn. 4. UBYTKI: 11/2004R., Liczba jednostek w zespole: 4
4/302/0 Akta notariusza Popowskiego Michała w Sokółce 1884 0 rozwiń
Transakcje: akta kupna-sprzedaży, dzierżawy, zastawu, darowizny i inne dotyczące nieruchomości 1884; sygn. 1 Liczba jednostek w zespole: 1
Wyświetlanie 271 do 315 z 1 754 wpisów.