Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
8/181/0 Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Jedność” w Częstochowie 1912-1964 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 82
8/182/0 Spółdzielnia Spożywców „Ufność” w Cykarzewie, powiat częstochowski 1919-1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 19
8/183/0 Spółdzielnia Spożywców „Siew” w Kobyłczycach 1940-1948 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 15
8/184/0 Spółdzielnia Spożywców „Jutrzenka” w Krasicach 1941-1947 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 10
8/185/0 Spółdzielnia Spożywców „Obrona” w Mstowie 1919-1949 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 57
8/186/0 Spółdzielnia Spożywców „Gniazdo” w Mykanowie, powiat częstochowski 1919-1952 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 7
8/187/0 Spółdzielnia Spożywców „Nadzieja” w Radostkowie, powiat częstochowski 1942-1949 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 7
8/188/0 Spółdzielnia Spożywców „Zdrój” w Rybnej, powiat częstochowski 1947-1948 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
8/189/0 Kasa Stefczyka w Niegowej, powiat Myszków 1927-1948[1956] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 65
8/190/0 Archiwum Dóbr Złoty Potok 1783-1916 92 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 87
8/191/0 Administracja Dóbr „Złotolasy” w Zagórzu, powiat Częstochowa 1936-1943 0 rozwiń
Akta dotyczące finansów i gospodarki Dóbr "Złotolasy" w układzie rzeczowym z lat 1936 - 1943, sygn. 1 -96, w tym: rachunki, dzienniki kasowe, listy zarobków, rejestry ziemiopłodów, kontrolki mleka i pasz, księgi najmu, kartoteki dłużników i wierzycieli. Liczba jednostek w zespole: 96
8/192/0 vacat: Zbiór szczątków Oddziału I Archiwum Państwowego w Częstochowie włączono do następujących zespołów archiwalnych: 8/1057-8/1078 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
8/193/0 Przędzalnia i Tkalnia Juty i Lnu "Warta" S.A. Częstochowa 1906 -1945 40 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 13
8/194/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Kłobucku 1945-1975 0 rozwiń
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kłobucku, w tym: Wydział Organizacyjno - Prawne z lat 1952 - 1973, sygn. 1 - 444, w tym: protokoły sesji Powiatowej Rady Narodowej, protokoły spotkań posłów i radnych z wyborcami, protokoły posiedzeń Prezydium oraz Komisji Powiatowej Rady Narodowej, plany pracy, wytyczne w sprawie organizacji Urzędu, statuty organizacyjne, regulaminy pracy, materiały dotyczące członków Powiatowej Rady Narodowej; Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego z lat 1958 - 1973, sygn. 445 - 731, w tym: protokoły posiedzeń Kolegium, plany gospodarcze oraz sprawozdania z ich wykonania, bilanse siły roboczej, bilanse dochodów i wydatków ludności, analizy wykonania planów, protokoły kontroli w jednostkach podległych; Wydział Finansowy z lat 1952 - 1973, sygn. 732 - 1451, w tym: budżety terenowe i sprawozdania z ich wykonania, analizy i sprawozdania opisowe, sprawozdania statystyczne, sprawozdania z rewizji, protokoły inspekcji w jednostkach podległych; Wydział Oświaty z lat 1956 - 1973, sygn. 1452 - 1481, w tym: programy imprez kulturalnych, organizacja liceów i szkół rolniczych, plany pracy, wizytacje i inspekcje; Wydział Kultury z lat 1954 - 1973, sygn. 1482 - 1597, w tym: plany pracy bibliotek, domów kultury, świetlic i klubów, konkursy i festiwale, ewidencja miejsc walki i męczeństwa, budżet i jego wykonanie; Wydział Spraw Wewnętrznych z lat 1955 - 1973, sygn. 1598 - 1677, w tym: plany pracy, protokoły narad, protokoły narad szkoleniowych, protokoły kontroli, nadzór nad USC, zmiany imion i nazwisk, ewidencja stowarzyszeń, sprawy obywatelskie; Wydział Skupu z lat 1963 - 1973, sygn. 1678 -m 1699, w tym: zarządzenia, protokoły jednostek podległych oraz Komisji istniejących przy Wydziale, plany i sprawozdania z obowiązkowych dostaw zwierząt i roślin; Wydział Rolnictwa i Leśnictwa z lat 1958 - 1973, sygn. 1700 - 19001, w tym: plany gospodarcze i inwestycyjne, analizy dotyczące stanu rolnictwa w powiecie; Wydział Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Komunikacji z lat 1957 - 1973, sygn. 1902 - 1964, w tym: plany pracy, plany gospodarcze gmin, zagospodarowanie terenów rolniczych; Wydział Handlu, Przemysłu i Usług z lat 1952 - 1973, sygn. 1965 - 2004, w tym: protokoły z narad, plany wieloletnie i roczne, protokoły pokontrolne Państwowej Inspekcji Handlowej, sprawy lokalizacji sklepów; Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z lat 1955 - 1973, sygn. 2005 - 2054, w tym: protokoły narad, sprawozdania, analizy ruchu budowlanego, opinie i decyzje lokalizacji szczegółowych, protokoły odbioru budynków; Wydział Zatrudnienia z lat 1960 - 1973, sygn. 2055 - 2062, w tym: bilanse siły roboczej, protokoły kontroli, sprawozdania dotyczące zatrudnienia. Urząd Powiatowy w Kłobucku, w tym: Biuro Ogólno - Organizacyjne z lat 1974 - 1975, sygn. 2063 - 2120, w tym: protokoły sesji Powiatowej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń Prezydium i Komisji Powiatowej Rady Narodowej, zarządzenia naczelnika powiatu, protokoły kontroli; Wydział Finansowy z lat 1973 - 1974, sygn. 2121 - 2145, w tym: sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania statystyczne, plany pracy, protokoły kontroli; Wydział Oświaty i Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki z lat 1974 - 1975, sygn. 2146 - 2151, w tym: programy działania, plany pracy, sprawozdania statystyczne; Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu z lat 1974 - 1975, sygn. 2152 - 2173, w tym: plany, sprawozdania, analizy, protokoły komisji działających przy Wydziale. Liczba jednostek w zespole: 2311
8/195/0 Akta komisji wyborczych do rad narodowych wszystkich stopni z terenu miasta Częstochowy z wyborów przeprowadzonych w dniu 9 grudnia 1973 roku 1973 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
8/196/0 Akta komisji wyborczych do rad narodowych wszystkich stopni z terenu powiatu częstochowskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 9 grudnia 1973 roku 1973 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 18
8/197/0 Akta komisji wyborczych do rad narodowych wszystkich stopni z terenu powiatu kłobuckiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 9 grudnia 1973 roku 1973 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 28
8/198/0 Akta komisji wyborczych do rad narodowych wszystkich stopni z terenu powiatu lublinieckiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 9 grudnia 1973 roku 1973 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 25
8/199/0 Akta komisji wyborczych do rad narodowych wszystkich stopni z terenu powiatu myszkowskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 9 grudnia 1973 roku 1973 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 13
8/200/0 Akta komisji wyborczych do rad narodowych wszystkich stopni z terenu powiatu oleskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 9 grudnia 1973 roku 1973 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 10
Wyświetlanie 181 do 200 z 1 176 wpisów.