Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
8/281/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bóżniczego w Szczekocinach 1826-1913 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 86
8/282/0 Urząd Stanu Cywilnego w Świerczu 1874-1914 [1915-1997] 2612 rozwiń
Akta urodzeń z lat 1874 - 1914 Akta małżeństw z lat 1874 - 1914 Akta zgonów z lat 1874 - 1914 Akta zbiorowe do ksiąg urodzeń Liczba jednostek w zespole: 185
8/283/0 Urząd Stanu Cywilnego w Uszycach 1874-1932 [1949 -1971] 2919 rozwiń
Akta urodzeń z lat 1875 - 1897, 1899 - 1906, sygn. 1 - 26; 78 - 80 Akta małżeństw z lat 1874 - 1885, 1887 - 1889, 1892, 1894 - 1895, 1897 - 1906, sygn. 81 - 83 Akta zgonów z lat 1874 - 1906, sygn. 50 - 77. 84 - 86 Liczba jednostek w zespole: 118
8/284/0 Urząd Stanu Cywilnego w Wachowie 1874 - 1938 [1946-1992] 2216 rozwiń
Akta urodzeń z lat 1874 - 1907 Akta małżeństw z lat 1874 - 1907 Akta zgonów z lat 1874 - 1914 Akta zbiorowe do ksiąg urodzeń z lat 1875-1907, 1938 [1946-1992] akta zbiorowe do księgi małżeństw z lat 1903-1904 [1953-1960] akta zbiorowe do księgi zgonów z 1912 roku Liczba jednostek w zespole: 181
8/285/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Wiewcu 1871-1942 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 113
8/286/0 Urząd Stanu Cywilnego w Więckowicach 1874-1926 [1948-1969] 2594 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 129
8/287/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Włodowicach 1869-1915 1181 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 99
8/288/0 Urząd Stanu Cywilnego w Wojciechowie 1874- 1945 [1948 - 2007] 3786 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 203
8/289/0 Urząd Stanu Cywilnego w Woźnikach 1874-1922 [1923-1939] 7852 rozwiń
Akta urodzeń z lat 1874 - 1918, Akta małżeństw z lat 1874 - 1938, Akta zgonów z lat 1874 - 1938, Akta zbiorowe do księgi aktów małżeństw z 1909, 1914 roku. skorowidz do aktów małżeństw z lat 1874-1928 skorowidz do aktów zgonów z lat 1974-1928 Liczba jednostek w zespole: 322
8/290/0 Urząd Stanu Cywilnego w Wysokiej 1874-1936 [1948 - 1966] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 142
8/291/0 Urząd Stanu Cywilnego w Zdziechowicach 1874-1936 [1948-1972] 1396 rozwiń
Akta urodzeń z lat 1875 - 1892, 1894 - 1899, sygn. 1 - 24; Akta małżeństw z lat 1874 - 1885, 1887 - 1892, 1896, 1900, sygn. 25 - 44; Akta zgonów z lat 1874 - 1900, sygn. 45 - 71. Liczba jednostek w zespole: 124
8/292/0 Urząd Stanu Cywilnego w Zielonej 1874-1922 [1923-1937] 1190 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 300
8/293/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Zrębicach 1869-1917 1175 rozwiń
Dokumentacja w układzie chronologiczno - rzeczowym, obejmująca duplikaty (wtóropisy) akt urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1869 - 1917 oraz alegata do akt małżeństw z lat 1869, 1874, 1876 - 1897, 1899 - 1917, sygn. 1 - 75. Liczba jednostek w zespole: 75
8/294/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Żarkach 1857-1859, 1869-1916 5033 rozwiń
Dokumentacja w układzie chronologiczno - rzeczowym, obejmująca duplikaty (wtóropisy) akt urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1857 - 1859, 1869 - 1914 oraz alegata do akt małżeństw z lat 1857, 1859, 1869 - 1914, akta b]zbiorowe do ksiąg urodzeń sygn. 1 -108 Liczba jednostek w zespole: 108
8/295/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bóżniczego w Żarkach 1826-1921 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 152
8/296/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Żurawiu 1868-1917 4818 rozwiń
Dokumentacja w układzie chronologiczno - rzeczowym, obejmująca duplikaty (wtóropisy) akt urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1869, 1871 - 1917 oraz alegata do akt małżeństw z lat 1868 - 1893, 1895 - 1917, sygn. 1 -90 Liczba jednostek w zespole: 90
8/297/0 Urząd Stanu Cywilnego w Żyglinku 1874-1913 1355 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 102
8/298/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Żytniowie 1871-1916 4431 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 55
8/299/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Żytnie 1874-1942 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 113
8/300/0 Sąd Okręgowy w Częstochowie 1917-1922 [1936] 0 rozwiń
Kancelaria ogólna z lat 1917 - 1920, sygn. 1 - 4, 374, w tym: korespondencja z Ministerstwem Sprawiedliwości, Sądem Najwyższym i Apelacyjnym, sądami pokoju; Wydział Cywilny, w tym: Sprawy cywilne sporne z lat 1917 - 1922, sygn. 5 - 121, 375 - 388, w tym: sprawy dotyczące prawa własności, unieważnienia aktów notarialnych, unieważnienia testamentów, podziału majątków, usunięcia z gruntu, rozwodów, zwrotu dziecka; Sprawy cywilne niesporne z lat 1917 - 1921, sygn. 122 - 221, w tym: sprawy dotyczące sprostowania aktów stanu cywilnego, przedstawienia testamentów, zrzeczenia spadków, opieki i podziału majątku, sprzedaży nieruchomości, adopcji dziecka; Wydział karny z lat 1917 - 1922, sygn. 222 - 373, 389 - 391, w tym: sprawy dotyczące kradzieży, lichwy, łapownictwa, gwałtu, zniesławienia, dezercji z wojska, fałszerstw, zabójstw; Liczba jednostek w zespole: 425
Wyświetlanie 281 do 300 z 1 179 wpisów.