Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
8/321/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Lgocie Górnej 1954-1971 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 25
8/322/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Masłońskim z siedzibą w Żarkach-Letnisku 1954-1973 0 rozwiń
Dokumentacja zawarta w zespole Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Masłońskim z siedzibą w Żarkach-Letnisku, jest w znacznym stopniu kompletna. Zachowały się wszystkie protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej oraz protokoły posiedzeń poszczególnych Komisji GRN i Prezydium. Przetrwała również większość akt z kontroli i inspekcji w latach:1962 – 1972. Zachowały się ponadto akta dotyczące zebrań wiejskich, z lat 1971-1972, planów gospodarczych z lat 1967-1973, sprawozdań gospodarczych 1970-1971, oraz budżetu z lat 1961-1967. Pomimo pewnych braków, akta te informują użytkownika o zmianach organizacyjnych i kompetencjach poszczególnych organów. Na ich podstawie można też odtworzyć przemiany administracyjne, polityczne, społeczne zachodzące w gromadzie. Liczba jednostek w zespole: 103
8/323/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Nowej Wsi Żareckiej 1955-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955 - 1972, sygn. 1 - 18; Protokoły posiedzeń i kontroli komisji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955 - 1972, sygn. 19 - 35, w tym: Komisje: Dróg i Mienia; Finansów; Mandatowej; Oświaty i Kultury; Rolnictwa i Leśnictwa; Protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955 - 1972, sygn. 36 - 53. Liczba jednostek w zespole: 53
8/324/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Jastrzębiu 1955-1959 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
8/325/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Gniazdowie 1954-1972 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 44
8/326/0 Prezydium Rady Narodowej Osiedla Poraj [1954]1956-1972[1973] 0 rozwiń
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Poraju, w tym: Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1954-1955, sygn. 1; Rejestry uchwał Gminnej Rady Narodowej oraz Rady Narodowej Osiedla i ich Prezydiów z lat 1945 - 1969, sygn. 2 - 3. Prezydium Rady Narodowej Osiedla Poraj, w tym: Ankiety personalne radnych z lat 1969 - 1970, sygn. 4; Plany i harmonogramy pracy Rady Narodowej Osiedla z lat 1969 - 1972, sygn. 5; Protokoły sesji, materiały na sesje, rejestry uchwał Rady Narodowej Osiedla z lat 1956, 1958 - 1960, 1963 - 1965, 1968 - 1972, sygn. 6 - 20; Spotkania posłów i radnych z wyborcami z lat 1965 - 1972, sygn. 21; Interpelacje i postulaty radnych z 1961 - 1972, sygn. 22 - 23; Protokoły posiedzeń i kontroli, plany pracy, wnioski komisji Rady Narodowej Osiedla z lat 1965 - 1972, sygn. 24 - 36, w tym: Komija: Budownictwa i Gospodarki Komunalnej; Finansowo - Budżetowa; Mandatowa; Ochrony i Porządku Publicznego; Oświaty i Kultury; Zaopatrzenia Ludności; Zdrowia, Zatrudnienia i Pomocy Społecznej; Zespół Radnych Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z lat 1969 - 1972, sygn. 37; Plany i regulaminy Pracy Prezydium Rady Narodowej Osiedla z lat 1970 - 1972, sygn. 38 - 39; Protokoły posiedzeń Prezydium Rady Narodowej Osiedla z lat 1956, 1961, 1964 1967, 1968 - 1972, sygn. 40 - 51; Rejestry uchwał Prezydium Rady Narodowej Osiedla z lat 1960 - 1972, sygn. 52 - 55; Zebrania mieszkańców osiedla z lat 1968 - 1970, sygn. 56; Plany gospodarcze osiedla i sprawozdania z ich realizacji z lat 1964 - 1971, sygn. 57 - 63; Narodowy Spis Powszechny z lat 1960, 1968 - 1970, sygn. 64 - 65; Kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1966 - 1972, sygn. 66 - 67; Ogólne zasady pracy i płacy pracowników z lat 1971 - 1972, sygn. 68; Budżet osiedla i sprawozdania budżetowe z lat 1958 - 1973, sygn. 69 - 94; Uchwały jednostek nadrzędnych dotyczących osiedla Poraj i ich wykonanie z lat 1957 - 1972, sygn. 95 - 99; Obchody 14 - lecia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i 50 - lecia odzyskania niepodległości z 1968 roku, sygn. 100; Charakterystyka osiedla Poraj z lat 1966 - 1971, sygn. 101. Posiedzenia Społecznej Komisji Pojednawczej, sygn. 102, Działalność Osiedlowej Rady ORMO (posiedzenia, plany pracy), sygn. 103-105, Działalność Osiedlowego Społecznego Komitetu ORMO (posiedzenia, plany pracy), sygn. 106-108, Działalność Zakładowego Społecznego Komitetu ORMO, sygn. 109-110, Posiedzenie Prezydium Powiatowego Społecznego Komitetu ORMO w Myszkowie, sygn. 111. Liczba jednostek w zespole: 124
8/327/0 Miejski Inspektorat Statystyczny w Częstochowie 1946-1974 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 218
8/328/0 Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Myszkowie 1970-1972 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
8/329/0 Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Lublińcu 1949-1973 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 63
8/330/0 Miejski Inspektorat Statystyczny w Koniecpolu 1959-1970 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 30
8/331/0 Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Kłobucku 1955-1974 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 13
8/332/0 Zbiór Map Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej przy Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Wojewódzkiego w Częstochowie 1961-1962 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 54
8/333/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Borowem 1958-1972[1973] 0 rozwiń
Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1958 - 1972, sygn. 1 - 12; Rejestry uchwał Gromadzkiej Rady Narodowej i jej Prezydium z lat 1965 - 1972, sygn. 13 - 14; Protokoły posiedzeń Komisji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1961 - 1972, sygn. 15 - 33; Programy i postulaty wyborcze z lat 1958 - 1971, sygn. 34 - 37; Protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1958 - 1972, sygn. 38 - 50; Zebrania wiejskie z lat 1963 - 1971, sygn. 51 - 52; Plany gospodarcze z lat 1958 - 1971, sygn. 53 - 62; Sprawozdania gospodarcze z lat 1967 - 1971, sygn. 63 - 68; Kontrole i inspekcje z lat 1966 - 1972, sygn. 69 - 73; Budżety gromady z lat 1959 - 1972, sygn. 74 - 88. Liczba jednostek w zespole: 88
8/334/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kamyku 1960-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej w Kamyku z lat 1961 - 1972, sygn. 1 - 11; Spotkania posłów i radnych z wyborcami, program wyborczy z lat 1962 - 1970, sygn. 12 - 13; Protokoły posiedzeń Komisji Gromadzkiej Rady Narodowej w Kamyku z lat 1961 - 1972, sygn. 14 - 23; Protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kamyku z lat 1960 - 1972, sygn. 24 - 34; Regulaminy pracy, rejestry uchwał Gromadzkiej Rady Narodowej i jej Prezydium, zarządzenia z lat 1962 - 1972, sygn. 35 - 38; Zebrania wiejskie, sołtysi z lat 1961 - 1970, sygn. 39 - 42; Plany gospodarcze, sprawy geodezyjne z lat 1964 - 1970, sygn. 43 - 45; Zarządzenia pokontrolne z lat 1963 - 1971, sygn. 46; Budżety, sprawozdania budżetowe, rejestry wymiaru składek z lat 1960 - 1971, sygn. 47 - 61; Rejestry wymiarowe należności finansowych z lat 1966 - 1971, sygn. 62 - 72. Liczba jednostek w zespole: 102
8/335/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kostrzynie 1955-1957 0 rozwiń
Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955 - 1957, sygn. 1; Uchwały z lat 1956 - 1957, sygn. 2; Protokoły posiedzeń Komisji Gromadzkiej Rady Narodowej 1956 - 1957, sygn. 3; Protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z roku 1957, sygn. 4; Uchwały Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1956 - 1957, sygn. 5; Plany pracy Gromadzkiej Rady Narodowej i jej Komisji z lat 1956 - 1957, sygn. 6; Budżety gromady i sprawozdania z ich wykonania z lat 1955 - 1957, sygn. 7 - 9. Liczba jednostek w zespole: 9
8/336/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kulejach 1954-1961 0 rozwiń
Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1954 - 1960, sygn. 1; Protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955 - 1961, sygn. 2; Uchwały Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955 - 1957, sygn. 3. Liczba jednostek w zespole: 3
8/337/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Lipiu 1955-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955 - 1972, sygn. 1 - 13; Protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955 - 1972, sygn. 14 - 23; Plany i programy gospodarcze z lat 1960 - 1972, sygn. 24 - 28, 42-44, w tym: program rozwoju gromady, plany gospodarcze gromady, sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej w Lipiu, Narodowy Spis Powszechny; Budżety gromady z lat 1955 - 1971, sygn. 29 - 41; Plany pracy z lat 1965 - 1967, sygn. 42, w tym; plany pracy Gromadzkiej Rady Narodowej, jej Prezydium i Komisji. Liczba jednostek w zespole: 44
8/338/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ługach- Radłach 1961-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1961 - 1972, sygn. 1 - 12; Rejestry uchwał z lat 1968 - 1972, sygn. 13 - 15; Protokoły posiedzeń Komisji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1962 - 1972, sygn. 16 - 27; Protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1962 - 1972, sygn. 28 - 38; Plany pracy, rejestry z lat 1963 - 1971, sygn. 39 - 42; Zebrania wiejskie, sołtysi z lat 1964 - 1971, sygn. 43 - 44; Protokoły posiedzeń aktywu gospodarczego z lat 1969 - 1971, sygn. 45 - 46; Plany gospodarcze z lat 1963 - 1970, sygn. 47 - 50; Programy rozwoju rolnictwa z lat 1967 - 1970, sygn. 51 - 52; Kontrole zewnętrzne z lat 1964 - 1971, sygn. 53 - 55; Decyzje geodezyjne z lat 1966 - 1971, sygn. 56 - 57; Budżety gromady z lat 1967 - 1971, sygn. 58 - 63, Działalność Klubu Radnych Bezpartyjnych z lat 1968-1972, sygn1/1, Działalność Klubu Radnych PZPR z lat 1967-1972, sygn 1/2, Działalność Klubu Radnych ZSL z lat 1967-1972, sygn 1/3, Pisma i wytyczne jednostek nadrzędnych dot. Działalności Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej 1967 sygn. 1/4. Liczba jednostek w zespole: 67
8/339/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Miedźnie 1958-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1958 - 1972, sygn. 1 - 11; Rejestry uchwał z lat 1968 - 1972, sygn. 12; Protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1958 - 1972, sygn. 13 - 22; Materiały do kontroli gromady z lat 1966 - 1972, sygn. 23. Liczba jednostek w zespole: 42
8/340/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Mokrej 1956-1961 0 rozwiń
Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej z roku 1957, sygn. 1; Protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z roku 1958, sygn. 2; Budżety gromady z lat 1956 - 1961, sygn. 3 -4. Liczba jednostek w zespole: 4
Wyświetlanie 321 do 340 z 1 176 wpisów.