Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
8/421/0 Częstochowskie Przedsiębiorstwo Budowlane 1951-1996 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 263
8/422/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Barbary w Częstochowie 1891-1938 [1939-2007] 11659 rozwiń
Materiały archiwalne zawarte w zespole Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Barbary w Częstochowie to duplikaty ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów, alegata do ksiąg małżeństw oraz akta zbiorowe do ksiąg urodzeń i małżeństw. Liczba jednostek w zespole: 146
8/423/0 Archiwum Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Częstochowie 1948-1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5639
8/424/0 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego w Częstochowie [1972]1975-1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 58
8/425/0 Liga Kobiet Polskich Oddziały Terenowe, woj. częstochowskiego 1975-1989 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 94
8/426/0 Cech Kowali w Przyrowie 1926-1931 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
8/428/0 Akta gminy Niegowa 1831-1930 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5
8/429/0 vacat - Państwowy Bank Rolny Oddział w Kielcach - przekazany do Archiwum Państwowego w Kielcach 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
8/430/0 Akta notariusza Władysława Różyckiego w Żarkach [1865]1866-1885 0 rozwiń
Akta notarialne z lat 1866 - 1885, sygn. 1 -41; Repertoria do akt notarialnych z lat 1865 - 1885, sygn. 42 - 50. Repertorium z lat 1865 - 1873, sygn. 42 zawiera wpisy notariusza Jana Roli Różyckiego z roku 1865; Skorowidze do akt notarialnych z lat 1882 - 1885, sygn. 51; Ksiega opłat notarialnych z roku 1878, sygn. 52. Liczba jednostek w zespole: 52
8/431/0 Akta notariusza Serafina Górskiego w Częstochowie 1875-1876 0 rozwiń
Akta notarialne z lat 1875 - 1876, sygn. 1 - 2; Repertoria do akt notarialnych z lat 1875 - 1876, sygn. 3. Liczba jednostek w zespole: 3
8/432/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Częstochowie [1925]1950-1973[1974] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2018
8/433/0 vacat - Miejska Komisja Wyborcza w Częstochowie - właczono do zespołu nr 317- Akta komisji wyborczych do rad narodowych stopnia podstawowego z terenu województwa częstochowskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 5 lutego 1978 roku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
8/434/0 vacat - Miejska Komisja Wyborcza w Częstochowie - włączono do zespołu nr 126- Akta komisji wyborczych do rad narodowych stopnia podstawowego i wojewódzkiego z terenu województwa częstochowskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 17 czerwca 1984 roku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
8/435/0 Zbiór tłoków pieczętnych 1901-1945 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 425
8/436/0 Zbiór fotografii i pocztówek 1893-1950, 1984 34 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 84
8/437/0 Przedsiębiorstwo Górnictwa i Modernizacji Przemysłu „Budex” w Częstochowie 1982-2001 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 230
8/438/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Praszce 1868-1889 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 19
8/439/0 Akta notariusza Pawła Brodowskiego w Częstochowie 1916-1925 0 rozwiń
Akta notariusza Pawła Brodowskiego w Częstochowie, w tym: Akta notarialne z lat 1916 - 1925, Skorowidze do akt notarialnych z lat 1916 - 1925 Odpisy akt notarialnych z roku 1921 repertoria z lat 1919 -1925, księgi opłat z lat 1916-1917, księgi wekslowe z lat 1916-1925 Liczba jednostek w zespole: 43
8/440/0 Akta notariusza Józefa Chrzanowskiego w Częstochowie 1922-1926 0 rozwiń
Akta notarialne z lat 1922 - 1926, sygn. 1 - 10; Skorowidze do akt notarialnych z lat 1922 - 1926, sygn. 11 - 15 Repertoria z lat 1922-1926 Liczba jednostek w zespole: 25
8/441/0 Akta notariusza Józefa Grzędzińskiego w Częstochowie 1926 -1933 0 rozwiń
Akta notariusza Józefa Grzędzińskiego w Częstochowie, w tym: Akta notarialne z lat 1926 - 1933, sygn. 1 - 20; Skorowidze do akt notarialnych z lat 1926 - 1933, sygn. 21 - 25 repertoria z lat 1926-1935 księgi wekslowe z lat 1927-1935 Liczba jednostek w zespole: 48
Wyświetlanie 421 do 440 z 1 179 wpisów.