Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
8/602/0 Gminna Rada Narodowa w Pankach 1945-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminy i Gminna Rada Narodowa: Dział Ogólno - Administracyjny z lat 1945 - 1950, sygn. 1 - 17, w tym sprawozdania, akta organizacyjne dotyczące spraw pracowniczych, protokoły GRN, Prezydium GRN, zebrań gromadzkich, kontrola Zarządu I GRN; Dział Finansowo - Budżetowy z lat 1945 - 1950, sygn. 18 - 55, w tym: budżety, akta dotyczące kredytu komunalnego, podatku gruntowego, wojskowego i S.F.O.R.; Dział Gospodarki Gminnej z lat 1945 - 1950, sygn. 56 - 60, w tym: akta dotyczące rolnictwa i przemysłu; Dział Administracji Społecznej z lat 1945 - 1950, sygn. 61 - 67, w tym: akta dotyczące oświaty, kultury i opieki społecznej; Dział Administracyjny z lat 1945 - 1950, sygn. 68 - 91, w tym: akta dotyczące zestawienia stanu i ruchu ludności, akta dotyczące wojskowości, bezpieczeństwa, zwierząt pociągowych, szkód, akta dotyczące budownictwa, aprowizacji, oraz akta karno-administracyjne. Prezydium Gminnej Rady Narodowej: Referat Ogólno - Administracyjny z lat 1950 - 1954, sygn. 92 - 119, w tym: sprawozdania, akta organizacyjne, protokoły posiedzeń GRN, Prezydium i komisji, protokoły zebrań gromadzkich i innych, kontrola Prezydium, akta karno-administracyjne, ewidencja ruchu ludności; Referat Finansowy z lat 1950 - 1951, sygn. 120, w tym: akta dotyczące podatku gruntowego; Referat Spraw Socjalnych i Kultury z lat 1950 - 1954, sygn. 121 - 123, w tym: akta dotyczące szkół, akcji sanitarno-porządkowej oraz opieki społecznej; Referat Rolny z lat 1950 - 1951, 1953 - 1954, sygn. 124 - 125, w tym: akta dotyczące statystyki rolnej i inne; Zarząd Gminny Związku Samopomoc Chłopska w Pankach z lat 1945 - 1951, sygn. 126, w tym: sprawozdania z działalności i protokoły zebrań. Liczba jednostek w zespole: 127
8/603/0 Gminna Rada Narodowa w Przystajni 1945-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminy i Gminna Rada Narodowa: Dział Ogólno-Administracyjny z lat 1945 - 1950, sygn. 1 - 27, w tym: okólniki władz nadrzędnych, akta organizacyjne, dotyczące spraw pracowniczych, protokoły GRN, Prezydium, Zarządu Gminnego, Komisji GRN, zebrań sołtysów, akta dotyczące kontroli wewnętrznej, nadzoru, majątku gminy i gromad; Dział Finansowo-Budżetowy z lat 1945 - 1950, sygn. 28 - 55, w tym: budżety, akta dotyczące kredytów, dzienniki główne, księgi dochodów budżetowych, sum przechodnich i wydatków budżetowych, itp.; Dział Gospodarki Gminnej z lat 1947 - 1950, sygn. 56 - 58, w tym: akta dotyczące rolnictwa, przemysłu; Dział Administracji Społecznej z lat 1945 - 1949, sygn. 59 - 60, w tym: akta dotyczące oświaty, kultury i lecznictwa; Dział Administracyjny z lat 1945 - 1950, sygn. 61 - 69, w tym: akta dotyczące zestawienia stanu i ruchu ludności, akta dotyczące spraw tajnych, zaświadczeń o lojalności, akta dotyczące bezpieczeństwa, budownictwa i odbudowy. Prezydium Gminnej Rady Narodowej: Referat Ogólno-Administracyjny z lat 1947 - 1954, sygn. 70 - 110, w tym: sprawozdania i statystyka, akta tajne, akta organizacyjne i ogólne, dotyczące spraw pracowniczych, protokoły posiedzeń GRN, Prezydium i Komisji, akta dotyczące inspekcji oraz ewidencji ruchu ludności; Referat Finansowy z lat 1949 - 1954, sygn. 111 - 127, w tym: sprawozdania budżetowe, budżety, dzienniki główne, księgi sum przechodnich, itp.; Referat Spraw Socjalnych i Kultury z lat 1950 - 1954, sygn. 128 - 137, w tym: akta dotyczące szkół, zdrowia, akcji sanitarno-porządkowej, opieki społecznej, gospodarki gminnej; Referat Rolny z lat 1950 - 1954, sygn. 138 - 139, w tym: akta dotyczące statystyki rolnej, akcji żniwnej, inne. Urząd Stanu Cywilnego z lat 1949 - 1954, sygn. 140 - 141; Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Przystajni z 1954 roku, sygn. 142, w tym: protokół zebrania walnego. Liczba jednostek w zespole: 142
8/604/0 Gminna Rada Narodowa w Węglowicach [1925]1945-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminy i Gminna Rada Narodowa: Dział Ogólno-Organizacyjny z lat 1945 - 1950, sygn. 1 - 20, w tym: sprawozdania, akta dotyczące spraw pracowniczych, protokoły GRN, Zarządu Gminy i Komisji GRN, akta dotyczące kontroli Zarządu i GRN, majątku gminy i gromad; Dział Finansowo-Budżetowy z lat 1945 - 1950, sygn. 21 - 56, w tym: budżety, sprawozdania, akta dotyczące kredytów, podatku gruntowego; Dział Gospodarki Gminnej z lat 1945 - 1950, sygn. 57 - 66, w tym: akta dotyczące rolnictwa i przemysłu; Dział Administracji Społecznej z lat 1945 - 1949, sygn. 67 - 70, w tym: akta dotyczące oświaty, kultury i opieki społecznej; Dział Administracyjny z lat 1925 - 1950, sygn. 71 - 108, w tym: akta dotyczące wyborów do Sejmu, zestawienia stanu i ruchu ludności, rejestry mieszkańców, akta dotyczące bezpieczeństwa, wojskowości, szkód wojennych, zwierząt pociągowych, akta dotyczące budownictwa, aprowizacji oraz akta karno-administracyjne. Prezydium Gminnej Rady Narodowej: Referat Ogólno-Administracyjny z lat 1932 - 1954, sygn. 109 - 144, w tym: sprawozdania, akta dotyczące spraw pracowniczych, protokoły posiedzeń GRN, Prezydium, Komisji, protokoły konferencji sołtysów i innych, akta dotyczące inspekcji Prezydium oraz ewidencji ruchu ludności; Referat Finansowy z lat 1950 - 1953, sygn. 145 - 154, w tym: budżety, akta dotyczące podatku gruntowego, itp.; Referat Spraw Socjalnych i Kultury z lat 1950 - 1952, sygn. 155, w tym: akta dotyczące obchodów świąt; Referat Rolny z lat 1950 - 1954, sygn. 156, w tym: akta dotyczące statystyki rolnej i inne. Związek Samopomoc Chłopska Oddział Gminny w Węglowicach z lat 1948 - 1951, sygn. 157 - 159, w tym: sprawozdania, instrukcje, korespondencja, książka członków. Liczba jednostek w zespole: 160
8/605/0 Gminna Kasa Spółdzielcza w Kamienicy Polskiej 1938-1955 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 13
8/606/0 Bank Gospodarki Żywnościowej Oddział Wojewódzki w Częstochowie [1962]1975-1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 240
8/607/0 Urząd Stanu Cywilnego w Krzyżanowicach 1906 [1948 - 1960] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 29
8/608/0 Urząd Gminy w Przystajni 1973-1991 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 220
8/609/0 Gminna Rada Narodowa w Przystajni 1973-1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 174
8/610/0 Gminny Komitet Frontu Jedności Narodu w Przystajni 1972-1982 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 10
8/611/0 Gminna Rada Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Przystajni 1982-1989 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
8/612/0 Urząd Gminy w Pankach 1974-1976 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 103
8/613/0 Częstochowskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego "Stradom" 1940-1996 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 670
8/614/0 Specjalny Zakład Wychowawczy w Herbach Polskich 1930-1931 0 rozwiń
Księga protokołów posiedzeń Rady Pedagogicznej z lat 1930 - 1931, sygn 1. Liczba jednostek w zespole: 1
8/615/0 Bank Inwestycyjny w Częstochowie 1954-1968 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 15
8/616/0 Narodowy Bank Polski III Oddział w Częstochowie 1965-1974 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 6
8/617/0 Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Częstochowie [1970]1975-1997 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 128
8/618/0 Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie 1990-2014 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3333
8/619/0 Pełnomocnik Likwidatora Mienia byłego Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Częstochowie 1991-1998 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 10
8/620/0 Urząd Gminy w Miedźnie 1973-1991 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 134
8/621/0 Gminna Rada Narodowa w Miedźnie 1973-1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 36
Wyświetlanie 601 do 620 z 1 179 wpisów.