Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
12/189/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Bielsku 1945-1950 0 rozwiń
Referat ogólny: sprawozdawczość, statystyka, korespondencja dotyczące ministerstwa repatriacji Niemców z lat 1945-1950, sygn. 1-9 Referat Finansowo-Budżetowy: sprawy bankowe, pożyczki z lat 1945-1950, sygn. 10-11 Referat Prawny: sprawy sądowe, prawne, przydzielanie ruchomości i nieruchomości repatriantom z lat 1945-1950, sygn. 12-14, 12a Referat Osadnictwa: sprawozdania, wykazy i korespondencja dotycząca repatriacji i osadnictwa z lat 1945-1950, sygn. 15-20 Referat Etapowy: sprawozdania z działalności i korespondencji z lat 1945-1950, sygn. 21-22 Liczba jednostek w zespole: 23
12/190/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Bytomiu 1945-1950 0 rozwiń
Referat Ogólny: okólnik, zarządzenia, sprawozdania, korespondencja dotycząca organizacji i spraw personalnych, rejestracja ludności niemieckiej i repatriantów, kontrole z lat 1945-1950, sygn. 1-5, 3a Referat Prawny: protokoły zeznań świadków z lat 1945-1950, sygn. 6-8, 7/2, 8/2 Referat Repatriacyjno-Reemigracyjny: protokoły z lat 1945-1950, sygn. 9 Referat Etapowy: sprawy organizacyjne, sprawozdawczość, protokoły, spisy repatriantów z lat 1945-1950, sygn. 10-17 Liczba jednostek w zespole: 31
12/191/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Chorzowie 1945-1946 0 rozwiń
Referat Ogólny: korespondencja w sprawach ogólnych z lat 1945-1946, sygn. 1 Referat Finansowo-Budżetowy: preliminarz budżetowy z lat 1945-1946, sygn. 2-3 Referat Osadnictwa: akta normatywne, sprawozdania RIO, osadnictwo, zatrudnianie i kwestie mieszkaniowe repatriantów z lat 1945-1946, sygn. 4-11 Referat Etapowy: instrukcje w sprawie wyżywienia transportu repatriantów z lat 1945-1946, sygn. 12 Liczba jednostek w zespole: 12
12/192/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Gliwicach 1945-1950 0 rozwiń
Referat Ogólny: zarządzenia, protokoły zebrań, korespondencja dotycząca m.in. repatriacji Niemców z lat 1945-1950, sygn. 1-2 Referat Etapowy: zarządzenia i okólniki, korespondencja, rozliczenia z PCK w sprawie transportu jeńców wojennych, kontrole i wizytacje, protokoły i sprawozdania gospodarcze z punktów etapowych, wnioski o przydział nieruchomości, protokoły przekazania gospodarstw rolnych z lat 1945-1950, sygn. 3-25, 11a Liczba jednostek w zespole: 26
12/193/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Katowicach 1945-1951 0 rozwiń
Referat Ogólny: normatywy, korespondencja, sprawozdania z działalności, sprawy administracyjne, akcje repatriacyjno-osadnicze z lat 1945-1951, sygn. 1-9 Referat Finansowo-Budżetowy: sprawy bankowe, pożyczki z lat 1945-1951, sygn. 10-13 Referat Prawny: sprawy orzeczeń odszkodowawczych, opisy mienia, budżet nieruchomości miejskich, zestawienia załatwionych spraw rehabilitacyjnych z lat 1945-1951, sygn. 14-20, 17a, 18a Referat Planowania i Statystyki: sprawozdania statystyczne, wykazy repatriantów z lat 1945-1951, sygn. 21-27 Referat Osadnictwa: korespondencja, sprawozdania i protokoły związanie z osadnictwem i dostawami UNRRA, wykazy nieruchomości niemieckich, wykazy gospodarstw rolnych zajętych przez instytucje, przydziały koni i bydła z dostaw UNRRA z lat 1945-1951, sygn. 28-98, brak sygn. 80 Referat Etapowy: zarządzenia, sprawozdawczość, likwidacja punktów etapowych, korespondencja z lat 1945-1951, sygn. 99-128, brak sygn. 107, 123 Referat Zdrowia: sprawozdania z lat 1945-1951, sygn. 129-131 Liczba jednostek w zespole: 130
12/194/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Lublińcu 1945-1948 0 rozwiń
Referat Ogólny: sprawozdawczość, korespondencja w sprawach organizacyjno-administracyjnych, opinie, zażalenia repatriantów, repatriacja Niemców z lat 1945-1948, sygn. 1-14, 8/2, 9/2, 2a, 3a, 4a, 6a, 7a, 10a, 11a, 13a Liczba jednostek w zespole: 24
12/195/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Pszczynie 1945-1948 0 rozwiń
Referat Osadnictwa: sprawozdania szczegółowe dotyczące osadnictwa z lat 1945-1948, sygn. 1 Referat Prawny: sprawozdania dotyczące stanu inwentarza żywego, protokoły, sprawy Banku Rolnego z lat 1945-1948, sygn. 2-4 Liczba jednostek w zespole: 4
12/196/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Rybniku 1945-1950 0 rozwiń
Referat Ogólny: sprawozdania miesięczne z działalności, korespondencja w sprawach administracyjnych i organizacyjnych Oddziału, repatriacja Niemców z lat 1945-1949, sygn. 1-3, 2/2 Referat Osadnictwa: sprawozdania miesięczne, korespondencja w sprawach osiedleńczych z lat 1945-1949, sygn. 4-5 Liczba jednostek w zespole: 67
12/197/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Tarnowskich Górach 1945-1950 [1964] 0 rozwiń
Referat Ogólny: organizacja, sprawy administracyjne i gospodarcze, sprawozdania dotyczące ruchów migracyjnych, sprawozdania z działalności Oddziału, sprawy obcokrajowców, repatriacja Niemców, osadnictwo z lat 1945-1950, sygn. 1-20, 1a-b, 2a-b, 3a-b, 6a, 8a, 10a, 11a-b Referat Osadnictwa: kierowanie nadwyżek repatriantów do innych województw z lat 1945-1950, sygn. 21 Referat Transportowy: sprawozdawczość i korespondencja dotycząca spraw transportowych z lat 1945-1950, sygn. 22, 22a Referat Zdrowia: sprawozdania z lat 1945-1950 sygn. 23 Liczba jednostek w zespole: 60
12/198/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Zabrzu 1945-1947 0 rozwiń
Referat Ogólny: sprawozdania Oddziału, organizacja, administracja, sprawy personalne z lat 1945-1947, sygn. 1-3 Referat Osadnictwa: sprawozdania i korespondencja dotycząca osadnictwa, sprawy finansowe Oddziału, sprawy odszkodowań, opieka nad chorymi z lat 1945-1947, sygn. 4-7, 7a Liczba jednostek w zespole: 8
12/199/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Specjalny Punkt Etapowy w Dziedzicach 1945-1949 0 rozwiń
Referat Ogólny: okólniki, zarządzenia, sprawozdania, korespondencja, sprawa robotników rolnych szukających zatrudnienia w Czechosłowacji z lat 1945-1949, sygn. 1-11 Referat Rejestracji: sprawozdania opisowe, wykazy repatriantów i transportów z lat 1945-1949, sygn. 12-13 Referat Transportowy: sprawozdania, zestawienia i raporty dotyczące transportów, repatriantów i repatriacji wywiezionych dzieci z lat 1945-1949, sygn. 14-31, brak sygn. 28 Referat Osadnictwa: osadnictwo miejskie, wiejskie korespondencja m.in. w sprawach zatrudnienia, repatriantów, przydziału zapomóg, odzieży z lat 1945-1949, sygn. 32-43, 37/2-15 Liczba jednostek w zespole: 56
12/200/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Punkt Etapowy w Zebrzydowicach 1945-1950 0 rozwiń
Sprawozdania, korespondencja dotycząca spraw repatriacyjnych, raporty dotyczące transportów sanitarnych z lat 1945-1950, sygn. 1-3 Liczba jednostek w zespole: 3
12/201/0 Okręgowy Urząd Likwidacyjny w Katowicach [1945] 1946-1951 [1979] 0 rozwiń
Zarządzanie: organizacja zarządzania, przepisy prawne, sprawozdawczość, biurowość, kontrole z lat 1945-1951, sygn. 1-26 Kadry (akta dochodzeń) z lat 1945-1951, sygn. 27-48 Akcja wysiedlania ludności niemieckiej z lat 1945, sygn. 49-62 Upaństwowienie przedsiębiorstw. Mienie porzucone i opuszczone: Instrukcje, sprawozdawczość, sprawy zbiorcze z lat 1945-1951, sygn. 63-76 Bilanse otwarcia, protokoły zdawczo-odbiorcze (w układzie alfabetycznym nazw miejscowości) z lat 1945-1951, sygn. 77-219, 143a, 153a, 187a Liczba jednostek w zespole: 17230
12/202/0 Wojewódzki Pełnomocnik Rządowy do Spraw Podatku Gruntowego w Katowicach 1947-1950 0 rozwiń
Oddział Ogólny: okólniki, pisma okólne i zarządzenia Ministerstwa Finansów, Administracji Publicznej oraz Głównego i Wojewódzkiego Pełnomocnika; zarządzenia organizacyjne własne; społeczne komitetu współdziałania - protokoły odpraw, obywatelskie komisje podatkowe, sprawozdania z działalności; sprawozdania powiatowych pełnomocników; sprawozdanie z aktualizacji gospodarstw rolnych, elektryfikacji wsi, plany finansowo-obrotowe, zestawienie wpłat na Społeczny Fundusz Oszczędnościowy i Państwowy Fundusz Ziemi z lat 1947-1950, sygn. 1-17 Oddział Podatku Gruntowego: wykazy i zestawienia wymiaru podatku gruntowego z lat 1947-1950, sygn. 18-35 Oddział Inspekcji: protokoły kontroli wymiaru podatku, sprawozdania pokontrolne z poboru zaległości funduszu B z lat 1949-1950, sygn. 36-37 Liczba jednostek w zespole: 37
12/203/0 Izba Skarbowa w Katowicach [1944] 1945-1950 0 rozwiń
Protokoły zebrań, sprawy podatków: dochodowego, obrotowego, bezpośredniego, od wynagrodzeń; działalność kontrolno-rewizyjna Izby Skarbowej, opłaty samorządowe, finanse komunalne z lat 1944-1950, sygn. 1-34 Liczba jednostek w zespole: 34
12/204/0 Okręgowy Inspektorat Ochrony Skarbowej w Katowicach [1928-1939] 1945-1951 0 rozwiń
Akta personalne pracowników z lat [1928-1939] 1945-1951, sygn. 1-340 Liczba jednostek w zespole: 340
12/205/0 Inspektorat Pracy IX Okręgu w Katowicach 1945-1950 0 rozwiń
Okólniki i zarządzenia z lat 1945-1950, sygn. 1-13 Sprawy ogólne i osobowe z lat 1946-1950, sygn. 14-21, 20a Sprawy bezpieczeństwa i ochrony pracy w zakładach z lat 1945-1950, sygn. 22-143 Sprawozdania z działalności inspektoratów z lat 1945-1950, sygn. 144-149 Sprawy Koła Inspekcji Pracy ZZPP przy Inspektoracie IX Okręgu w Katowicach z lat 1946-1949, sygn. 150 Liczba jednostek w zespole: 151
12/206/0 Inspektorat Pracy 43 Obwodu w Katowicach 1945-1950 0 rozwiń
Sprawy bezpieczeństwa i ochrony pracy w zakładach z lat 1945-1950, sygn. 1-11 Liczba jednostek w zespole: 11
12/207/0 Inspektorat Pracy 44 Obwodu w Chorzowie 1945-1950 0 rozwiń
Sprawy bezpieczeństwa i ochrony pracy w zakładach z lat 1945-1950, sygn. 1-53 Liczba jednostek w zespole: 53
12/208/0 Inspektorat Pracy 45 Obwodu w Tarnowskich Górach 1945-1950 0 rozwiń
Sprawy bezpieczeństwa i ochrony pracy w zakładach z lat 1945-1950, sygn. 1-17, 16a Preliminarze finansowo-inwestycyjne zakładów pracy z lat 1948, sygn. 18-19 Sprawy personalne z lat 1947-1949, sygn. 20 Umowy zbiorowe z lat 1945, sygn. 21 Zatargi indywidualne z lat 1950, sygn. 22 Opieka nad matką i dzieckiem z lat 1947-1948, sygn. 23 Wypadki przy pracy z lat 1948-1950, sygn. 24-26 Sprawy inwestycyjne zakładów z lat 1947-1948, sygn. 27 Sprawozdawczość z lat 1945-1950, sygn. 28-33 Liczba jednostek w zespole: 34
Wyświetlanie 181 do 200 z 2 939 wpisów.