Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
39/266/6 Państwowa Szkoła Przemysłowo-Handlowa Żeńska w Łodzi ul. Wodna 40 1919-1939, 1945 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 6
39/266/7 Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa w Łodzi nr 15 ul. Legionów 32 1933-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 37
39/266/8 vacat - Publiczna Szkoła Zawodowa Dokształcająca przy Cechu Rzeźniczo-Wędliniarskim w Łodzi - przeniesiony do zespołu nr 229/21 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
39/266/9 Szkoła Zawodowa nr 8 w Łodzi 1934-1935 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/266/10 Szkoła Handlowa Łódzkiego Towarzystwa Szerzenia Wiedzy Handlowej w Łodzi ul. Gdańska 45 1907-1931 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 7
39/266/11 Wieczorowa Szkoła Handlowa w Łodzi ul. Gdańska 45 1923-1932 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
39/266/12 Szkoła Dokształcająca Wieczorowa dla Młodocianych Robotników w Łodzi ul. Legionów 32 1936-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
39/266/13 Szkoła Wieczorowa nr 9 w Łodzi ul. Kilińskiego 135 1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/266/14 Prywatna Szkoła Przysposobienia Kupieckiego I stopnia Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Zawodowych w Łodzi ul. Księży Młyn 13 1937-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 9
39/267/0 Publiczne szkoły powszechne m. Łodzi i powiatu łódzkiego - zbiór szczątków zespołów 1913-1939 [1968] 0 rozwiń
Publiczna Szkoła Powszechna nr 1 w Łodzi ul. Nowo Targowa 24: księgi inwentarzowe. Publiczna Szkoła Powszechna nr 3 w Łodzi ul. Długa 29: dzienniki lekcyjne. Publiczna Szkoła Powszechna nr 5 w Łodzi ul. Napiórkowskiego 23: protokoły posiedzeń rady pedagogicznej. Publiczna Szkoła Powszechna nr 9 w Łodzi ul. Promyka 15: kronika szkolna, spis uczniów. Publiczna Szkoła Powszechna nr 11 w Łodzi ul. Konstantynowska 51: dziennik zarządzeń kierownika szkoły. Publiczna Szkoła Powszechna nr 15 w Łodzi ul. Zielona 32: księgi ocen, dzienniki frekwencji. Publiczna Szkoła Powszechna nr 17 w Łodzi ul. Rokicińska 94: księga główna. Publiczna Szkoła Powszechna nr 21 w Łodzi ul. Nowo Targowa 24: księgi inwentarzowe. Specjalna Szkoła Powszechna nr 26 w Łodzi ul. Zawiszy 22: kronika szkolna. Publiczna Szkoła Powszechna nr 29 w Łodzi ul. Senatorska 14: wykaz klasyfikacyjny uczniów klasy drugiej. Publiczna Szkoła Powszechna nr 33 w Łodzi ul. Szóstego Sierpnia 56: księgi ocen. Publiczna Szkoła Powszechna nr 37 w Łodzi ul. Józefa 1: księgi ocen, dzienniki lekcyjne. Publiczna Szkoła Powszechna nr 40 w Łodzi: księgi ocen. Powszechna Szkoła Publiczna nr 60 w Łodzi ul. Śląska 21: listy płac nauczycieli. Publiczna Szkoła Powszechna nr 68 w Łodzi ul. Księży Młyn 15: sprawozdanie z działalności, organizacja roku szkolnego, tygodniowy rozkład zajęć, dziennik korespondencyjny. Publiczna Szkoła Powszechna nr 76 w Łodzi ul. Targowa 79: spis personelu, księgi inwentarzowe. Publiczna Szkoła Powszechna nr 85 w Łodzi ul. Suwalska 16: księga ocen. Publiczna Szkoła Powszechna nr 91 w Łodzi ul. Zagajnikowa 32: księga główna, spis uczniów. Publiczna Szkoła Powszechna nr 93 w Łodzi Al. Pierwszego Maja 23: kronika szkolna i inwentarz szkoły. Publiczna Szkoła Powszechna nr 96 w Łodzi ul. Piotrkowska 251: księga główna uczniów. Publiczna Szkoła Powszechna nr 98 w Łodzi Plac Dąbrowskiego 4: księga główna. Publiczna Szkoła Powszechna nr 102 w Łodzi ul. Nowozarzewska 62: kronika szkolna, sprawozdanie z działalności, protokoły posiedzeń rady pedagogicznej, księga wizytacji, księga sanitarna, protokoły zebrań rodzicielskich. Publiczna Szkoła Powszechna nr 107 w Łodzi ul. Wileńska 43: inwentarz szkoły. Publiczna Szkoła Powszechna nr 151 w Łodzi ul. Północna 24: inwentarz szkoły. Publiczna Szkoła Powszechna Grabieniec: kronika szkolna. Publiczna Szkoła Powszechna w Janowie: kronika szkolna. Publiczna Szkoła Powszechna w Kałach: kronika szkolna. Publiczna Szkoła Powszechna w Moskulach: księga inwentarza ruchomego. Publiczna Szkoła Powszechna nr 2 w Nowym Złotnie: kronika szkolna. Publiczna Szkoła Powszechna nr 2 Nowym Rokiciu: zarządzenia Inspektora Szkolnego Powiatu Łódzkiego. Liczba jednostek w zespole: 71
39/267/1 Publiczna Szkoła Powszechna nr 1 w Łodzi ul. Nowo Targowa 24 1931-1938 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
39/267/2 Publiczna Szkoła Powszechna nr 3 w Łodzi ul. Długa 29 1918-1919 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
39/267/3 Publiczna Szkoła Powszechna nr 5 w Łodzi ul. Napiórkowskiego 23 1935-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/267/4 Publiczna Szkoła Powszechna nr 9 w Łodzi ul. Promyka 15 1916-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
39/267/5 Publiczna Szkoła Powszechna nr 11 w Łodzi ul. Konstantynowska 51 1932-1935 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/267/6 Publiczna Szkoła Powszechna nr 15 w Łodzi ul. Zielona 32 1931-1938 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 9
39/267/7 Publiczna Szkoła Powszechna nr 17 w Łodzi ul. Rokicińska 94 1919-1928 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/267/8 Publiczna Szkoła Powszechna nr 21 w Łodzi ul. Nowo Targowa 24 1928-1930 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
39/267/9 Specjalna Szkoła Powszechna nr 26 w Łodzi ul. Zawiszy 22 1933-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/267/10 Publiczna Szkoła Powszechna nr 29 w Łodzi ul. Senatorska 14 1938-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
Wyświetlanie 461 do 480 z 3 310 wpisów.