Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
39/341/0 Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Brzezinach 1830-1844 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
39/342/0 Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Rawie Mazowieckiej 1834-1940 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 102
39/343/0 Akta stanu cywilnego gminy żydowskiej w Sieradzu 1839, 1916-1918 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5
39/344/0 Akta stanu cywilnego baptystów w Tomaszowie Mazowieckim 1899-1921 0 rozwiń
Akta urodzeń z lat 1900-1902, 1904-1905, 1907, 1910-1911, 1913, 1921 i zgonów z lat 1899, 1902, 1905-1906, 1908, 1911. Liczba jednostek w zespole: 13
39/345/0 Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Tomaszowie Mazowieckim 1833-1869 0 rozwiń
Notatki do aktów chrztów 1833-1853, urodzeń, małżeństw i zgonów 1854-1862, zapowiedzi 1842-1864, dowody do aktów małżeństw 1837-1866, 1868-1869. Liczba jednostek w zespole: 37
39/346/0 Akta stanu cywilnego Gminy Baptystów w Uniejowie 1876-1924 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/347/0 Akta stanu cywilnego gminy miejskiej w Warcie 1808-1825 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 63
39/348/0 Akta stanu cywilnego Gminy Baptystów w Wolborzu 1889-1933 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 28
39/349/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Chodowie filia Wartkowice 1865-1876 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 19
39/350/0 Izba Rzemieślnicza w Łodzi 1920-1942, 1945-1970 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 63680
39/351/0 Stowarzyszenie Rzemieślnicze "Rzemiosło Łódzkie" w Łodzi 1947-1954 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 10
39/352/0 Ogólnopolskie Zrzeszenie Prywatnych Wytwórców w Warszawie Oddział w Łodzi 1958-1973 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 63
39/353/0 Delegatura Centralnego Związku Rzemieślniczych Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu na m. Łódź i Województwo Łódzkie 1958-1973 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 646
39/354/0 Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego "Confexim" w Łodzi 1970 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/355/0 Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego "Cetebe" w Łodzi 1950-1971 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 34
39/356/0 Biuro Projektów Przemysłu Włókien Sztucznych "Biprowis" w Łodzi 1952-1973 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 95
39/357/0 Zarząd Budownictwa Komunalnego w Łodzi 1954-1958 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 50
39/358/0 Miejski Zarząd Przedsiębiorstw Remontowo-Budowlanych i Robót Specjalnych w Łodzi 1950-1958 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 62
39/359/0 Fabryka Transformatorów i Aparatury Trakcyjnej "Elta" im. Bojowników PPR w Łodzi 1950-1970 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 227
39/360/0 Centrala Handlu Artykułami Papierniczymi i Sportowymi w Łodzi 1956-1976 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 845
Wyświetlanie 641 do 660 z 3 310 wpisów.