Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
39/331/0 Związek Harcerstwa Polskiego w Łodzi 1920-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 11
39/332/0 Zrzeszenia Właścicieli i Pracowników Biur Pisania Podań na miasto Łódź i województwo łódzkie 1945-1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 6
39/333/0 Muzeum Diecezjalne w Łodzi 1938-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5
39/334/0 Starostwo Grodzkie Łódzkie [1925-1927] 1928-1939 0 rozwiń
Okólniki dotyczące wydawania paszportów zagranicznych, sprawy cudzoziemców: krótkoterminowe przedłużanie pobytów, wjazdy do Polski, zastrzeżenia w kwestii wydawania paszportów zagranicznych, postępowanie administracyjne przeciwko właścicielkom Dancing Baru "Casanova", spis spraw cudzoziemców zarejestrowanych. Liczba jednostek w zespole: 9
39/335/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Dalikowie 1808-1918 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 84
39/336/0 Akta stanu cywilnego Mariawitów w gminie Dobra 1907-1918 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 23
39/337/0 Akta stanu cywilnego gminy mariawickiej w Kołacinku 1907-1940 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 17
39/338/0 Akta stanu cywilnego Parafii Mariawickiej w Krośniewicach 1931-1934 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
39/339/0 Akta stanu cywilnego Gminy Baptystów w Majaczewicach 1873-1876 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
39/340/0 Akta stanu cywilnego gminy miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim 1808-1825 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 49
39/341/0 Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Brzezinach 1830-1844 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
39/342/0 Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Rawie Mazowieckiej 1834-1940 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 102
39/343/0 Akta stanu cywilnego gminy żydowskiej w Sieradzu 1839, 1916-1918 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5
39/344/0 Akta stanu cywilnego baptystów w Tomaszowie Mazowieckim 1899-1921 0 rozwiń
Akta urodzeń z lat 1900-1902, 1904-1905, 1907, 1910-1911, 1913, 1921 i zgonów z lat 1899, 1902, 1905-1906, 1908, 1911. Liczba jednostek w zespole: 13
39/345/0 Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Tomaszowie Mazowieckim 1833-1869 0 rozwiń
Notatki do aktów chrztów 1833-1853, urodzeń, małżeństw i zgonów 1854-1862, zapowiedzi 1842-1864, dowody do aktów małżeństw 1837-1866, 1868-1869. Liczba jednostek w zespole: 37
39/346/0 Akta stanu cywilnego Gminy Baptystów w Uniejowie 1876-1924 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/347/0 Akta stanu cywilnego gminy miejskiej w Warcie 1808-1825 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 63
39/348/0 Akta stanu cywilnego Gminy Baptystów w Wolborzu 1889-1933 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 28
39/349/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Chodowie filia Wartkowice 1865-1876 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 19
39/350/0 Izba Rzemieślnicza w Łodzi 1920-1942, 1945-1970 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 63680
39/351/0 Stowarzyszenie Rzemieślnicze "Rzemiosło Łódzkie" w Łodzi 1947-1954 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 10
39/352/0 Ogólnopolskie Zrzeszenie Prywatnych Wytwórców w Warszawie Oddział w Łodzi 1958-1973 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 63
39/353/0 Delegatura Centralnego Związku Rzemieślniczych Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu na m. Łódź i Województwo Łódzkie 1958-1973 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 646
39/354/0 Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego "Confexim" w Łodzi 1970 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/355/0 Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego "Cetebe" w Łodzi 1950-1971 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 34
39/356/0 Biuro Projektów Przemysłu Włókien Sztucznych "Biprowis" w Łodzi 1952-1973 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 95
39/357/0 Zarząd Budownictwa Komunalnego w Łodzi 1954-1958 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 50
39/358/0 Miejski Zarząd Przedsiębiorstw Remontowo-Budowlanych i Robót Specjalnych w Łodzi 1950-1958 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 62
39/359/0 Fabryka Transformatorów i Aparatury Trakcyjnej "Elta" im. Bojowników PPR w Łodzi 1950-1970 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 227
39/360/0 Centrala Handlu Artykułami Papierniczymi i Sportowymi w Łodzi 1956-1976 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 845
39/361/0 Centralny Zarząd Handlu Artykułami Użytku Kulturalnego w Łodzi [1954-1955] 1956-1961 [1962] 0 rozwiń
WYDZIAŁ ORGANIZACJI HANDLU [1954-1955] 1956-1961 [1962], sygn. 1-3, akta erekcyjne i rejestracja przedsiębiorstw, dokumentacja dotycząca organizacji CZHAUK, sprawozdania GUS z działalności punktów usługowych; WYDZIAŁ PLANOWANIA, [1955] 1956-1961 [1962] sygn. 4-16, plany 5-letnie zbiorcze gospodarcze, obrotu towarowego, analiza wykonania planu zatrudnienia i funduszu płac, sprawozdania z wykonania planów obrotu towarowego, dostaw z importu oraz z działalności CZHAUK; WYDZIAŁ FINANSOWY, 1957-1961 sygn. 17-54, plany finansowe, analizy ekonomiczne zbiorcze oraz przedsiębiorstw podległych; WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI, 1957-1961 sygn. 55-76, inwentaryzacje powszechne środków trwałych, sprawozdania finansowe oraz bilanse rozliczeń z budżetem; REWIDENCI, 1957-1961 [1962] sygn. 77-97, protokoły z przeprowadzonych rewizji pełnych i dokumentalnych w przedsiębiorstwach podległych oraz protokoły kontroli przeprowadzonych w CZHAUK przez Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Najwyższą Izbę Kontroli. Liczba jednostek w zespole: 97
39/362/0 Centrala Handlowa Przemysłu Papierniczego w Łodzi 1949-1956 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 44
39/363/0 Zjednoczenie Przemysłu Jedwabniczo-Dekoracyjnego w Łodzi [1956-1958] 1959-1981 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5852
39/364/0 Dyrekcja Przemysłu Jedwabniczo-Galanteryjnego w Łodzi 1945-1949 [1950-1951] 0 rozwiń
Inspektorat Kontroli 1945-1948, sygn. 1-17, protokoły i sprawozdania przeprowadzonych kontroli jednostek podległych, Wydział Kadr 1946-1947, sygn. 18-19, wykazy zjednoczeń i zakładów podległych Dyrekcji, dane ewidencyjne personelu kierowniczego podległych fabryk, Wydział Finansowo-Ekonomiczny 1948-1949, sygn. 20-21, bilanse, sprawozdanie z wykonania budżetu, Radca Prawny, 1945-1949 [1950-1951], sygn. 22-29, materiały oraz korespondencja w sprawach przejęcia i upaństwowienia zakładów. Liczba jednostek w zespole: 29
39/365/0 Centralny Zarząd Przemysłu Jedwabniczo-Galanteryjnego w Łodzi [1948] 1949-1953 [1954] 0 rozwiń
Dział Organizacji 1950-1952, 5 j.a, instrukcje w sprawach organizacji Centralnego Zarządu, jednostek podległych, schematy organizacyjne oraz zarządzenia Naczelnego Dyrektora, Dział Planowania 1950-1953, 7 j.a., plany roczne i miesięczne z wykonania planów produkcji, Naczelny Inspektorat Kontroli [1948] 1949-1952, 30 j.a., raporty służbowe, protokoły, sprawozdania z przeprowadzonych rewizji i kontroli jednostek podległych, Dział Zatrudnienia i Płac, [1954], 1 j.a., zbiorowy układ pracy obowiązujący od 1 stycznia 1949 r. dostosowany do potrzeb przemysłu jedwabniczego uzupełniony wg. stanu prawnego na 1 stycznia 1954 r., Dział Finansowy 1949-1953 111 j.a. plany finansowe, bilanse Centralnego Zarządu i przedsiębiorstw podległych, Dział Głównego Mechanika 1951 1 j.a. plan remontów kapitalnych. Liczba jednostek w zespole: 155
39/366/0 "Społem" Związek Spółdzielni Spożywców w Warszawie Oddział Okręgowy Łódź-Województwo w Łodzi [1921-1949] 1950-1953 0 rozwiń
Samodzielna Sekcja Samorządowa: statut, wykazy spółdzielni, protokoły posiedzeń plenarnych, prezydium, okręgowych zgromadzeń delegatów i konferencji, sprawozdania z działalności, wycinki prasowe z lat 1945 - 1953, sygn. 1 -20; Dział Organizacji, Zatrudnienia i Płac: normatywy kancelaryjne, schematy organizacyjne i struktura organizacyjna, plany, sprawozdania, analizy, wykazy dotyczące stanu zatrudnienia, etatyzacji i funduszu płac, normy pracy, dokumentacja przejęcia przedsiębiorstw z Pabianic na własność państwa z lat 1948 - 1952, sygn. 21 - 63; Dział Planowania: informacje o strukturze handlu w Polsce, plan produkcji i sprawozdania z wykonania planów produkcji, zatrudnienia, funduszu płac, wydajności pracy, zaopatrzenia, liczby zakładów przemysłowych z lat 1949 - 1953, sygn. 64 - 72; Dział Ekonomiczno - Finansowy: sieć sklepów i wytwórni, kontrole spółdzielni, bilanse, analizy, plany finansowe z lat 1950 - 1953, sygn. 73 - 135; Dział Rewizji: akta organizacyjne spółdzielni i Stowarzyszenia Spożywców w Moszczenicy, protokoły rewizji spółdzielni z lat [1921 - 1949] 1950 - 1951, sygn. 136 - 246; Dział Obrotu Towarowego: protokoły konferencji w sprawie zaopatrzenia w warzywa i owoce z lat 1949 - 1950, sygn. 247; Okręgowy Inspektorat Spółdzielni: projekt budżetu Związku Gospodarczego Spółdzielni R. P. z 1947 r., sygn. 248. Liczba jednostek w zespole: 248
39/367/0 Centrala Importowo-Eksportowa Przemysłu Skórzanego "Skórimpex" w Łodzi [1945-1950] 1951-1984 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 531
39/368/0 Łódzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Łodzi [1955-1956] 1957-1983 0 rozwiń
Posiedzenia plenarne, 1957-1981, sygn. 1-29, posiedzenia Prezydium, 1957-1981, sygn. 30-51, narady, konferencje, referaty, wystąpienia, 1958-1981, sygn. 52-70, komisje, zespoły, komitety okolicznościowe, [1955-1956], 1957-1983, sygn. 71-239, uchwały, wytyczne, składy osobowe, [1956], 1957-1982, sygn. 240-259, wnioski o nadanie odznaczeń, 1962-1983, sygn. 260-281, założenia organizacyjne, 1957-1981, sygn. 282-289, plany pracy, informacje, sprawozdania, 1958-1983, sygn. 290-332, skargi, 1974-1983, sygn. 333-335, sesje naukowe, wystawy, odczyty, 1962-1972, sygn. 336-348, organizacje społeczne, stowarzyszenia, 1972-1981, sygn. 349-353, współpraca z zagranicą, 1970-1982, 354-359, kampania wyborcza, 1957-1983, sygn. 360-479, komitety samorządu mieszkańców, 1975-1980, sygn. 480-487, wydawnictwa własne, druki ulotne, 1957-1982, sygn. 488-540, kwestionariusze, akta osobowe, 1962-1983, sygn. 541-562, preliminarze, sprawozdania finansowe, 1957-1983, sygn. 563-579, komitety dzielnicowe, miejski i gminne FJN, 1957-1981, sygn. 580-635. Liczba jednostek w zespole: 635
39/369/0 Powiatowe i miejskie Oddziały Społecznego Komitetu Radiofonizacji Kraju z terenu woj. łódzkiego. Zbiór szczątków zespołów [1945] 1946-1953 0 rozwiń
Protokoły posiedzeń, sprawozdania z działalności i finansowe, korespondencja w sprawach organizacyjnych, plany pracy i bilanse następujących oddziałów w: Koluszkach - 1946 - 1953, sygn. 1; Kutnie 1946 - 1953, sygn. 2 - 3; Łasku 1948 - 1952, sygn. 4 - 6; Łęczycy [1945] 1946 - 1953, sygn. 7 - 8; Łowiczu 1949 - 1952, sygn. 9; Pabianicach 1949 - 1952, sygn. 10; Piotrkowie Trybunalskim 1950 - 1952, sygn. 11 - 13; Przedborzu 1948 - 1949, sygn. 14; Radomsku 1947 - 1953, sygn. 15 - 17; Sieradzu 1950 - 1951, sygn. 18; Tomaszowie Mazowieckim 1948 - 1952, sygn. 19 - 20, Wieluniu 1948 - 1953, sygn. 21 - 23; Zduńskiej Woli 1948 - 1952, sygn. 24 - 26; Zgierzu 1946 - 1953, sygn. 27 - 29. Liczba jednostek w zespole: 29
39/369/1 Społeczny Komitet Radiofonizacji Kraju Oddział w Koluszkach 1946-1953 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/369/2 Społeczny Komitet Radiofonizacji Kraju Oddział w Kutnie 1946-1953 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
39/369/3 Społeczny Komitet Radiofonizacji Kraju Oddział w Łasku 1948-1952 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
39/369/4 Społeczny Komitet Radiofonizacji Kraju Oddział w Łęczycy [1945] 1946-1953 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
39/369/5 Społeczny Komitet Radiofonizacji Kraju Oddział w Łowiczu 1949-1952 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/369/6 Społeczny Komitet Radiofonizacji Kraju Oddział w Pabianicach 1949, 1951-1952 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
Wyświetlanie 631 do 675 z 3 310 wpisów.