Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
62/301/0 Akta miasta Mordy 1651-1950 24 rozwiń
sygn.1. Fragment miejskiej księgi wpisów 1651-1652 1j.a, sygn. 2 Budowa drogi Mordy- Przesmyki 1935 1j.a., sygn. 3-4 Protokóły Miejskiej Rady Narodowej w Mordach 1945-1950, 2 j.a., sygn. 5 Budżet 1949, 1 j.a., sygn. 6-22 Zaświadczenia przesiedleńcze 1945 -17 j.a., sygn. 23-29 księgi ludności stałej 1909-1933 -7 j.a. Liczba jednostek w zespole: 29
62/302/0 vacat - Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Rosochatem - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
62/303/0 vacat - Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Szulborzu Wielkim - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
62/304/0 Akta stanu cywilnego parafii prawosławnej w Jabłoniu powiat Radzyń Podlaski 1864-1914 223 rozwiń
Księga Urodzeń 1872-1913 sygn.1, księgi zgonów 1864-1889, 1889-1914 sygn. 2-3 Liczba jednostek w zespole: 3
62/305/0 Szkoła Rzemieślnicza w Siedlcach 1912-1917 0 rozwiń
Akta Szkoły Rzemieślniczej w Siedlcach to 1 jednostka aktowa - Księga rachunkowa [Dělo Sědleckoj školy remeslennyh' učennikov'. Avansovye sčet"i.] z lat 1912 – 1917. Zawiera ona okresowe rozliczenia i rachunki dotyczące wykorzystania dotacji pieniężnych przeznaczonych dla szkoły przez Ministerstwo Oświaty. Poszyt zawiera 149 kart, oprócz drobnych informacji akta te nie mogą stanowić pełnowartościowego źródła historycznego. Liczba jednostek w zespole: 1
62/306/0 vacat - Akta gminy Piski - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
62/307/0 vacat - Towarzystwo Żydowskie w Ostrołęce - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
62/308/0 vacat - Kasa Miejska w Ostrołęce - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
62/309/0 vacat - Kreisamt in Ostrolenka - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
62/310/0 vacat - Urząd Skarbowy w Ostrowi Mazowieckiej - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
62/311/0 vacat - Towarzystwo Oszczędnościowo - Pożyczkowe w Ostrowi Mazowieckiej - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
62/312/0 vacat - Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Ostrowi Mazowieckiej - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
62/313/0 vacat - Akta miasta Ostrów Mazowiecka - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
62/314/0 Cech Kowali w Węgrowie 1750-1928 [1947] 189 rozwiń
księga wpisów aktów wyzwolin na majstrów i wpisów zgłoszeń kandydatów na majstrów 1834-1912 sygn. 1, księga do wpisywania wyzwolonych uczniów kowalskich i stolarskich 1833-1875 sygn.2, książka do wpisywania czeladników kowalskich i stolarskich 1833-1865 sygn.3, książka wpływów budżetowych 1840-1866 sygn. 4, księga cechu do zapisywania wyzwolonych czeladników 1887-1927 [1947] sygn. 5, księga do zapisywania majstrów 1912-1928 sygn. 6, księga protokółów cechu kowali i ślusarzy 1750-1832 sygn. 7 Liczba jednostek w zespole: 7
62/315/0 Akta gminy Domanice powiat Siedlce 1914-1915 [1936-1989] 0 rozwiń
Korespondencja dotycząca poborowych, wykazy poborych, związana z poborem koni na potrzeby wojska 1914-1915 sygn. 3, 14, 18, 20, 32, 41, 42, 45, 46, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 58, 67, 74, 81; Informacje przesłane do wiadomości zarządu gminy 1914-1915 sygn. 10, 16, 25, 36, 43, 47, 48, 59, 70, 71, 84; Korespondencja, zarządzenia związane z toczącą się wojną 1914-1915 sygn. 1, 17, 23, 34, 52, 57, 60, 61, 62, 63, 72, 76, 85, 89, 90, Oświata, szkolnictwo (Szkoły w Domanicach, Jastrzębiu-Śmiarach, Jastrzębiu- Łupinach) 1914-1915 sygn. 11, 26, 29, 31, 33, 37, 39, 78, Sprawy gospodarcze (podatki, handel, rzemiosło) 1914-1915 sygn. 5, 6, 8, 64, 75, 77, 86; Sprawy administracyjne 1914-1915 sygn. 9, 12, 13, 15, 19, 21, 27, 28, 35, 38, 44, 66, 79, 80, 82, 83, 87; statystyki 1914-1915 sygn. 7, 22, 30, 65, Kasa zapomogowo-pożyczkowa w Domanicach 1914 sygn. 2, 51, Straty wojenne i związane z wojną 1914 -1915 sygn. 4, 40, 68, 73, Wykonanie wyroków sądowych 1914-1915 sygn. 24, 69, 88, Spis spraw domanickiego i opolskiego zarządu gminy 1915 sygn. 91, nab. 4187/10 - 5 ja. 0,04 mb dar osoby prywatnej, materiały po sołtysie wsi Łupiny Julianie Jastrzębskim (fragment księgi sum pozabudżetowych 1936/1937 gm. Domanice, pomocnicze materiały scaleniowe, decyzja zatwierdzająca scalenie wsi Łupiny, Liczba jednostek w zespole: 96
62/316/0 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Siedlcach - patrz Nr 639 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
62/317/0 Rzemieślnicza Spółdzielnia Pracy "Przodownik" w Siedlcach 1949-1968 0 rozwiń
Protokóły i materiały z posiedzeń Rady Nadzorczej z lat 1952-1961 sygn 1-7, 17, Protokóły i materiały Walnych Zgromadzeń z lat 1951-1965 sygn 8-15, Kontrole, lustracje, zalecenia porewizyjne z lat 1951-1961 syg,. 16, 18-22 , Plany produkcyjne , zatrudnienia itp. z lat 1952-1961 syg. 23-34, Sprawozdawczość statystyczna i opisowa z lat 1951-1961 syg. 35-51, Bilanse spółdzielni materiały , protokóły z badania z lat 1951-1965 sygn.52-56, Dokumentacja okresu upadłości - akta rejestrowe spółdzielni , lista wierzytelności , licytacja , sprawozdania i korespondencja syndyka, akta spraw sądowych , opisy majątku spółdzielni 1949-1968 sygn. 57-73, dokumentacja techniczna z 1958 syg. 74, Dokumentacja kredytowa 1957 sygn. 75, Akta osobowe w układzie alfabetycznym z lat 1950-1961 sygn. 76-151, Teczki zbiorcze akt osobowych pracowników zwolnionych z lat 1952-1959 syg. 152- 160, Listy płac z lat 1955-1961 syg. 161-171. Liczba jednostek w zespole: 171
62/318/0 Sekwestrator Powiatowy Siedlecki 1895-1902 0 rozwiń
Akta spraw dotyczących egzekucji z mieszkańców powiatu siedleckiego różnego rodzaju opłat skarbowych i podatków (głównie podatku dworskiego z większej własności): Sygn.1 Akta sprawy z roku 1895, Sygn.2 Akta sprawy z roku 1899, Sygn.3 Akta sprawy z roku 1900, Sygn.4 Akta sprawy z roku 1901 Liczba jednostek w zespole: 4
62/319/0 Siedlecki Gubernialny Urząd do Spraw Podatku Przemysłowego 1886-1913 0 rozwiń
dzienniki posiedzeń 1886, 1892, 1893, 1895, sygn. 1-4, księgi rejestracyjne postanowień urzędu 1890, 1891, 1892, 1894 sygn. 5-8, Rejestr protokółów dotyczących naruszenia zasad regulaminu sygn, 9, Okólniki, ukazy, korespondencja /dokumenty o charakterze informacyjno-instruktażowym/ 1899-1905 sygn. 10-11, Sprawa o naruszenie regulaminu 1913-1913 sygn. 12 Liczba jednostek w zespole: 12
62/320/0 vacat - Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Ostrowi Mazowieckiej - przekazany do Archiwum Państwowego w Warszawie Oddział w Pułtusku zespół 79/70/0 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
Wyświetlanie 301 do 320 z 1 973 wpisów.