Archiwum Państwowe w Siedlcach

Jakiego dokumentu szukasz

Wybierz okres historyczny

Spróbuj inaczej

Wyszukiwanie zaawansowane Przeglądaj kolekcje
Adres:

Tadeusza Kościuszki 7

Siedlce

08-110

Godziny otwarcia:

09:00 - 15:00 (poniedziałek)

09:00 - 15:00 (wtorek)

09:00 - 15:00 (środa)

11:30 - 17:30 (czwartek)

09:00 - 15:00 (piątek)

numer telefonu:
+48 25 632 25 74
numer fax:
+48 25 632 23 88
E-mail:
archiw@siedlce.ap.gov.pl
Strona www:
http://siedlce.ap.gov.pl

O Archiwum

Archiwum powstało w 1950 roku, funkcjonowało jako Oddział Powiatowy w Siedlcach podległy Archiwum Akt Nowych w Warszawie (1950-1952); Powiatowe Archiwum Państwowe w Siedlcach; Oddział Terenowy w Siedlcach Archiwum Państwowego Miasta Stołecznego Warszawy i Województwa Warszawskiego (1964-1976); Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Siedlcach (1976-1983); Archiwum Państwowe w Siedlcach (od 1983 do chwili obecnej).

Terenem swojego działania Archiwum obejmuje części województwa lubelskiego (powiat łukowski, powiat rycki gmina Kłoczew) oraz mazowieckiego (miasto na prawach powiatu Siedlce, powiaty: garwoliński, siedlecki, sokołowski, węgrowski; powiat miński: miasto Mińsk Mazowiecki, gminy: Cegłów, Dębe Wielkie, Dobre, Jakubów, Kałuszyn, Latowicz, Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Siennica, Stanisławów; powiat otwocki: gminy: Kołbiel, Osieck, Sobienie-Jeziory; powiat wołomiński gminy: Jadów, Poświętne, Strachówka).

 

Na zasób Archiwum Państwowego w Siedlcach składają się głównie akta XIX i XX wieczne. Z okresu staropolskiego zachowały się 2 przywileje królewskie z 1746, szczątki akt rodzinno-majątkowych rodów z Podlasia i ziemi łukowskiej: Kuczynskich, Czartoryskich, Szenejkow, Wierzejskich, akta związane z dobrami sarnowskimi dotyczące głównie spraw majątkowych i genealogicznych oraz fragmenty miejskich ksiąg wpisów miasta Mordy z lat 1651- 1652. Z okresu rozbiorów najbardziej interesującą grupę stanowią akta wytworzone przez carską administrację: Siedlecki Gubernialny Zarząd Żandarmerii z lat 1876 - 1914 i zarządy żandarmerii dla powiatów: siedleckiego, sokołowskiego i węgrowskiego z lat 1900-1915.

Gros zasobu stanowią akta kilku grup:

- akta sądów różnych instancji z lat l865 - 1998. Bardzo dobrze zachowały się w zasobie archiwum akta wymiaru sprawiedliwości.

- akta hipoteczne z lat 1810-2001 liczące 15319 j.a., hipotek: garwolińskiej, łukowskiej, mińskomazowieckiej, siedleckiej, sokołowskiej i węgrowskiej (obejmującej teren byłego woj. podlaskiego w granicy z 1815 roku). Są to głównie opisy majątków, ich granic i obciążających je długów oraz zobowiązań.

- akta notarialne z lat 1810-1951 z powiatów: garwolińskiego, łukowskiego, siedleckiego, sokołowskiego, węgrowskiego zawierające dokumenty transakcji majątkami.

- akta stanu cywilnego.

- Liczną grupę w zasobie stanowią akta administracji ogólnej państwowej i samorządowej: miejskiej, wojewódzkiej, powiatowej i gminnej.

- Spośród akt instytucji finansowych na uwagę zasługuje zespół Towarzystwa Kredytowego Miejskiego w Siedlcach z lat 1899-1944 o szerokim zasięgu terytorialnym, od południowego Mazowsza poprzez Podlasie, Brześć n. Bugiem, aż do Pińska i Łucka na terenie obecnej Białorusi. Zachowane akta to głownie sprawy dotyczące pożyczek budowlanych.

- W skład zasobu weszło również archiwum historyczne KW PZPR w Siedlcach obejmujące akta komitetów różnych szczebli z terenu woj. siedleckiego z lat 1949-1989, stanowią łącznie 20 % zasobu AP.

- W zasobie występują akt instytucji gospodarczych z przewagą dokumentacji z okresu funkcjonowania woj. siedleckiego 1975-1998 . Zawierają one materiał statystyczno-gospodarczy w zakresie produkcji i zatrudnienia. Do zasobu została włączona dokumentacja własna Archiwum z lat 1950- 1975.

- W grupie dokumentacji audiowizualnej na uwagę zasługuje zbiór pocztówek siedleckich z początku XX wieku liczący 36 j.a. Przypominają one dawny wygląd miasta, nie istniejącą już zabudowę oraz zabytkowe obiekty architektury przed ich powojenną modernizacją. Fotografie z imprez kulturalnych i wydarzeń politycznych w regionie z lat1929-1990 utrwaliły głównie ludzi, osoby pełniące prestiżowe funkcje w mieście, ale też dużą grupę w zbiorze fotografii stanowią obiekty przemysłowe, osiedla mieszkaniowe, szkoły i budynki administracji publicznej.

- W zbiorach kartograficznych najliczniej prezentowane są plany folwarków z lat 1826-1924 z powiatu siedleckiego. Odrębny zbiór stanowią plany folwarków występujące w księgach hipotecznych. Plany te obejmują zarówno areał gruntów z podziałem na rodzaje użytków, jak i zabudowę: pałac lub dwór wraz z parkiem i ogrodem oraz zabudowania folwarczne. Na uwagę zasługują również plany Siedlec sporządzone w dwudziestoleciu międzywojennym przez mierniczego Wejcherta, odzwierciedlające ówczesny układ przestrzenny miasta i jego zabudowę, obecnie w dużej części już nieistniejącą.

Ze względu na zmiany przynależności administracyjnej i zmiany zasięgu działania AP Siedlce akta wielu urzędów administracji i niższych szczebli z terenu pow. łukowskiego przechowuje oddział lubelskiego AP w Radzyniu Podlaskim a z pow. garwolińskiego i mińskomazowieckiego oddział warszawskiego AP w Otwocku.

Liczba zespołów na SwA

2384

Liczba jednostek na SwA

185681

Liczba skanów na SwA

871118

Wielkość zasobu (m.b.):

4097.0

Liczba monografii w bibliotece:

7934

Powierzchnia magazynowa (m2):

800.0

Pojemność półek (m.b.):

4600.0

Liczba wydawnictw ciągłych w bibliotece:

0

Liczba miejsc w pracowni naukowej:

18