Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
62/341/0 vacat - Akta gminy Poręby - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
62/342/0 Starostwo Powiatowe w Siedlcach [1864-1917] 1918-1939 [1940-1958] 0 rozwiń
Przepisy kancelaryjne 1931 sygn. 1, Sprawozdania sytuacyjne 1920 -1938 sygn. 2-34, akta Referatu Rolnictwa i Reform Rolnych dotyczące komasacji, parcelacji gruntów, rejestry pomiarowe itp. Liczba jednostek w zespole: 673
62/343/0 Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim 1920-1938 0 rozwiń
Sprawozdania sytuacyjne Starosty roczne 1920, 1920, 1923, 1924, 1925, 1926 sygn. 1-6, sprawozdania tygodniowe 1927-1928, 1927, 1928, 1928 sygn. 7-10, sprawozdania miesięczne 1932-1933, 1932-1933, 1933, 1934-1935, 1935, 1936-1937, 1937-1938 sygn. 11-17 Liczba jednostek w zespole: 17
62/344/0 Starostwo Powiatowe w Węgrowie 1919-1939 0 rozwiń
sprawozdania sytuacyjne starosty 1919-1920, 1920, 1924, 1925, 1926, 1927, 1927, 1928, 1928, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937 (tygodniowe, miesięczne, kwartalne) sygn. 1-16, wpisy do księgi wodnej młynów w Gaju, Gołębiówce, Grądach, Liwie, Krypach, Kołodziążu 1922-1939 sygn. 17-22 Liczba jednostek w zespole: 22
62/345/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Siedlcach [1945] 1950-1973 0 rozwiń
Wydział Organizacyjno- Prawny /w tym Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego/ 1950-1973 sygn. 1-679, Referat Społeczno-Administracyjny 1950-1957 sygn. 680-716, Wydział Statystyki i Statystyk Powiatowy 1950-1961 sygn. 717-734, Wydział Spraw Wewnętrznych 1950-1973 sygn. 735-815, Wydział Budżetowo-Gospodarczy 1952, 1959 sygn. 816-819, Wydział Finansowy 1959-1973 sygn. 820-870, Referat Handlu 1950 sygn. 871, 872, Wydział Przemysłu i Handlu 1957-1960 sygn. 873-918, Wydział Skupu 1960-1966 sygn. 919-931, Wydział Rolnictwa i Leśnictwa 1951-1972 sygn. 932-948, Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury 1968-1972 sygn. 949-965, Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 1950-1972 sygn. 966-997, Wydział Komunikacji Drogowej 1951-1959 sygn. 998-1003, Wydział Oświaty i Kultury 1950-1964, Inspektorat Oświaty sygn. 1004-1154, rejestry pomiarowe i akta scaleniowe 1950-1973 [Bartków, Cierpigórz, Czaple, Głuchówek, Góry, Bużyska, Józefin, Kaliski, Przesmyki, Kamianki Czabaje, Kaminaki Kaliski, Kamianki Lackie, Kamianki Nicki, Kamianki Wańki, Korczew, Koryciany, Łęcznowola, Ostrawy, Pieróg, Ruda Wolińska, Sarnaki, Tokary, Wiśniew, Borki gm. Wiśniew, Wólka Soseńska,Zalesie, Kukawki, Tarków, Tarkówek, Górki gm. Przesmyki] sygn. 1155-1217, przes.103/2012 z zespołu 431 (156 ja. 2 mb akt błędnie rozpoznanych jako akta PMRN w Siedlcach w czasie skontrum w 1996 r. ), nab. 4695/2013 - 6 ja. 0,10 mb ewidencja mienia opuszczonego miasto Mordy, przekazywanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste, przekazanie terenu pod targowisko, nab. 4801/2013- 24 j.a 0,20 mb akta osobowe nauczycieli ZSR i pracowników PGRN, nab. 5205/2016 - 96 ja. 1,05 mb weryfikacja przydziału działek z reformy rolnej Liczba jednostek w zespole: 1499
62/346/0 vacat - Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Ostrołęce - przekazany do Archiwum Państwowego w Warszawie Oddział w Pułtusku zespół 79/68/0 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
62/347/0 vacat - Akta gminy Andrzejewo - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
62/348/0 vacat - Akta gminy Boguty - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
62/349/0 vacat - Akta gminy Brańszczyk - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
62/350/0 vacat - Akta gminy Jasienica - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
62/351/0 vacat - Akta gminy Szulborze Koty - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
62/352/0 Spółdzielcze Zrzeszenie Budowy Domków Jednorodzinnych "Podlasie" w Siedlcach 1954-1969 0 rozwiń
statut 1962, 1964 sygn. 1, Księga protokółów zarządu 1958-1962 sygn.2, Protokóły z posiedzeń Rady Nadzorczej 1961/1963, 1965-1968 sygn. 3-4, Protokóły z Walnych Zgromadzeń 1954-1962, 1962, 1963, 1963-1964, 1964, 1967, 1968 sygn. 5-11, sprawozdania z likwidacji 1963-1969 sygn. 12, Protokół przekazania dokumentacji 1961 sygn.13, Protokóły kontroli i rewizji 1958-1969 sygn. 14-15, Bilanse roczne 1958-1968 syg. 16-24, 163, plany rzeczowo-finansowe, wnioski kredytowe 1957-1960 sygn. 25, korespondencja w sprawach prawnych 1954-1967 sygn. 26, projekt zagospodarowania placu budowy osiedla Spółdzielni Mieszkaniowych 1956 sygn. 27, 34, dokumentacja projektowa budynków 1956 sygn. 28- 33, 35-67, sprawozdanie roczne 1960-1961 sygn. 162 teczki poszczególnych użytkowników działek w układzie alfabetycznym sygn. 68-161 (94 j.a.), Księga zatrudnionych pracowników fizycznych Spółdzielczego Zrzeszenia Budowy Domków Jednorodzinnych "Podlasie", sygn.164 Liczba jednostek w zespole: 164
62/353/0 vacat - Akta gminy Długosiodło powiat Ostrów Mazowiecka - przekazany do Archiwum Państwowego w Warszawie Oddział w Pułtusku zespół 79/753/0 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
62/354/0 vacat - Akta gminy Godlewo - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
62/355/0 vacat - Akta gminy Zaremby Kościelne - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
62/356/0 vacat - Akta gminy Małkinia - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
62/357/0 vacat - Akta gminy Komorowo - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
62/358/0 Akta stanu cywilnego gminy Czołomyje powiat Siedlce 1810-1825 507 rozwiń
Księgi UMZ z lat 1810-1825, 15 j.a., sygn.1-15. Alegat brak Liczba jednostek w zespole: 15
62/359/0 Akta stanu cywilnego gminy Domanice powiat Siedlce 1810-1825 574 rozwiń
Księgi UMZ z lat 1810-1825, 15 j.a., sygn. 1-15. Alegata 1818, 1820-1822, 4 j.a. sygn. 16-19, Alegata 1810-1811 sygn. 20 Liczba jednostek w zespole: 20
62/360/0 Akta stanu cywilnego gminy Mokobody powiat Siedlce 1810-1825 1005 rozwiń
akta UMZ 1810-1811sygn.1, Akta UMZ 1812-1814 sygn. 2-4, Akta U 1815-1816 sygn.5, Akta M, Z 1815-1816 sygn. 6, akta UMZ 1817 sygn. 7, 8, akta UMZ 1818 sygn. 9-10, akta UMZ 1819-1825 sygn. 11-17, al.. 1810-1811 sygn.18 Liczba jednostek w zespole: 18
Wyświetlanie 341 do 360 z 1 973 wpisów.