Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
62/601/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Łukowie [1823] 1829, 1869-1919 [1979-2017] 13575 rozwiń
Cz.1 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1869-1879 sygn. 1-11, Cz.2 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1880-1900 sygn. 12-32, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1829, 1901-1911 sygn. 33, 35-45, dokumenty do małżeństw 1823 sygn. 34, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1912 -1913 sygn. 46 -47, Akta zbiorowe 1909 [2004] sygn.48, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1914 -1919 sygn. 49-54, akta zbiorowe do aktów małżeństw 1919 [1979-2017] Liczba jednostek w zespole: 55
62/602/0 Akta stanu cywilnego gminy wyznania mojżeszowego w Łukowie 1869-1919 5500 rozwiń
Cz.1Akta urodzeń (unikat) 1869-1870 sygn.1, Akta urodzeń, małżeństw, zgonów (unikat) 1871-1872 sygn.2, Akta urodzeń, małżeństw (unikat) 1872 sygn 3, Akta urodzeń, małżeństw, zgonów (unikat) 1873-1877 sygn.4-6, Akta urodzeń (unikat) 1878-1881 sygn.7, Akta urodzeń, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1869- 1879 sygn. 8-18; Cz.2 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1880-1883,1885 sygn.19-23, Akta urodzeń, małżeństw(duplikat) 1886 sygn. 24, Akta zgonów (duplikat) 1886 sygn. 25, Akta urodzeń, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1887-1891 sygn. 26-30, Akta małżeństw, zgonów (duplikat) 1892 sygn. 31, Akta urodzeń, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1893-1894 sygn. 32-33, Akta małżeństw, zgonów (duplikat) 1895 sygn. 34, Akta urodzeń, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1897 sygn. 35, Akta urodzeń i zgonów (duplikat) 1899 sygn. 36, Akta urodzeń, małżeństw, zgonów (duplikat) 1900 sygn. 37, Akta urodzeń, małżeństw, zgonów (unikat) 1882-1884 sygn. 38, Akta urodzeń (unikat) 1885-1889, 1894-1900, 1901-1903, 1903-1904, 1903 sygn. 39-43; 44-46, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1901, 1904, 1904-1907 (połączona ks. Unikat U 1904-1907 z ks. Duplikat UMZ 1905), 1906-1907 sygn. 47-51, alegata 1878 sygn. 52, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1912 sygn. 53, księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1913 sygn. 54, księga urodzeń 1890-1893 sygn. 55, księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1914 sygn. 56, księga urodzeń, małżeństw, zgonów [niekompletna] 1908-1915, 1915-1916 (U, Z II połowa 1915 r., UMZ 1916) sygn. 57, 58, księga urodzeń, małżeństw, zgonów (duplikat I polowa 1915, oprawiony razem z unikatem urodzeń 1915-1918) sygn. 60, księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1918 sygn. 61, księga małżeństw unikat 1918-1919, sygn.62, księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1919, sygn.63 Liczba jednostek w zespole: 63
62/603/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Brzezinach powiat Garwolin 1863-1912 783 rozwiń
Akta małżeństw 1863-1909 sygn. 1, Akta zgonów 1872-1912 sygn. 2, Akta urodzeń 1890-1901 sygn. 3, akta urodzeń 1901-1911 sygn. 4 Liczba jednostek w zespole: 4
62/604/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Wilczyskach powiat Łuków 1869-1916 4744 rozwiń
Cz.1 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1869-1879 sygn.1-11, Cz.2 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1880-1900 sygn.12-32, [sygn.31 zawierająca akta UMZ 1899 zawiera także Akta urodzeń i zgonów 1906], Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1901-1911 sygn. 33-45 [w tym sygn. 38 akta UM 1906, sygn. 41 akta UM 1908, sygn.42 akta Z 1908], dokumenty do akt małżeństw 1906 sygn.46, Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1912 -1916 sygn. 47-51 Liczba jednostek w zespole: 51
62/605/0 Prefektura Departamentu Siedleckiego 1809-1812 0 rozwiń
Uchwała Rady Departamentu 1812 sygn.1, Raporty ukazujące stan kasy głównej w departamencie siedleckim 1809-1811 sygn. 2-3, Tabele podatków stałych (miesięczne) 1811 sygn. 4-8, Wykaz rachunkowy Kasy Cyrkulowej Bialskiej 1809-1810 sygn.9, Wykaz kosztów za transport podatku do Siedlec i ludzi do twierdzy zamojskiej 1809 (1 dokument) sygn. 10, akta dochodzeń w sprawie zatargu między komisarzem policji Raczyńskim, a Kąsińskim rendantem papieru stemplowego 1811 sygn.11, dochodzenie w sprawie nadużyć Raczyńskiego z oskarżenia Kąsińskiego 1812 sygn. 12, sprawa nadużyć wojska w majątku Ruchna 1812 sygn. 13, korespondencja 1812-1813 sygn.14-15 Liczba jednostek w zespole: 15
62/606/0 Akta stanu cywilnego gminy Cegłów powiat Mińsk Mazowiecki 1810-1825 585 rozwiń
. Księgi UMZ z lat 1810-1825,( 15 j.a.), sygn.1-15. Alegata z lat 1819-1825, (7 j.a)., sygn. 16-22 Liczba jednostek w zespole: 22
62/607/0 Akta stanu cywilnego gminy Jakubów powiat Mińsk Mazowiecki 1810-1825 636 rozwiń
Księgi UMZ z lat 1810-1825, 15 j.a., sygn. 1-15. Alegata z lat 1817-1825, 11 j.a., sygn. 16-26 Liczba jednostek w zespole: 26
62/608/0 Akta stanu cywilnego gminy Jeruzal powiat Mińsk Mazowiecki 1813-1825 289 rozwiń
Księgi urodzeń, małżeństw, zgonów z lat 1813-1825, 13 j.a., sygn. 1-13. Alegat brak Liczba jednostek w zespole: 13
62/609/0 Akta stanu cywilnego gminy Kałuszyn powiat Mińsk Mazowiecki 1810-1825 1869 rozwiń
Księgi UMZ z lat 1810, 1 j.a., sygn. 1, 1812-1825, 14 j.a. sygn. 2-15 Alegata z lat 1816-1825, 11 j.a., sygn. 16-26, brak alegat z lat 1810-1815 Liczba jednostek w zespole: 26
62/610/0 Akta stanu cywilnego gminy Kiczki powiat Mińsk Mazowiecki 1810-1825 769 rozwiń
Księgi UMZ z lat 1810-1825, 15 j.a., sygn.1-15, Alegata z lat 1816-1825, 9 j.a.,sygn. 16-24 Liczba jednostek w zespole: 24
62/611/0 Akta stanu cywilnego gminy Kuflew powiat Mińsk Mazowiecki 1810-1825 714 rozwiń
Księgi UMZ z lat 1810-1822, 15 j.a., sygn. 1-15, Alegat brak. Liczba jednostek w zespole: 15
62/612/0 Akta stanu cywilnego gminy Latowicz powiat Mińsk Mazowiecki 1810-1825 2160 rozwiń
Księgi UMZ z lat 1810-1825, 15 j.a., sygn. 1-15, Alegat brak. Liczba jednostek w zespole: 15
62/613/0 Akta stanu cywilnego gminy Mińsk Mazowiecki 1810-1825 1922 rozwiń
Księgi UMZ z lat 1810-1825, 15 j.a., sygn.1-15, Alegata z lat 1810-1825, (14 j.a), księgi zapowiedzi 1822-1825 (5 j.a.)., sygn. 16-35. Liczba jednostek w zespole: 35
62/614/0 Urząd Gminy w Sobieniach Jeziorach 1973-1990 0 rozwiń
Zawartość na podstawie inwentarza T. 147 opracowanego w 1994r przez M. Wiechetek Regulaminy organizacyjne 1975 sygn.1, 1974 sygn. 150, Dane statystyczne o pracownikach UG, przydziały etatów 1977-1982 sygn. 2-7, Szkolenia 1979-1983 sygn. 8-10, Kontrole zewnętrzne 1976, 1973-174 sygn. 11, 160, 161, 165, Realizacja planów pracy 1985-1987, 1976-1977 sygn. 12-14, 40-46, Ewidencja postulatów wyborczych 1973-1975 sygn. 15, Plany rozwoju gminy 1975 sygn. 16, 151, Program rozwoju budownictwa 1976-1982 sygn. 17-18, 78, Akty normatywne 1974-1987 sygn. 19, 21, 22, 149, Uchwały rady 1984-1988 sygn.20, Realizacja uchwał 1974 sygn. 159, Narady koordynacyjne 1979-1981 sygn. 23, Nadzór nad zespołami rolniczymi, stowarzyszeniami 1973-1981 sygn. 24-25, Czyny społeczne 1973-1979 sygn. 26-27, Skargi i wnioski 1986 sygn. 28, Działalność Kolegium ds. Wykroczeń 1977-1982 sygn. 29-33,37, Analizy w sprawach podatków, gospodarczych 1976-1977 sygn. 34-36, 73-77, Kontrole 1974-1984 sygn. 48-49, 52-54, 56-61, Protokóły zebrań wiejskich 1977-1984 sygn. 50-51, 63,162-163, Długofalowe i roczne plany pracy jednostek własnych 1975-1987 sygn. 64-72, Ewidencja, oznaczenie granic 1977-1978 sygn. 79, 111, Lokalizacje szczegółowe 1976-1979 sygn.80, 116, Mienie opuszczone [1944] 1973-1976 sygn. 81-82, 90, 91 Obrót ziemią 1976-1981 sygn. 83-89, 92-93, 118, Wywłaszczenia, przekazywanie gospodarstw [1962] 1975-1981 sygn. 94-108, 120, 164, Kontraktacje 1979-1980 sygn.109, 119, Organizacja szkoły ZSR 1978 sygn. 110, Ośrodek Zdrowia 1978 sygn. 112, Inwentaryzacja gospodarstw leśnych 1976-1977 sygn. 114, 123, Ewidencja złóż kopalni 1976-1979 sygn.115, Ewidencja zanieczyszczeń środowiska 1976 sygn. 117, Elektryfikacja 1976-1981 sygn. 121-122, 125-126, Opieka nad miejscami walk i męczeństwa 1974-1983 sygn.124, Ewidencja dróg i mostów 1976-1977 sygn. 125, Budżety 1973-1987 sygn. 127-148, 154-156, Spotkania z radnymi 1973-1974 sygn. 157-158, Zebrania wiejskie 1973-1974 sygn. 162-163, Plan czynów społecznych 1976 sygn. 166, Do wydzielenia do GRN w Sobieniach: Protokóły z obrad Komisji Ładu i Porządku Publicznego 1988-1990 sygn. 47, Komisja Rolnictwa 1975 sygn. 62, dopływ: nab. 3123/2003 (15 j.a.), nab. 4428/2012 116 j.a. 1,20 mb, nab. 4953/2014 - 159 ja. akta osobowe działalności gospodarczej, podział i sprzedaż gospodarstw, przekazywanie gospodarstw, uwłaszczenia scalenia, nab. 4954/2014 - 2 j.a. mapy zasadnicze, nab. 5497/2018- 17 j.a. 0,10 mb.; plany i programy działania komitetów obrony 1984-1989, sygn.459-465, obrót ziemią 1986-1989, sygn.466-470, ewidencja działalności gospodarczej1989, sygn.471-474, opinie i decyzje lokalizacji ogólnych 1989, sygn.475 Liczba jednostek w zespole: 475
62/615/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sobieniach Jeziorach powiat Garwolin [1946-1947] 1954-1972 0 rozwiń
Zawartość na podstawie karty A z 4.01. 2002 M. Niedziółka Sprzedaż działek PFZ 1954-1970 sygn. 1-3, znaki geodezyjne 1961-1972 sygn. 4, urządzenia komunalne 1967 sygn. 5, Gromadzki Komitet Higienizacji Wsi 1967-1972 sygn. 6, Konferencje i narady gospodarcze 1968 sygn. 7, Komitet Budowy Pomnika Pamięci Narodowej 1969-1972 sygn. 8, Spis powszechny 1970 sygn. 9, zestawienie zbiorcze gruntów w gromadzie 1970 sygn. 10, oświata 1970-1971 sygn. 11, Kontrole 1970-1972 sygn. 12, skargi i wnioski 1970-1972 sygn. 13, gromadzki komitet FJN 1971-1972 sygn. 14, nab. 4429/2012 - 8 j.a. 0,10 mb, nab. 4955/2014 - 36 ja. 0,30 mb - wywłaszczenia, scalenia, mienie opuszczone, grunty PFZ Liczba jednostek w zespole: 58
62/616/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Warszawicach powiat Otwock 1957-1972 0 rozwiń
nab. 4430/2012 - 5 ja. 0,08 mb, projekt szkoły i budynku gospodarczego w Warszawicach, plan lokalizacji zlewni mleka, protokół przekazania młyna w Warszawicach, nab. 4731/2013 - 2 ja. 0,02 mb leśnictwo (zgody na wyrąb lasu) 1966, Powołanie Społecznych Komisji Pojednawczych 1966-1968, nab. 4957/2014 rejestr PFZ 1968, wnioski o podział gruntów 1957-1958 Liczba jednostek w zespole: 9
62/617/0 Szaniawski Kalasanty notariusz powiatu łukowskiego 1810-1833 0 rozwiń
Akta notarialne 1810-1833 sygn. 1-58, Skorowidz 1810-1819 sygn. 59, Repertorium 1810-1833 sygn. 60-62 Liczba jednostek w zespole: 62
62/618/0 Przewoski Antoni notariusz powiatu łukowskiego 1821-1823 0 rozwiń
akta notarialne 1821-1822 sygn.1-2, Liczba jednostek w zespole: 2
62/619/0 Roguski Antoni notariusz powiatu łukowskiego 1834-1838 0 rozwiń
Akta notarialne 1834-1837 sygn. 1-7, repertorium 1834-1838 sygn. 8, akta notarialne nr 1-5 z 1838 roku sygn.9 Liczba jednostek w zespole: 9
62/620/0 Lubański Franciszek notariusz powiatu łukowskiego 1828-1838 0 rozwiń
Akta notarialne 1828-1835, 1838 sygn.1-3, Liczba jednostek w zespole: 3
Wyświetlanie 601 do 620 z 1 973 wpisów.