Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
62/641/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Żaboklikach powiat Siedlce 1951-1971 0 rozwiń
1. Protokóły posiedzeń Prezydium 1959 sygn.1, 2. Budżet 1960, 1962, sygn. 2-4, Książka meldunkowa wieś Starawieś 1951-1955 sygn. 5, Książka meldunkowa Kolonia Żabokliki 1951-1958 sygn. 6 (kart 24), Tymczasowy rejestr mieszkańców wieś Żabokliki 1955-1963 sygn.7 (kart 95), Ksiażka meldunkowa Żabokliki wieś 1951-1971 sygn. 8 (kart 97), Tymczasowy rejestr mieszkańców wieś Żabokliki Kolonia 1958-1962 sygn. 9 (kart 47), Protokóły sesji 1959-1960 sygn.10-11 Liczba jednostek w zespole: 11
62/642/0 Urząd Gminy w Siedlcach [1972] 1973-1990 [1991] 0 rozwiń
Spotkania z wyborcami 1974 sygn. 201, realizacja uchwał GRN 1973 sygn. 202, podział gminy na sołectwa 1983 sygn. 1, wybory sołtysów i podsołtysów 1978 – 1984 sygn 2 – 4, protokóły zebrań wiejskich 1973 – 1984 sygn. 5 – 14, 203 – 204, nadzór nad działalnością sołtysów 984 sygn. 15, regulaminy Urzędu Gminy 1973 – 1990 sygn. 16 – 18, 206 – 207, statuty UG 1976 – 1988 sygn. 19 – 20, akta normatywne 1973 – 1990 sygn. 21 – 44, 208 – 212, plany pracy jednostek własnych 1976 – 1990 sygn. 45 – 55, 58 – 63, 214, plany pracy urzędu i ich realizacja 1983 – 1984 sygn. 56 – 57, sprawozdania z realizacji planów 1985 – 1989 sygn. 64 – 68, analizy i oceny skarg 1979 – 1990 sygn. 69 – 79, 217, wydawnictwa i obwieszczenia własne 1974 sygn. 218, kancelaria 1973 – 1988 sygn. 80, 219 – 220, kontrole i inspekcje zewnętrzne 1974 – 1989 sygn. 81 – 99, 221, przydziały etatów 1973 – 1990 sygn. 100 – 109, 224, zasady pracy i płacy 1973 – 1974 sygn. 222 – 223, plany szkoleń 1980 – 1989 sygn. 110 – 117, 120 – 123, budżety 1972 – 1990 sygn. 124 – 153, 215 – 216, 225, plany społeczno – gospodarczego rozwoju 1974 – 1989 sygn. 154 – 159, 213, kontraktacje 1988 sygn. 160, przekazywanie gospodarstw 1974 – 1991 sygn. 161 – 200, 226 – 261, lokalizacja szczegółowa inwestycji 1985 – 1990 sygn. 262 – 280, numeracja domów i nieruchomości 1973 – 1990 sygn. 281 – 296, spotkania posłów i radnych z wyborcami 1973 sygn. 297 Liczba jednostek w zespole: 297
62/643/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zembrach powiat Łuków [1952] 1954-1968 0 rozwiń
Protokoły z sesji rady 1956, 1957, 1959-1964 sygn. 1-7, książki meldunkowe mieszkańców wsi: Gołowierzchy, Mikłusy, Płudy, Wólka Konopna, Zaolszynie, Zembry 1956-1969 sygn. 8-9, 41, 45, 48, 51, 55, 59, protokoły komisji 1952-1962, 1966 sygn. 10-18, sprawy społeczne, wiejskie komitety FJN 1966 sygn. 19, działalność organów kolegialnych 1966 sygn. 20, protokoły i plany pracy komisji 1966-1968 sygn. 21-23, protokoły z posiedzeń prezydium 1957-1958, 1960-1963 sygn. 24-28, wybory 1961 sygn. 29, sprawy ogólno-administracyjne 1964 sygn. 30, przepisy dot. działalności prezydium 1965 sygn. 31, spis wyborców – obwody głosowania 1965 sygn. 32, podział administracyjny – nazwy miejscowości, działalność biura – sprawy organizacyjne 1966 sygn. 33, zebrania wiejskie 1963-1964, 1966 sygn. 34-37, protokoły z narad sołtysów i organów kolegialnych 1966 sygn. 38, wnioski odroczeniowe dla przedpoborowych 1954-1955 sygn. 39, księga ewidencyjna osób podlegających powszechnemu obowiązkowi wojskowemu 1955 sygn. 40, sprawy wojskowe, meldunkowe i ewidencji ludności, rejestracja przedpoborowych 1957, 1958, 1960-1964, 1966, 1968 sygn. 42, 43, 46, 47, 49, 50, 52-54, 56, 58, 60, kontrole i zarządzenia pokontrolne 1966 sygn. 61, budżety 1955, 1956, 1958, 1960-1967 sygn. 62, 64, 65, 71, 75, 80, 81, 90, 92, 100, wykaz kumulacji i rozpisów gruntów sporządzony przez Powiatowy Zarząd Rolnictwa 1955-1961 sygn. 63, sprawozdania dot. obowiązkowych dostaw, 1958, 1961, 1962, 1966 sygn. 66, 77, 78, 83, 101, spis rolny – dokumentacja 1959-1962, 1964 sygn. 67, 76, 94, znaki geodezyjne 1959 sygn. 68, plan i budżet gromady 1959-1968 sygn. 69, 105, 108, 111, rejestr wymiaru i poboru wpłat na fundusz gromadzki – sprawozdania 1960, 1963, 1965, 1967 sygn. 70, 73, 74, 88, 89, 99, 109, 115, urządzenia komunalne i gospodarka lokalowa 1960-1962, 1966 sygn. 72, 79, 98, fundusz gromadzki 1962, 1964 sygn. 82, 95, gospodarka finansowa, sprawy budżetowe 1961-1967 sygn. 84, plany gospodarcze 1963-1964, 1966, 1968-1971 sygn. 85, 86, 87, 94, 103, 104, 106, 110, 113, sprawy drogowe i komunikacji 1963 sygn. 91, gospodarka gromadzka – statystyka 1964, 1966 sygn. 96, 102, rejestr przypisów i odpisów rolników 1964-1965, 1968 sygn. 97, 112, program rozwoju gromady 1966-1970 sygn. 107, spis wyborców 1965 sygn. 114, Komisja Mienia Gromadzkiego 1963 sygn. 116, Komisja Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności 1963 sygn. 117 Liczba jednostek w zespole: 117
62/644/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Trzebieszowie powiat Łuków [1951] 1954-1973 0 rozwiń
Protokoły z sesji rady 1956-1969 sygn. 1-9, komisje i zespoły rady 1956-1973 sygn. 10-58, protokoły z posiedzeń prezydium, plany pracy, uchwały 1957-1972 sygn. 59-71, zebrania wiejskie 1960-1972 sygn. 72-82, 85-88, plany pracy agronomów 1969 sygn. 83, konkursy, ankiety 1960, 1969 sygn. 84, 108-112, mienie gromadzkie 1961-1971 [1975] sygn. 113-134, rejestry podatkowe, obowiązkowe dostawy, spis rolny 1959-1972 sygn. 135-166, remont agronomówki 1972 sygn. 167, spis ludności (b.d.) sygn. 168-169, sprawy rolne 1962-1973 sygn. 170-179, sprawy wojskowe 1956 sygn. 180-181, książki meldunkowe, kontrola ludności 1951-1972 sygn. 182-219, kontrole 1960-1972 sygn. 220-230, budżet gromady, sprawozdawczość budżetowa 1958-1972 sygn. 231-250, bilans 1967 sygn. 251 Liczba jednostek w zespole: 251
62/645/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Szaniawach - Matysach powiat Łuków 1954-1964 0 rozwiń
Protokoły z sesji rady 1954-1959 sygn. 1-5, protokoły komisji 1956-1959 sygn. 6-16, protokoły z posiedzeń prezydium 1955, 1958-1959 sygn. 17-19, plany pracy prezydium 1957 sygn. 20, sprawy wojskowe 1956-1958 sygn. 21-22, rejestr wymiaru świadczeń na fundusz gromadzki 1960 sygn. 23, książki meldunkowe mieszkańców wsi: Szaniawy, Szaniawy - Poniaty, Szaniawy - Matysy 1955-1964 sygn. 24-30, budżety 1955, 1958-1960 sygn. 31-34 Liczba jednostek w zespole: 34
62/646/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Jakuszach powiat Łuków 1955-1960 0 rozwiń
Protokoły z sesji rady 1955-1956, 1958 sygn. 1-3, uchwały rady 1958 sygn. 4, protokoły komisji 1956-1958 sygn. 5-7, protokoły z posiedzeń prezydium 1955-1958 sygn. 8-11, uchwały prezydium 1958 sygn. 12, księga ewidencji poborowych 1955 sygn. 13, książka meldunkowa wsi Kurów 1956 sygn. 14, księga biercza świadczeń w naturze 1956 sygn. 15, 19, sprawy wojskowe 1955-1958 sygn. 16-18, akta referatu wojskowego 1955-1958 sygn. 20, rejestry poboru i wpłat oraz świadczeń w naturze 1956-1960 sygn. 21, 23-26, księga meldunkowa wsi Wierzejki 1959-1960 sygn. 22, budżety 1957-1960 sygn. 27-30 Liczba jednostek w zespole: 30
62/647/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wólce Konopnej powiat Łuków 1955-1964 0 rozwiń
Protokoły z sesji rady 1955-1958 sygn. 1-4, protokoły z posiedzeń prezydium, uchwały 1955-1959 sygn. 5-10, książki meldunkowe-rejestr mieszkańców wsi: Wólka Konopna, Gołowierzchy 1955, 1957-1964 sygn. 11-12, 15-16, 18, książka ewidencyjna osób podlegających powszechnemu obowiązkowi wojskowemu 1955 sygn. 14, rejestr przedpoborowych 1959 sygn. 17, plan i budżet gromady 1959-1960 sygn. 19-20, Liczba jednostek w zespole: 20
62/648/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Nurzynie powiat Łuków [1951] 1953-1972 0 rozwiń
Protokoły z sesji rady 1958-1972 sygn. 1-14, akta z wyborów 1964-1972 sygn. 15-24, komisje – protokoły, sprawozdania, plany pracy 1956-1972 sygn. 25-66, protokoły z posiedzeń prezydium 1957-1970 sygn. 67-76, 78, spis rolny 1964-1970 sygn. 77, 90, 105, 111-112, 115, 119, wykaz gospodarstw rolnych , ewidencja nieruchomości 1953-1970 sygn. 79-82, 92, 106, 110, 120-127, zebrania wiejskie, sołtysi 1960-1972 sygn. 83-89, 91, 93-101, 104, 107, 109, 113-114, 118, znaki geodezyjne 1968-1970 sygn. 102, 108, organizacja pracy biura 1962-1972 sygn. 128-134, 136, konferencje i narady 1971 sygn. 135, kontrole 1958-1972 sygn. 137-147, sprawy wojskowe 1958-1966 sygn. 148-150, książki meldunkowe 1951-1967 sygn. 151-188, budżet gromady 1955-1972 sygn. 189-233, kontrole problemowe 1971 sygn. 234 Liczba jednostek w zespole: 234
62/649/0 vacat - Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Łukowie - mylnie wpisany - patrz Nr 548 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
62/650/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Stoczku Łukowskim powiat Łuków 1955-1972 0 rozwiń
Protokoły z sesji rady 1955-1972 sygn. 1-7, protokoły z posiedzeń prezydium 1962-1972sygn. 8-10, zebrania wiejskie 1961-1973 sygn. 11, plany gospodarcze 1961-1972 sygn. 12, książka kontroli 1960-1961 sygn. 13, budżety i plany finansowe 1963-1971 sygn. 14-23 Liczba jednostek w zespole: 23
62/651/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rudzie powiat Łuków 1955-1958 0 rozwiń
Protokoły z sesji rady 1955-1957 sygn. 1, protokoły z posiedzeń prezydium 1956 sygn. 2, budżety 1955-1958 sygn. 3-6 Liczba jednostek w zespole: 6
62/652/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Róży Starej powiat Łuków 1956-1957 0 rozwiń
Protokoły z sesji rady 1956-1957 sygn. 1, Liczba jednostek w zespole: 1
62/653/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kobiałkach Starych powiat Łuków 1958-1962 0 rozwiń
Protokoły z sesji rady, sprawozdania z działalności 1958-1961 sygn. 1, protokoły z posiedzeń prezydium 1958-1961 sygn. 2, budżety 1959-1962 sygn. 3-6 Liczba jednostek w zespole: 6
62/654/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zgórznicy powiat Łuków 1954-1959 0 rozwiń
Protokoły z sesji rady 1954-1959 sygn. 1, protokoły z posiedzeń prezydium 1955-1959 sygn. 2 Liczba jednostek w zespole: 2
62/655/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kisielsku powiat Łuków 1955-1962 0 rozwiń
Protokoły z sesji rady 1958-1961 sygn. 1, protokoły z posiedzeń prezydium 1956-1961 sygn. 2, budżety 1955-1962 sygn. 3-10 Liczba jednostek w zespole: 10
62/656/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Toczyskach powiat Łuków 1961-1968 0 rozwiń
Protokoły z sesji rady 1962-1968 sygn. 1, protokoły z posiedzeń prezydium 1961-1968 sygn. 2-3, budżety 1963-1968 sygn. 4-9 Liczba jednostek w zespole: 9
62/657/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Jedlance powiat Łuków 1955-1972 0 rozwiń
Protokoły z sesji rady 1955-1963, 1965-1971 sygn. 1-4, protokoły z posiedzeń prezydium 1955-1971, sygn. 5-7, budżety 1955-1963, 1969-1972 sygn. 8-17, nab. 3963/09 - 3 ja. 3 ja. 0,02 mb mapy wyznaczenia terenów budowlanych 1971 Niedźwiadka (1 j.a), Wólka Zastawska (1 ja.), Zastwie i Zagoździe i Lipniak (1 j.a), Liczba jednostek w zespole: 21
62/658/0 Wojewódzkie Zrzeszenie Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Budownictwa Komunalnego w Siedlcach 1975-1982 0 rozwiń
Akty normatywne 1975-1981 sygn. 1-5, kolegium Dyrektorów 1977-1981 sygn.6-7, dokumentacja finansowa 1975-1982 sygn. 8-30, planowanie i sprawozdawczośc 1975-1982 sygn. 31-70, sprawy pracownicze, Konferencja Przedstawicieli samorządu Robotniczego 1975-1982 sygn.71-81, skargi, wnioski 1976-1981 sygn. 82-87, ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy 1977 sygn. 88, korespondencja związkowa 1977 sygn.89, kontrolka książek 1975-1982 sygn.90 Liczba jednostek w zespole: 90
62/659/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Stojadłach powiat Mińsk Mazowiecki 1958-1972 0 rozwiń
Plany pracy rady i prezydium (roczne i długofalowe) 1965-1972 sygn. 1-4, protokoły sesji rady 1967-1972 sygn. 5-9, komisje 1965-1972 sygn. 10-21, protokoły posiedzeń prezydium 1967-1972 sygn. 22-26, wybory sołtysów i podsołtysów 1971 sygn. 27, zebrania wiejskie 1972 sygn. 28, sprawozdania 1967-1968 sygn. 29, kontrole i zarządzenia pokontrolne 1966-1972 sygn. 30-33, budżety 1958-1972 sygn. 34-40, ewidencja gruntów rolnych 1968-1970 sygn. 41, nab. 4218/10 - 1 j.a. książka kontroli PGRN Stojadła 1963-1972 Liczba jednostek w zespole: 42
62/660/0 vacat - Urząd Powiatowy w Łukowie - jest opracowany razem w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Łukowie Nr zespołu 401 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
Wyświetlanie 641 do 660 z 1 973 wpisów.