Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
65/313/0 Pomorskie kasy oszczędności 1929-1940 0 rozwiń
1. Powiatowa Kasa Oszczędnościowa w Anklam (Kreisparkasse Anklam) 1933-1940; sygn. 1-2; 2 j.a. - zamknięcie roku bilansowego, sprawozdania roczne. 2. Powiatowa Kasa Oszczędnościowa w Nowogardzie (Kreissparkasse Naugard) 1933; sygn. 3,11-12, 15;4 j.a. - raporty z rewizji. 3. Powiatowa Kasa Oszczędnościowa w Bergen (Kreissparkasse Bergen) 1931; sygn. 4; 1 j.a. - raport z rewizji nadzwyczajnej. 4. Powiatowa Kasa Oszczędnościowa w Franzburg-Barth (Kreissparkasse Franzburg-Barth) 1929; sygn. 5; 1 j.a. - raport z rewizji nadzwyczajnej. 5. Powiatowa Kasa Oszczędnościowa w Demmin (Kreissparkasse Demmin) 1932-1933; sygn. 6-7; 2 j.a. - raporty z rewizji nadzwyczajnych. 6. Miejska Kasa Oszczędnościowa w Damgarten (Städtische Sparkasse Damgarten) 1933; sygn. 8; 1 j.a. - raport z bilansu rocznego. 7. Miejska Kasa Oszczędnościowa w Greifswaldzie (Städtische Sparkasse Greifswald) 1930-1932; sygn. 9-10; 2 j.a. - raporty z rewizji nadzwyczajnych. 8. Miejska Kasa Oszczędnościowa w Jarmen (Städtische Sparkasse Jarmen) 1931-1933; sygn. 13-14; 2 j.a. - zamknięcie roku bilansowego, raport z rewizji. 9. Miejska Kasa Oszczędnościowa w Pyrzycach (Städtische Sparkasse Pyritz) 1933; sygn. 16; 1 j.a. - raport z rewizji 10. Miejska Kasa Oszczędnościowa w Świnoujściu (Städtische Sparkasse Swinemünde) 1933; sygn. 17; 1 j.a. - raport z rewizji nadzwyczajnej. 11. Miejska Kasa Oszczędnościowa w Stralsundzie (Städtische Sparkasse Stralsund) 1932; sygn. 18; 1 j.a. - raport z rewizji nadzwyczajnej. 12. Gminna Kasa Oszczędnościowa w Torgelow (Gemeindesparkasse zu Torgelow) 1932; sygn. 19; 1 j.a. - raport z rewizji. 13. Miejska Kasa Oszczędnościowa w Trzebiatowie (Städtische Sparkasse Treptow a/R.) 1934-1939; sygn. 20-21; 2 j.a. - raporty z rewizji nadzwyczajnych. 14. Miejska Kasa Oszczędnościowa w Treptow a/T. (Städtische Sparkasse Treptow a/T.) 1934; sygn. 22; 1 j.a. - raport z rewizji nadzwyczajnej. 15. Miejska Kasa Oszczędnościowa w Usedom (Städtische Sparkasse Usedom) 1933; sygn. 23; 1 j.a. - raport z rewizji nadzwyczajnej. 16. Miejska Kasa Oszczędnościowa w Węgorzynie (Städtische Sparkasse Wangerin) 1933; sygn. 24; 1 j.a. - raport z rewizji. 17. Miejska Kasa Oszczędnościowa w Sianowie (Städtische Sparkasse Zanow) 1929-1940; sygn. 25-30; 6 j.a. - bilanse roczne, wnioski przyznanych, spłaconych kredytów i zapomóg. 18. Miejska Kasa Oszczędnościowa w Szczecinie (Städtische Sparkasse Stettin) 1936-1937; sygn. 31-34; 4 j.a. - sprawozdanie z działalności, zamknięcie roku bilansowego. Liczba jednostek w zespole: 34
65/314/0 Generalna Dyrekcja Związku Handlu Morskiego w Berlinie 1701-1943 0 rozwiń
1. Administracja ogólna 1701–1932; 68 j.a. - siedziba, skargi, odpisy listów lennych, tajna registratura, dobra ziemskie i nieruchomości organizacji, prowincjonalna dyrekcja podatkowa w Szczecinie, zgon Fryderyka Wilhelma III i wstąpienie na tron Fryderyka Wilhelma IV, opiekuństwo, administracja Pruskiego Banku Państwowego, koncesjonowanie agentów ubezpieczeniowych, realizacja kontrybucji nałożonej na Francję (1871–1873). 2. Finanse 1776–1943; 29 j.a - kasa oszczędnościowa, kasa lombardu, bilanse, księgi kasowe, rachunki, raporty bankowe, pokrywanie deficytu towarzystwa i wzmacnianie jego budżetu, terminy licytacji, długi państwowe, rachunki prywatne. 3. Przemysł 1797–1920; 28 j.a. - organizacja i działalność fabryk przemysłu maszynowego, założenie odlewni żelaza, przędzalnie bawełny i wełny, sprzedaż maszyn przędzalniczych, administracja poszczególnych zakładów, papiernia, budowa parowych maszyn okrętowych, budowa łodzi i statków, walcownia, młyny wodne i spiętrzanie rzek, sprzedaż zakładów, budowa i eksploatacja młyna parowego, tkalnia lnu. 4. Handel 1775–1872; 59 j.a. - handel wełną, eksport przędzy do Rosji, agenci wełniani, handel solą i kantor solny w Królewcu, kantory we Wrocławiu, Warszawie, Fordonie i Szczecinie, magazyny solne w Stralsundzie i Szczecinie, zaopatrywanie w sól pruskich poddanych, handel z Hamburgiem, lnem z Hiszpanią, zbożem z Anglią, Indiami, Ameryką Południową, Haiti i Chinami, agenci handlowi w Limie i Chile, dom handlowy Rothschildów, wymiana między Europą a hiszpańskimi koloniami, handel lnem i zakupy lnu na Śląsku, sprzedaż tkanin lnianych, korespondencja z komisariatem celnym na Łabie w Wittenberdze. 5. Żegluga i statki 1824–1849; 17 j.a. - powołanie żeglugi parowej na trasie Szczecin–Świnoujście, żegluga pasażerska Berlin–Hamburg, ekspedycje do Ameryki Północnej, Południowej i Kantonu, rachunki eksploatacji statków, raporty z podróży morskich, obsługa maszynowni parowych, regulaminy dla statków handlowych, uzbrajanie jednostek, budowa statków rzecznych i morskich, zakup gotowych jednostek. Liczba jednostek w zespole: 201
65/315/0 Urząd Stanu Cywilnego w Trzebiatowie 1874-1945 33639 rozwiń
1. Akta administracyjne (generalia i specjalia) 1874-1945, 2. Księgi urodzeń– 1874-1918, 3. Księgi małżeństw– 1874-1938, 4. Księgi zgonów – 1874-1904, 1902-1938 (spisy) Liczba jednostek w zespole: 361
65/316/0 Urząd Stanu Cywilnego w Sianowie 1874-1943 0 rozwiń
1. Akta organizacyjne. Liczba jednostek w zespole: 169
65/317/0 Urząd Wojewódzki Szczeciński [1933] 1945-1950 [1955] 351095 rozwiń
I. Wydział Ogólny 1-411, 5558-5565, 5681-5684; 1. Oddział Organizacyjny sygn. 1-163, 5558, 5560-5565, 5681; 171 j.a. - organizacja urzędu i poszczególnych wydziałów, okólniki, instrukcje i zarządzenia Wydziału Ogólnego, organizacja starostw powiatowych, normatywy kancelaryjno-archiwalne, sprawozdania z organizacji wydziałów, przywracanie nazw polskich miejscowościom na terenie Pomorza, ustalanie nazw polskich dla miejscowości, protokoły narad i konferencji, sprawozdania z działalności pełnomocników obwodowych i starostów powiatowych, charakterystyka miast, protokoły zjazdów starostów, burmistrzów i wójtów, ogólne sprawozdania wojewody, roki urzędowe, wycinki prasowe, , godła i pieczęcie urzędowe. 2. Oddział Podziału Terytorialnego sygn. 164-219, 5559; 57 j.a. - ustalanie granic państwa, zmiany granic województwa i powiatów, protokoły zdawczo-odbiorcze przekazywania powiatów do innych województw, podziały administracyjne powiatów, wykazy miast na Pomorzu Zachodnim, organizacja Wojewódzkiego Biura Wyborczego w związku z referendum i podział województwa na obwody wyborcze, utworzenie województwa koszalińskiego, organizacja rad narodowych na terenie Pomorza. 3. Sekretariat Wojewody sygn. 220-260, 5682-5684; 44 j.a. - akta oficera łącznikowego przy wojewodzie - przekazywanie obiektów w porcie władzom polskim, korespondencja wojewody z ministerstwami, KRN, partiami politycznymi, wywiady i przemówienia wojewody, sprawozdanie z wykonania umowy z rządem ZSRR o przeprowadzeniu inwentaryzacji majątków zajmowanych przez Armię Radziecką, sprawozdania urzędów i instytucji działających na terenie Szczecina, sprawozdania z uprzemysłowienia województwa, kredyty i subwebcje dla województwa, pobyt premiera rządu czechosłowackiego Klementa Gotwalda w Szczecinie, sprawozdania wojewody. 4. Oddział Statystyki sygn. 261-411; 151 j.a. - wykazy starostów, burmistrzów i wójtów, opisy statystyczne powiatów, stan zaludnienia powiatów, statystyka ludności wg powiatów, raporty sytuacyjne o zatrudnieniu wg powiatów, statystyka zaludnienia i stan gospodarczy powiatów województwa, spisy rolne, wykazy gospodarstw, raporty inwestycyjne, sprawozdania z obrotu towarowego, sprawozdania z obrotu towarowego w portach i ruchu statków. II. Wydział Budżetowo-Gospodarczy sygn. 412-420; 9 j.a. - zarządzenia, sprawozdania z działalności Wydziału, plany gmachu Urzędu Wojewódzkiego oraz plany budynku Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, księga kredytów i wydatków Urzędu. III. Wydział Inspekcji sygn. 421-769, 5566-5567, 5677, 5685; 1. Oddział Ogólny sygn. 421-442, 5566, 5685; 24 j.a. - zarządzenia, okólniki i instrukcje wojewody i wydziałów, wykazy grup operacyjnych obsadzających obwody na Pomorzu, sprawozdania Pełnomocnika, przenoszenie urzędów z Koszalina do Szczecina. 2. Oddział Inspekcji Terenowej sygn. 443-769, 5567, 5677; 329 j.a. - obasdzanie urzędów w obwodach (powiatach) województwa, protokoły narad i zebrań, sprawozdania sytuacyjne starostów, protokoły zdawczo-odbiorcze przy zmianach personalnych w urzędach, charakterystyka poszczególnych obwodów (powiatów), kontrola poszczególnych starostw powiatowych IV. Wydział Administracyjno-Prawny sygn. 770-817, 5568-5570; 1. Oddział Ogólny sygn. 770-788, 5568-5569; 21 j.a. - organizacja Wydziału, zarządzenia wewnętrzne, sprawozdania z działalności Wydziału, rejestracja szkód wojennych województwa, wzory podpisów starostów, opisy powiatów, sprawy graniczne, majątki obywateli obcych państw, sprawy morskie i wodno-prawne. 2. Oddział Spraw Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności sygn. 789-816, 5570; 29 j.a. - organizacja urzędów stanu cywilnego i ich kontrola, statystyka urodzin, małżeństw i zgonów, nadania nazwisk dzieciom nieznanych rodziców, instrukcje i zarządzenia dotyczące USC, rejestracja poniemieckich ksiąg stanu cywilnego, nadania obywatelstwa polskiego. 3. Oddział Ochrony przed Pożarami i Innymi Klęskami sygn. 817; 1 j.a. - sprawozdania straży pożarnej o pożarach lasów. V. Wydział Społeczno-Polityczny sygn. 818-1496, 5553-5557, 5571-5615, 5678-5679; 731 j.a. - okólniki, zarządzenia i instrukcje, organizacja Wydziału, sprawozdania z działalności Wydziału, protokoły narad i konferencji, sprawozdania sytuacyjne powiatów, sprawozdania sytuacyjne wojewody, wykazy imienne pracowników Urzędu, utworzenie WRN i terenowych rad narodowych, protokół zebrania Konserwatora Wojewódzkiego w sprawie oddania sarkofagów książęcych do konserwacji w Warszawie, przejmowanie akt przez Archiwum Państwowe w Szczecinie, wykazy poniemieckich ksiąg stanu cywilnego, sprawozdania sytuacyjne wydziałów Urzędu, pomiary lotnisk poniemieckich, materiały dotyczące wyborów do Sejmu wg powiatów, wycinki prasowe, obozy jeńców niemieckich w województwie, korespondencja dotycząca prasy, obchodów rocznic, oświaty, kultury, mały ruch graniczny, incydenty graniczne, wysiedlanie ze strefy nadgranicznej, osadnictwo, Akcja "W", wysiedlanie Niemców, wykazy Niemców zatrudnionych w różnych zakładach i instytucjach, rejestracja i ewidencja ludności niemieckiej, nadawanie i stwierdzanie obywatelstwa polskiego, ludność autochtoniczna, weryfikacja autochtonów, akcja repolonizacyjna, ustalanie polskich nazw miejscowości, meldunki o napadach, wykroczeniach i przestępstwach, współpraca z MO i UBP, sprawozdania z działalności MO, organizacja poboru do wojska, współpraca z wojskiem radzieckim, samowola wojsk radzieckich, przejmowanie zakładów od wojsk radzieckich, wykazy gospodarstw zajętych przez Armię Czerwoną, skargi na wojska radzieckie i interwencje wojewody, wykazy kościołów, i obiektów sakralnych, wykazy księży, sprawy wyznaniowe, przydział obiektów kościelnych, ludność cygańska, organizacja i działalność żydowskich organizacji,akta Komisarza Wojewódzkiego ds..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Produktywizacji ludności żydowskiej, rozminowywanie dróg, komunikacja drogowa, utrzymanie mostów, sprawozdania z działalności urzędów administracji zespolonej i niezespolonej, działalność partii politycznych, nadzór nad stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi działającymi w województwie, wykazy obywateli radzieckich, repatriacja obywateli radzieckich do ZSRR, wykazy obywateli innych narodowości. VI. Wydział Samorządowy 1497-3241, 5616-5620, 5686-5687; 1. Oddział Administracji Samorządu sygn. 1497-1781, 5616-5620; 290 j.a. - okólniki, instrukcje, zarządzenia, organizacja zarządów miejskich i gminnych w województwie, normatywy kacelaryjno-archiwalne terenowych jednostek samorządowych, protokoły posiedzeń Wydziału Wojewódzkiego, organizacja WRN i rad narodowych niższych szczebli, protokoły sesji WRN, protokoły posiedzeń wydziałów powiatowych i powiatowych rad narodowych w województwie, wykazy starostów, burmistrzów, wójtów i innych pracowników w jednostkach samorządu terytorialnego, protokoły narad i konferencji, sprawozdania z działalności Wydziału. 2. Oddział Podziału Terytorialnego sygn. 1782-1798; 17 j.a. - zmiany granic powiatów, podział administracyjny województwa, nazwy ulic w miastach, ustalanie polskich nazw dla miejscowości. 3. Oddział Inspekcyjny sygn. 1799-1854; 56 j.a. - organizacja pracy w samorządowych jednostkach organizacyjnych, sprawozdania z inspekcji powiatów, materiały informacyjne dotyczące poszczególnych powiatów (obwodów). 4. Oddział Finansów Samorządowych sygn. 1855-3241, 5686-5687; 1389 j.a. - podatek gruntowy, rewindykacja poniemieckiego majątku samorządu terytorialnego, organizacja i działalność Komunalnych Kas Oszczędności na Pomorzu, przejmowanie i przekazywanie w zarząd nieruchomości, kredyty, dotacje i subwencje dla powiatowych związków samorządowych, plany finansowe, budżety i sprawozdania z ich wykonania w powiatowych, miejskich i gminnych związkach samorządowych, budżety Wojewódzkiego Związku Samorządowego i sprawozdania z ich wykonania. VII. Wydział Wojskowy sygn. 3242-3244, 5621; 4 j.a. - zarządzenia, okólniki, sprawozdania z działalności Wydziału. VIII. Wydział Gospodarki Komunalnej sygn. 3245-3326; 82 j.a. - organizacja i działalność jednostek gospodarki komunalnej w województwie, plany finansowo-gospodarcze przedsiębiorstw. IX. Wydział Osiedleńczy sygn. 3327-3685, 5622-5627; 1. Oddział Ogólny sygn. 3327-3446, 5622-5627; 126 j.a. - zarządzenia, okólniki i instrukcje, statystyka rolna, sprawozdania sytuacyjne powiatów, skargi osadników w poszczególnych powiatach, sprawozdania z inspekcji referatów osiedleńczych w powiatach, przejmowanie majątków od wojska polskiego, korespondencja w sprawach osiedleńczych, repatriacja Niemców, osadnictwo wojskowe. 2. Oddział Osadnictwa Rolnego sygn. 3447-3570; 124 j.a. - osadnictwo spółdzielczo-parcelacyjne, wykazy majątków przeznaczonych na osdanictwo, sprawozdania z osadnictwa spółdzielczo-parcelacyjnego, protokoły posiedzeń wojewódzkiej i powiatowych rad społecznych osadnictwa spółdzielczo-parcelacyjnego, przydziały i zamiana gospodarstw rolnych, osadnictwo rybackie, przydziały młynów, kredyty, regulacja i parcelacja majątków, korespondencja w sprawach osadnictwa, przydziały inwentarza, sprawozdania z Akcji "W", orzeczenia Wojewódzkiej Komisji Osadnictwa Rolnego. 3. Oddział Osadnictwa Nierolniczego sygn. 3571-3685; 115 j.a. - orzeczenia Wojewódzkiej Komisji Kontroli Społecznej, zagospodarowywanie nieruchomości miejskich i rolniczych, przydziały nieruchomości miejskich i wiejskich, osiedlanie repatriantów i reemigrantów, sprawozdania z akcji uwłaszczenia wg powiatów, protokoły Wojewódzkiej Komisji Klasyfikacyjno-Szacunkowej. X. Wydział Aprowizacji sygn. 3686-3746, 5628-5637; 1. Oddział Ogólny sygn. 3686-3718, 5628-5637; 43 j.a. - zarządzenia, okólniki i instrukcje, serwisy informacyjne Ministerstwa Aprowizacji, organizacja Wydziału, sprawozdania z działalności Wydziału, wykazy pracowników referatów aprowizacji w powiatach (obwodach), zatrudnianie i zwalnianie pracowników. 2. Oddział Towarowy sygn. 3719-3737; 19 j.a. - zarządzenie, okólniki i instrukcje. 3. Oddział Rozrachunkowy sygn. 3738-3746; 9 j.a. - zarządzenia, okólniki i instrukcje, Fundusz Aprowizacyjny. XI. Wydział Handlu sygn. 3747-4030, 5638-5646; 1. Oddział Ogólny sygn. 3747-3773; 27 j.a. - organizacja Wydziału, sprawozdania z działalności Wydziału, organizacja handlu w województwie, wycinki prasowe, nadzór nad działalnością organizacji i zrzeszeń handlowych. 2. Oddział Planowania i Organizacji sygn. 3774-3853, 5639-5640; 82 j.a. - sprawozdania o stanie sieci placówek handlowych i usługowych w województwie, plany obrotu towarowego, sprawozdania z działalności referatów handlu w powiatach, protokoły posiedzeń Wojewódzkiej i Powiatowych Komisji Usprawnienia Zaopatrzenia, rozwój spółdzielczości. 3. Oddział Obrotu Artykułami Przemysłowymi sygn. 3854-3863; 10 j.a. - okólniki, zarządzenia, instrukcje, analizy rynku, rozdział artykułów przemysłowych. 4. Oddział Obrotu Artykułami Rolnymi sygn. 3864-3925; 62 j.a. - sprawozdania powiatów z obrotu artykułami rolnymi, sprawozdania z handlu nabiałem, artykułami mleczarsko-jajecznymi, artykułami zwierzęcymi, płodami rolnymi, artykułami rybnymi. 5. Oddział Usług Handlowych sygn. 3926-3935; 10 j.a. - koncesjonowanie przedsiębiorstw handlowych, wykazy hoteli i pensjonatów w województwie. 6. Oddział Cen sygn. 3936-3953; 18 j.a. - sprawozdania z kształtowania się cen, sprawozdania Powiatowych Komisji Cennikowych, kalkulacje cenowe.. 7. Oddział Przemysłu Spożywczego sygn. 3954-4030, 5638, 5641-5646; 84 j.a. - okólniki, zarządzenia i instrukcje dotyczące organizacji przemysłu spożywczego w województwie, sprawozdania z działalności Wydziału i oddziałów w powiatach, sprawozdania inspektorów przemysłu spożywczego, wykazy obiektów przemysłu spożywczego w województwie, wykazy gorzelni, młynów, piekarni w województwie, organizacja mleczarni, protokoły narad i konferencji, walka ze spekulacją. XII. Wydział Przemysłu sygn. 4031-4568, 5647-5649; 541 j.a. - okólniki, instrukcje i zarządzenia, organizacja przemysłu w województwie, sprawozdania z działalności Wydziału, protokoły kontroli Wydziału, protokoły narad i konferencji, wykazy przedsiębiorstw, nadzór nad cechami, organizacja poszczególnych gałęzi przemysłu w województwie, nadzór nad działalnością poszczególnych przedsiębiorstw, sprawozdania z inspekcji zakładów, sprawozdania z działalności referatów przemysłu w powiatach, protokoły przejmowania zakładów w poszczególnych powiatach, protokoły posiedzeń Wojewódzkiego Komitetu Elektryfikacji Wsi. XIII.Wydział Opieki Społecznej sygn. 4569-4685; 117 j.a. - organizacja Wydziału, sprawozdania z działalności Wydziału, sprawozdania z działalności zakładów opieki społecznej w województwie, sprawozdania dotyczące opieki społecznej w poszczególnych powiatach, sprawozdania z działalności inspektorów pracy, sprawozdania z inspekcji referatów opieki społecznej w powiatach, protokoły posiedzeń Powiatowych Komitetów Pomocy Zimowej. XIV. Wydział Odbudowy sygn. 4686-4790, 5650-5667; 1. Dział Ogólny sygn. 4686-4701, 5650, 5657-5658, 5661; 20 j.a. - okólniki, zarządzenia i instrukcje, organizacja Wydziału, sprawozdania z działalności Wydziału, protokoły narad i konferencji. 2. Referat Odbudowy Miast i Wsi sygn. 4702-4721, 5659; 21 j.a. - korespondencja dotycząca odbudowy miast i wsi w województwie. 3. Referat Inspekcyjno-Budżetowy sygn. 4722-4733; 12 j.a. - instrukcje finansowe, regulowanie opłat czynszowych w poszczególnych miastach województwa, plany inwestycyjne budynków administracyjnych. 4. Referat Grobownictwa Wojennego sygn. 4734-4743; 10 j.a. - organizacja grobownictwa wojennego, wykazy grobów, opieka nad grobami i cmentarzami, zakładanie nowych cmentarzy. 5. Referat Użyteczności Publicznej sygn. 4744-4755; 12 j.a. - sprawozdania ze stanu urządzeń użyteczności publicznych i działalności zakładów użyteczności publicznej w poszczególnych powiatach, ewidencja zakładów użyteczności publicznych. 6. Oddział Budownictwa sygn. 4756-4762, 5651-5652, 5666-5667; 10 j.a. - okólniki, zarządzenia i instrukcje, protokoły narad i konferencji. 7. Oddział Przemysłu Budowlanego sygn. 4763-4765, 5653, 5656, 5660; 7 j.a. - wykazy przedsiębiorstw budowlanych, protokoły narad i konferencji, wykazy zatrudnionych w resorcie budownictwa. 8. Oddział Inspekcji Budowlanej sygn. 4766-4780, 5662-5665; 19 j.a. - sprawy nadzoru budowlanego, sprawozdania z inspekcji budowlanych, zatrudnienie w powiatowych oddziałach odbudowy, sprawozdania z działalności referatów odbudowy w powiatach. 9. Oddział Planowania i Polityki Budowlanej sygn. 4781-4790, 5654-5655; 12 j.a. - zestawienia wydatków na odbudowę w poszczególnych powiatach, budowa i odbudowa szkół, korespondencja w sprawach inwestycyjnych, plany inwestycyjne. XV. Wydział Pomiarów sygn. 4791-4803; 13 j.a. - wyciągi z matrykuły, przydziały budynków dla wydziałów pomiarów urzędów administracji samorządowej. XVI. Wydział Komunikacji sygn. 4804-4943, 5668-5669; 1. Oddział Ogólny sygn. 4804-4827, 5668-5669; 26 j.a. - okólniki, zarządzenia i instrukcje, organizacja Wydziału, sprawy personalne, sprawy turystyki, zadrzewianie dróg, aktywizacja portu w Szczecinie, ewidencja maszyn drogowych. 2. Oddział Budowy i Utrzymania Dróg sygn. 4828-4851; 24 j.a. - okólniki, zarządzenia i instrukcje, plany robót na drogach, sprawozdania z prowadzonych robót drogowych, ustalenie granicznych pasów drogowych, akcja odśnieżania dróg. 3. Oddział Budowy i Utrzymania Mostów sygn. 4852-4865; 14 j.a. - odbudowa zniszczonych mostów, ewidencja mostów i przepustów, akcja przeciwpowodziowa i przeciwlodowa. 4. Oddział Przewozów i Gospodarki Samochodowej sygn. 4866-4920; 55 j.a. - organizacja Oddziału, zarządzenia, instrukcje i okólni Liczba jednostek w zespole: 11605
65/318/0 Wojewódzka Rada Narodowa, Biuro Prezydialne w Szczecinie 1945-1950 101280 rozwiń
1. Oddział Ogólny 1945-1950; sygn. 1-265, 1027, 1029-1032, 1034-1057; 294 j.a. - organizacja wewnętrzna WRN i podległych jednostek, korespondencja WRN z urzędem wojewódzkim i innymi urzędami szczebla wojewódzkiego oraz administracją gospodarczą w stosunku do których WRNsprawowała funkcje kontrolne, sprawozdania z działalności urzędów i administracji gospodarczej nadsyłane do WRN-są to sprawozdania roczne lub okresowe obrazujące działalność instytucji i przedsiębiorstw od początku ich powstania w latach 1945 - 1946, protokoły posiedzeń Wojewódzkiej Rady Narodowej oraz protokołów posiedzeń Prezydium, wykazy pracowników w Biurze Prezydialnym WRN, akta osobowe pracowników. 2. Oddział Organizacji Rad Narodowych 1946-1950; sygn. 266-606; 341 j.a. - organizacja rad narodowych niższych szczebli (głównie powiatowego), statystyki radnych, sprawozdania z działalności powiatowych rad narodowych, protokoły posiedzeń prezydiów i sesji rad niższych szczebli, protokoły kontroli rad narodowych i poszczególnych wydziałów Urzędu Wojewódzkiego. 3. Oddział Komisji 1946-1950; sygn. 607-1026, 1033; 422 j.a. - są tu akta komisji WRN zawierające materiały i protokoły z posiedzeń oraz sprawozdania z zakresu polityki gospodarczej, kulturalnej i społecznej działających na terenie ówczesnego województwa szczecińskiego instytucji i przedsiębiorstw. Liczba jednostek w zespole: 1057
65/319/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Oddział Wojewódzki w Szczecinie 1945-1951 0 rozwiń
1. Dział Ogólny 1945-1951; 3600 j.a. - rozporządzenia, ustawy, okólniki i przepisy normujące organizację i działalność PUR-ów (1945-1950); organizacja PUR-u (1945-1950); zarządzenia wewnętrzne (1948-1949); korespondencja w sprawach repatriacji i repatriantów 1946-1949); osadnictwo wiejskie-zarządzenia, okólniki, korespondencja (1946-1947); repatriacja ludności niemieckiej - sprawozdania, korespondencja, zarządzenia, raporty dzienne (1946-1949); reemigracja ludności polskiej z Zachodu-sprawozdania, korespondencja, zarządzenia (1948-1950); repatriacja obywateli radzieckich-korespondencja, zarządzenia (1946-1949); kontrole oddziałów powiatowych PUR i Oddziału Wojewódzkiego (1946-1950); miesięczne sprawozdania z działalności oddziałów powiatowych i Punktów Etapowych w Szczecinie (1945-1951); protokoły narad i zebrań (1945-1950); korespondencja z Zarządem Centralnym PUR i oddziałami powiatowymi (19461949); akta likwidacyjne punktów etapowych i Oddziału Wojewódzkiego (1947, 1951), sprawozdania z działalności radcy prawnego (1948-1949), zaświadczenia repatriacyjne i kwestionariusze repatriantów (1946-1947), orzeczenia odszkodowawcze (1945-1948), akta osobowe pracowników PUR-zarówno Oddziału Wojewódzkiego jak i oddziałów powiatowych. 2. Dział Statystyki i Ewidencji 1945-1951; 232 j.a. - okólniki i zarządzenia władz nadrzędnych (1945-1948);sprawozdania z działalności działu (1945-1947); akcja osiedleńcza w powiatach-sprawozdania, korespondencja, wykazy imienne(1945-1947); akcja parcelacyjno-osadnicza w powiatach-sprawozdania (1946-1947); zestawienia ilościowe repatriantów i przesiedleńców w powiatach (1945-1947); odpisy ksiąg meldunkowych z Punktów Etapowych (1945-1950); książki rejestracji repartiantów i przesiedleńcóe na Punktach Etapowych (1945-1950). 3. Dział Transportowy 1945-1951; 118 j.a. - sprawozdania oddziałów powiatowych i zbiorcze Oddziału Wojewódzkiego oraz raporty dzienne z ruchu transportów repatriantów i przesiedleńców (1945-1951); protokoły przesłuchań repatriantów w sprawie okradania transportów (1945, 1948); ewidencja samochodów w OW PUR (1945-1951); ewidencja koni i pojazdów w oddziałach powiatowych (1946-1948); telegramy dotyczące transportów repatriantów (1946-1947); repatriacja Polaków z Zachodu-sprawozdania, korespondencja (19481950); repatriacja obywateli radzieckich (1947-1949); repatriacja ludności niemieckiej-sprawozdania, raporty o transportach, wykazy imienne, korespondencja (1946-1950). 4. Dział Przesiedleńczy 1948-1950; 57 j.a. - instrukcje i zarządzenia władz nadrzędnych (1948-1950); sprawozdania z działalności działu (1948-1950); sprawozdania zbiorcze i jednostkowe oddziałów powiatowych z chłonności osadniczej, z rozładunku transportów i działalności opiekuńczo-interwencyjnej (1948-1950). 5. Dział Zdrowia 1945-1949; 7 j.a. - instrukcje i zarządzenia władz nadrzędnych (1945-1949); współpraca z PCK (1945-1947); sprawozdania z działalności ambulatoriów przy oddziałach powiatowych (1945-1946); sprawozdania ze zjazdu lekarzy PUR (1946); sprawozdania z opieki lekarskiej nad repatriantami (1946-1949). 6. Dział Etapowy 1945-1951; 39 j.a. - zarządzenia i okólniki władz nadrzędnych (1945-1948); sprawozdania zbiorcze i jednostkowe z działalności Punktów Etapowych-ruch repatriantów (1945-1951); pomoc materialana dla repatriantów i przesiedleńców (1947-1948); sprawozdania ze stanu inwentarza żywego w powiatach (1947). 7. Biuro Likwidacyjne PUR 1947-1951; 7 j.a. - zarządzenia i okólniki w sprawie likwidacji placówek PUR (1948-1951); likwidacja PUR (1947-1951). Liczba jednostek w zespole: 4060
65/320/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Białogardzie 1945-1950 0 rozwiń
1. Referat Ogólny 1946-1950; 4 j.a. – meldunki i sprawozdania o repatriacji ludności niemieckiej-ilościowe z podziałem na mężczyzn, kobiety i dzieci do lat 14, meldunki dzienne o transportach kolejowych, instrukcje i zarządzenia dotyczące repatriacji Niemców, plany repatriacji, w związku z możliwością wywozu dzieci polskich zarządza się przedstawienia przez Niemców metryk urodzenia dzieci, sprawy powstałe przy obsadzaniu gospodarstw, reemigracja z zachodu, zarządzenia w sprawie wydalenia obywateli rosyjskich przebywających na terenie Polski (nielegalnie) transporty z terenu powiatu, wykazy obywateli niemieckich, którzy otrzymali zezwolenie na wyjazd do brytyjskiej strefy okupacyjnej, wykazy obywateli niemieckich, którzy opuszczali teren powiatu. 2. Referat Prawny 1945-1947; 11 j.a, .- protokoły zeznań osadników-dotyczyły one kradzieży w objętych gospodarstwach, zajęcia warsztatów przez ludzi nie mających kwalifikacji, zajmowania gospodarstw i przydziału inwentarza żywego, materiały dotyczące spraw odszkodowawczych za mienie pozostawione poza obecnymi granicami państwa, zaświadczenia repatriacyjne. 3. Referat Statystyki i Ewidencji 1949-1950; 1 j.a. – ewakuacja ruchu obcokrajowców, transporty całopociągowe i przejazdy indywidualne. 4. Referat Przesiedleńczy 1949; 2 j.a. – pożyczki i pomoc repatriantom, sprawozdania dot. chłonności powiatu: gospodarstwa indywidualne, wolne od osad, opieka nad przybywającymi, grupy zwiadowcze, sprawy przesiedleńców-skargi, zażalenia dot. pracy urzędu, obsługa pociągów. 5. Referat Osadnictwa 1947; 2 j.a. - protokoły przekazania akt tego wydziału do Starostwa Powiatowego w Białogardzie. 6. Referat Transportowy 1948-1949; 2 j.a. – korespondencja dotycząca transportu reemigrantów i przesiedleńców, sprawozdania z przebiegu rozładunków transportu, transport ob. Niemieckich do strefy amerykańskiej i rosyjskiej. 7. Punkt Etapowy 1945-1947; 3 j.a. – sprawozdania miesięczne z działalności, ruch repatriantów i przesiedleńców, sprawozdania gospodarcze, przyjęcie i wydanie żywności, ilość wydanych posiłków, spis cudzoziemców przybywających na teren powiatu. Liczba jednostek w zespole: 25
65/321/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Bytowie 1945-1950 0 rozwiń
1. Referat Ogólny 1948-1950; sygn. 1; 1 j.a. – protokoły kontroli, repatriacja ludności. 2. Punkt Etapowy 1945-1948; sygn. 2-8; 7 j.a. – księgi meldunkowe. Liczba jednostek w zespole: 8
65/322/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Choszcznie 1945-1950 0 rozwiń
1. Referat Ogólny 1945-1946; 3 j.a.- zawiadomienia o przybyciu transportów, informacja o polskich jeńcach wojennych w Choszcznie i konieczności ich ewakuacji, skargi osadników na funkcjonariuszy MO, wykazy Niemców zatrudnionych w PUR, obsada personalna urzędu, poszukiwania osób zaginionych, organizacja Oddziału Powiatowego PUR w Choszcznie z 5.VII.1946 r. 2. Referat Prawny 1945-1947; 3 j.a. - materiały dotyczące spraw odszkodowawczych za mienie pozostawione poza granizami kraju. 3. Referat Statystyki i Ewidencji 1945-1947; 8 j.a. - książki meldunkowe repatriantów i przesiedleńców zarejestrowanych w PUR. 4. Referat Pracy 1946; 1 j.a. – sprawozdania z działalności, pośrednictwo. 5. Biuro Likwidacyjne 1947-1950; 1 j.a. - krótka charakterystyka, protokół likwidacji oddziału, likwidacja punktu etapowego w Choszcznie (23-24. I. 1948 r.). Liczba jednostek w zespole: 16
65/323/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Człuchowie 1946-1950 0 rozwiń
1. Referat Ogólny 1948-1950; 2 j.a. – protokoły posiedzeń naczelników powiatu, obsada personalna oddziału, informacje dotyczące pracy poszczególnych osadników, repatriacja ludności niemieckiej, wykazy, korespondencja, zarządzenia (do strefy brytyjskiej), informacja o ilości repatriantów ze wschodu osiedlonych na wsi i w miastach oraz przesiedleńców i z akcji „W” na dzień 21.X.1948 r. 2. Referat Prawny 1946-1947; 3 j.a. - orzeczenia odszkodowawcze. 3. Referat Statystyki i Ewidencji 1947; 1 j.a. - wykazy repatriantów. 4. Referat Przesiedleńczy 1950; 1 j.a. – sprawozdania dotyczące chłonności osadniczej, dane od 1945 roku z podziałem na wieś i miasto oraz przesiedleńców i repatriantów, zestawienia z działalności opiekuńczo-interwencyjnej, przydział gospodarstw, warsztatów, chłonność osadnicza na wsi i w mieście. 5. Biuro Likwidacyjne 1947-1950; 1 j.a. – akta likwidacji Oddziału-krótka charakterystyka, protokół likwidacji Oddziału i Punktu Etapowego (20.XII.1947 r.). Liczba jednostek w zespole: 8
65/324/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Dębnie 1945-1950 0 rozwiń
1. Referat Ogólny 1946-1950; 5 j.a. – sprawozdania z działalności urzędu, protokoły odpraw pracowników PUR, obsada personalna urzędu, protokoły odpraw naczelników powiatowych PUR, korespondencja dot. osadnictwa, repatriacji, chłonności powiatu, współpraca z władzami osiedleńczymi, z PCK i PKOS, grupy zwiadowcze, sprawozdania z działalności PUR. 2. Referat Przesiedleńczy 1946-1949; 6 j.a. – korespondencja dot. przesiedleńców, obejmowanie gospodarstw, sytuacja przesiedleńców przybyłych na teren powiatu, repatriacja ludności niemieckiej-wykazy, zarządzenia, sprawozdania z akcji repatriacji Niemców. 3. Referat Osadnictwa 1947-1948; 10 j.a. - zestawienia ilościowe i imienne rodzin osiedlonych w gminach powiatu chojeńskiego. 4. Biuro Likwidacyjne 1948-1949; 2 j.a. – akta likwidacji Oddziału Powiatowego i Punktu Etapowego. Liczba jednostek w zespole: 23
65/325/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Drawsku 1945-1951 0 rozwiń
1. Referat Ogólny 1945-1949; 2 j.a. – zarządzenia, instrukcje, księga inspekcji i wizytacji, telefonogramy dot. reemigrantów, przesiedleńców, spraw gospodarczych. 2. Referat Prawny 1945-1947; 8 j.a. - zeznania świadków, podania w sprawie prawa własności, orzeczenia odszkodowawcze. 3. Referat Statystyki i Ewidencji 1948-1949; 2 j.a. – księga meldunkowa przesiedleńców, repatriantów, skorowidz do ksiąg rejestracyjnych. 4. Referat Osadnictwa 1948; 1 j.a. – korespondencja w sprawie orzeczeń odszkodowawczych i pomocy osadnikom. 5. Referat Transportowy 1946; 1 j.a. – listy imienne wysiedlonych Niemców. 6. Referat Finansowo-Budżetowy 1946; 1 j.a. – zarządzenia i okólniki dot. gospodarki finansowej. 7. Biuro Likwidacyjne 1948-1951; 1 j.a. – akta likwidacji Punktu Etapowego i Oddziału Powiatowego. Liczba jednostek w zespole: 16
65/326/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Gryficach 1945-1950 0 rozwiń
1. Referat Ogólny 1947-1949; 1 j.a. – zarządzenia i korespondencja dot. repatriacji ludności niemieckiej, wydalenia ludności radzieckiej, wykaz etatów, zarzuty dot. transportu ludności niemieckiej. 2. Referat Prawny 1945-1947; 9 j.a. - zaświadczenia repatriacyjne oraz dokumentacja dotycząca spraw odszkodowawczych. 3. Referat Przesiedleńczy 1945-1950; 3 j.a. – sprawozdania dot. osiedlania repatriantów, reemigrantów, przesiedleńców (m-c I-VII.1945 r.), osadnictwo w mieście i na wsi, chłonność powiatu m-c I-VIII 1950. 4. Referat Osadnictwa 1945-1947; 5 j.a. – sprawozdania statystyczne i opisowe dotyczące osadnictwa w mieście za 1946 i 1947 r., przydziały obiektów, informacje dot. osadnictwa poszczególnych osób, rodzin, osadnictwo wiejskie, miejskie, rozdział kredytów, majątki w posiadaniu Armii Czerwonej. 5. Punkt Etapowy 1945-1949; 22 j.a. – sprawozdania z działalności Punktu Etapowego, wyżywienie, transport, ewidencja repatriantów, dziennik przybyłych repatriantów-zestawienia liczbowe, skorowidz alfabetyczny osadników, książka meldunkowa. 6. Biuro Likwidacyjne 1947-1950; 1 j.a. – akta likwidacji Punktu Etapowego i Oddziału Powiatowego. Liczba jednostek w zespole: 41
65/327/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Gryfinie 1945-1951 0 rozwiń
1. Referat Ogólny 1950; 1 j.a. – repatriacja ludności niemieckiej-zarządzenia, zestawienia ilościowe. 2. Referat Prawny 1946-1947; 4 j.a. - orzeczenia odszkodowawcze i zaświadczenia wydawane przez PUR w Gryfinie repatriantom. 3. Referat Przesiedleńczy 1948-1950; 3 j.a. – repatriacja ze wschodu, grupy zwiadowcze, Komisje Osadnictwa Rolnego, organizacja, przesiedlenia-chłonność, gospodarstwa indywidualne, ilość osiedlonych repatriantów, przesiedleńców, ilość grup zwiadowczych, chłonność wsi, sprawozdania miesięczne. 4. Referat Transportowy 1948-1949; 1 j.a. – transport osadników, sprawozdania roczne za 1948 r. i miesięczne za 194 9r. 5. Referat Osadnictwa 1945-1948; 5 j.a. – spisy osadników na terenie poszczególnych gmin, ilość osadników, ilość gospodarstw rolnych, warsztatów, protokoły posiedzeń Komisji Osiedleńczej, kredyty, akcja jesienna, pomoc materialna, wykaz repatriantów ze wschodu bez inwentarza. 6. Punkt Etapowy 1946; 1 j.a.– ruch repatriantów, zapomogi, sprawozdania, lista pracowników Punktu Etapowego, żywność, pasza, opał 7. Biuro Likwidacyjne 1947-1951; 1 j.a. - akta likwidacji Punktu Etapowego i Oddziału Powiatowego Liczba jednostek w zespole: 16
65/328/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Kamieniu Pomorskim 1945-1951 0 rozwiń
1. Referat Prawny 1945-1947; 8 j.a. – zarządzenia, okólniki, materiały potwierdzające pozostawienie mienia przez repatriantów poza granicami kraju.. 2. Referat Ogólny 1948-1949; 4 j.a. – akcja specjalna pomocy wiosennej, wykazy najbiedniejszych w gminie, ruch repatriantów – sprawozdania ilościowe, reemigracja, osadnictwo, korespondencja. 3. Referat Statystyki i Ewidencji 1947; 1 j.a. – osadnictwo, repatriacja, przesiedlanie, sprawozdania ilościowe. 4. Referat Zdrowia 1946-1947; 5 j.a. – zarządzenia i okólniki ZC PUR (1946-1947) i Wojewódzkiego Oddziału PUR (1946). 5. Punkt Etapowy 1945-1947; 13 j.a. – działalność Punktu, ruch repatriantów, sprawozdania opisowe (1946-1947), ruch repatriantów (1946-1947), książki meldunkowe za okres 3.VII.1945 – 29.IV.1947. 6. Biuro Likwidacyjne 1947-1951; 1 j.a. – akta końcowej likwidacji Punktu Etapowego i Oddziału Powiatowego. Liczba jednostek w zespole: 32
65/329/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Kołobrzegu 1945-1951 0 rozwiń
1. Referat Ogólny 1949-1950; 1 j.a. – sprawy organizacyjne i administracyjne, protokoły z odpraw, zarządzenia. 2. Referat Prawny 1946-1948; 5 j.a. - sprawy odszkodowawcze 3. Referat Transportowy 1949-1950; 2 j.a. – repatrianci, wykazy ilościowe (1949-1950), transport ludności niemieckiej-wykazy imienne (1950). 4. Referat Statystyki i Ewidencji 1946-1947; 3 j.a. – wykazy ilościowe osadników (1946), chłonność osadnicza powiatu - rolnictwo, ludność, zakłady przemysłowe, handlowe (1947), repatrianci, spółdzielnie osadniczo-parcelacyjne. 5. Referat Osadnictwa 1945-1948; 16 j.a. – instrukcje, okólniki, zarządzenia (1947), stan osadnictwa-sprawozdania, osadnictwo miejskie, wiejskie (1946-1948), opuszczenie gospodarstw, dewastacja mienia (1947), działalność Powiatowej Komisji Osadnictwa Rolnego (1948), osadnictwo wiejskie, objęcie gospodarstw, zażalenia (1946), osadnictwo miejskie, przydział lokali, skargi, zażalenia (1945-1946), repatriacja-wykazy, korespondencja (1947-1948). 6. Referat Zdrowia 1946-1947; 3 j.a. – instrukcje, okólniki, sprawozdania z obrotu lekami, ruch chorych. 7. Punkt Etapowy 1946; 1 j.a. – ruch repatriantów-sprawozdania. 8. Biuro Likwidacyjne 1947-1951; 1 j.a. – akta końcowej likwidacji Punktu Etapowego i Oddziału Powiatowego. Liczba jednostek w zespole: 32
65/330/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Koszalinie 1946-1951 0 rozwiń
1. Referat Ogólny 1946-1950; 4 j.a. – sprawozdania z działalności, repatriacja ludności niemieckiej, wykazy imienne (1949), protokoły inspekcji Oddziału Powiatowego (1949-1950). 2. Referat Prawny 1945-1947; 11 j.a. - materiały dotyczące spraw odszkodowawczych i repatriacyjnych. 3. Referat Statystyki i Ewidencji 1950; 1 j.a. - wykzay repatriantów i przesiedleńców. 4. Referat Przesiedleńczy 1950; 1 j.a. – książki meldunkowe. 5. Referat Transportowy 1950; 2 j.a. – ewidencja rozładowanych wagonów, transport ludności niemieckiej. 6. Biuro Likwidacyjne 1947-1950; 1 j.a. – akta końcowej likwidacji Punktu Etapowego i Oddziału Powiatowego. Liczba jednostek w zespole: 20
65/331/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Lipianach 1945-1951 0 rozwiń
1. Referat Ogólny 1946-1950; 4 j.a. – osadnicza chłonność powiatu, ruch repatriantów, sprawozdania ilościowe i opisowe, korespondencja w sprawach przesiedleńczych, repatriacja Niemców (wykazy, rozporządzenia), protokoły kontroli Oddziału Powiatowego. 2. Referat Transportowy 1947-1950; 4 j.a. – transporty reemigrantów i przesiedleńców, sprawy referatu, transporty repatriantów wystanych do punktów zbiorczych, zestawienia obcokrajowców, sprawozdania. 3. Referat Statystyki i Ewidencji 1945-1947; 10 j.a. – wykazy obsadzonych przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych (1945), ilość osadników i spisy obiektów przemysłowych (1946), spis miejscowości, wykazy gospodarstw rolnych, obiektów rzemieślniczych i przemysłowych, wykaz osadników, osadnictwo w poszczególnych gminach (1945,1946), ocena stanu zniszczenia miejscowości (1945), osadnictwo na wsi i w miastach, zestawienia ilościowe, ludność niemiecka, sprawozdania miesięczne dot. osadnictwa wiejskiego, miejskiego, wykazy repatriantów zarejestrowanych w Punkcie Etapowym, wykaz spółdzielni parcelacyjnych (1947), osadnicy i ich zawody, plan organizacji i transportów z powiatu Koło, wykazy ilości osadników od VII. 1945 r. do VIII.1946 r., opis gospodarczy powiatu, ankiety o regionizacji osadnictwa, ruch osadniczy, działalność spółdzielni parcelacyjnych (1946). 4. Biuro Likwidacyjne 1948-1951; 1 j.a. – likwidacja Punktu Sanitarnego, Punktu Etapowego i Oddziału Powiatowego. Liczba jednostek w zespole: 19
65/332/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Łobzie 1945-1950 0 rozwiń
1. Referat Ogólny 1946-1949; 14 j.a. – okólniki i zarządzenia, organizacja Oddziału Wojewódzkiego i Powiatowego, protokoły odpraw, sprawozdania z działalności Oddziału Powiatowego (1949), sprawozdania dot. osadnictwa, wykazy miejscowości wg nazw niemieckich, rozwój gospodarczy powiatu, rozdział kredytów, repatriacja-wykazy imienne, obsada kadrowa (1946), akcja uwłaszczeniowa, pomoc finansowa repatriantom, wykazy osób osiedlonych (IX.1946), przesiedleńcy, chłonność powiatu. 2. Referat Prawny 1946-1948; 7 j.a. - są tu materiały dotyczące spraw odszkodowawczych i repatriacyjnych. 3. Referat Przesiedleńczy 1949-1950; 9 j.a. – repatriacja ludności niemieckiej-zestawienia ilościowe, korespondencja (1949), wykazy imienne (1950), ruch ludności-sprawozdania tabelaryczne i opisowe miesięczne (1949), transport repatriantów i przesiedleńców, reemigrantów, rozładowywanie transportów (1950), osiedlenia Cyganów (1950), wykazy osiedlonych rodzin, zażalenia osadników. 4. Referat Transportowy 1946-1947; 8 j.a. – repatriacja ludności niemieckiej-listy imienne, wykazy ilościowe. 5. Referat Statystyki i Ewidencji 1950; 8 j.a. – ewidencja rozładowanych transportów, ewidencja repatriantów i przesiedleńców. 6. Referat Osadnictwa 1945-1950; 7 j.a. – ruch ludności-zestawienia liczbowe i opisowe, sprawozdania z działalności referatu, korespondencja, osadnictwo wiejskie i miejskie, przydział warsztatów, zaświadczenia imienne dot. przydziału gospodarstw rolnych, zapotrzebowanie fachowców. 7. Punkt Etapowy w Łobzie 1945-1946; 8 j.a. – ruch repatriantów, sprawozdania i korespondencja, zapomogi, instrukcje dot. działalności Punktu Etapowego, wykazy repatriantów z głębi Rosji m-c VIII - IX.1946 r. 8. Biuro Likwidacyjne 1947-1950; 1 j.a. – akta końcowej likwidacji Punktu Etapowego i Oddziału Powiatowego PUR w Łobzie. Liczba jednostek w zespole: 62
Wyświetlanie 321 do 340 z 1 753 wpisów.