Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
65/394/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Moryniu 1945-1950 0 rozwiń
1. Zarząd Miejski 1945-1950; sygn. 1-14 j.a.; 14 j.a. – protokoły posiedzeń Kolegium ZM (1947-1949); zarządzenia wewnętrzne burmistrza (1946-1950); organizacja opieki społecznej (1945-1947); materiały dotyczące oświaty, kultury i sztuki w mieście (1946); wykaz obiektów kościelnych (1947); nadzór nad USC (1947); materiały dotyczące odbudowy miasta (1945-1946); budżet miasta (1946, 1948, 1950); sprawozdanie z wykonania budżetu (1945-1946). 2. Miejska Rada Narodowa 1948-1950; sygn. 15-18; 4 j.a. – protokoły posiedzeń (1948-1950); protokoły Komisji Kontroli (1949); korespondencja i sprawozdania z działalności (1949-1950). Liczba jednostek w zespole: 18
65/395/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Moryniu 1950-1972 0 rozwiń
1. Protokoły sesji MRN 1950-1972; sygn. 1-30; 30 j.a. 2. Wybory 1961; sygn. 31; 1 j.a. 3. Protokoły komisji 1954; sygn. 32; 1 j.a. 4. Sprawozdania z działalności referatów Prezydium MRN 1953-1954; sygn. 33-37; 5 j.a. 5. Protokoły posiedzeń Prezydium 1950-1972; sygn. 38-63; 26 j.a. 6. Plany gospodarcze 1951-1952, 1959, 1970-1971; sygn. 64-68; 5 j.a. 7. Inne plany i sprawozdania z ich realizacji 1952-1954, 1972; sygn. 69-74; 6 j.a. - sprawozdania z zatrudnienia w PMRN (1952), dotyczące urządzeń komunalnych (1952); wykaz cmentarzy związków wyznaniowych (1953); ewidencja dróg w mieście (1953); protokoły zebrań Rolniczego Zespołu Spółdzielczego im. F. Dzierżyńskiego (1953-1954); 8. Budżet i jego wykonanie 1950-1955, 1957-1958, 1960, 1969-1972; sygn. 75-94; 20 j.a. Liczba jednostek w zespole: 94
65/396/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Trzcińsku Zdroju 1945-1950 0 rozwiń
I. Zarząd Miejski 1945-1950; sygn. 1-23; 23 j.a. 1. Referat Ogólno-Administracyjny 1945-1949; sygn. 1-8; 8 j.a. – organizacja ZM i wykazy pracowników (1946-1949); protokoły posiedzeń ZM (1945); protokoły kontroli (1949); sprawozdanie z działalności Zarządu Nieruchomości Miejskich (1946); wykazy przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych (1946); sprawozdania dot. ludności, rolnictwa (1947); sprawy ludnościowe i autochtoni (1947); imienny spis mieszkańców miasta (1949). 2. Referat Finansowy 1945-1949; sygn. 9-23; 15 j.a. – budżet miasta (1945-1950); preliminarze robót drogowo-szarawarowych (1949); sprawozdania z wykonania budżetu (1946-1949). II. Miejska Rada Narodowa 1945-1950; sygn. 24-27; 4 j.a. – protokoły posiedzeń Tymczasowej Rady Doradczej (1945-1946); protokoły Miejskiej Rady Narodowej (1946-1949) i komisji Rady (1949-1950). Liczba jednostek w zespole: 27
65/397/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Trzcińsku Zdrój 1950-1972 0 rozwiń
1. Organizacja MRN 1951, 1955-1961, 1972; sygn. 1-5; 5 j.a. 2. Protokoły sesji MRN 1950-1972; sygn. 6-30; 25 j.a. 3. Komisje stałe MRN 1950-1972; sygn. 31-46; 16 j.a. 4. Czyny społeczne 1956, 1963; sygn. 47-48; 2 j.a. 5. Posiedzenia PMRN 1950-1971; sygn. 49-72, 104-105; 26 j.a. 6. Komitety blokowe 1961; sygn. 73; 1 j.a. 7. Plany i charakterystyka gospodarcza miasta 1958, 1969, 1972; sygn. 74-76; 3 j.a. 8. Budżet i jego wykonanie 1950-1973; sygn. 77-100, 106; 25 j.a. 9. Dokumentacja projektowa urządzeń komunalnych i ich ewidencja 1950-1956; sygn. 101-103; 3 j.a. Liczba jednostek w zespole: 106
65/398/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Gryfinie 1945-1950 0 rozwiń
1. ZARZĄD MIEJSKI W GRYFINIE 1946-1950; sygn. 1-19, 30, 31; 21 j.a. – protokoły posiedzeń ZM (1948); protokoły posiedzeń Stowarzyszenia Ochotników Straży Pożarnej (1946); budżet miasta (1946-1950); sprawozdania z wykonania budżetu (1947-1950), instrukcja kancelaryjna dla zarządów gmin miejskich i wiejskich, wykazy pracowników Zarządu Miejskiego w Gryfiniez lat 1945-1950. 2. MIEJSKA RADA NARODOWA W GRYFINIE 1946-1950; sygn. 20-29; 10 j.a. – protokoły posiedzeń MRN (1946-1950); sprawozdania z działalności MRN (1947); protokoły posiedzeń komisji Rady (1948). 3. AKTA OSOBOWE 1945-1950; sygn. 32-189; 158 j.a. - akta osobowe pracowników Zarządu Miejskiego w Gryfinie. Liczba jednostek w zespole: 189
65/399/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gryfinie [1945]1950-1973 0 rozwiń
1. Sprawy organizacyjne Rady 1967-1968, 1973; sygn. 1-2; 2 j.a., 2. Sesje MRN 1950-1973; sygn. 3-26; 24 j.a., 3. Komisje stałe MRN 1951-1973; sygn. 27-44; 18 j.a., 4. Posiedzenia Prezydium 1950-1973; sygn. 45-68; 24 j.a., 5. Komitety blokowe 1956-1973; sygn. 69-70; 2 j.a., 6. Zebrania, narady 1951, 1959-1960, 1964; sygn. 71-73; 3 j.a., 7. Sprawozdawczość GUS 1965-1969; sygn. 74; 1 j.a. 8. Kontrola pracy PMRN 1969-1972; sygn. 75; 1 j.a., 9. Budżety PMRN i ich wykonanie 1950-1973; sygn. 76-105; 30 j.a., 10. Budżety przedsiębiorstw 1955, 1957, 1970; sygn. 106-108; 3 j.a. 11. Gospodarka komunalna i mieszkaniowa 1954-1962; sygn. 109-111; 3 j.a. - rejestry docyzji lokalowych o przydział mieszkania. 12. Akta osobowe pracowników PMRN 1945-1962; sygn. 112-337; 226 j.a.- akta osobowe pracowników PMRN zwolnionych do 1962 r Liczba jednostek w zespole: 337
65/400/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Mieszkowicach 1945-1950 0 rozwiń
I. Zarząd Miejski 1945-1950; sygn. 1-48; 48 j.a. 1. Referat Ogólno-Administracyjny 1945-1950; sygn. 1-25; 25 j.a. – organizacja ZM (1946); wykazy i sprawy osobowe pracowników (1945-1947, 1949); organizacja biurowości (1945-1946); zarządzenia administracyjne (1946); ustalenie nazwy miasta (1946); protokoły inspekcji ZM (1946, 1949-1950); protokoły posiedzeń Kolegium ZM (1947-1950); sprawozdania z działalności ZM (1949-1950), Straży Pożarnej (1948-1949), Zakładu Usług Pocztowo-Komunikacyjnych (1948-1949), Oddziału Gminnego ZSCh (1949); ewidencja i kontrola ruchu ludności (1945-1946); chłonność osadnicza (1945); rejestracja i wysiedlanie Niemców (1945-1948); rejestracja szkód wojennych i rozminowywanie terenu (1945-1947); spis powszechny ludności (1950); sprawozdania dotyczące rolnictwa (1949); wykazy nieruchomości i gospodarstw rolnych (1950). 2. Referat Finansowo-Budżetowy 1945-1950; sygn. 26-41; 16 j.a. – budżet (1945-1950); sprawozdania z wykonania budżetu (1945-1950). 3. Dział Społeczny 1945-1947; sygn. 42-45; 4 j.a. – materiały dotyczące pomocy społecznej (1946-1947); spis lekarzy (1945); materiały dotyczące oświaty i kultury (1945-1947).. 4. Dział Techniczny 1945-1948; sygn. 46-48; 3 j.a. – działalność garbarni (1945); materiały dotyczące rzemiosła i przemysłu w mieście (1947); plan gospodarstwa leśnego (1947-1948). II. Miejska Rada Narodowa 1945-1950; sygn. 49-57; 9 j.a. – protokoły posiedzeń Tymczasowej Rady Doradczej (1945-1946); protokoły sesji i posiedzeń Prezydium MRN (1946-1950); sprawozdania z działalności Rady (1945-1950); protokoły komisji Rady (1946-1950). Liczba jednostek w zespole: 57
65/401/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Mieszkowicach 1950-1972 0 rozwiń
1. Protokoły sesji MRN 1950-1972; sygn. 1-31; 31 j.a., 2. Materiały wyborcze do rad narodowych 1958; sygn. 32; 1 j.a., 3. Protokoły komisji 1969-1972; sygn. 33-35; 3 j.a., 4. Sprawy organizacyjne PMRN 1951; sygn. 36; 1 j.a. - protokół kontroli Referatu Finansowego, 5. Protokoły posiedzeń Prezydium 1950-1972; sygn. 37-60; 24 j.a., 6. Konferencje i narady członków organów kolegialnych 1957, 1972; sygn. 61-62; 2 j.a. - budowa pomnika Mieszka I (1957), narada w sprawie rozwoju miasta (1972). 7. Plany gospodarcze 1968-1970, 1972; sygn. 63-66; 4 j.a., 8. Skargi i wnioski 1954-1959; sygn. 67-68; 2 j.a., 9. Budżety 1950-1959; sygn. 69-85; 17 j.a., 10. Sprawozdania z działalności przedsiębiorstw i zakładów miejskich 1950, 1959-1960; sygn. 86-87; 2 j.a.. Liczba jednostek w zespole: 87
65/402/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Nowym Warpnie 1945-1950 0 rozwiń
I. Zarząd Miejski 1945-1949; sygn. 1-47, 57-59; 50 j.a. 1. Referat Ogólno-Administracyjny 1945-1950; sygn. 1-25, 57-59; 28 j.a.– przejęcie miasta przez polską administrację (1945); ogłoszenia burmistrza (1945-1946); zarządzenia porządkowe (1946); zarządzenia władz zwierzchnich (1946-1948); sprawozdania z działalności ZM i roków urzędowych (1946-1947); przejmowanie przedsiębiorstw (1946); sprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego (1948-1949); sprawozdanie z sytuacji gospodarczej i handlowej w mieście (1948); ewidencja ludności (1945-1949); spisy ludności niemieckiej (1945-1947), księga meldunkowa (1945-1946); sprawozdania dotyczące rolnictwa (1945-1947), książki meldunkowe (1945-1946), spis wydanych dowodów tożsamości (1945-1947) 2. Referat Finansowy 1946-1950: sygn. 26-42; 17 j.a. – budżet miasta i jednostek komunalnych (1946-1950); księgi dochodów i wydatków budżetowych zakładów miejskich (1949); kredyty (1948); sprawozdanie z wykonania budżetu (1949). 3. Referat Społeczny 1946-1948; sygn. 43-47; 5 j.a. – sprawozdania Miejskiego Ośrodka Zdrowia (1947-1948); sprawy oświaty i kultury (1946-1948); organizacje społeczne (1946-1947). II. Miejska Rada Narodowa 1946-1950; sygn. 48-56; 9 j.a. – protokoły posiedzeń Tymczasowej Rady Doradczej (1946); protokoły posiedzeń MRN (1946-1950); wykazy radnych (1946, 1948); korespondencja MRN (1947-1948); księga uchwał (1949). III. PRZES. Nr 234/2010; 1947-1948; 1 j.a. - rejestr wydanych dowodów tożsamości. Liczba jednostek w zespole: 60
65/403/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Nowym Warpnie 1950-1972 0 rozwiń
1. Sprawy organizacyjne Rady 1950-1961, 1965-1969; sygn. 1-4; 4 j.a. - wykazy pracowników (1950-1954), składy rady i komisji (1965-1968), sprawozdania z działalności (1950-1961, 1965-1969). 2. Sesje MRN 1950-1972; sygn. 5-27; 23 j.a. 3. Spotkania radnych z wyborcami i wybory komitetów blokowych 1971-1972; sygn. 28; 1 j.a. 4. Komisje stałe MRN 1953, 1955, 1963, 1969-1972; sygn. 29-37, 80-83; 13 j.a. 5. Sprawy organizacyjne PMRN 1961-1965, 1969-1971; sygn. 38-39; 2 j.a. - sprawozdania z działalności PMRN. 6. Posiedzenia PMRN 1950, 1952-1954, 1956-1962, 1964-1972; sygn. 40-58; 19 j.a. 7. Inne plany i sprawozdania z ich realizacji 1969-1972; sygn. 59-61, 84; 4 j.a. - sprawozdania z działalności jednostek podległych oraz informacje dotyczące estetyki miasta. 8. Kroniki i monografie 1962; sygn. 62; 1 j.a. - materiały dotyczące obchodów 700-lecia miasta. 9. Kontrole i inspekcje 1964-1970; sygn. 63, 85; 2 j.a. - kontrola działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej i Prezydium MRN. 10. Budżet i jego wykonanie 1953-1954, 1957-1958, 1960-1972; sygn.a 64-79, 86-89; 20 j.a. - budżety miasta oraz sprawozdania z ich wykonania za lata 1961, 1964-1965. Liczba jednostek w zespole: 89
65/404/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Dębnie Lubuskim 1945-1950 0 rozwiń
Protokoły inspekcji ZM (1945); protokoły posiedzeń Tymczasowej Rady Doradczej (1945); protokoły posiedzeń MRN (1950); budżet miasta (1949-1950); sprawozdanie z wykonania budżetu za 1949 r. Liczba jednostek w zespole: 6
65/405/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Dębnie Lubuskim 1950-1973 0 rozwiń
1. Protokoły sesji MRN 1950-197); sygn. 1-25; 25 j.a., 2. Protokoły komisji 1954-1960, 1969-1973; sygn. 26-27, 85-91; 9 j.a., 3. Protokoły Prezydium MRN 1950-1973; sygn. 28-51; 24 j.a. 4. Protokoły zebrań komitetów blokowych 1954-1956, 1958; sygn. 52-53; 2 j.a., 5. protokoły narad i konferencji 1959-1960, 1966; sygn. 54-58; 5 j.a., 6. Plany gospodarcze na lata 1969-1973; sygn. 59-63; 5 j.a. , 7. Plany i sprawozdania z działalności przedsiębiorstw i zakładów miejskich 1951-1960; sygn. 64-67; 4 j.a., 8. Sprawozdania statystyczne dotyczące miasta 1957-1958; sygn. 68-70; 3 j.a., 9. Budżet i jego wykonanie 1951-1960; sygn. 71-81; 11 j.a., 10. Przedsiebiorstwa miejskie 1951-1952, 1957; sygn. 82-84; 3 j.a. - bilans dochodów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego (na 1952 r.); bilanse Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (1951-1952, 1957). Liczba jednostek w zespole: 141
65/406/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Policach 1945-1950 0 rozwiń
Protokoły posiedzeń MRN (1946-1948); zarządzenia w sprawie osadnictwa wojskowego (1948); protokoły posiedzeń Komisji Kontroli Społecznej (1948); budżet miasta (1948, 1950); spis akt znajdujących się w składnicy akt (1945-1950). Liczba jednostek w zespole: 9
65/407/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Policach 1950-1973 0 rozwiń
1. Sprawy organizacyjne Miejskiej Rady Narodowej 1952-1973); sygn. 1-4, 135-136; 6 j.a - sprawozdania z działalności Rady i jej komisji, ewidencja uchwał MRN. 2. Sesje Miejskiej Rady Narodowej 1950,1953-1973; sygn. 5-27; 23 j.a. 3. Interpelacje i postulaty radnych 1965-1969; sygn. 28; 1 j.a. - rejestr postulatów. 4. Komisje stałe Miejskiej Rady Narodowej 1958-1973; sygn. 29-53; 26 j.a. 5. Komisje doraźne Miejskiej Rady Narodowej 1958-1970; sygn. 54-58; 5 j.a.. 6. Konwent Seniorów 1958; sygn. 59; 1 j.a. 7. Kluby Radnych 1954-1970; sygn. 60-62; 3 j.a. 8. Sprawy organizacyjne Prezydium MRN 1951-1952; sygn. 138; 1 j.a. - sprawozdania z działalności Refeartu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. 9. Posiedzenia Prezydium MRN 1950,1953-1973; sygn. 63-85, 139; 24 j.a., 10. Komitety blokowe 1956-1973; sygn. 86; 1 j.a. - protokoły posiedzeń, sprawozdania z działalności. 11.Podział administracyjny miasta 1961,1969; sygn. 87-88; 2 j.a. - wykaz ulic w mieście, plan miasta. 12. Plany gospodarcze 1960,1962-1963; sygn. 89-91; 3 j.a.. 13. Inne plany i sprawozdania z ich realizacji 1960-1973; sygn. 92-97, 137; 7 j.a. - sprawozdania z przydziału mieszkań (za lata 1960, 1963-1971), informacje o zatrudnieniu (1971), sprawozdania z realizacji obowiązkowych dostaw płodów rolnych (za lata 1962-1969). 14. Skargi i wnioski 1961-1964, 1971; sygn. 98-99; 2 j.a. 15. Kroniki i monografie 1960; sygn. 100; 1 j.a. - materiały z obchodów 700-lecia nadania praw miejskich. 16. Ewidencja archiwum zakładowego 1958; sygn. 101; 1 j.a. - spisy akt znajdujących się w archiwum zakładowym w latach 1945-1958. 17. Kontrole i lustracje zewnętrzne 1961-1968; sygn. 102; 1 j.a. 18. Budżet 1951-1973; sygn. 103-120, 125; 19 j.a., 19. Plany, budżet i sprawozdania zakładów miejskich 1950-1972; sygn. 121-124, 126-132; 11 j.a., 20. Dokumentacja projektowa urządzeń komunalnych 1961,1963; sygn. 133-134; 2 j.a. - szkic zagospodarowania cmentarza (1961), koncepcja doprowadzenia rurociągu wodnego do miasta (1963). Liczba jednostek w zespole: 139
65/408/0 Izba Przemysłowo-Handlowa w Szczecinie 1945-1951 0 rozwiń
1. Prezydium Izby 1946-1950; sygn. 1-5; 5 j.a. - protokoły posiedzeń plenarnych i Prezydium Izby. 2. Sekretariat Dyrektora 1945-1950; sygn. 6-57; 52 j.a. - organizacja Izby, regulaminy i statuty organizacyjne, wykazy sekcji i komisji, sprawozdania z działalności Izby, protokoły posiedzeń i sprawozdania z działalności międzyizbowych ciał kolegialnych np. Międzyizbowej Komisji Ziem Odzyskanych, Międzyizbowej Komisji Gospodarczej, okólniki, biuletyny informacyjne, korespondencja dyrektora Izby, akta Sądu Honorowego. 3. Wydział Ogólny 1946-1950; sygn. 58-91; 34 j.a. - organizacja Izby, kontrola jej działalności, udział w akcjach społecznych, sprawozdania statystyczne dotyczące przedsiębiorstw, zatrudnienia w maklerstwie i cumownictwie, ogólne zestawienia Gdańskiego Urzędu Morskiego z obrotów towarowych statków i pasażerów, akta personalne radców Izby z charakterystyką ich działalności, wykazy pracowników Izby, przepisy, zarządzenia i okólniki Izby, materiały dotyczące tworzenia i działalności związków branżowych i przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych. 4. Wydział Przemysłowy 1946-1950; sygn. 92-115; 24 j.a. - ocena stanu przemysłu w województwie, zniszczenia wojenne, analizy potrzeb produkcyjnych, wykazy zakładów i przedsiębiorstw, rejestracja i działalność zakładów przemysłowych, spółek i stowarzyszeń przemysłowo-budowlanych, wnioski inwestycyjne. 5. Wydział Żeglugi i Handlu Zagranicznego 1946-1950; sygn. 116-152; 37 j.a. - działalność Biura Odbudowy Portu, aktywizacja małych portów, sprawozdania statystyczne dotyczące poszczególnych firm zajmujących się maklerstwem, spedycją, czarterowaniem statków w portach w: Szczecinie, Ustce, Darłowie, Kołobrzegu, rejestracja firm rybackich, akta personalne rzeczoznawców Izby, materiały dotyczące rybołówstwa, komunikacji i turystyki. 6. Wydział Handlowy 1948-1949; sygn. 153-162; 10 j.a. - organizacja central handlowych, przedsiębiorstw handlowych, sprawy podatkowe, wykazy cen, korespondencja w sprawach podatkowych. 7. Wydział Szkolenia Zawodowego 1948-1949; sygn. 163-164; 2 j.a. - organizacja wydziału, sprawozdania z działalności, komisje egzaminacyjne. 8. Wydział Finansowo-Gospodarczy 1946-1950; sygn. 165-177; 13 j.a. - preliminarze budżetowe, sprawozdania z wykonania budżetu Izby, zestawienia wierzycieli. 9. Ekspozytura w Słupsku 1945-1950; sygn. 178-199; 22 j.a. - organizacja Ekspozytury, sprawozdania z działalności, wycinki prasowe, wykazy przedsiębiorstw podległych Ekspozyturze, sprawozdania statystyczne dotyczące działalności handlowej, usługowej i przemysłowej przedsiębiorstw w poszczególnych powiatach, działalność Gimnazjum i Liceum Handlowego dla pracujących działających pod patronatem Izby, preliminarze budżetowe i sprawozdania z wykonania budżetu przez Ekspozyturę, protokoły zdawczo-odbiorcze. 10. Zrzeszenie Rzeczoznawców IPH 1948-1949; sygn. 200-204; 5 j.a. - protokoły zebrań Zrzeszenia, okólniki, statut. 11. Likwidator 1950-1951; sygn. 205-216; 12 j.a. - instrukcje i zarządzenia dotyczące likwidacji, sprawozdania z działalności likwidatora, preliminarze budżetowe z likwidacji, protokoły zdawczo-odbiorcze, likwidacja Ekspozytury w Słupsku. 12. Akta osobowe pracowników 1946-1950; 72 j.a. Liczba jednostek w zespole: 288
65/409/0 Szczecińskie Przedsiębiorstwo Elektryfikacji Rolnictwa 1951-1956 0 rozwiń
Dokumentacja techniczna obejmująca kosztorysy szczegółowe, zestawienia montażowe i materiałowe, projekty techniczne elektryfikacji wsi, państwowych gospodarstw rolnych, ośrodków maszynowych, rolniczych zespołów spółdzielczych, stacji transformatorowych, linii energetycznych województwa szczecińskiego i koszalińskiego. Typowy projekt elektryfikacji obiektu zawiera: założenia wstępne dotyczące obiektu, opisy techniczne i inwentarzowe, obliczenia elektryczne, zestawienia ogólne kosztów oraz protokoły Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych, koreferaty i opinie do projektu. Pojedyncze jednostki dotyczą wsi woj. gdańskiego i bydgoskiego. Projekty zostały ułożone miejscowościami wg alfabetu. Liczba jednostek w zespole: 810
65/410/0 Państwowe Nieruchomości Ziemskie, Zarząd Okręgowy w Szczecinie [1945] 1946-1949 [1950] 0 rozwiń
1. Wydział Ogólno-Administracyjny 1945-1949; sygn. 1-131; 131 j.a. - powstanie i organizacja ZO PNZ, zarządzenia, rozporządzenia i okólniki własne i władz zwierzchnich,, protokoły narad, sprawozdania z działalności ZO, wykazy przejętych gospodarstw, wykazy majątków w powiatach, dane statystyczne dotyczące poszczególnych zespołów w powiatach, sprawy osadnicze, zatrudnianie pracowników w PNZ, sprawozdania ze stanu zatrudnienia, werbunek do pracy robotników rolnych, zatrudnianie niemieckich robotników rolnych, wycinki prasowe, działalność kół Stronnictwa Ludowego, zabezpieczanie poniemieckich księgozbiorów i materiałów archiwalnych w majątkach poniemieckich, zabezpieczanie budowli o charakterze historyczno-zabytkowym na terenie Pomorza Zachodniego, wykazy pałaców i dworów. 2. Wydział Rolny 1946-1949; sygn. 132-281; 150 j.a. - administracja majątkami, wykazy majątków, protokoły zdawczo-odbiorcze, karty ewidencyjne majątków PNZ w poszczególnych powiatach, wykazy majątków będących w administrowaniu przez innych użytkowników, sprawozdania z lustracji i kontroli zespołów, oceny działalności PNZ, materiały dotyczące akcji siewnej, zasiewów, upraw, nawożenia, likwidacji odłogów, zabezpieczenia maszynowego, wysokości produkcji zwierzęcej, zaopatrzenia w pasze, sprawozdania Refeartu Rybackiego, wykazy jezior przejętych przez PNZ, spisy zespołów rybackich, plany zagospodarowania jezior i stawów, wykazy gorzelni, mleczarni, krochmalni, płatkarni, suszarni, młynów i tartaków, plany produkcji i zabezpieczenia surowcowe. 3. Wydział Finansowo-Budżetowy 1946-1949; sygn. 282-321; 40 j.a. - rozporządzenia i okólniki normujące zagadnienia gospodarki finansowej PNZ, preliminarze budżetowe, bilanse i sprawozdania finansowe ZO PNZ. 4. Wydział Zaopatrzenia i Zbytu 1946-1948; sygn. 322-324; 3 j.a. - sprawozdanie wydziału za 1948 r., wykazy pasz i deputatów. 5. Akta dopisane po skontrum w 1996 r.; 1947-1949; sygn. 325-327; 3 j.a. - wykazy majątków rolnych i użytków rolnych, gospodarstwa rybne. Liczba jednostek w zespole: 327
65/411/0 Szczecińska Dyrekcja Odbudowy 1945-1951 0 rozwiń
I. PION ADMINISTRACYJNY 1. Wydział Ogólny 1945-1951; sygn. 1-22; 22 j.a. - organizacja i zakres działania SDO, obsada presonalna urzędu, protokoły kontroli SDO, likwidacja SDO, zarządzenia, okólniki, korespondencja dotycząca organizacji, działalności i spraw personalnych, wykazy robót budowlanych, charakterystyka rynku budowlanego, spisy firm instalacyjnych i budowlanych w Szczecinie, wycinki prasowe, wywiad radiowy z dyrektorem SDO na temat inwestycji w mieście. 2. Wydział Finansowy 1945-1951; sygn. 23-47; 25 j.a. - sprawozdania i zestawienia finansowe dotyczące robót budowlanych z kredytów Delegatury Rządu dla Spraw Wybrzeża i z Ministerstwa Odbudowy, sprawozdania z działalności finansowej SDO, sprawozdania i protokoły inspekcji finansowo-gospodarczych SDO, sprawozdania z wykonania planów inwestycyjnych, plany i sprawozdania z akcji oszczędnościowej w urzędzie, korespondencja dotycząca uruchamiania kredytów na odbudowę i rozliczenia kredytowe, wyciągi z ksiąg kredytów i wydatków budżetowych, preliminarze budżetowe, wykazy odbudowywanych obiektów, programy robót budowlanych, wykazy przetargów, wykazy zatrudnionych robotników i rzemieślników, likwidacja gospodarki pozabudżetowej. II. PION TECHNICZNY 3. Wydział Planowania i Sprawozdawczości 1945-1951; sygn. 48-84; 37 j.a. - zarządzenia i rozporządzenia dotyczące spraw budowlano-inwestycyjnych, sprawozdania z działalności inwestycyjnej SDO oraz firm i instytucji współpracujących, sprawozdania opisowe i techniczno-finansowe z odbudowy Szczecina, odgruzowywania dzielnicy Nad Odrą, sprawozdania z oględzin budynków szkolnych w Szczecinie, Świnoujściu i w Dąbiu, sprawozdania Delegatury Rządu dla spraw Wybrzeża z odbudowy i zagospodarowania wybrzeża morskiego, harmonogramy otwarcia robót inwestycyjnych, plany sfinansowania inwestycji, zbiorcze raporty liczbowe o stanie inwestycji, sprawozdania z zatrudnienia w przedsiębiorstwach pracujących na zlecenie SDO. 4. Wydział Budowlany 1946-1950; sygn. 85-226; 142 j.a. - dokumentacja techniczna budynków mieszkalnych, urzędów i instytucji ułożona alfabetycznie wg nazwy ulicy. 5. Akta dopisane w 1996 r.; 1945-1950; sygn. 227-229; 3 j.a. - sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Zakładowej SDO za lata 1946-1950, okólniki, instrukcje i zarządzenia. III. AKTA OSOBOWE PRACOWNIKÓW; 1945-1951; 292 j.a. - wykaz pracowników za lata 1946-1950, akta osobowe pracowników. Liczba jednostek w zespole: 521
65/412/0 Centralny Zarząd Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie [1948] 1951-1957 0 rozwiń
1. Wydział Organizacyjno-Prawny 1951-1957; sygn. 1-76; 76 j.a. – organizacja CZRM i jednostek podległych (1951-1957); zarządzenia wewnętrzne dyrektora i władz nadrzędnych (1952-1957); materiały dotyczące organizacji rybołówstwa; regulaminy i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa na morzu, organizacji połowów, regulaminy pracy na statkach; protokoły kontroli jednostek podległych (1953-1956); opinie prawne dotyczące zawieranych umów (1952-1957); sprawozdania z zagranicznych podróży służbowych (1955); materiały związane z prowadzonym przez CZRM postępowaniem upadłościowym niektórych spółek (1952-1953) (Bałtyckiej Spółki Rybnej w Gdyni, „Ławica” Rybołówstwo Dalekomorskie w Gdyni oraz Żegluga w Gdyni). 2. Wydział Kadr i Szkolenia Zawodowego 1951-1957; sygn. 77-262; 186 j.a. – instrukcje dotyczące obsady stanowisk na statkach rybackich (1952-1955); sprawozdania z działalności komórek kadrowych i analizy kadr w jednostkach podległych (1954-1956); plany zatrudnienia (1953-1955); sprawozdania z zatrudnienia (1951); wykaz załóg pływających (1951); organizacja kursów szkoleniowych (1951-1956); konferencje i narady dotyczące szkoleń zawodowych (1951-1956); komisje programowe-programy szkoleń, wykazy członków komisji (1953); plany wieloletnie kursów szkoleniowych; plany pracy wydziału i plany kursów (1951-1956); sprawozdania zbiorcze z kursów (1951-1956); kursy szkoleniowe (1951-1957); analizy działalności Ośrodka Szkoleniowego w Świnoujściu (1951-1955); szkół zawodowych (1952-1957); sprawozdania z praktyk wakacyjnych i dyplomowych uczniów i studentów (1952-1956). 3.Wydział Planowania 1951-1957; sygn. 263-622; 360 j.a – plany perspektywiczne i wieloletnie rozwoju rybołówstwa morskiego; roczne plany gospodarcze oraz plany techniczno-ekonomiczne zbiorcze CZRM i jednostek podległych (1952-1957); plany produkcji globalnej i towarowej (1956-1957); sprawozdania z połowów (1951-1955), ze zbytu, skupu ryb (1951-1955), z produkcji przemysłowej (1953-1954, 1956); z przetwórstwa wstępnego ryb (1952-1955), ze stanu i wykorzystania taboru rybackiego (1951-1955), z działalności sieciarni (1954-1955), chłodni, zamrażalni, produkcji i obrotu lodem (1952-1955), z zatrudnienia i funduszu płac (1952-1957), z efektywności pracy (1952-1953); analizy ekonomiczne CZRM i jednostek podległych (1954-1956); analizy eksploatacji statków-baz (1954-1956); kalkulacje cenowe i cenniki na poławiane ryby (1953-1955); sprawozdania z eksperymentalnych wypraw rybackich (1953-1954). 4. Wydział Głównego Księgowego 1951-1957; sygn. 623-782; 160 j.a. – materiały dotyczące organizacji księgowości w CZRM i w jednostkach podległych (1952-1957); protokoły narad i zebrań pracowników księgowości (1952-1956); preliminarze budżetowe jednostkowe i zbiorcze (1952-1955); sprawozdania finansowe CZRM i jednostek podległych (1951-1957); bilanse likwidacyjne spółek przejmowanych przez CZRM - PPK „Arka” w Gdyni i jej oddziałów (1949-1950 sporządzone w 1951 r.), PPM”Barka” w Kołobrzegu (1949-1950-sporządzone w 1951 r.), analizy kosztów (1952-1956); materiały dotyczące kredytowania i finansowania przedsiębiorstw połowowych (1952-1957); majątek trwały CZRM i jednostek podległych (1952-1955); protokoły przejmowania majątku przez przedsiębiorstwa nowopowstające od likwidowanych (1951-1953). Główny księgowy CZRM był likwidatorem Zarządu Małych Portów w Słupsku, stąd w zespole znajdują się akta likwidacyjne tego Zarządu (1952-1954). 5. Wydział Kontroli Technicznej Przetwórstwa 1951-1957; sygn. 783-785; 3 j.a. – normy jakościowe ryb (1951-1956). 6. Wydział Głównego Mechanika 1952-1955; sygn. 786-791; 6 j.a. – plany i sprawozdania z realizacji kapitalnych remontów w CZRM i w jednostkach podległych (1952-1955). 7. Wydział Dokumentacji Technicznej i Sekretariat Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych 1951-1957; sygn. 792-803; 12 j.a. – protokoły posiedzeń Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych (1951-1957). 8. Wydział Zaopatrzenia 1953-1956; sygn. 804-837; 34 j.a. – plany zbiorcze i jednostkowe zaopatrzenia materiałowo-technicznego (1954-1956); plany nakładów inwestycyjnych na maszyny i urządzenia (1955-1956). 9. Wydział Administracyjny 1956-1957; sygn. 838-840; 3 j.a. – analiza ubezpieczeń floty rybackiej w latach 1951-1956 (z 1956 r.); zbiorcze plany nakładów finansowych na bhp (1956-1957). 10. Akta osobowe pracowników [1948] 1951-1957; 573 j.a. - akta osobowe pracowników CZRM oraz kadry kierowniczej jednostek podległych. Liczba jednostek w zespole: 1413
65/413/0 Narodowy Bank Polski, Oddział Wojewódzki w Szczecinie 1950-1988 [1989] 0 rozwiń
1. Organizacja NBP 1951-1955, 1969-1985;sygn. 1-55; 55 j.a. - organizacja oddziałów NBP z lat 1952-1955, projekt połączenia agend NBP i Banku Inwestycyjnego z 1969 r, programy rozwoju placówek NBP na lata 1975-1980, regulaminy organizacyjne oddziałów (ułożone w układzie alfabetycznym) z lat 1969-1985, regulaminy oddziałów PKO, zarządzenia i komunikaty NBP 1951-1956, rejestr pieczęci i stempli z 1970 r., protokoły posiedzeń wojewódzkiej i powiatowych komisji ds. planu kasowego z lat 1952-1956, 1964-1966, protokoły narad w oddziałach 1952-1955. 2. Kontrole 1969-1988; sygn. 56-85; 30 j.a. - protokoły kontroli OW NBP z lat 1974 i 1981 oraz oddziałów terenowych NBP, informacje z kontroli kredytowania przedsiębiorstw z lat 1978-1986. 3. Plany 1951-1988; sygn. 86-125; 40 j.a. - roczne plany pracy OW NBP z lat 1965-1986, wojewódzki plan gospodarczy oraz wnioski i materiały do planów z lat 1951-1952, 1958, 1963, 1984, plany zatrudnienia i wynagrodzeń z lat 1979-1988, plany kasowe i kredytowe OW i poszczególnych oddziałów. 4. Sprawozdania 1951-1988 [1989]; sygn. 126-258; 133 j.a. - sprawozdania ekonomiczne OW i oddziałów terenowych NBP o sytuacji gospodarczej województwa z lat 1958-1962, biuletyny informacyjne z lat 1957-1972, sprawozdania i informacje z wykonania planu kasowego za lata 1951-1967, 1976-1981, sprawozdania z zatrudnienia i funduszu płac za lata 1978-1988, zbiorcze i jednostkowe sprawozdania kadrowe za lata 1980-1987, sprawozdania z działalności socjalnej za lata 1986, 1988, sprawozdania, informacje i oceny działalności przedsiębiorstw gospodarki morskiej z lat 1963-1966, 1982-1987, bilanse dochodów i wydatków w województwie szczecińskim za lata 1953-1964, zbiorcze i jednostkowe sprawozdania finansowe za lata 1957-1982, zbiorcze i jednostkowe analizy finansowe i gospodarcze za lata 1955-1957, 1963 i 1986, wykazy rachunków bankowych za lata 1954-1955, 1957-1958. 5. Informacje, oceny dotyczące polityki kredytowo-pieniężno-finansowej w województwie szczecińskim 1957-1966, 1978-1988 [1989]; sygn. 259-317; 59 j.a. - są to informacje dot. Bieżącej sytuacji rynkowej w województwie, kształtowania się cen i kursu dewiz, kształtowania się usług dla ludności, progresji płac, sytuacji ekonomicznej wybranych przedsiębiorstw, polityki płacowej w przedsiębiorstwach, sytuacji płatniczej w m. Szczecinie. 6. Akta kredytowe przedsiębiorstw 1950-1988; sygn. 318-504; 187 j.a. - są to akta kredytowe 36 przedsiębiorstw, którym Oddział udzielał kredytów. Przedsiębiorstwa przesyłały do banku plany techniczno-przemysłowo-finansowe, plany finansowe, analizy ekonomiczne, bilanse, charakterystyki swojej działalności. 7. AKCESJA nr 2442/2008; 1998-1998; sygn. 505; 1 j.a. - jednostkowe i zbiorcze sprawozdanie finansowe za 1988 r. Liczba jednostek w zespole: 505
Wyświetlanie 401 do 420 z 1 758 wpisów.