Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
65/454/0 Polski Czerwony Krzyż Oddział Wojewódzki w Szczecinie [1944] 1945-1962 0 rozwiń
1. Organizacja i zarządzanie 1944-1962; 225 j.a. 1.1. Statuty i schematy organizacyjne 1945-1949; 4 j.a. 1.2. Organizacja 1945-1957; 7 j.a. 1.3. Normatywy 1944-1956; 12 j.a. 1.3.1. Normatywy Zarządu Głównego 1944-1956; 8 j.a. 1.3.2. Okólniki i rozkazy wewnętrzne Oddziału Wojewódzkiego 1946-1948; 4 j.a. 1.4. Posiedzenia organów kolegialnych 1945-1962; 144 j.a. 1.4.1. Oddział Wojewódzki 1950-1961; 12 j.a. 1.4.2. Oddziały Powiatowe 1945-1962; 107 j.a. 1.4.2.1. Choszczno 1951-1961; 13 j.a. 1.4.2.2. Dębno Lubuskie 1947-1960; 7 j.a. 1.4.2.3. Goleniów 1955-1962; 7 j.a. 1.4.2.4. Gryfice 1952-1962; 8 j.a. 1.4.2.5. Gryfino 1951-1962; 7 j.a. 1.4.2.6. Kamień Pomorski 1956-1962; 6 j.a. 1.4.2.7. Łobez 1945-1962; 7 j.a. 1.4.2.8. Myślibórz 1954-1961; 7 j.a. 1.4.2.9. Nowogard 1955-1962; 7 j.a. 1.4.2.10. Pyrzyce 1954-1961; 7 j.a. 1.4.2.11. Stargard 1954-1960; 7 j.a. 1.4.2.12. Szczecin – Powiat 1950-1961; 6 j.a. 1.4.2.13. Szczecin – Miasto 1950-1962; 9 j.a. 1.4.2.14. Świnoujście 1956-1962; 6 j.a. 1.4.2.15. Protokoły posiedzeń z różnych powiatów 1950-1957; 3 j.a. 1.4.4. Komitety Społeczne i Koła 1946-1960; 14 j.a. \1.4.5. Odprawy Pełnomocników i zebrania pracowników 1950-1959; 11 j.a. 1.5. Zjazdy delegatów 1945-1958; 25 j.a. 1.5.1. Zjazdy delegatów – ogólnopolskie 1946-1950; 1 j.a. 1.5.2. Zjazdy delegatów – wojewódzkie 1945-1958; 6 j.a. 1.5.3. Zjazdy delegatów – powiatowe 1950-1958; 18 j.a. 1.6. Kadry 1945-1960; 3 j.a. 1.7. Kontrole 1945-1961; 26 j.a. 1.7.1. Kontrole w Oddziale Wojewódzkim 1946-1961; 5 j.a. 1.7.2. Inspekcje w Oddziałach Powiatowych i w Miejskim 1945-1961; 21 j.a. 1.8. Zarządzanie nieruchomościami 1947-1950; 4 j.a. 2. Plany i sprawozdania 1945-1961; 60 j.a. 2.1. Plany działalności 1945-1961; 8 j.a. 2.2. Sprawozdania z działalności 1945-1961; 52 j.a. 2.2.1. Zarząd Główny 1945-1957; 6 j.a. 2.2.2. Oddział Wojewódzki 1945-1960; 19 j.a. 2.2.3. Oddziały Powiatowe 1945-1961; 27 j.a. 3. Finanse 1945-1957; 11 j.a. 3.1. Budżety 1945-1957; 8 j.a. 3.2. Bilanse 1945-1955; 3 j.a. 4. Działalność statutowa 1945-1959; 29 j.a. 4.1. Ekshumacja grobów 1945-1959; 7 j.a. 4.2. Repatriacja i poszukiwania 1945-1959; 8 j.a. 4.3. Opieka medyczna i pomoc doraźna 1945-1959; 11 j.a. 4.4. Akcje masowe 1950-1959; 3 j.a. Liczba jednostek w zespole: 325
65/455/0 Towarzystwo Burs i Stypendiów RP, Oddział Wojewódzki w Szczecinie 1948-1951 0 rozwiń
I. Oddział Wojewódzki 1948-1952; sygn. 1-32, 112-113; 34 j.a. - zarządzenia i instrukcje (1948-1951), korespondencja z Zarządem Głównym i kołami terenowymi (1949-1951), protokoły posiedzeń Oddziału Wojewódzkiego (1949-1951), protokoły lustracji oddziałów powiatowych (1949-1951), likwidacja Towarzystwa (1950-1951), sprawozdania z działalności Oddziału Wojewódzkiego (za 1949 r.) i plan pracy (na 1950 r.), wycinki prasowe (1949), spisy zdawczo-odbiorcze akt (1952), korespondencja w sprawach inwestycyjnych (1948-1951), wnioski inwestycyjne (1948), sprawozdania z działalności oddziałów powiatowych (1948-1950), sprawy organizacyjne (1948-1950), preliminarze budżetowe (1948, 1951), sprawozdania finansowe (1948-1951), sprawozdania z lustracji oddziału wojewódzkiego (1949), zatrudnianie pracowników (1949-1950). 1. Oddział Powiatowy w Choszcznie 1949-1951; sygn. 33-36; 4 j.a. - sprawozdania z działalności, plany pracy, wykazy członków, protokoły organizacyjne kół terenowych, protokoły posiedzeń Zarządu Powiatowego, Komisji Społeczno-Selekcyjnej, likwidacja oddziału. 2. Oddział Powiatowy w Chojnie 1948-1950; sygn. 37; 1 j.a. - protokoły zebrań, sprawozdania z działalności. 3. Oddział Powiatowy w Dębnie 1948-1951; sygn. 38-39; 2 j.a. - protokoły zebrań, organizacja kół terenowych, sprawozdania z działalności. 4. Oddział Powiatowy w Gryfinie 1948-1951; sygn. 40-41; 3 j.a. - protokoły zebrań, sprawozdania z działalności, preliminarz budżetowy, lustracja oddziału, likwidacja oddziału. 5. Oddział Powiatowy w Gryficach 1949-1951; sygn. 43-44; 2 j.a. - protokoły zebrań, sprawozdania z działalności, powołanie i likwidacja oddziału. 6. Oddział Powiatowy w Kamieniu Pom. 1948-1951; sygn. 45-46; 2 j.a. - sprawozdania z działalności, likwidacja oddziału. 7. Oddział Powiatowy w Łobzie 1949, 1951; sygn. 47-48; 2 j.a. - sprawozdania z działalności, likwidacja oddziału. 8. Oddział Powiatowy w Myśliborzu 1949-1951; sygn. 49-50; 2 j.a. - protokoły posiedzeń, sprawozdania z działalności, lustracja oddziału, likwidacja oddziału. 9. Oddział Powiatowy w Nowogardzie 1948-1951; sygn. 51-53; 3 j.a. - protokoły zebrań, sprawozdania z działalności, powołanie i likwidacja oddziału. 10. Oddział Powiatowy w Pyrzycach 1951; sygn. 54; 1 j.a. - protokoły zebrań, likwidacja oddziału. 11. Oddział Powiatowy w Stargardzie 1949-1951; sygn. 55-60, 111; 7 j.a. - protokoły zebrań, sprawozdania z działalności, korespondencja w sprawach stypendialnych, budżet oddziału, świadectwa szkolne 12. Oddział Powiatowy w Świnoujściu 1950; sygn. 61-62; 2 j.a. - sprawozdania z działalności, protokoły posiedzeń Zarządu, protokoły lustracji. 13. Oddział Grodzki w Szczecinie 1949-1951; sygn. 63-67; 5 j.a. - protokoły zebrań, sprawozdania z działalności, powołanie i likwidacja oddziału, protokoły posiedzeń kół terenowych, protokoły posiedzeń Komisji Społeczno-Selekcyjnej, protokoły lustracji. II. Oddział Wojewódzki w Koszalinie 1950-1951; sygn. 68-77; 10 j.a. - okólniki, zarządzenia, korespondencja z Zarządem Głównym i kołami terenowymi, protokoły posiedzeń Oddziału Wojewódzkiego, plany działalności i sprawozdania z ich wykonania, korespondencja w sprawach inwestycyjnych, preliminarze budżetowe, protokoły zdawczo-odbiorcze burs, plany budowy burs, protokoły lustracji oddziałów powiatowych, likwidacja oddziałów powiatowych. 1. Oddział Powiatowy w Białogardzie 1949-1951; sygn. 78-81; 4 j.a. - protokoły zebrań, sprawozdania z działalności, preliminarze budżetowe, V Tydzień Towarzystwa Burs i Stypendiów. 2. Oddział Powiatowy w Bytowie 1948-1950; sygn. 82-83; 2 j.a. - protokoły zebrań, sprawozdania z działalności, preliminarz budżetowy. 3. Oddział Powiatowy w Człuchowie 1948-1951; sygn. 84-88; 5 j.a. - protokoły zebrań, sprawozdania z działalności, protokoły posiedzeń kół terenowych, preliminarze budżetowe i sprawozdania finansowe, korespondencja w sprawach inwestycyjnych. 4. Oddział Powiatowy w Drawsku 1948-1950; sygn. 89-90; 2 j.a. protokoły zebrań, sprawozdania z działalności. 5. Oddział Powiatowy w Koszalinie 1948-1950; sygn. 91-93; 3 j.a. - protokoły posiedzeń oddziału, plany finansowe i sprawozdania z ich wykonania, sprawozdania z działalności. 6. Oddział Powiatowy w Kołobrzegu 1948-1951; sygn. 94-95; 2 j.a. - protokoły zebrań, sprawozdania z działalności. 7. Oddział Powiatowy w Miastku 1949-1951; sygn. 96-98; 3 j.a. - protokoły zebrań, sprawozdania z działalności, powołanie i likwidacja oddziału. 8. Oddział Powiatowy w Sławnie 1949-1950; sygn. 99; 1 j.a. - protokoły posiedzeń Zarządu. 9. Oddział Powiatowy w Słupsku 1949-1950; sygn. 100; 1 j.a. - sprawozdania z działalności. 10. Oddział Powiatowy w Szczecinku 1949-1952; sygn. 101-102; 2 j.a. - protokoły posiedzeń Zarzadu, protokoły lustracji oddziału, likwidacja oddziału. 11. Oddział Powiatowy w Wałczu 1948-1951; sygn. 103-107; 5 j.a. - protokoły zebrań i posiedzeń Zarządu, sprawozdania z działalności, powołanie i likwidacja oddziału, protokoły posiedzeń Komisji Społeczno-Selektywnej, preliminarze budżetowe, lustracja oddziału. 12. Oddział Powiatowy w Złotowie 1948-1951; sygn. 108-110; 3 j.a. - protokoły zebrań, sprawozdania z działalności, powołanie i likwidacja oddziału, protokoły posiedzeń Komisji Społeczno-Selektywnej. Liczba jednostek w zespole: 113
65/456/0 Polski Szpital Obozu Fallingbostel w Bomlitz 1945-1946 [1948-1950] 0 rozwiń
1. Organizacja i zarządzanie 1945-1946; 33 j.a. 2. Sprawozdawczość 1945-1946; 7 j.a. 3. Sprawy pracownicze, wykazy personelu 1945-1950; 19 j.a. 4. Opieka nad pacjentami 1945-1946; 8 j.a. Liczba jednostek w zespole: 67
65/457/0 Rada Naukowa Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Szczecińskiego 1955-1962 0 rozwiń
I. AKCESJA nr 186/1962; 1955-1962; 79 j.a. - Materiały seminarium koordynacyjnego planu rozwoju województwa szczecińskiego (1959), organizacja Rady i sprawozdania z działalności (1959-1960), protokoły posiedzeń Rady (1959-1961), wykazy członków , materiały dotyczące: gospodarki morskiej (1959-1961), rolnictwa (1957-1959), aktywizacji Międzyodrza (1960-1961), melioracji użytków na terenie Dolnej Odry (1961), inwestycji i budownictwa na terenie woj. szczecińskiego (1959-1961), zatrudnienia na terenia województwa (1957-1959), program perspektywicznego rozwoju i zagospodarowania regionu nadmorskiego, materiały Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Afryki (1962), program i problemy organizacji studiów rolniczych w Wyższej Szkole Rolniczej oraz współdziałania WSR z Prezydium MRN i WRN w Szczecinie (1960), materiały Zespołu Rolnego (1959-1961), plan perspektywiczny rozwoju rolnictwa w woj. szczecińskim na lata 1958-1975, materiały Zespołu Handlowego (1959-1960), Zespołu Zdrowia (1959-1962), rozwoju portu w Szczecinie (1960), układ kolejowy i drogi wodne (1960), ankiety dotyczące poszczególnych gałęzi przemysłu (1959). Liczba jednostek w zespole: 79
65/458/0 Wojewódzki Komitet Opieki Społecznej w Szczecinie 1946-1949 0 rozwiń
1. Wydział Ogólny 1945-1949; sygn. 1-40; 40 j.a. - organizacja CKOS, WKOS i PKOS w terenie, korespondencja z CKOS, zarządzenia i instrukcje władz zwierzchnich, wykazy pracowników, protokoły posiedzeń zarządów WKOS i PKOS, sprawozdania opisowe z działalności. 2. Wydział Organizacyjno-Inspekcyjny i Opieki 1946-1949; sygn. 41-80; 40 j.a. - organizacja i działalność PKOS w terenie, sprawozdania statystyczne z działalności PKOS, protokoły lustracji i sprawozdania polustracyjne, materiały dotyczące szkoleniowych warsztatów pracy, wykazy placówek opiekuńczych. 3. Wydział Finansowo-Gospodarczy 1946-1949; sygn. 81-88; 8 j.a. - korespondencja w sprawach finansowych, sprawozdania finansowe, instrukcje dotyczące prowadzenie księgowości. 4. Akta osobowe pracowników WKOS oraz powiatowych komitetów opieki społecznej w woj. szczecińskim 1946-1949; 630 j.a. Liczba jednostek w zespole: 718
65/459/0 Wojewódzki Komitet Obrońców Pokoju w Szczecinie 1949-1954 0 rozwiń
I. AKCESJA nr 3/1954; 1949-1954; 53 j.a. - Protokoły posiedzeń Komitetu (1950-1953), protokoły z zebrań masowych (1950), rezolucje protestacyjne, sprawozdania z przygotowań do II Światowego Kongresu Pokoju (1950-1952), sprawozdania z działalności (1950-1953), wykazy aktywistów i członków PKOP (1950-1952), akcja zbiórki darów na dzieci koreańskie (1951), korespondencja z Komitetem Wykonawczym PKOP w Warszawie, spisy ludności powiatu kamieńskiego uprawnionych do składania podpisów pod Apelem Sztokholmskim (1950), organizacja WKOP (1949-1954), referaty, informacje i meldunki, sprawozdania z inspekcji (1950), biuletyny WKOP (1951-1952), praca księży w Ruchu Obrony Pokoju woj. szczecińskiego (1951-1952), materiały dotyczące konkursu "Tak widzę Niemcy" (1951), album prasowy i kronika WKOP (1951, 1953), akcja zbierania podpisów pod Apelem Sztokholmskim (1950-1953), konkurs recytatorski pt. "walczymy o pokój" (1953). Liczba jednostek w zespole: 53
65/460/0 Liga Lotnicza Zarząd Okręgowy w Szczecinie 1946-1953 0 rozwiń
Protokoły posiedzeń Zarządu i walnych zjazdów Aeroklubu Szczecińskiego (1946-1951), protokół Walnego Zjazdu Oddziału Wojewódzkiego Ligi Lotniczej (1950), sprawozdania z działalności Ligi (1950-1951, 1953) sprawy personalne i organizacyjne Zarządu Ligi (1952-1953), bilanse (za lata 1949-1951), protokoły posiedzeń Prezydium Zarządu Ligi (1953), protokoły narad (1950-1952), zarządzenia polustracyjne (1951), zarządzenia Zarządu Głównego LL (1951), materiały z konkursu gazetek ściennych organizowanych przez ZG LL (1953). Liczba jednostek w zespole: 18
65/461/0 Liga Morska Zarząd Okręgu w Szczecinie 1945-1956 0 rozwiń
1. Referat Organizacyjny 1945-1956; sygn. 1-33, 50-57; 41 j.a. - biuletyny Zarządu Głównego (1945-1946), organizacja Ligi (1946-1950), okólniki i instrukcje (1946-1952), protokoły posiedzeń Zarządu i zjazdy delegatów (1945-1953), wykazy władz Zarządu Okręgowego i wykazy członków(1945-1947, 1950-1953), protokoły narad (1951-1953), protokoły lustracji oddziałów Ligi i Zarządu Okręgowego (1947-1952), organizacja i działalność oddziałów terenowych Ligi (1945-1953), sprawozdania z działalności (1946-1955), sprawozdania z podróży służbowych (1950-1952), obchody "Dni Morza" (1947-1956), sprawozdania z współorganizacji uroczystości państwowych (1950-1952), sprawozdania statystyczne z działalności (1953). 2. Referat Wodny 1945-1953; sygn. 34-44; 11 j.a. - protokoły zebrań Oddziału Sportów Wodnych (1950), sprawozdania z kursów w ośrodkach morskich (1950-1951, 1953), sprawozdania z inspekcji ośrodków wodnych (951), organizacja i działalność Jacht-Klubu "Gryf" w Szczecinie (1945-1950), Morskiego Ośrodka Szkoleniowego w Mrzeżynie (1949), materiały dotyczące budowy Ośrodka Wodnego w Dąbiu (1950). 3. Referat Administracyjny 1947-1951; sygn. 45-49; 5 j.a. - sprawy nieruchomości należących do Ligi (1947-1951), połączenie Ligi Morskiej z Polskim Związkiem Zachodnim (1949), sprawozdania z obchodów "Dni Morza", bilans za 1951 r. Liczba jednostek w zespole: 57
65/462/0 Polski Związek Zachodni Zarząd Okręgowy w Szczecinie 1945-1950 0 rozwiń
1. Referat Organizacyjny 1945-1950; sygn. 1-33, 74; 34 j.a. - organizacja PZZ, list otwarty do biskupów anglikańskich (1946), wykazy członków, okólniki i zarządzenia, protokoły posiedzeń Zarządu Okręgowego, materiały dotyczące Kongresu Autochtonów Pomorza Zachodniego (1946), protokoły ze zjazdów delegatów PZZ, sprawozdania z działalności, połączenie PZZ z Ligą Morską, sprawozdania z podróży służbowych, korespondencja z Zarządem Głównym i oddziałami terenowymi, ze Związkiem Polaków w Niemczech i Polską Misją Wojskową w Berlinie, wnioski o odznaczenia, akta osobowe. 2. Referat Finansowo-Gospodarczy 1945-1950; sygn. 34-36; 3 j.a. - sprawy nieruchomości należących do PZZ, preliminarze budżetowe Związku na lata 1945-1950. 3. Referat Społeczno-Polityczny 1945-1949; sygn. 37-44; 8 j.a. - uczestnictwo w referendum (1946), uroczystości Święta Kaszubów (1946), materiały dotyczące obchodów Tygodnia Ziem Odzyskanych (1946), materiały dotyczące Łużyc (1945-1946), Kongres Autochtonów Pomorza Zachodniego (1946), kursy repolonizacyjne (1949). 4. Referat Zaludnienia i Ekonomiki 1945-1950; sygn. 45-54; 10 j.a. - sprawy przesiedleńców i pośrednictwo pracy, weryfikacja autochtonów, ochrona Słowińców i Kaszubów, pomoc repatriantom, spisy reemigrantów polskich przybyłych z Niemiec, akcja osiedleńcza, interwencje i zaświadczenia dla repatriantów i reemigrantów. 5. Referat Propagandowy 1945-1949; sygn. 55-63, 73; 10 j.a. - biuletyny informacyjne, wycinki prasowe dotyczące działalności PZZ, materiały i artykuły dotyczące problematyki Pomorza Zach, materiały do audycji radiowych. 6. Referat Imprez 1945-1946; sygn. 64-72; 9 j.a. - materiały dotyczące organizowanych przez PZZ wystaw, imprez i uroczystości, audycje radiowe, wykaz Polaków mieszkających w Szczecinie przezd 1939 r., wiec protestacyjny PZZ w Szczecinie, konferencja programowa PZZ w Poznaniu. Liczba jednostek w zespole: 74
65/463/0 Powszechna Organizacja "Służba Polsce", Komenda Wojewódzka w Szczecinie 1948-1956 0 rozwiń
1. Wydział Ogólny 1948-1955; 38 j.a. - meldunki miesięczne komend terenowych (1949-1952), sprawozdania statystyczne i personalne brygad i hufców pracy (1948-1952), materiały dotyczące zagadnień kwaterunkowych i aprowizacyjnych komend (1954-1955), wykaz pracowników SP (1949). 2. Wydział Organizacyjny 1948-1956; 119 j.a. - protokoły przekazania agend Lidze Przyjaciół Żołnierza (1954-1955), instrukcje i zarządzenia (1954-1955), wykazy brygad (1948-1950), rozkazy dzienne poszczególnych brygad (1948-1955), protokoły odpraw aktywu terenowego (1952-1955), szkolenie i doszkalanie kadry i junaków (1954-1955), sprawozdania z działalności zbiorcze i poszczególnych hufców (1951-1955), sprawy arbitrażowe, skargi i zażalenia (1953-1955), korespondencja z Komendą Główną i komendami terenowymi, uzbrojenie organizacji (1955), apele i zobowiązania brygad (1954-1955), protokoły kontroli brygad, materiały dotyczące wypadków i dezercji (1948-1952). 3. Wydział Techniczny 1949-1950; 5 j.a. - dokumentacja projektowa arterii Nadodrzańskiej w Szczecinie 4. Wydział Służby Zdrowia 1950-1954; 1 j.a. - sprawozdania, analizy i instrukcje dotyczące zdrowia junaków. 5. AKCESJA nr 3016/2011; 1948-1956; 104 j.a. - akta osobowe kadry PO Służba Polsce. Liczba jednostek w zespole: 267
65/464/0 Technikum Drogowe Ministerstwa Transportu Drogowego i Lotnictwa w Szczecinie 1951-1958 0 rozwiń
1. Organizacja i zarządzanie - 26 j.a. z lat 1951-1958 1.1. Organizacja - 8 j.a. z lat 1951-1958 1.2. Rada Pedagogiczna - 5 j.a. z lat 1953-1958 1.3. Komitet Rodzicielski - 2 j.a. z lat 1954-1957 1.4. Kontrole - 3 j.a. z lat 1955-1958 1.5. Kadry i narady - 4 j.a. z lat 1951-1958 1.6. Administracja budynków szkolnych - 4 j.a. z lat 1951-1958 2. Plany i sprawozdania - 17 j.a. z lat 1952-1958 2.1. Plany roczne - 1 j.a. z 1952 r. 2.2. Plany finansowe - 3 j.a. z lat 1954-1958 2.3. Sprawozdania z działalności szkoły - 6 j.a. z lat 1952-1958 2.4. Sprawozdania statystyczne - 2 j.a. z lat 1952-1958 2.5. Sprawozdania finansowe - 5 j.a. z lat 1953-1958 3. Nauczanie i wychowanie - 11 j.a. z lat 1952-1958 3.1. Organizacja roku szkolnego - 1 j.a. z lat 1954-1954 3.2. Programy nauczania - 2 j.a. z lat 1952-1956 3.3. Klasyfikacja i protokoły egzaminów - 3 j.a. z lat 1954-1958 3.4. Wykazy uczniów i sprawy bytowe - 5 j.a. z lat 1954-1958 4. Akta osobowe pracowników - 127 j.a. z lat 1954-1958 W układzie alfabetycznym nazwiska na literę A-Ż Liczba jednostek w zespole: 181
65/465/0 Akta miasta Złocieńca 1590-1935 0 rozwiń
1. Władze zwierzchnie 1832-1932; sygn. 1-28; 28 j.a. - rodzina królewska, podróże członków rodziny monarszej, wybory prezydenta Rzeszy, wybory do parlamentu Rzeszy i krajowego, sejmiki prowincjonalne, uroczystości państwowe, posiedzenia wydziału powiatowego, przenosiny niektórych urzędów powiatowych. 2. Związek samorządów miejskich 1887-1930; sygn. 29-35; 7 j.a. - powołanie związku na obszarze rejencji koszalińskiej, obrady i spotkania jego przedstawicieli, samorząd miast Rzeszy. 3. Administracja miasta 1621-1933; sygn. 36-213, 1695; 179 j.a. - historia i herb miasta, obchody 600–lecia lokacji, ustrój miejski, wybory do rady miejskiej, protokoły posiedzeń rady, zarząd miasta, wybory burmistrzów, rady żołniersko–robotnicze, urzędnicy różnych szczebli, ich nominacje i angaże, kancelaria, archiwum, spisy przechowywanych dokumentów, sprawozdania roczne zarządu, podział czynności urzędów i urzędników, ubezpieczenia od odpowiedzialności, supliki i zażalenia składane władzom miejskim, szarwarki. 4. Własność miejska 1808-1936; sygn. 214-314; 101 j.a. - granice, kupno, sprzedaż ziemi i budynków, zamiana gruntów, dzierżawy pól, łąk, pastwisk i ogrodów, folwark miejski, separacje, parcelacje, podziały, tereny włączane do miasta, granice posiadłości miejskich, wytyczanie granic, spory graniczne. 5. Rolnictwo 1681-1930; sygn. 315-349; 35 j.a. - zarządzenia i ordynki, uprawa roli, mechanizacja rolnictwa, zniesienie dotychczasowych obciążeń, podatek gruntowy, hodowla i liczebność bydła, zarazy wśród zwierząt hodowlanych, wydobycie torfu, szkolnictwo rolnicze. 6. Rybołówstwo 1779-1930; sygn. 350-358; 9 j.a. - zarządzenia, dzierżawy, spory o stawy i połowy ryb. 7. Leśnictwo i myślistwo 1837-1932; sygn. 359-407; 49 j.a. - zarządzenia i przepisy, protokoły deputacji leśnej, kłusownictwo i inne wykroczenia w lasach, plany gospodarcze i poprawa kultur leśnych, sprzedaż lub zamiana obszarów leśnych, pozyskiwanie drewna i jego sprzedaż, pielęgnacja lasów, walka ze szkodnikami, ochrona przeciwpożarowa, granice lasów miejskich i spory graniczne, leśniczówka, dzierżawy myślistwa. 8. Urządzenia miejskie 1720-1931; sygn. 408-489; 82 j.a. - waga miejska, budowa, rozbudowa, remonty i wykorzystanie rzeźni, budowa i eksploatacja gazowni, pozyskiwanie węgla, młyny i folusze miejskie, kanalizacja i wodociągi, teatr, kino, cmentarz komunalny, budowa kaplicy cmentarnej, sprawy mieszkaniowe, studnie, pompy i fontanny, nazewnictwo ulic, kataster miejski, księga gruntowa. 9. Finanse miasta 1722-1934; sygn. 490-644; 155 j.a. - kasa miejska, przygotowanie siedziby, rewizje, rachunki, personel, kasa oszczędno-ściowa, powstanie, rewizje, personel, dochody miasta, depozyty, nadzwyczajne dochody i wydatki, plany budżetowe, rachunkowość, wpływy i zwolnienia podatkowe, podatki od rzemiosła, kredyty, długi. 10. Handel, rzemiosło i przemysł 1710-1930; sygn. 645-787; 143 j.a. - zarządzenia, przywileje i koncesje na handel i dla rzemiosła, izba rzemieślnicza, cechy, czeladnicy, statuty: stolarzy, piekarzy, rzeźników, kowali, kołodziei, sukienników, pantoflarzy, nadzór nad fabrykami, rzemiosłem i handlem, spory właścicieli warsztatów z czeladnikami, ceny żywności na rynku, wagi, miary, jarmarki, instalowanie maszyn i kotłów parowych w fabrykach, zatrudnienie i sprawy pracownicze, ubezpieczenia, nieszczęśliwe wypadki wśród robotników, zatrudnianie młodocianych, wypoczynek, zezwolenia na prowadzenie karczm, gospod i zakładów gastronomicznych, egzaminy mistrzowskie, czeladnicze, szkolenie uczniów. 11. Komunikacja 1811-1930; sygn. 788-824; 37 j.a. - ruch drogowy, telefonizacja, budowa, przebudowa i utrzymanie ulic, placów i szos, czystość w mieście, budowa i naprawa mostów, regulacja oraz oczyszczanie rowów i strumieni, poczta, telefon i telegraf, zabezpieczenia przeciwpowodziowe. 12. Budownictwo 1843-1933; sygn. 825-888; 64 j.a. - zarządzenia, przepisy, nadzór i zezwolenia budowlane, budowa i naprawa obiektów będących własnością komunalną: ratusza i sądu, budownictwo mieszkaniowe, obiekty sportowo–rekreacyjne. 13. Policja 1832-1932; sygn. 889-998; 110 j.a. - zarządzenia dotyczące policji, organizacja, umundurowanie, nadzór nad prasą i wydawnictwami (cenzura), kary za różne wykroczenia, ściganie i informacje o przestępcach, nadzór nad żebrakami i włóczęgami, wydawanie paszportów, emigracja do Stanów Zjednoczonych, obcokrajowcy, sprawy meldunkowe, nadzór nad zgromadzeniami i stowarzyszeniami, inwigilacja robotników, wydawanie atestów. 14. Sądownictwo 1588-1931; sygn. 999-1065; 67 j.a. - sąd obwodowy, jego personel i lokal, procesy i spory władz miejskich z mieszkańcami, dochodzenia ojcostwa, opiekuństwo, księgi hipoteczne. 15. USC i statystyka 1813-1930; sygn. 1066-1117; 52 j.a. - zarządzenia i przepisy, zapowiedzi przedmałżeńskie, rejestry urodzeń, ślubów i zgo-nów, ewidencja obcokrajowców, ludność żydowska, statystyka ludności oraz jej zatrudnienia. 16. Ochrona przeciwpożarowa 1796-1932; sygn. 1118-1215; 98 j.a. - ordynki i zarządzenia, zabezpieczenia budynków mieszkalnych, ochotnicza straż pożarna, sprzęt przeciw pożarowy, kontrole ochrony przeciwpożarowej i rewizje pokontrolne, ubezpieczenia od ognia, pożary i odszkodowania, statystyka pożarów. 17. Zdrowie 1825-1935; sygn. 1216-1359; 144 j.a. - zarządzenia, nadzór nad żywnością, badanie mięsa, walka ze szczurami i muchami, wścieklizna wśród psów, choroby zwierzęce, komisja sanitarna, personel medyczny, budowa, remonty i uposażenie szpitala, akuszerki, sprzęt medyczny, administracja szpitalna, dochody i darowizny na rzecz szpitala, odpłatność za leczenie, zakładanie kurortów i kąpielisk, umysłowo chorzy i zakłady dla nich, wypadki śmiertelne. 18. Opieka społeczna 1846-1931; sygn. 1360-1405; 46 j.a. - powołanie oraz działalność organizacji zajmujących się sprawami biednych, opieka nad dziećmi i ubogimi, domy ubogich i ich utrzymanie, fundacje. 19. Szkolnictwo 1811-1934; sygn. 1406-1614; 209 j.a. - deputacja szkolna i protokoły jej posiedzeń, zarządzenia, statuty, programy nauczania, plany lekcji, budowa, remonty i wyposażanie szkół, zakładanie szkół prywatnych, uzupełniających i żeńskich, sprawy finansowe, stypendia, nominacje i uposażenia dyrektorów oraz nauczycieli, akta personalne nauczycieli, pracownicy pomocniczy, ubezpieczenia uczniów i nauczycieli, szkolnictwo ponad podstawowe i zawodowe, statystyka szkolna, szkolna kas oszczędnościowa, kroniki szkolne. 20. Kościół 1590-1932; sygn. 1615-1655; 41 j.a. - zarządzenia, wizytacje, prawo patronatu, obsada stanowisk duchownych, dobra i dochody kościelne, dzierżawy ziemi kościelnej, budowa i remonty zabudowań należących do kościoła, nabożeństwa katolickie, gmina żydowska, ruch ludności żydowskiej, szkolnictwo gminne, wybory władz gminy. 21. Militaria 1653-1928; sygn. 1656-1694; 39 j.a. - powoływanie poborowych, mobilizacja, kwaterunki, furaże, świadczenia na rzecz wojska i inwalidów wojennych, lazaret, zapomogi dla rodzin żołnierzy, jeńcy wojenni, cmentarz wojskowy, bractwo kurkowe, pomnik cesarza. Liczba jednostek w zespole: 1695
65/466/0 Państwowe Liceum Pedagogiczne w Chojnie 1954-1958 0 rozwiń
I. Organizacja i zarządzanie 1954-1958; 21 j.a. 1. Organizacja i zarządzanie szkołą 1954-1958; 12 - są tu informacje dotyczące powstania i likwidacji szkoły, okólniki i zarządzenia Kuratorium i Ministerstwa Oświaty, protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej i Komitetu Rodzicielskiego. Jedna j.a. zawiera materiały dotyczące przeprowadzonej w szkole kontroli. 2. Kadry 1954-1958; 5 j.a. - wykazy pracowników, dokumentacja dotycząca spraw dyscyplinarnych wśród kadry nauczycielskiej, 3. Sprawy gospodarcze 1955, 1957; 2 j.a. - informacje dotyczące prowadzonych remontów w budynku szkolnym, spis wyposażenia internatu szkoły. 4. Dzienniki podawcze 1954-1958; 2 j.a. II. Planowanie i sprawozdawczość 1954-1958; 6 j.a. - roczne plany pracy dydaktywczno-wychowawczej oraz sprawozdania z ich wykonania. III. Nauczanie i wychowanie 1954-1958; 46 j.a. - są tu informacje dotyczące organizacji uczniowskich działających w szkole oraz nauki religii w liceum - wykazy uczniów uczęszczających na lekcje religii, wykazy zatrudnionych księży i wysokość ich wynagrodzenia, arkusze ocen, protokoły i świadectwa egazminów dojrzałości, dziennki lekcyjne. IV. Akta osobowe nauczycieli i pracowników administracyjnych 1954-1958; 71 j.a. Liczba jednostek w zespole: 144
65/467/0 Państwowe Liceum Pedagogiczne w Myśliborzu 1946-1969 0 rozwiń
I.AKTA KAT.A 1. Zarządzanie i organizacja 1946-1969; 23 j.a. - Organizacja - zarządzenia i okólniki Ministerstwa Oświaty i Kuratorium Okręgu Szkolnego Szczecińskiego. - Rada Pedagogiczna - protokoły posiedzeń Rady z lat 1946-1949 i 1955-1968. - Kontrole - materiały z kontroli problemowych przeprowadzonych w szkole. - Kadry - zestawienia liczbowe pracowników oraz wykazy pracowników szkoły. - Sprawy gospodarcze - materiały dotyczące obiektów zajmowanych przez szkołę, wyposażenia internatu. 2. Planowanie i sprawozdawczość 1952-1969; 34 j.a. - Plany finansowe z lat 1952-1968. - Sprawozdania finansowe - za rok 1953 i za miesiąc grudzień 1959 r. - Sprawozdania statystyczne - dotyczą różnych zagadnienień, m.in.Inwestycji (z lat 1958-1960 oraz z 1965 r.), spraw kadrowych (za lata 1961-1969), spraw pedagogicznych (za lata 1962-1969), spraw gospodarczych (za lata 1961-1963 i 1967-1968). 3. Działalność dydaktyczno-pedagogiczna 1948-1969; 347 j.a. W tej serii aktowej umieszczono jednostki archiwalne ukazujące bieżącą działalność szkoły. Znajdują się tutaj materiały dotyczące ewidencji i klasyfikacji uczniów, jest tu kronika samorządu szkolnego z lat 1966-1969, są również akta dotyczące przysposobienia wojskowego, pracy biblioteki szkolnej i działalności pozalekcyjnej, dzienniki lekcyjne Liceum Pedagogicznego (1946-1966), Rejonowej Komisji Kształcenia Nauczycieli (1948-1958), Szkoły Powszechnej (1946-1961), katalogi okresowe i główne z lat 1946/47-1950/51, protokoły egzaminów dojrzałości (1948/49-1968/69). 4. Akta osobowe uczniów1946-1969; 1171 j.a. 5. Akta osobowe pracowników 1946-1966; 115 j.a. II. AKTA KAT. B 1955-1968; 7 j.a. -listy płac (1955-1968), karty wynagrodzeń pracowników (1956-1961). Liczba jednostek w zespole: 1690
65/468/0 Liceum Pedagogiczne im. Władysława Spasowskiego w Szczecinie 1946-1969 0 rozwiń
I. PAŃSTWOWE LICEUM PEDAGOGICZNE NR 1; 1946-1960; 326 j.a. 1. Organizacja i zarządzanie 1946-1960; 149 j.a. - zarządzenia ministra oświaty w sprawie szkoły 1947-1951; 3 j.a. - zarządzenia, okólniki władz zwierzchnich 1946-1959; 10 j.a. - wytyczne, instrukcje, pisma władz zwierzchnich 1946-1960; 37 j.a. - organizacja szkoły 1948-1958; 9 j.a. - arkusze organizacyjne szkoły na lata szkolne 1948/49 – 1951/52 - Rada Pedagogiczna 1948-1956; 10 j.a. - protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej z lat 1948-1954, Szkoły Ćwiczeń z lat 1948-1951 oraz Państwowego Kursu Pedagogicznego z 1956 r. - Komitet Rodzicielski 1949-1960; 15 j.a. - protokoły zebrań Komitetu Rodzicielskiego oraz sprawozdania z jego działalności - Komisja Stypendialna 1946-1954; 5 j.a. - protokół posiedzeń komisji z 1952 r., protokół z rewizji kasy Koła Rodzicielskiego za rok szkolny 1951/52, listy stypendystów z lat 1947-1949 oraz podania o stypendium z 1946 r. - Komisja Rewizyjna 1953-1960; 2 j.a. - archiwum zakładowe i normatywy kancelaryjno-archiwalne 1955-1960; 5 j.a. - protokół kontroli składnicy akt PLP i Szkoły Ćwiczeń przez Archiwum Państwowe w Szczecinie, oraz wykazy akt z roku 1959 i 1960. - nauczanie religii i laicyzacja szkoły 1950-1958; 5 j.a. - kontrole 1947-1956; 12 j.a. - kadry 1946-1960; 18 j.a. - wykazy pracowników pedagogicznych i administracyjnych szkoły oraz korespondencja władz szkoły z pracownikami w sprawach kadrowych. - sprawy gospodarcze 1946-1960; 18 j.a. - są tu informacje dotyczące budynków, które zajmowała szkoła, starań o uzyskanie poszczególnych gmachów na potrzeby PLP, ich opisy, informacje dotyczące remontów budynków i sprzętu gospodarczego. Są tu również protokoły zdawczo-odbiorcze przekazywania inwentarza i sprzętu. 2. Plany i sprawozdania 1954-1958; 39 j.a. - plany 1948-1958; 10 j.a. - plany dydaktyczno-wychowawcze szkoły z lat 1948/49 – 1950/51, 1953/54-1955/56 i 1958/59, plany pracy społecznej szkoły oraz działań wychowawczych w internacie - sprawozdania statystyczne 1947-1960; 14 j.a. - dotyczą spraw pedagogicznych, gospodarczych i kadrowych szkoły. - sprawozdania finansowe 1956; 1 j.a. - inne sprawozdania 1947-1955; 14 j.a. - są tu sprawozdania dotyczące Rady Opiekuńczej internatu, realizacji budowlanego planu inwestycyjnego, opieki lekarskiej i dentystycznej w szkole oraz przysposobienia wojskowego. 3 Działalność pedagogiczna i dydaktyczna 1946-1960; 138 j.a. - nauczanie, ocenianie i klasyfikacja 1946-1960; 23 j.a. - wykazy ilościowe i imienne uczniów 1946-1957; 15 j.a. - dane statystyczne i wykazy imienne uczniów liceum i Szkoły Ćwiczeń. - hospitacje lekcji 1953-1955; 6 j.a. - praktyka pedagogiczna 1954-1960; 6 j.a. - dokształcanie nauczycieli - Korespondencyjne Liceum Pedagogiczne 1954-1960; 10 j.a. - wytyczne i programy nauczania w szkole zalecone przez Ministerstwo Oświaty i Kuratorium Okręgu Szczecińskiego, sprawozdania z kursów organizowanych przez liceum i dane dotyczące organizacji pracy kadry pedagogicznej - Rejonowa Komisja Dokształcania Nauczycieli 1946-1959; 22 j.a. - organizacja kursów i sprawozdania z ich realizacji. - Liceum Korespondencyjne Dla Dorosłych 1947-1948; 4 j.a. - organizacja roku szkolnego, posiedzenia Rady Pedagogicznej, wykazy nauczycieli i słuchaczy oraz sprawozdania z działalności. - organizacje młodzieżowe 1947-1954; 8 j.a. - sprawozdania z działalności organizacji, plany pracy - Związek Młodzieży Polskiej 1952-1955; 9 j.a. - organizacja i działalność Zarządu Szkolnego i kół klasowych ZMP, protokoły zebrań, sprawozdania z działalności oraz wykazy członków - kółka szkolne 1948-1958; 17 j.a. - wykazy członków, protokoły zebrań, plany pracy i sprawozdania z ich realizacji. - działalność pozalekcyjna i pozaszkolna 1947-1957; 6 j.a. - sprawy uczniów 1947-1958; 12 j.a. II. PAŃSTWOWE LICEUM PEDAGOGICZNE NR 2; 1953-1960; 25 j.a. 1. Organizacja i zarządzanie 1953-1960; 19 j.a. - okólniki, wytyczne, pisma 1953-1960; 13 j.a. - Rada Pedagogiczna 1955, 1959; 2 j.a. - posiedzeń Rady z roku 1955 i 1959 - normatywy kancelaryjno-archiwalne 1959; 1 j.a. - wykaz teczek szkolnych z 1959 r. - kontrole 1957-1959; 3 j.a. 2. Sprawozdania 1953-1953; 1 j.a. - sprawozdanie statystyczne dotyczące spraw pedagogicznych za 1953 r. 3. Działalność pedagogiczna i dydaktyczna 1954-1960; 5 j.a. - praktyka pedagogiczna 1954-1960; 2 j.a. - egzaminy dojrzałości 1955-1960; 3 j.a. III. LICEUM PEDAGOGICZNE IM. WŁADYSŁAWA SPASOWSKIEGO 1960-1969; 99 j.a. 1. Organizacja i zarządzanie 1959-1969; 46 j.a. - zarządzenia, okólniki władz zwierzchnich 1960-1967; 6 j.a. - wytyczne, pisma władz zwierzchnich 1960-1969; 6 j.a. - Rada Pedagogiczna 1962; 1 j.a. - Komisja Stypendialna 1966-1968; 2 j.a. - protokoły posiedzeń z lat 1966-1968 oraz podania uczniów z prośbą o przyznanie stypendium - Komitet Rodzicielski 1963-1968; 2 j.a. - protokoły zebrań z lat 1963-1968 oraz sprawozdanie z działalności finansowej za rok 1963. - kontrole 1966-1967; 6 j.a. - kadry 1963-1969; 15 j.a. - sprawy gospodarcze 1964-1969; 8 j.a. 2. Plany i sprawozdania 1962-1969; 13 j.a. - plany 1964-1965; 2 j.a. - preliminarz wpływów i wydatków na akcję koncertów szkolnych z 1964 r., plan zatrudnienia nauczycieli na 1965 r - sprawozdania statystyczne 1962-1969; 8 j.a. - inne sprawozdania 1962, 1964-1965; 3 j.a. - sprawozdania dotyczące nauczania przysposobienia wojskowego w szkole. 3. Działalność pedagogiczna i dydaktyczna 1959-1969; 40 j.a. - klasyfikacja i ocenianie 1961-1968; 5 j.a. - są tu akta dotyczące przebiegu egzaminów dojrzałości, klasyfikacji oraz informacje o zatrudnianiu absolwentów szkoły. - praktyka pedagogiczna 1964-1969; 7 j.a. - wykazy ilościowe i imienne uczniów 1965-1969; 6 j.a. - Korespondencyjne Liceum Pedagogiczne 1959-1969; 4 j.a. - zgłoszenia uczniów, wykazy imienne słuchaczy i harmonogram zajęć. - działalność pozalekcyjna i pozaszkolna 1962-1969; 12 j.a. - sprawy uczniów 1965-1969; 6 j.a. 4. Dzienniki lekcyjne 1959-1968; 131 j.a 5. Katalogi ocen 1946-1952; 12 j.a. 6. Arkusze ocen 1950-1969; 12 j.a. 7. Indeksy uczniów 1948-1960; 2 j.a 8. Akta osobowe pracowników 1946-1969; 572 j.a. 9. Akta uczniów 1946-1969; 3442 j.a. AKTA KAT. B-50 - listy płac, kartoteki wynagrodzeń. Liczba jednostek w zespole: 4659
65/469/0 Studium Nauczycielskie I im. K. I. Gałczyńskiego w Szczecinie 1954-1970 0 rozwiń
I. ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA 1954-1970; 105 j.a. 1. Zarządzenia władz zwierzchnich 1060-1970; 15 j.a. 2. Zarządzenia dyrektora Studium 1966-1969; 5 j.a. 3. Organizacja Studium 1965-1970; 12 j.a. 4. Rada Studium 1962; 5 j.a. - protokoły posiedzeń oraz decyzje i wnioski podjęte na posiedzeniach. 5. Rady Wydziałów 1965-1970; 5 j.a. - protokoły posiedzeń rad wydziałów Studium oraz decyzje i wnioski podjęte w czasie posiedzeń 6. Rada Pedagogiczna 1954-1970; 16 j.a. - protokoły posiedzeń. 7. Sekcje przedmiotowe 1960-1961; 2 j.a. - protokoły z narad sekcji przedmiotowych. 8. Komisja Stypendialna 1963-1968; 4 j.a. - protokoły posiedzeń. 9. Kontrole 1963-1968; 8 j.a. - protokoły kontroli kompleksowych i problemowych Studium. 10. Sprawy kadrowe 1960-1970; 22 j.a. - wykazy kadry pedagogicznej i administracyjnej, zestawienia liczbowe dotyczące spraw kadrowych, szkolenia pracowników. 11. Sprawy gospodarcze 1961-1970; 11 j.a. - materiały dotyczące budynków zajmowanych przez szkołę. II. PLANOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ 1959-1970; 52 j.a. 1. Plany pracy 1963-1969; 17 j.a. - plany pracy całej placówki jak i poszczególnych wydziałów Studium. 2. Sprawozdania statystyczne 1959-1970; 23 j.a. - sprawozdania z rekrutacji studentów, z zaocznego szkolenia zawodowego, z organizacji wychowania fizycznego i turystyki, z zatrudnienia i funduszu płac, z przyznawania stypendiów oraz organizacji punktów konsultacyjnych i działalności internatu. 3. Sprawozdania opisowe 1961-1970; 12 j.a. - sprawozdania z działalności dydaktyczno-wychowawczej (za lata 1963/64-1964/65), sprawozdania kierowników wydziałów, przewodniczących sekcji przedmiotowych oraz opiekunów oddziałów, sprawozdania z działalności Rocznego Studium Nauczycielskiego dla Nauczycieli Szkół Zawodowych z lat 1965/66-1967/68. III. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNO-PEDAGOGICZNA 1954-1970; 148 j.a. 1. Rekrutacja i nauczanie 1956-1970; 16 j.a. - materiały dotyczące systemu kształcenia i rekrutacji studentów. 2. Biblioteka i czytrelnictwo 1964-1970; 9 j.a. - sprawozdania z działalności biblioteki i stanu czytelnictwa. 3. Programy i plany nauczania 1961-1970; 30 j.a. - plany i programy nauczania przedmiotów wykładanych w Studium. 4. Księgi immatrykulacyjne 1954-1970; 8 j.a. 5. Wykazy studentów 1963-1970; 10 j.a. - wykazy studentów wraz z informacjami o liczbie studentów na poszczególnych kierunkach studiów. 6. Praktyka pedagogiczna 1965-1970; 5 j.a. 7. Koła przedmiotowe, zespoły zainteresowań i działalność pozalekcyjna 1964-1970; 24 j.a. - plany pracy i sprawozdania z działalności, materiały dotyczące wycieczek oraz imprez sportowych i kulturalnych organizowanych przez Studium. 8. Organizacje młodzieżowe 1963-1969; 30 j.a. - plany i sprawozdania z działalności organizacji młodzieżowych działających w Studium. 9. Sprawy studenckie 1965-1970; 10 j.a. - materiały dotyczące opieki medycznej i spraw wojskowych studentów. 10. Kroniki Studium 1954-1970; 6 j.a. IV. AKTA OSOBOWE STUDENTÓW 1945-1970; 860 j.a. - dokumentacja uczniów, dokumentacja studiów, prace dyplomowe, akta osobowe pracowników V. AKTA KAT. B-50 - listy płac, kartoteki wynagrodzeń. Liczba jednostek w zespole: 1165
65/470/0 Zarząd Inwestycji Odbudowy Mostów w Szczecinie 1954-1961 0 rozwiń
Protokoły narad w sprawie awarii Mostu Cłowego (1959), bilans Zarządu (za lata 1954-1960), preliminarze budżetowe (na lata 1957-1960), plan funduszu płac i sprawozdania z jego wykonania (1957), sprawozdania z realizacji inwestycji (1954-1960). Liczba jednostek w zespole: 7
65/471/0 Społeczny Fundusz Odbudowy Kraju i Stolicy, Komitet Wojewódzki w Szczecinie 1946-1966 [1970] 0 rozwiń
Okólniki, zarządzenia i instrukcje władz zwierzchnich (1946-1965), organizacja stowarzyszenia (1959-1963), plany pracy (na lata 1951-1964), protokoły kontroli działalności stoawarzyszenia (1961-1965), protokoły posiedzeń Prezydium (1947-1966), protokoły posiedzeń plenarnych (1959-1966), protokoły posiedzeń komitetów powiatowych (1949-1965), współzawodnictwo w zbiórce pieniędzy (1949-1965), protokoły posiedzeń komisji (1954-1965), protokoły narad kierowników biur komitetów wojewódzkich (1950-1963), materiały z Kongresu Odbudowy Warszawy (1949), materiały z krajowych i wojewódzkichzjazdów delegatów (1951-1966), sprawozdania z działalności komitetu wojewódzkiego i komitetów terenowych (1951-1965), protokoły narad (1951-1965), bilanse i sprawozdania finansowe (za lata 1950-1965), plany inwestycyjne i sprawozdania z ich realizacji (1950-1966), protokoły narad Komitetu Wojewódzkiego (1951-1966), komitetów powiatowych (1951-1966) oraz komitetów gromadzkich (1955-1964), materiały propagandowe (1949-1966), biuletyny informacyjne (1960-1966), zestawienia wpływów składek wg powiatów (1951-1956), materiały z "Akcji Wrześniowej" (1948-1965), wykazy szkół zbudowanych w Szczecinie w latach 1960-1965, ogłoszenia prasowe (1948-1958), akta osobowe. Liczba jednostek w zespole: 124
65/472/0 Związek Inwalidów Wojennych, Zarząd Okręgowy w Szczecinie 1945-2009 0 rozwiń
I. Zarząd Okręgowy w Szczecinie 1. Sekretariat Prezydialny 1946-1987; 13 j.a. - protokoły posiedzeń Zarządu, Prezydium, sprawozdania z działalności, protokoły zdawczo-odbiorcze kół powiatowych, okólniki i zarządzenia. 2. Referat Organizacyjno-Personalny 1945-1988; 92 j.a. - korespondencja z Zarządem Głównym, kołami powiatowymi, urzędami, sprawozdania z działalności Zarządu Okręgu oraz kół powiatowych, deklaracje członkowskie w kołach powiatowych, akta osobowe pracowników Zarządu Okręgowego i kół powiatowych, protokoły kontroli Zarządu Okregowego. 3. Referat Produktywizacji i Pomocy 1946-1950; 20 j.a. - okólniki, instrukcje dotyczące szkolenia inwalidów, korespondencja z Zarządem Głównym i kołami powiatowymi oraz urzędami, przyznawanie zapomóg i stypendiów, materiały dotyczące Państwowej Szkoły Ogrodniczej w Słupsku. 4. Referat Finansowo-Gospodarczy 1947-1950, 1987; 8 j.a. - instrukcje i zarządzenia dotyczące spraw księgowych, preliminarze budżetowe, sprawozdania finansowe. 5. Referat Koncesyjny1945-1948; sygn. 84-86; 3 j.a. - protokoły zdawczo-odbiorcze, zezwolenia Zarządu Głównego na zawieranie umów o koncesję, protokoły lustracji przedsiębiorstw związkowych. 6. Referat Kulturalno-Oświatowy 1948-1950, 1983-1989; 8 j.a. - okólniki, zarządzenia, sprawozdania z działalności w sprawach kulturalno-oświatowych, plany pracy. II. Koło Powiatowe w Białogardzie 1945-1950; 27 j.a. - protokoły Walnych Zgromadzeń Członków, protokoły posiedzeń Zarządu Koła, sprawozdania z działalności, preliminarze budżetowe, korespondencja koła, deklaracje członkowskie. III. Koło Powiatowe w Bytowie 1945-1950; sygn. 11 j.a. - okólniki, korespondencja koła, sprawozdania z działalności, protokoły posiedzeń Zarządu Koła, deklaracje członkowskie. IV. Koło Powiatowe w Choszcznie 1945-1950; 5 j.a. - okólniki, korespondencja koła, sprawozdania z działalności, protokoły posiedzeń Zarządu Koła, deklaracje członkowskie. V. Koło Powiatowe w Człuchowie 1945-1950; 10 j.a. - okólniki, korespondencja koła, sprawozdania z działalności, protokoły posiedzeń Zarządu Koła, deklaracje członkowskie. VI. Koło Powiatowe w Chojnie z/s w Dębnie 1947-1950; 6 j.a. - korespondencja koła, deklaracje członkowskie, ewidencja członków koła. VII. Koło Powiatowe w Drawsku 1949-1950; 2 j.a. - protokół przekazania agend koła zarządowi komisarycznemu, rejestr wydanych legitymacji członkowskich. VIII. Koło Powiatwoe w Gryficach 1945-1950, 1981-1985; 12 j.a. - okólniki, korespondencja koła, sprawozdania z działalności, deklaracje członkowskie, ewidencja członków. IX. Koło Powiatowe w Gryfinie 1946-1950, 1981; 18 j.a. - okólniki, korespondencja koła, sprawozdania z działalności, protokoły posiedzeń Zarządu Koła, sprawozdania z zatrudnienia, koncesje, deklaracje członkowskie. X. Koło Powiatowe w Koszalinie 1945-1950; 6 j.a. - okólniki, korespondencja koła, sprawozdania z działalności, protokoły posiedzeń Zarządu Koła, deklaracje członkowskie. XI. Koło Powiatowe w Kamieniu Pom. 1946-1950; 3 j.a. - korespondencja, deklaracje członkowskie, ewidencja członków koła. XII. Koło Powiatowe w Kołobrzegu 1945-1950; 17 j.a. - okólniki, korespondencja koła, sprawozdania z działalności, protokoły posiedzeń Zarządu Koła, kontrole koła, preliminarze budżetowe, deklaracje członkowskie, weryfikacja inwalidów. XIII. Koło Powiatowe w Myśliborzu 1946-1950; 9 j.a. - okólniki, korespondencja koła, sprawozdania z działalności, protokoły posiedzeń Zarządu Koła, kontrole działalności koła, deklaracje członkowskie. XIV. Koło Powiatowe w Miastku 1946-1950; 5 j.a. - okólniki, korespondencja koła, protokoły posiedzeń Zarządu Koła, deklaracje członkowskie. XV. Koło Powiatowe w Nowogardzie 1947-1950, 1981; 10 j.a. - okólniki, korespondencja koła, sprawozdania z działalności, protokoły posiedzeń Zarządu Koła, deklaracje członkowskie. XVI. Koło Powiatowe w Pyrzycach z/s w Lipianach1945-1950, 1981; 11 j.a. - okólniki, korespondencja koła, sprawozdania z działalności, protokoły posiedzeń Zarządu Koła, ewidencja członków, deklaracje członkowskie. XVII. Koło Powiatowe w Sławnie 1945-1950; 11 j.a. - okólniki, korespondencja koła, sprawozdania z działalności, protokoły posiedzeń Zarządu Koła, kontrola działalności koła, deklaracje członkowskie. XVIII. Koło Powiatowe w Szczecinku 1946-1950; 10 j.a. - okólniki, korespondencja koła, sprawozdania z działalności, protokoły posiedzeń Zarządu Koła, ewidencja członków, deklaracje członkowskie. XIX. Koło Powiatowe w Szczecinie 1945-1950, 1958-1974; 32 j.a. - okólniki, korespondencja koła, sprawozdania z działalności, protokoły posiedzeń Zarządu Koła, wykazy inwalidów, kontrole koła, protokoły Komisji Rewizyjnej, deklaracje członkowskie. XX. Koło Powiatowe w Słupsku 1945-1950; 19 j.a. - okólniki, korespondencja koła, sprawozdania z działalności, protokoły posiedzeń Zarządu Koła, zażalenia, kontrola działalności koła, deklaracje członkowskie. XXI. Koło Powiatowe w Stargardzie Szczec. 1972-1974, 1981; 2 j.a. - protokoły posiedzeń Zarządu, ewidencja członków. XXII. Koło Powiatowe w Świnoujściu 1981; 1 j.a. - ewidencja cz łonków. XXIII. Koło Powiatowe w Złotowie 1945-1950; 11 j.a. - okólniki, korespondencja koła, sprawozdania z działalności, protokoły posiedzeń Zarządu Koła, protokoły posiedzeń Komisji Rewizyjnej, sprawozdania finansowe, kontrola działalności koła, deklaracje członkowskie. XXIV. AKCESJA nr 2866/2011; 1972-2009; 30 j.a. - materiały z okręgowych zjazdów Związku Inwalidów Wojennych RP (od V do VIII z lat 1994, 1998, 2003, 2009), protokoły posiedzeń Zarządu Okręgu i sprawozdania z działalności, korespondencja w sprawach wyróżnień i odznaczeń, monografie okolicznościowe i publikacje dotyczące działalności Związku, księgi pamiątkowe i kroniki Związku, księga zasłużonych działaczy Związku, utworzenie Związku Inwalidów w Gorzowie Wlkp. i protokoły przekazania Związku do Gorzowa Wlkp. Liczba jednostek w zespole: 412
65/473/0 Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Szczecinie 1947-2000 0 rozwiń
Organizacja (1947-1988), protokoły posiedzeń Zarządu i protokoły zebrań (1953-1956, 1962-1965, 1978-1989, 1993-2000), protokoły walnych zebrań oddziału (1952-1960), sprawozdania z działalności oddziału (1954-2000), biuletyny informacyjne (1955-1959, 1972, 1976, 1979-1988), korespondencja z Zarządem Głównym, władzami administracyjnymi oraz nakowcami z różnych środowisk akademickich (1953-1960), preliminarze budżetowe (1957-1960, 1962-1964), sprawozdania finansowe (1957-1960), wycinki prasowe (1953-1955), Liczba jednostek w zespole: 30
Wyświetlanie 461 do 480 z 1 758 wpisów.