Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
65/1230/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Chojnie 1959-1985 0 rozwiń
1. Zebrania/konferencje sprawozdawczo-wyborcze 1959-1963, 1966, 1968, 1972-1974, 1977; 1 j.a. 2. Zebrania/posiedzenia plenarne 1959-1977, 1981-1983, 1985; 3 j.a. Liczba jednostek w zespole: 4
65/1231/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kombinacie Państwowych Gospodarstw Rolnych w Dobrej Nowogardzkiej 1973-1987 0 rozwiń
1. Konferencje sprawozdawczo-wyborcze 1974, 1983, 1985-1986; 1 j.a. 2. Posiedzenia plenarne 1973-1975, 1983-1987; 1 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1973-1976, 1984-1986; 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 3
65/1232/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Goleniowskich Fabrykach Mebli w Goleniowie 1961-1985 0 rozwiń
1. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze 1962-1963, 1966, 1968-1972, 1974-1975, 1979, 1983, 1985; 1 j.a. 2. Zebrania ogólne 1961-1979, 1983-1985; 2 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1962-1967, 1972, 1974-1977; 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 4
65/1233/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (terenowa) w Goleniowie 1963-1976 0 rozwiń
1. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze 1963, 1966, 1970-1972; 1 j.a. 2. Zebrania ogólne 1964-1967, 1969-1976; 1 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1967, 1969, 1973-1976; 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 3
65/1234/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Fabryce Opakowań Blaszanych w Goleniowie 1983-1985 0 rozwiń
1. Zebrania ogólne/posiedzenia egzekutywy 1983-1985; 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 1
65/1235/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kombinacie Państwowych Gospodarstw Rolnych w Goleniowie 1969-1985 0 rozwiń
1. Konferencje sprawozdawczo-wyborcze 1977, 1979, 1981-1983, 1985; 1 j.a. 2. Posiedzenia egzekutywy 1974-1985; 2 j.a. 3. Oddziałowe Organizacje Partyjne 1969-1982; 1 j.a. - są tu protokoły zebrań OOP w: Zarządzie Remontowo-Budowlanym (z lat 1977-1982), Bogusławiu (1977-1980), Czarnocinie (1977-1980), Komarowie (1977-1982), Pucicach (1977-1982), Świętym (1969-1982), Załomiu (1977-1982), Żarnowie (1977-1980). Liczba jednostek w zespole: 4
65/1236/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Rejonie Energetycznym w Goleniowie 1959-1979 0 rozwiń
1. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze 1959-1963, 1966-1968, 1970-1972, 1977, 1979; 1 j.a. 2. Zebrania ogólne 1959-1963, 1965-1979; 1 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1967, 1969-1970; 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 3
65/1237/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zakładzie Naprawczym Mechanizacji Rolnictwa w Goleniowie 1960-1985 0 rozwiń
1. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze 1960-1963, 1965-1968, 1970-1972, 1974; 1977; 1979; 1 j.a. 2. Zebrania ogólne 1960-1962, 1965-1981, 1983-1985; 3 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1975-1976, 1978-1981; 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 5
65/1238/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców "Społem", Oddział w Goleniowie 1973-1984 0 rozwiń
1. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze 1974, 1977, 1979; 1 j.a. 2. Zebrania ogólne i posiedzenia egzekutywy 1973-1984; 2 j.a. Liczba jednostek w zespole: 3
65/1239/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Cukrowni Gryfice w Gryficach 1959-1989 0 rozwiń
1. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze 1961-1963, 1965-1968, 1970, 1974, 1977, 1983, 1985-1988; 1 j.a. 2. Zebrania ogólne i posiedzenia egzekutywy 1959, 1961-1977, 1983-1989; 5 j.a. Liczba jednostek w zespole: 6
65/1240/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców "Społem", Oddziałw Gryficach 1959-1978 0 rozwiń
1. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze 1961, 1963, 1966, 1968, 1970, 1972, 1974, 1977; 1 j.a. 2. Zebrania ogólne 1959-1978; 3 j.a. Liczba jednostek w zespole: 4
65/1241/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zakładzie Naprawczym Mechanizacji Rolnictwa w Gryficach 1964-1977 0 rozwiń
1. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze 1966-1968, 1970, 1972, 1974; 1 j.a. 2. Zebrania ogólne 1964-1977; 2 j.a. Liczba jednostek w zespole: 3
65/1242/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kombinacie Państwowych Gospodarstw Rolnych w Gardnie 1964-1986 0 rozwiń
1. Konferencje sprawozdawczo-wyborcze1968, 1972, 1974, 1977, 1979; 1 j.a. 2. Posiedzenia plenarne 1964-1986; 3 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1984-1986; 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 5
65/1243/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Rejonowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfinie 1970-1983 0 rozwiń
1. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze 1974-1975, 1977, 1981, 1983; 1 j.a. 2. Zebranie ogólne 1970-1983; 1 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1975-1978; 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 3
65/1244/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (wiejska) w Chwarstnicy 1972-1977 0 rozwiń
1. Zebrania Podstawowej Organizacji Partyjnej 1972-1977; 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 1
65/1245/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Usług Turystycznych "Pomerania", Oddział Produkcji w Gryfinie 1968-1985 0 rozwiń
1. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze 1972, 1974; 1 j.a. 2. Zebrania ogólne 1968-1985; 2 j.a. Liczba jednostek w zespole: 3
65/1246/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zakładach Suchej Destylacji Drewna w Gryfinie 1975-1980 0 rozwiń
1. Zebrania ogólne i posiedzenia egzekutywy 1975-1980; 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 1
65/1247/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Kamieniu Pomorskim 1960-1988 0 rozwiń
1. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze 1961-1964, 1968-1972, 1974, 1977, 1979, 1981; 1 j.a. 2. Zebrania ogólne 1960-1988; 5 j.a. Liczba jednostek w zespole: 6
65/1248/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kombinacie Państwowych Gospodarstw Rolnych we Wrzosowie 1959-1983 0 rozwiń
1. Konferencje/zebrania sprawozdawczo-wyborcze 1960-1962, 1970, 1974, 1976, 1979; 1 j.a. 2. Zebrania ogólne 1959-1960, 1962-1963, 1965-1976, 1978-1983; 2 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1975-1980; 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 4
65/1249/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Przedsiębiorstwie Budownictwa Rolniczego w Kamieniu Pomorskim 1959-1983 0 rozwiń
1. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze 1961, 1963-1964, 1966, 1970, 1972, 1974-1975, 1979, 1981-1983; 1 j.a. 2. Zebrania ogólne 1959-1983; 3 j.a. Liczba jednostek w zespole: 4
Wyświetlanie 1 241 do 1 260 z 1 753 wpisów.