Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
361/1/0 Akademia Handlowa w Poznaniu Oddział w Szczecinie 1946-1952 0 rozwiń
Księgi dyplomowe, posiedzenia, podstawy funkcjonowania, zebrania organizacji partyjnych, plany i sprawozdania, opracowania statystyczne, inauguracja roku, materiały informacyjne, ewidencja kadry, badania naukowe, rekrutacja Liczba jednostek w zespole: 28
361/2/0 Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Szczecinie. 1950-1955 0 rozwiń
posiedzenia senatu, regulaminy i statuty organizacyjne, plany i sprawozdania, opracowania statystyczne, inauguracja roku akademickiego, plany studiów, rekrutacja Liczba jednostek w zespole: 39
361/4/0 Politechnika Szczecińska Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu 1954-1999 0 rozwiń
Posiedzenia organów kolegialnych, sprawozdawczość, planowanie, opracowania statystyczne, plany i programy nauczania, nadawanie stopni i tytułów naukowych, komisje wyborcze kontrole zewnętrzne i wewnętrzne, materiały informacyjne, biurowość, uroczystości uczelniane, wydawnictwo, ewidencja kadry, działalność badawcza, działalność studencka, konferencje, współpraca, analizy, przepisy, organizacja jednostek działających przy Politechnice Szczecińskiej, sprawy dyplomowania, dokumenty rekrutacyjne, akty normatywne własne. Liczba jednostek w zespole: 1271