Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
361/1/0 Akademia Handlowa w Poznaniu Oddział w Szczecinie 1946-1952 0 rozwiń
Księgi dyplomowe, posiedzenia, podstawy funkcjonowania, zebrania organizacji partyjnych, plany i sprawozdania, opracowania statystyczne, inauguracja roku, materiały informacyjne, ewidencja kadry, badania naukowe, rekrutacja Liczba jednostek w zespole: 28
361/2/0 Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Szczecinie. 1950-1955 0 rozwiń
posiedzenia senatu, regulaminy i statuty organizacyjne, plany i sprawozdania, opracowania statystyczne, inauguracja roku akademickiego, plany studiów, rekrutacja Liczba jednostek w zespole: 39