Archiwum Uniwersytetu Szczecińskiego

Jakiego dokumentu szukasz

Wybierz okres historyczny

Spróbuj inaczej

Wyszukiwanie zaawansowane Przeglądaj kolekcje
Adres:

ul. Mickiewicza 64

Szczecin

71 – 101

Godziny otwarcia:

07:30 - 15:00 (poniedziałek)

07:30 - 15:00 (wtorek)

07:30 - 15:00 (środa)

07:30 - 15:00 (czwartek)

00:00 - 00:00 (piątek)

numer telefonu:
0914441980
numer fax:
E-mail:
archiwum@usz.edu.pl
Strona www:
http://archiwum.usz.edu.pl

 Historia archiwum związana jest z poprzedniczkami Uniwersytetu. W latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku na bazie Studium Nauczycielskiego nr 1 i 2 powołano do życia Wyższą Szkołę Nauczycielską będącą filią Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Już wtedy, w roku 1968 myślano o utworzeniu dla tej uczelni archiwum czego dowodziło pismo w sprawie struktury organizacyjnej przyszłej uczelni. W piśmie tym archiwum choć wymienione, zostało jednak wykreślone.

 W pięć lat od utworzenia WSN uczelnia przekształcona została w 1973 roku w Wyższą Szkołę Pedagogiczną będącą już samodzielną jednostką. Początkowo funkcję Archiwum pełnił Sekretariat Rektora. Natomiast samo archiwum zostało powołane do życia 10.10.1978 r. jako Uczelniane Archiwum Zakładowe. Przez pierwsze 24 lata istnienia archiwum podlegało Dyrektorowi Administracyjnemu Wyższej Szkoły Pedagogicznej, a od 1985 roku Uniwersytetu Szczecińskiego. Sytuacja ta zaczęła zmieniać się w roku 2002, gdy po wprowadzeniu nowych przepisów kancelaryjnych jako jednostka ogólnouczelniana archiwum trafiło do pionu Prorektora ds. Organizacji i Rozwoju prof. Mirosława Rutkowskiego. W latach 2005-2008 komórka podlegała Prorektorowi ds. Nauki prof. Andrzejowi Witkowskiemu by w latach 2008-2012 przejść do pionu Prorektora ds. Kształcenia prof. Edwarda Włodarczyka. Od czasu wyboru władz uniwersytetu w roku 2012 archiwum podlegało bezpośrednio Rektorowi Uniwersytetu Szczecińskiego prof. Edwardowi Włodarczykowi, aż do listopada 2017 roku kiedy to przeszło do pionu kanclerskiego.

Główna siedziba Archiwum Uniwersytetu Szczecińskiego znajduje się w kompleksie Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania przy ul. Mickiewicza 64. Archiwum posiada w swoim zasobie około 100 m.b. materiałów archiwalnych. Pozostałą część zasobu, czyli 2000 m.b. stanowi dokumentacja kategorii B.

Zasób Archiwum Uniwersytetu Szczecińskiego składa się z akt wytworzonych w toku działalności uczelni i jej poprzedniczek: Akademii Handlowej, Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Wyższej Szkoły Nauczycielskiej będącej filią UAM, Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Politechniki Szczecińskiej.

Akademia Handlowa                     1946-1950      całość dokumentacji studenckiej

Wyższa Szkoła Ekonomiczna         1950-1955      całość dokumentacji studenckiej

Wyższa Szkoła Nauczycielska,
filia Uniwersytetu
im. A. Mickiewicza w Poznaniu      1968-1973     całość dokumentacji studenckiej

Wyższa Szkoła Pedagogiczna
w Szczecinie                                 1973-1985     całość dokumentacji studenckiej

Politechnika Szczecińska
Wydział Ekonomiczny                                1955-1985 całość dokumentacji studenckiej

Uniwersytet Szczeciński

Wydział Ekonomiczny /Łączności /Zarządzania i Ekonomiki Usług
– do 2005 roku

Wydział Ekonomiczny /Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
– Punkt Konsultacyjny w Gorzowie Wielkopolskim  –  do 2011 roku

Wydział Humanistyczny – do 2010 roku

Wydział Filologiczny  – do 2008 roku

Wydział Nauk Przyrodniczych – do 2008 roku
– Instytut Kultury Fizycznej – do 2009 roku

Wydział Prawa i  Administracji – do 2009 roku

Zamiejscowy Wydział Administracji w Jarocinie – do 2015 roku

Wydział Teologiczny – do 2009 roku

Wydział Matematyczno – Fizyczny – do 2009 roku

Zamiejscowy Wydział Ekonomiczny w Wałczu – do 2015 roku

Zamiejscowy Wydział Społeczno – Ekonomiczny w Gorzowie Wielkopolskim – do 2018 roku

Liczba zespołów na SwA

3

Liczba jednostek na SwA

1339

Liczba skanów na SwA

0

Wielkość zasobu (m.b.):

0.0

Liczba monografii w bibliotece:

0

Powierzchnia magazynowa (m2):

0.0

Pojemność półek (m.b.):

0.0

Liczba wydawnictw ciągłych w bibliotece:

0

Liczba miejsc w pracowni naukowej:

0

Najciekawsze materiały

Brak kolekcji