Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
365/1/0 Związek Narodowy Polski w Stanach Zjednoczonych 1903, 1911, 1914, 1918-1919, 1921-1926, 1928-1931, 1935-1945, 1947-1964, 1966-1976, 1978-1985, 1988, 1991 0 rozwiń
Obok regulaminów (sygn.1), ważną część stanowią Protokoły z posiedzeń Zarządu Centralnego Związku Narodowego w Stanach Zjednoczonych z lat 1937-1945 (sygn.2-12). Z materiału aktowego na uwagę zasługuje Księga finansowa z lat 1921-1924 (sygn.17) oraz seria pamiętników i wydawnictw zarówno centrali Związku, jak i jednostek terenowych (sygn.13-16,18), a także zagadnienia szczegółowe, dotyczące działalności Biblioteki i Wydziału Oświatowego ZNP (sygn.19-30). Osobną część zajmuje dokumentacja dotycząca działalności polskich organizacji kobiecych działających w USA, jak Związek Polek w Ameryce, Zjednoczenie Polek (sygn.32-33), informacje, głównie publikowane z działalności poszczególnych grup i kół ZNP (sygn.34-48). Interesującymi materiałami obcymi pozostaje rękopis dotyczący Towarzystwa Różańcowych Dziewic z 1939 (sygn.49). Zespół zamykają wydawnictwa obce (sygn.50-51). Znaczną część zespołu stanowią druki, a tylko w mniejszości akta maszynopisowe i rękopiśmienne. Liczba jednostek w zespole: 51
365/2/0 Komitet Skarbu Narodowego USA 1965, 1974-1975, 1977 0 rozwiń
Zespół zawiera wydawnictwa, sprawozdania z działalności Komitetu Skarbu Narodowego. Liczba jednostek w zespole: 2
365/3/0 Wydział Narodowy Polski 1914-1925 0 rozwiń
W zespole znalazły się obok Okólników z lat 1918-1920 (sygn.1-4) i regulaminów z lat 1918,1924 (sygn.5-6), materiały organizacyjne WNP (sygn.7), przede wszystkim księgi ośrodków rekrutacyjnych, księgi finansowe, składek i wpłat na różne cele z lat 1918-1925 (sygn.8-46), a wśród nich prowadzonego przez Helenę Paderewską Comforts Comittee for the Polish Army in France. 1918 (sygn.13-14). Znalazła się tam też jedna jednostka z drukami ulotnymi z 1919 roku (sygn.47) – wymienione archiwalia przedstawiają pierwszą serię zespołu. Najliczniejszą grupę akt stanowią listy wpłat na tzw. „Złotą listę” z lat 1915, 1918-1919 (sygn.48-64) oraz Złota Lista Dzieci Szkolnych poszczególnych parafii. To lista ofiarodawców – Dzieci polskich w Ameryce, które złożyły pieniądze podczas kampanii „Wychodźctwo Ojczyźnie” przeznaczone dla polskich sierot w polskich parafiach (sygn. 65-69) umieszczone w drugiej serii zespołu. Trzecia seria zespołu zawiera Spis Ludności Polskiej w Ameryce z 1919 roku (sygn. 70-126) z poszczególnych stanów dokonany przez Komitet Obywatelski Wydziału Narodowego prezentowany przez osobę prywatną lub w większości przypadków przez parafię. Najliczniejszy spis zawierający 95 kart pochodzi z Komitetu Obywatelskiego WN przy Parafii św. Stanisława Kostki z Chicago. Liczba jednostek w zespole: 126
365/4/0 Zbiór Akt Organizacji Polskich w Ameryce Południowej 1892-1896, 1908-1913, 1919-1932, 1936, 1941-1963, 1968, 1993, 1999, 2000 0 rozwiń
Akta towarzystw z Argentyny (sygn.1-5) obejmują księgi protokołów posiedzeń władz Towarzystwa Polskiego w Buenos Aires oraz Towarzystwa Wolna Polska w Buenos Aires. Kolejną podserię stanowią akta organizacji polonijnych w Brazylii (sygn.6-12) poczynając od okresu II wojny światowej i działającego na terenie stanu São Paulo w miejscowości Villa Anastacio Subkomitetu Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce. W tej części dominują akta towarzystwa, a uzupełnia je sprawozdanie konsula PRL z Rio de Janeiro, niewątpliwie pochodzące z Poselstwa PRL w ówczesnej stolicy Brazylii. Całość zbioru zamykają trzy jednostki archiwalne dotyczące Kuby (sygn.13-15), z których dwie odnoszą się do Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej, Okręg Kuba – Asociación de los Veterano del Ejército Polaco en América, Distrito de Cuba. Liczba jednostek w zespole: 15
365/5/0 Zbiór Wydawnictw i Druków Ulotnych Organizacji Polonijnych w USA 1938, 1941-1942, 1951, 1959, 1961-1963, 1967-1973, 1975-1981, 1983, 1988 0 rozwiń
Zespół zawiera wydawnictwa jubileuszowe towarzystw polonijnych działających na terenie USA, programy balów okolicznościowych. Liczba jednostek w zespole: 13
365/6/0 Stowarzyszenie Polskich Kombatantów 1951, 1963, 1966, 1974, 1984 0 rozwiń
Dwie jednostki archiwalne utworzono z materiałów dwóch jednostek terenowych SPK, jednego w Wielkiej Brytanii, drugiego w Stanach Zjednoczonych oraz wydawnictw rocznicowych Bitwy o Monte Cassino. Składają się nań zarówno maszynopisy, jak i druki. Liczba jednostek w zespole: 2
365/7/0 Komisja Wyszkoleniowo-Wydawnicza Dowództwa Armii Polskiej na Środkowym Wschodzie 1942 0 rozwiń
W jednostce znalazły się powielane materiały szkoleniowe dla wojska. Liczba jednostek w zespole: 1
365/39/0 Komitet Narodowy Polski w Paryżu 1917-1919 22078 rozwiń
Seria 1 - Ankiety ochotników do Armii Polskiej we Francji, sygn. 1-2545 Seria 2 - Księgi ochotników do Armii Polskiej we Francji, sygn. 2564-2624 Seria 3 - Teczki osobowe ochotników do Armii Polskiej we Francji, sygn. 2625-2637 Liczba jednostek w zespole: 2624