Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

Jakiego dokumentu szukasz

Wybierz okres historyczny

Spróbuj inaczej

Wyszukiwanie zaawansowane Przeglądaj kolekcje
Adres:

Zygmunta Krasińskiego 9

Opinogóra

Godziny otwarcia:

-0:01 - -0:01 (poniedziałek)

-0:01 - -0:01 (wtorek)

-0:01 - -0:01 (środa)

-0:01 - -0:01 (czwartek)

-0:01 - -0:01 (piątek)

numer telefonu:
23 671 70 25
numer fax:
E-mail:
mr@muzeumromantyzmu.pl
Strona www:
http://www.muzeumromantyzmu.pl/pl/

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze otwarto 20 maja 1961 r., w 150 rocznicę dekretu Napoleona przywracającego Opinogórę Krasińskim. Muzeum gromadzi pamiątki związane z historią rodziny Krasińskich, ze szczególnym uwzględnieniem Zygmunta Krasińskiego (1812-1859), dramatopisarza (autora "Nie-Boskiej Komedii", 1835) i poety, którego obszerna korespondencja jest dziś uznawana za szczytowe osiągnięcie polskiej epistolografii romantycznej. W muzeum gromadzone są też pamiątki epoki napoleońskiej. Tradycyjnie temat ten zajmował poczesne miejsce w siedzibach opinogórskiej gałęzi rodu Krasińskich, od czasu udziału ojca poety, Wincentego, jako dowódcy pułku szwoleżerów w kampanii napoleońskiej.
Dział Biblioteka i Archiwum, wchodzący w skład struktury organizacyjnej Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, od 2009 roku jest dysponentem zbiorów pochodzących
z Ośrodka Dokumentacji Wychodźstwa Polskiego przy Domu Polonii w Pułtusku. Zgromadzono w nim cenne i różnorodne zbiory dokumentujące życie i działalność Polaków na wychodźstwie, w tym przede wszystkim organizacji polonijnych. Zbiory te obejmują różnego typu archiwalia mierzących ok. 20 mb, ok. 12 000 woluminów książek, pięciuset tytułów czasopism, a także płytotekę, zawierającą m.in. nagrania z okresu II wojny światowej Sekcji Polskiej Rozgłośni BBC, fotografie, mapy, informatory oraz inne materiały życia społecznego.  Najstarsze dokumenty i zbiory pochodzą z ostatniego ćwierćwiecza XIX wieku, lecz najbogatsze zasoby odnoszą się do ubiegłego stulecia.  Wśród nich na szczególną uwagę zasługują zespoły archiwalne, zawierający m.in. dane o Polskich Towarzystwach w Ameryce Południowej, organizacjach kościelnych czy prasie polonijnej z lat 1899-1988. Nieocenioną wartość dokumentalną mają wykazy Centrów Rekrutacyjnych do Armii gen. J. Hallera (1917-1918) oraz akta ochotników do Armii Polskiej we Francji. Zbiór liczy 2550 j. a, mierzących ok. 5,5 mb akt, są to oryginały kart powołań, księgi z wykazami ochotników, teczki osobowe ochotników wstępujących do Armii Polskiej we Francji a także księgi rekrutacyjne oraz księgi finansowe. Bogatym i przydatnym  źródłem  do poznania życia wewnętrznego Polonii amerykańskiej są zbiory czasopism, w tym takich tytułów, jak: „Naród Polski” (1917-1959) czy „Ameryka Echo” (1914-1970).

 

Liczba zespołów na SwA

11

Liczba jednostek na SwA

2989

Liczba skanów na SwA

32535

Wielkość zasobu (m.b.):

0.0

Liczba monografii w bibliotece:

0

Powierzchnia magazynowa (m2):

0.0

Pojemność półek (m.b.):

0.0

Liczba wydawnictw ciągłych w bibliotece:

0

Liczba miejsc w pracowni naukowej:

0

Najciekawsze materiały

Brak kolekcji