Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
708/2/0 Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej Okręg w Stanach Zjednoczonych [1947-1950]1951-2013 0 rozwiń
Statuty sygn. 1, Zjazdy Delegatów Koła AK sygn. 2-3, Rada Naczelna Koła AK sygn. 4, komunikaty Zarządu Głównego Koła AK sygn. 5-6, Rada Naczelna Koła AK w Ameryce Północnej sygn. 7, rejestracja Koła AK i sprawozdania do władz stanowych sygn. 8-9, Zgromadzenia Okręgu Koła AK i Zjazdy Okręgu Fundacji AK w Stanach Zjednoczonych sygn. 10-25, skład władz Koła AK Okręg w Stanach Zjednoczonych sygn. 26, Zebrania Zarządu Okręgu Koła AK sygn. 27-28, komunikaty Okręgu Koła AK sygn. 29-33, pakiety prasowe sygn. 34-39, korespondencja 40-92, „Kresy Wschodnie”, Istrebitielne Bataliony, Fundacja T. i Z. Knobel, Sojusz Północnoatlantycki, lotnicy alianccy w działalności Koła AK Okręg w Stanach Zjednoczonych sygn. 93-98, Sąd Koleżeński Koła AK sygn. 99-100, dokumantacja finansowa sygn. 101-102, członkowie, uprawnienia kombatanckie i odznaczenia sygn. 103-110, działalność charytatywna sygn. 111-121, oddziały i delegatury Koła AK w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Australii sygn. 122-145, obchody uroczystości sygn. 146-158, działalność wydawnicza i wydawnictwa sygn. 159-162, wydawnictwa Kół AK w USA, Kanadzie, Australii, Anglii i Polsce sygn. 163-205, publikacje prasowe sygn. 206-228, historia Koła AK w USA, życiorysy, wspomnienia, prace historyczne sygn. 229-231, poezja i pieśni patriotyczne sygn. 232-233, spisy materiałów archiwalnych przechowywanych w archiwum sygn. 234, wzory sztandarów, legitymacji, odznaczeń, znaczków, monet sygn. 235, zaproszenia, dyplomy, katalogi i programy wystaw, wydawnictwa okolicznościowe sygn. 236, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej sygn. 237, lotnicy alianccy w działalności Koła AK Okręg w Stanach Zjednoczonych sygn. 238-239, działalność Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej Oddział w Clevland, Ohio sygn 240. Liczba jednostek w zespole: 291
708/3/0 Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej Oddział na Stan Michigan [1945-1951]1952-2006 0 rozwiń
Statuty sygn. 1, rejestracja Koła sygn. 2, członkostwo w Kongresie Polonii Amerykańskiej sygn. 3, Zgromadzenia Okręgu Koła AK w USA sygn. 4-6, „Sprawa Amerykańska” sygn. 7, Zgrupowanie AK „Białowieża” sygn. 8, Walne Zebrania sygn. 9, listy członków Koła oraz ich weryfikacja sygn. 10-12, listy członków Zarządu, protokoły Zebrań oraz sprawozdania Zarządu sygn. 13-16, komunikaty, zaproszenia oraz korespondencja Zarządu sygn. 17-32, ankiety na temat działalności Koła sygn. 33, Komisja Rewizyjna sygn. 34, dokumentacja finansowa sygn. 35-38, postępowanie przed Sądem Koleżeńskim sygn. 39, Komisja Porozumiewawcza AK sygn. 40, sprawa sądowa Koła AK sygn. 41, pomoc materialna osobom będącym w potrzebie sygn. 42-63, Obchody Rocznic sygn. 64-65, audycje radiowe Koła AK sygn. 66, publikacje prasowe sygn. 67-72, historia Koła oraz przyznawanej Nagrody Literackiej sygn. 73-75, dyplomy, zaproszenia, programy, wzory odznaczeń, emblematy sygn. 76-78, protokoły Walnych Zgromadzeń Koła AK we Francji sygn. 79, Środowisko Żołnierzy Batalionu AK „Zaremba-Piorun” sygn. 80-81, regulamin Koła Przyjaciół Armii Krajowej na stan Michigan sygn. 82, konkurs wiedzy o Powstaniu Warszawskim sygn. 83, wykaz organizacji kombatanckich i stowarzyszeń sygn. 84, kartki pocztowe sygn. 85. Liczba jednostek w zespole: 268
708/4/0 Fundacja Armii Krajowej Koło Metropolia Detroit 1987-2005 0 rozwiń
Seria I – Fundacja Armii Krajowej Koło Metropolia Detroit – statuty fundacji sygn. 1, Zjazdy Okręgu Fundacji sygn. 2, protokoły i sprawozdania z Zebrań Członków oraz Zebrania Zarządu sygn. 3, listy członków sygn. 4, sprawozdania z działalności sygn. 5, korespondencja sygn. 6-9, dokumenty finansowe sygn. 10, historia i cele fundacji sygn. 11, spadek po L. Borowskim sygn. 12, działalność charytatywna sygn. 13, zaproszenia 14, ogłoszenia w prasie i radiu zamówione przez Fundację sygn. 15, Głos Fundacji A.K. sygn. 16, Seria II – Komitet Muzeum Armii Krajowej – sprawozdania Komitetu sygn. 17, korespondencja i komunikaty sygn. 18-20, dokumenty finansowe sygn. 21, darowizny na rzecz Muzeum A.K. sygn. 22-27, publikacje prasowe sygn. 28, historia Muzeum A.K. sygn. 29, kradzież karabinu maszynowego „Błyskawica” z wystawy sygn. 30, Jednodniówka sygn. 31, regulaminy muzeum sygn. 32, spisy eksponatów sygn. 33, Seria III (nieopracowana) – Materiały archiwalne przekazane do Muzeum Armii Krajowej – ułożone alfabetycznie wg nazwisk darczyńców sygn. 34-85. Liczba jednostek w zespole: 85
708/5/0 Koło byłych Żołnierzy 2 Korpusu im. Generała Władysława Andersa w Detroit 1954-2007 0 rozwiń
Statuty sygn. 1, sprawozdanie składane władzom stanowym sygn. 2, zebrania Zarządu oraz członków sygn. 3-6, listy członków sygn. 7, deklaracje członkowskie sygn. 8, składki członkowskie sygn. 9, korespondencja sygn. 10-25, protokoły i sprawozdania Komisji Rewizyjnej sygn. 26, sprawy finansowe sygn. 27-31, Sąd Koleżeński Koła sygn. 32-33, konflikt pomiędzy Kołem i Fundacją 2 Korpusu sygn. 34, ankiety przeprowadzone wśród członków Koła sygn. 35-36, czasopismo wydawane przez Koło sygn. 37-38, obchody rocznic Bitwy o Monte Cassino sygn. 39-48, obchody rocznicy 25-lecia założenia Hufca "Kresy" i "Ziemia Rodzinna" ZHP sygn. 49, pikniki i zabawy sylwestrowe organizowane przez Koło sygn. 50-51, memoriał dotyczący pochówku byłych żołnierzy 2 Korpusu na cmentarzu na Monte Cassino sygn. 52, sztandar sygn. 53, publikacje prasowe sygn. 54, dyplomy, zaproszenia, programy, przemówienia sygn. 55 Liczba jednostek w zespole: 55
708/6/0 Koło byłych Żołnierzy 5 Kresowej Dywizji Piechoty w Chicago 1953-2001 0 rozwiń
Protokoły Zebrań Członków oraz Zebrań Zarządu sygn. 1-7, korespondencja sygn. 8, komunikaty Koła sygn. 9, dyplomy, proklamacje, podziękowania sygn. 10, wydawnictwa okolicznościowe sygn. 11-24, H. Szancer "Karty niektóre z kroniki 5 Kresowej Kompanii Sanitarnej 5 Kresowej Dywizji Piechoty" sygn. 25 Liczba jednostek w zespole: 25
708/7/0 Fundacja i Centrum 2 Polskiego Korpusu przy Zakładach Naukowych w Orchard Lake, Michigan 1987-2000 0 rozwiń
Statut Fundacji, apele, korespondencja związana z utowrzeniem, urządzeniem i utrzymaniem Muzeum 2 Korpusu Armii Polskiej w Orchard Lake. Liczba jednostek w zespole: 5
708/8/0 Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, Okręg 6 w Detroit [1922-1930], 1931-2009 0 rozwiń
Konstytucja i regulaminy S.W.A.P. - sygn. 1, walne zjazdy S.W.A.P. - sygn. 2-14, zjazdy 6 Okręgu S.W.A.P. - sygn. 15-65, protokoły z posiedzeń - sygn. 66-71, sprawozdania zarządu - sygn. 72, korespondencja - sygn. 73-79, dokumentacja finansowa - sygn. 80-83, sprawozdanie finansowe - sygn. 84, postępowanie przed sądem Honorowym Okręgu 6 - sygn. 85, wykazy osób sprawujących funkcje we władzach Okręgu 6 - sygn. 86, sprawozdania składane prze Placówki do Okręgu - sygn. 87, dom Weterana-Inwalidy w Wanda Park - sygn. 88, zezwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej na rzecz weteranów - sygn. 89, jubileusze - sygn. 90-161, wycinki prasowe - sygn. 162, obchody, uroczystości, zaproszenia - sygn. 163, dyplomy - sygn. 164, historia Okręgu 6 - sygn. 165, księgi gości - sygn. 166-167, dokumenty osobiste Jana i Julii Pelów - sygn. 168, protokoły posiedzeń placówek 5, 17, 31 - sygn. 169. Liczba jednostek w zespole: 169
708/9/0 Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce Placówka nr. 7 im. miasta Lwów w Detroit [1917-1920], 1921-1998 0 rozwiń
Komitet Kolonizacyjny Klubu Hallerczyków - sygn. 1, statuty S.W.A.P. - sygn. 2, sprawozdania z działalności - sygn. 3, listy delegatów na zjazd 6 Okręgu - sygn. 4, raporty organizacyjne i finansowe - sygn. 5, protokoły z posiedzeń - sygn. 6-21, sprawozdania zarządu - sygn. 22, korespondencja - sygn. 23-34, postępowania prowadzone przed Sądem Koleżeńskim - sygn. 35, dokumentacja finansowa - sygn. 36-52, umowa na remont budynku - sygn. 53, umowy ubezpieczeniowe - sygn. 54, listy członków - sygn. 55-56, materiały dotyczące członków - sygn. 57-61, składki członkowskie - sygn. 62-66, fundusz inwalidów - sygn. 67-68, darownizny Rady Polonii - sygn. 69, zbiórka funduszy dla miasta Lwowa - sygn. 70, jubileusze placówki - sygn. 71-77, wycinki prasowe - sygn. 78-81, katalog książek biblioteki - sygn. 82, księga pamiątkowa - sygn. 83, historia placówki - sygn. 84, zaproszenia, uroczystości - sygn. 85, listy adresowe - sygn. 86, protokoły z posiedzeń Korpusu Pomocniczego Pań - sygn. 87-90, dokumenatcja finnasowa Korpusu Pomocniczego Pań - sygn. 91, jubileusze Korpusu Pomocniczego Pań - sygn. 92-94, historia Korpusu Pomocniczego Pań - sygn. 95, albumy T. Kowalskiego i E. Wajszczuka - sygn. 96-97. Liczba jednostek w zespole: 109
708/13/0 Polsko-Amerykańskie Stowarzyszenie Techników w Detroit 1946-1961 0 rozwiń
Protokoły posiedzeń - sygn. 1-6, sprawozdania z działalności zarządu - sygn. 7, korespondencja - sygn. 8, protokoły posiedzeń Komisji Rewizyjnej - sygn. 9, listy członków - sygn. 10, pomoc Polsce i Polakom - sygn. 11-12, uroczystości - sygn. 13, 10-lecie stowarzyszenia - sygn. 14, wycinki prasowe - sygn. 15, historia stowarzyszenia - sygn. 16, sprawozdanie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich w Stanach Zjednoczonych - sygn. 17. Liczba jednostek w zespole: 17
708/16/0 Polska Szkoła Dokształcająca im. Adama Mickiewicza w Passaic, New Jersey 1956-1998 0 rozwiń
Korespondencja sygn. 1, opłaty sygn. 2, dzienniki lekcyjne sygn. 3-20, prace uczniów sygn. 21, kroniki szkoły oraz Związku Młodzieży Polskiej sygn. 22-39, wydawnictwo okolicznościowe sygn. 40. Liczba jednostek w zespole: 45
708/17/0 Szkoła Polska im. Henryka Sienkiewicza w Hamtramck, Michigan [1944]1973-2006 0 rozwiń
Korespondencja sygn. 1-6, dokumentacja finansowa sygn. 7-9, listy uczniów sygn. 10, kalendarze szkolne sygn. 11, konkursy przedmiotowe, plany zajęć, program nauczania sygn. 12, uroczystości szkolne sygn. 13, historia szkoły i wydawnictwa z okazji rocznicy założenia szkoły sygn. 14-16, kroniki szkoły sygn. 17-20, wycinki prasowe sygn. 21, M. Falski, Elementarz sygn. 22. Liczba jednostek w zespole: 22
708/18/0 Polska Szkoła Dokształcająca im. Henryka Sienkiewicza w Brooklynie, Nowy Jork 1978-1998 0 rozwiń
Program nauczania języka polskiego sygn. 1, kronika szkoły sygn. 2, uroczystość z okazji 40-lecia bitwy pod Monte Cassino sygn. 3, wydawnictwa okolicznościowe sygn. 4-6. Liczba jednostek w zespole: 6
708/20/0 Związek Narodowy Polski Grupa 499 - Towarzystwo Polskie Jerzego Waszyngtona w Chicago 1900-1940 0 rozwiń
Rejestracja stowarzyszenia w stanie Illinois sygn. 1, księgi z protokołami z posiedzeń sygn. 2-4 Liczba jednostek w zespole: 4
708/21/0 Związek Narodowy Polski Grupa 760 – Towarzystwo Artylerii Polskiej – Jerzego Waszyngtona w Chicago 1905-1975 0 rozwiń
Rejestracja Towarzystwa w stanie Illinois sygn. 1, przynależność do KPA sygn. 2, księgi z protokołami z posiedzeń sygn. 3-8 Liczba jednostek w zespole: 8
708/22/0 Związek Narodowy Polski Grupa 1784 - Towarzystwo Księcia Józefa Poniatowskiego w Chicago 1917-1941 0 rozwiń
Księgi z protokołami z posiedzeń sygn. 1-2, podanie o członkostwo sygn. 3. Liczba jednostek w zespole: 3
708/26/0 Polsko-Amerykański Klub na Półwyspie, Redwood City, Kalifornia 1958-1984 0 rozwiń
Rejestracja Klubu w stanie Kalifornia sygn. 1, sprawozdania składane władzom stanowym sygn. 2, członkostwo w KPA sygn. 3, zawiadomienia o zebraniach członków sygn. 4, korespondencja sygn. 5, działalność charytatywna sygn. 6, dokumentacja finansowa sygn. 7, księgi przychodów i rozchodów sygn. 8-9, księga opłat członków sygn. 10, wyciągi bankowe sygn. 11, książeczki czekowe sygn. 12. Liczba jednostek w zespole: 12
708/30/0 Polska Misja Wojskowa w Kanadzie 1941-1944[1945-1948] 0 rozwiń
Regulacje dotyczące poboru do Armii Polskiej w Kanadzie sygn. 1-2, korespondencja sygn. 3, działalność kwatermistrzowska sygn. 4, dochodzenie należności od dezerterów i osób zwolnionych z Armii Polskiej sygn. 5-6, transport żołnierzy do Wielkiej Brytanii sygn. 7, demobilizacja żołnierzy po wojnie sygn. 8, Ośrodek Rekrutacyjny w Windsor – rozkazy dzienne, korespondencja, raport o stanie sygn. 9-13, Obóz w Owend Sound – rozkazy dzienne sygn. 14-15, formularze doświadczenia zawodowego i wykształcenia sygn. 16, karty rejestracyjne i świadectwa badań medycznych poborowych sygn. 17, karty ewidencyjne żołnierzy sygn. 18-38, szkoła lotnicza w Malton sygn. 39, kopie dokumentów sygn. 40, plakat werbunkowy sygn. 41. Liczba jednostek w zespole: 41
708/39/0 Seminarium Św. Jacka w Granby, Massaciuset 1938-1957 0 rozwiń
Kółko Homiletyczne Św. Jana Chryzostoma, Kazania, seria II-XX - sygn. 1-17. Liczba jednostek w zespole: 17
708/44/0 Archiwum dr Antoniego Małłka 1894-1964[1965-1974] 0 rozwiń
Dokumenty osobiste sygn. 1, zeszyty do przedmiotów oraz z zapisami zajęć sygn. 2-72, dokumentacja medyczna sygn. 73-75, korespondencja sygn. 76-85, dokumentacja finansowa sygn. 86, ubezpieczenia sygn. 87, pomoc osobom w Polsce sygn. 88, zaproszenia, bilety wstępu, uroczystości, dewocjonalia sygn. 89, banknoty sygn. 90, znaczki pocztowe sygn. 91, wycinki prasowe sygn. 92, biogram Feliksa Falenckiego sygn. 93, spisy, obrazów, książek i monet sygn. 94, notatnik z zapiskami z podróży do Europy sygn. 95, zeszyt z odbitkami starych monet sygn. 96, biogram A. Małłka sygn. 97, pogrzeb A. Małłka sygn. 98, postępowanie spadkowe sygn. 99-100, stypendium naukowe im. A. Małłka sygn. 101. Liczba jednostek w zespole: 237
708/45/0 Archiwum prof. Mariana i Władysławy Wojciechowskich 1913-1998 0 rozwiń
Seria I Materiały biograficzne: dokumenty osobiste - sygn. 1, wycinki prasowe - sygn. 2, zaproszenia, obchody, uroczystości - sygn. 3. Seria II Koło byłych Żołnierzy Armii Krajowej Oddział w Toledo: albumy na temat działalności stowarzyszenia - sygn. 4-5, Seria III Koło Polskich Emigrantów w Toledo: protokoły z zebrań - sygn. 6, korespondencja - sygn. 7, dokumenty finansowe - sygn. 8, album - sygn. 9. Seria IV Kongres Polonii Amerykańskiej w Toledo: protokoły posiedzeń - sygn. 10-13, korespondencja - sygn. 14, albumy - sygn. 15-18. Seria V Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce Placówka nr. 74 im. Gen. Władysława Andersa w Toledo: albumy - sygn. 19-20. Seria VI Szkółka Języka Polskiego w Toledo: dziennik - sygn. 21, książka kasowa - sygn. 22. Seria VII Towarzystwo św. Ignacego grupa 49 Związku Polaków w Ameryce: protokoły posiedzeń - sygn. 23, dokumentacja finansowa - sygn. 24. Seria VIII Związek Harcerstwa Polskiego w Stanach Zjednoczonych: przekazanie akt i sprzętu Harcerstwa Polskiego Chorągiew Harcerek w Stanach Zjednoczonych - sygn. 25, konferencje instruktorek - sygn. 26, korespondencja - sygn. 27, program obozu harcerskiego - sygn. 28, listy adresowe działaczek harcerskich - sygn. 29, historia chorągwi harcerek - sygn. 30, albumy ZHP, zastępu Iskry, Płomienie, konspiracyjnej drużyny Mury - syg. 31-52. Liczba jednostek w zespole: 52
Wyświetlanie 1 do 20 z 41 wpisów.