Polsko-Amerykańskie Stowarzyszenie Techników w Detroit

Sygnatura
708/13/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Protokoły posiedzeń - sygn. 1-6, sprawozdania z działalności zarządu - sygn. 7, korespondencja - sygn. 8, protokoły posiedzeń Komisji Rewizyjnej - sygn. 9, listy członków - sygn. 10, pomoc Polsce i Polakom - sygn. 11-12, uroczystości - sygn. 13, 10-lecie stowarzyszenia - sygn. 14, wycinki prasowe - sygn. 15, historia stowarzyszenia - sygn. 16, sprawozdanie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich w Stanach Zjednoczonych - sygn. 17.

Dzieje twórcy:

Dnia 14 czerwca 1944 roku instytucja "Michigan Corporation and Securities Commissions" zarejestrowała organizację pod nazwą "Stowarzyszenie Technicznej Pomocy Polsce" z siedzibą w Detroit. Powstanie Stowarzyszenia było następstwem pierwszego zjazdu delegatów zrzeszeń technicznych, jaki odbył się dnia 27 czerwca 1944 r. w Chicago, a zadaniem którego było zorganizowanie i uaktywnienie inżynierów i techników polonijnych. W 1948 r. dokonano zmian w statucie, w szczególności zmieniono nazwę na "Polsko-Amerykańskie Stowarzyszenie Techników w Detroit". Stowarzyszenie zajmowało się m.in. zbiórką narzędzi i innej pomocy technicznej dla polskich uczelni technicznych, zbiórką książek technicznych przeznaczonych dla Polski, prowadzono systematycznie odczyty naukowe oraz imprezy o charakterze towarzyskim, rozwijano szkolnictwo techniczne.

Daty skrajne:

1946-1961

Klasyfikacja:

stowarzyszenia i związki

Nazwa twórcy:

Daty:

1946-1961.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Stowarzyszenie Techników Pomocy Polsce American-Polish Engineering Association of Detroit

Języki:

polski, angielski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

17

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

17

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.1

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz opublikowany Nie