Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
34/61/0 Akta gminy Miejska Górka 1834-1954 0 rozwiń
I. Distriktsamt , Komisariat Obwodowy w Miejskiej Górce zarządzenia, okólniki, urzędnicy gminni, poczta, wybory, zebrania, zezwolenia budowlane, osadnictwo, podatki, sprawy leśne, cmentarze, budowa szos i kolei, cegielnie, młyny i wiatraki, sprawy towarzystw, spisy ludności, sprawy wojskowe, sprawy kościelne i szkolne II. Wójtostwo Obwodowe w Miejskiej Górce, 1928-1935 zarządzenia, organizacja, wybory, poczta, zebrania różnych stowarzyszeń, zdrowie publiczne, uroczystości państwowe, zmiany nazwisk, ubodzy i zwalczanie bezrobocia, drogi, spółki wodne, koncesje, rejestry zezwoleń budowlanych, sprawy obywatelstwa, paszporty, sprawy rolne i osadnicze, budżety gminne, obszary dworskie, rady gromadzkie, sołtysi, zarządy gminne III. Zarząd Gminny w Miejskiej Górce, 1935-1939 posiedzenia władz gminnych, majątek gminy, budżety, oświata i kultura, bezrobocie, sprawy rolnictwa, przemysłu i handlu, wybory, bezpieczeństwo publiczne, sprawy budowlane IV. Zarząd Gminny w Miejskiej Górce, 1945-1950 zarządzenia, sprawozdania sytuacyjne, budżety, sprawozdania rachunkowe, oświata i kultura, walka z analfabetyzmem, rolnictwo, przemysł i handel, ruch ludności, wykazy Niemców V. Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Miejskiej Górce, 1950-1954 zarządzenia, wybory, sesje i inne zebrania, budżety, walka z analfabetyzmem, spisy rolne, resztówki Liczba jednostek w zespole: 346
34/62/0 Akta gminy Rawicz 1833-1954 0 rozwiń
I. Akta gminy Rawicz z lat 1833-1939 sprawy poczty i telegrafu, koncesje, pałac w Łaszczynie, polowania, drogi, fundacje, Izba Rzemieślnicza, czyszczenie rzek i rowów, sprawy kościelne i szkolne, sprawy katastralne, sprawy Żydów, sprawy graniczne, sprawy budżetowe (księgi dochodów i wydatków, roczne sprawozdania rachunkowe) II. Zarząd Gminny w Rawiczu, 1945-1950 zarządzenia, terytorium gmin, sesje i zebrania, sołtysi, sprawy budżetowe, gospodarstwa poniemieckie, szkoły, opieka społeczna, mapa drogowa powiatu, spis ludności, referendum ludowe, wybory, grobownictwo wojenne III. Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Rawiczu, 1950-1954 sesje, sprawy wyznaniowe, budżety, podatki, drogi, zebrania, sprawozdawczość, statystyka, spółdzielnie produkcyjne Liczba jednostek w zespole: 172
34/63/0 Akta gminy Jabłonna 1945-1954 0 rozwiń
I. Zarząd Gminny w Jabłonnej, 1945-1950 organizacja, posiedzenia władz gminnych, majątek gminy, budżety, dochody i wydatki, drogi, rolnictwo, sprawy oświaty i kultury, wybory do Sejmu, ruch ludności, sprawy budowlane II. Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Jabłonnej, 1950-1954 organizacja, posiedzenia władz gminnych, wybory do Sejmu, sprawy pożarowe, budżety, oświata i kultura, odbudowa mostu, osadnictwo Liczba jednostek w zespole: 101
34/64/0 Akta gminy Kopanica 1935-1954 0 rozwiń
I. Zarząd Gminny w Kopanicy, 1935-1939 protokolarz rady gromadzkiej II. Zarząd Gminny w Kopanicy, 1945-1950 organizacja, wybory sołtysów, posiedzenia władz gminnych, majątek gminy, budżety, sprawozdania rachunkowe, drogi, rolnictwo, handel, sprawy oświaty i kultury, stowarzyszenia, volkslisty III. Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Kopanicy, 1950-1954 protokoły, sprawozdania, wybory, budżety Liczba jednostek w zespole: 60
34/65/0 Akta gminy Przemęt 1849-1944 0 rozwiń
Akta gminy Przemęt z lat 1849-1944 Jest to zaledwie 8 j.a. Dotyczą one recesów, statystyk i spraw rozbudowy dróg Liczba jednostek w zespole: 8
34/66/0 Akta gminy Rakoniewice 1924-1954 0 rozwiń
I. Komisariat Obwodowy i Wójtostwo Obwodowe w Rakoniewicach, 1919-1935 sprawy ziemskie, paszporty, przepustki II. Zarząd Gminny w Rakoniewicach, 1945-1950 organizacja, posiedzenia władz gminnych, majątek gminny, oświata i kultura III. Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Rakoniewicach, 1950-1954 posiedzenia władz gminnych, majątek, wybory, sprawy budżetowe, oświata, kultura, walka z analfabetyzmem, klasyfikacja gruntów, zmiany nazwisk Liczba jednostek w zespole: 76
34/67/0 Akta gminy Siedlec 1945-1954 0 rozwiń
I. Zarząd Gminny w Siedlcu, 1945-1950 organizacja, posiedzenia władz gminnych, szkody wojenne, majątek gminny, sprawy budżetowe, sprawy rolne i leśne, oświata i kultura, sprawy paszportowe, obywatelstwo II. Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Siedlcu, 1950-1954 sprawy ustrojowe, posiedzenia władz gminnych, budżety, sprawozdania rachunkowe, sprawozdawczość z zakresu rolnictwa, kultura Liczba jednostek w zespole: 93
34/68/0 Akta gminy Wolsztyn [1832] 1833-1954 0 rozwiń
I. Distrikts-Amt Wollstein Nord, Komisariat Obwodowy Wolsztyn Północ, 1839-1922 amnestie, odznaczenia osób zasłużonych, obchody świąt państwowych, sprawy graniczne i meldunkowe, wybory do władz krajowych i powiatowych, poczta, opieka nad ubogimi, sprawy bezpieczeństwa publicznego (m.in. fałszywe pieniądze, zakazane druki, nadzór nad działalnością partii politycznych i stowarzyszeń, Wiosna Ludów), ochrona zdrowia, budowa kanału Odra-Warta, sprawy leśne i rolne, sprawy kościelne, sprawy szkolne, sprawy wojskowe (m.in.. Pobór, reklamacje, rezerwiści, kwaterunek, mobilizacja), bezpieczeństwo przeciwpożarowe II. Zarząd Gminny w Wolsztynie, 1935-1939 wybory w gromadach, ewidencja ludności III. Der Amtskommissar Wollstein Land, 1940-1942 wysiedlanie Polaków IV. Zarząd Gminny w Wolsztynie, 1945-1950 organizacja, posiedzenia władz gminnych, majątek gminy, rolnictwo, świadczenia rzeczowe, oświata, kultura, walka z analfabetyzmem, wybory do sejmu, ruch ludności, sprawy budowlane V. Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Wolsztynie, 1950-1954 posiedzenia władz gminnych, kontrola, wykazy mieszkańców, statystyka, planowanie, inwestycje Liczba jednostek w zespole: 407
34/69/0 Inspektorat Szkolny w Jutrosinie, pow. rawicki 1884-1919 0 rozwiń
służba wojskowa nauczycieli, plany nauczania, szkoły prywatne, szkoły dokształcające, sprawy finansowe, obowiązek szkolny, statystyka, germanizacja, strajk szkolny Liczba jednostek w zespole: 27
34/70/0 Inspektorat Szkolny w Kościanie 1874-1919 0 rozwiń
instrukcje, konferencje, kary dyscyplinarne, nauczanie języka niemieckiego i religii, strajki szkolne, sprawy personalne, obowiązek szkolny, szkoły prywatne, sprawy finansowe Liczba jednostek w zespole: 27
34/71/0 Inspektorat Szkolny w Kościanie [1900] 1919-1939 0 rozwiń
okólniki, konferencje, rady szkolne, statystyki, nauczanie prywatne, sprawy personalne, kursy, sprawy finansowe, pomoce naukowe, budynki szkolne, biblioteki, sprawy zdrowotne, związek zawodowy, kolonie, turystyka, akta dotyczące poszczególnych szkół powszechnych, ochronka w Racocie Liczba jednostek w zespole: 102
34/72/0 Inspektorat Szkolny w Lesznie 1920-1939 0 rozwiń
protokoły konferencji, rady szkolne, oświata pozaszkolna, zaopatrzenie szkół w pomoce naukowe, akta dotyczące poszczególnych szkół powszechnych w powiecie rawickim, akta osobowe Liczba jednostek w zespole: 18
34/73/0 Inspektorat Szkolny w Rawiczu 1873 -1919 0 rozwiń
zarządzenia, szkoły prywatne i dokształcające, pomoce szkolne, sprawozdania, szkoły katolickie i ewangelickie Liczba jednostek w zespole: 27
34/74/0 Inspektorat Szkolny w Rawiczu [1906] 1919-1939 0 rozwiń
okólniki, rada szkolna, zjazdy, konferencje, protokoły rad pedagogicznych, sieć szkolna, statystyki, szkoły zawodowe, przedszkola, biblioteki, pomoce naukowe, budownictwo szkolne, grunty nauczycielskie, związki i stowarzyszenia, odznaczenia, sprawy budżetowe, akta dotyczące poszczególnych szkół powszechnych Liczba jednostek w zespole: 158
34/75/0 Komisarz Szkolny Powiatu Rawickiego [1881] 1939-1944 0 rozwiń
sprawy szkoły w Pakosławiu, kronika szkoły w Wallendorf, fotografie budynków szkolnych, fotografie nauczyciele, likwidacja polskich szkół Liczba jednostek w zespole: 9
34/76/0 Inspektorat Szkolny w Śmiglu 1878-1915 0 rozwiń
zarządzenia władz zwierzchnich, konferencje powiatowe nauczycieli, sprawy wyznaniowe, biblioteki szkolne, plan lekcji, szkoły dokształcające Liczba jednostek w zespole: 8
34/77/0 Inspektorat Szkolny w Śmiglu [1885] 1919-1931 0 rozwiń
okólniki, konferencje, sprawy budżetowe, biblioteki szkolne, statystyki, egzaminy, kursy, przedszkola, akta poszczególnych szkół powszechnych Liczba jednostek w zespole: 33
34/78/0 Inspektorat Szkolny w Wolsztynie 1888-1918 0 rozwiń
egzaminy, biblioteki, nauczyciele, akta dotyczące poszczególnych szkół powszechnych Liczba jednostek w zespole: 25
34/79/0 Inspektorat Szkolny w Wolsztynie 1923-1939 0 rozwiń
sprawozdania inspektora szkolnego, arkusze spostrzeżeń i opinie o pracy nauczycieli, akta osobowe nauczycieli (L. Płocińska, H. Reske, A. Rzanny). Liczba jednostek w zespole: 7
34/80/0 Powiatowy Urząd Rozjemczy do Spraw Majątkowych Posiadaczy Gospodarstw Wiejskich w Kościanie 1933-1939 0 rozwiń
okólniki, zarządzenia, broszura pt. "Jak drobny rolnik może uporządkować swoje długi", rozprawy, akta wnioskodawców (wniosek dłużnika lub wierzyciela, kwestionariusz o stanie finansowym gospodarstwa rolnego, korespondencja i orzeczenia PUR) Liczba jednostek w zespole: 1482
Wyświetlanie 61 do 80 z 1 299 wpisów.