Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
33/221/0 vacat - Mapy podatkowe gmin b. Galicji Wschodniej - włączono do zaspołu 29/280 Kataster galicyjski 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
33/222/0 Kolekcja planów miasta Tarnowa i szkiców dotyczących obiektów w Tarnowie XIX - XX w. 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 42
33/223/0 Archiwum rodzinne Konopków z Brnia 1785 - 1945 0 rozwiń
Akta dotyczące organizacji zarządu dóbr bd. (sygn. AKB.1) Akta dotyczące tytułów prawnych (spadkowe, hipoteczne, umowy sprzedaży i dzierżawy) 1852-1944 (sygn. AKB.2-6) Akta kancelarii zarządu dóbr obszaru dworskiego w Brniu 1870-1919 (sygn. AKB.7-12) Korespondencja majątkowo-gospodarcza Jana i Feliksa Konopków, oraz Jadwigi Dlauhowesky 1878-1945 (sygn. AKB.13-20) Najem i wynagradzanie pracowników i służby dworskiej 1914-1945 (sygn. AKB.21-22) Akta finansowe (księgi finansowe, zamknięcia rachunków, rachunki, raporty tygodniowe) 1880-1944 (sygn. AKB.23-50) Rejestry gospodarcze (spisy inwentarza, zestawienia zapasów, rejestry przychodów i rozchodów ziemiopłodów, rejestry gospodarcze folwarków) 1796-1944 (sygn. AKB.51-65) Akta domu w Krakowie przy ulicy Krupniczej 8 1811-1945 (sygn. AKB.66-67) Dokumenty dotyczące genealogii Konopków b.d. (sygn. AKB.68) Korespondencja osobista Jan, Anny i Feliksa Konopków 1883-1945 (sygn. AKB.69-74) Fotografie, rysunki, nuty i wiersze b.d. (sygn. AKB.75) Karty wizytowe, zaproszenia, nekrologi b.d. (sygn. AKB.76) Akta dotyczące działalności publicznej i społecznej Jana Konopki (Tymczasowa Rada Stanu) 1917-1918 (sygn. AKB.77) Okólniki i pisma Związku Ziemian w Krakowie i we Lwowie 1902-1939 (sygn. AKB.78-79) Akta dotyczące Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń w Krakowie 1921-1936 (sygn. AKB. 80) Akta dotyczące Banku Wzajemnego Kredytu w Krakowie 1924-1929 (sygn. AKB.81) Akta dotyczące Krakowskiego Towarzystwa Rolniczego 1908-1912 (sygn. AKB. 82) Akta dotyczące Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego we Lwowie 1901-1938 (sygn. AKB.83) Notatki, referaty Jana Konopki w związku z posiedzeniami sejmu galicyjskiego i wyborami 1910-1916 (sygn. AKB.84) Akta dotyczące Stronnictwa Prawicy Narodowej w Krakowie i pisma ze spółki wydawniczej "Czas" 1918-1935 (sygn. AKB.85) Varia (fragmenty akt dominialnych, pokwitowania, badania rachunków, szacunki) 1785-1927 (sygn. AKB. 86-87) Liczba jednostek w zespole: 87
33/224/0 Archiwum rodzinne Zaremba Cieleckich z Ryglic 1479 - 1926 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 14
33/225/0 Teki mgr inż. Witolda Gryla 1913 - 1981 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 17
33/226/0 Zbiór materiałów "Tarnoviana" (Varia) XVII - XX w. 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 338
33/227/0 Zbiór zespołów szczątkowych 1642 - 1938 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 107
33/227/1 Archiwum rodziny Zborowskich z Partynia 1642 - 1938 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
33/227/2 Akta gen. Aureliusza Serdy-Teodorskiego 1879 - 1938 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 102
33/227/3 Urząd Powiatowy w Ciężkowicach 1801 - 1899 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
33/228/0 Sąd Powiatowy w Tarnowie 1900 - 1941 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 581
33/229/0 Księgi i akta gruntowe sądów w Tarnowie 1799 - 1947 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 654
33/230/0 Księgi i akta gruntowe sądów w Tuchowie 1880 - 1946 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 93
33/231/0 Księgi i akta gruntowe sądów w Ciężkowicach 1877 - 1945 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 98
33/232/0 Prywatne Seminarium Nauczycielskie Żeńskie im. Klementyny Hoffmanowej w Bochni 1916 - 1936 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 61
33/233/0 Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa w Borzęcinie 1946 - 1952 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 21
33/234/0 Zasadnicza Szkoła Metalowa w Brzesku 1933 - 1956 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 30
33/235/0 Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa w Ciężkowicach 1947 - 1953 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 39
33/236/0 Gminne Koedukacyjne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Ciężkowicach 1944 - 1949 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 58
33/237/0 Powiatowy Urząd Odbudowy w Dębicy 1945 - 1946 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 10
Wyświetlanie 221 do 240 z 825 wpisów.