Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
33/41/0 Akta gminy Wietrzychowice 1935 - 1954 0 rozwiń
Akta różne 1936-1944 (sygn.Gm.Wt.1) Księgi finansowe i kasowe 1936-1953 (sygn.Gm.Wt.2-9, 25-27, 51-55) Księgi biercze podatków, rejestry wymiarowe, wykazy 1942-1953 (sygn.Gm.Wt.10, 28-40, 56-72) Protokoły posiedzeń GRN, Prezydium GRN, Zarządu Gminnego, Gminnej Komisji Kontroli Społecznej 1945-1952 (sygn.Gm.Wt.11-15, 42) Akta Działów Ogólno-Organizacyjnego, Finansowo-Budżetowego, Gospodarki Gminnej, Administracyjnego, Społecznego 1945-1950 (sygn.Gm.Wt.16-22, 45-46) Spisy spraw 1945-1952 (sygn.Gm.Wt.23, 49) Budżety, sprawozdania finansowe, preliminarze 1947-1953 (sygn.Gm.Wt.24, 50) Wykazy wkładów oszczędnościowych 1948 (sygn.Gm.Wt.41) Akta Komisji GRN 1948-1954 (sygn.Gm.Wt.43) Protokoły posiedzeń zespołu gminnego, zebrań gromadzkich 1945-1954 (sygn.Gm.Wt.44) Akta Referatów Ogólno-Administracyjnego, Finansowego, Spraw Socjalnych i Kulturalnych, Rolnego 1951-1954 (sygn.Gm.Wt.47-48) Akta innych organów na szczeblu gminnym (komitety) 1947-1954 (sygn.Gm.Wt.73) Zezwolenia budowlane, rejestry 1946-1950 (sygn.Gm.Wt.74-75) Rejestr wydanych dowodów osobistych 1935-1948 (sygn.Gm.Wt.76-77) Liczba jednostek w zespole: 77
33/42/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bistuszowej-Uniszowej 1951 - 1960 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 18
33/43/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bogoniowicach 1955 - 1957 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 43
33/44/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bogumiłowicach 1955 - 1968 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 85
33/45/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bruśniku 1954 - 1972 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 115
33/46/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Brzozowej 1955 - 1962 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 34
33/47/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ciężkowicach 1945 -1973 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 84
33/48/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Gromniku 1955 - 1972 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 183
33/49/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Gumniskach 1948 - 1954 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 22
33/50/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Janowicach 1955 - 1972 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 96
33/51/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Jastrzębiej [1947] 1951 - 1972 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 38
33/52/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Joninach 1955 - 1961 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 10
33/53/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Lichwinie 1955 - 1960 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 49
33/54/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Lisiej Górze 1950 - 1978 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 175
33/55/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Łęgu Tarnowskim 1952 - 1973 0 rozwiń
Działalność organów kolegialnych gromady 1964-1970 (sygn. 33/55/1-9) Sprawy wyborcze 1961 (sygn. 33/55/10) Rejestr wniosków i postulatów wyborców 1964-1972 (sygn. 33/55/11-12) Spotkania posłów i radnych z wyborcami 1971-1972 (sygn. 33/55/13-14) Plany pracy GRN 1955-1972 (sygn. 33/55/15-17) Protokoły sesji GRN 1954-1973 (sygn. 33/55/18-37) Rejestr uchwał sesji GRN 1960-1969 (sygn. 33/55/38-42) Komisje GRN - plany pracy, protokoły 1955-1972 (sygn. 33/55/43-115) Zespół radnych 1965-1967 (sygn. 33/55/116) Wykazy członków rady, prezydium, komisji 1961-1973 (sygn. 33/55/117) Plany pracy Prezydium GRN 1955-1972 (sygn. 33/55/118-120) Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1973 (sygn. 33/55/121-141) Rejestr uchwał Prezydium GRN 1959-1969 (sygn. 33/55/142-146) Regulaminy pracy 1964-1967 (sygn. 33/55/147) Sołtysi 1958 (sygn. 33/55/148) Protokoły zebrań wiejskich 1959-1972 (sygn. 33/55/149-161) Sprawy organizacyjne 1964-1970 (sygn. 33/55/162-167) Pisma ostatecznie załatwione 1955-1961 (sygn. 33/55/168-185) Plany gospodarcze i sprawozdania z ich wykonania 1960-1970 (sygn. 33/55/186-195) Sprawozdania 1958-1961 (sygn. 33/55/196-202) Protokoły z kontroli i zarządzenie poinspekcyjne 1959-1972 (sygn. 33/55/203-215) Zarząd i administracja mieniem gromadzkim 1965-1972 (sygn. 33/55/216-221) Budżet gromady 1957-1972 (sygn. 33/55/222-237) Sprawy z zakresu rolnictwa i melioracji 1955-1964 (sygn. 33/55/238-249) Sprawy wojskowe 1952-1962 (sygn. 33/55/250-260) Spisy ludności gromady 1966 (sygn. 33/55/261) Sprawy karno-administracyjne 1954-1956 (sygn. 33/55/262-263) Spis powszechny 1960 (sygn. 33/55/264-266) Liczba jednostek w zespole: 266
33/56/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Łękawicy 1955 - 1961 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 17
33/57/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Niedomicach 1954 - 1972 0 rozwiń
Okólniki i zarządzenia władz nadrzędnych 1955-1962 (sygn. 33/57/1-3) Działalność organów kolegialnych gromady 1964-1970 (sygn. 33/57/4-12) Spotkania posłów i radnych z wyborcami 1971-1972 (sygn. 33/57/13-14) Sprawy wyborów do sejmu i rad narodowych 1972 (sygn. 33/57/15) Książka protokołów zebrań zespołu partyjnego radnych 1966-1968 (sygn. 33/57/16) Sprawy organizacyjne i sesje GRN 1967-1972 (sygn. 33/57/17-21) Plany pracy Rady i Prezydium 1955-1971 (sygn. 33/57/22-29) Protokoły sesji GRN 1954-1972 (sygn. 33/57/30-42) Uchwały GRN - realizacja, rejestry, odpisy 1958-1972 (sygn. 33/57/43- 47) Regulamin rady i komisji 1961 (sygn. 33/57/48) Rejestr wniosków i interpelacji zgłoszonych na sesji 1964-1967 (sygn. 33/57/49) Wnioski i postulaty radnych 1961-1969 (sygn. 33/57/50-51) Działalność zespołu radnych PZPR 1965-1968 (sygn. 33/57/52) Dokumentacja Komisji GRN - plany pracy, protokoły posiedzeń 1956-1971 (sygn. 33/57/53-123) Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972 (sygn. 33/57/124-143) Rejestry uchwał Prezydium GRN 1955-1972 (sygn. 33/57/144-145) Protokoły zebrań wiejskich 1955-1972 (sygn. 33/57/146-161) Korespondencja ogólna 1958-1962 (sygn. 33/57/162-165) Rejestr pism wpływających 1957-1962 (sygn. 33/57/166-168) Plany gospodarcze gromady 1964-1971 (sygn. 33/57/169-172) Sprawozdawczość i statystyka 1957-1972 (sygn. 33/57/173-189) Protokoły z kontroli i zarządzenia pokontrolne 1959-1972 (sygn. 33/57/190-201) Zarząd i administracja mieniem gromadzkim 1965-1972 (sygn. 33/57/202-205) Budżet gromady 1955-1972 (sygn. 33/57/206-225) Wykaz zmian ewidencyjnych dla potrzeb wojskowych 1958-1962 (sygn. 33/57/226) Pisma dotyczące ewidencji ludności 1959 (sygn. 33/57/227) Liczba jednostek w zespole: 227
33/58/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Pleśnej 1955 - 1972 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 112
33/59/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Pogórskiej Woli 1954 - 1961 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 56
33/60/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Radlnej 1955 - 1959 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 7
Wyświetlanie 41 do 60 z 825 wpisów.