Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
33/258/0 Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie 1795 - 2003 0 rozwiń
Złote księgi 1795-1854 (sygn.Sz.P.Kop.1-2) Katalogi główne 1899-1912 (sygn.Sz.P.Kop.3-14 Katalogi klasowe 1915-1919 (sygn.Sz.P.Kop.15-18) Kroniki szkoły 1900-1990 (sygn.Sz.P.Kop.19-21 Złote księgi 1856-2003 (sygn.Sz.P.Kop.22-24) Księga wizytacyjna 1884-1974 (sygn.Sz.P.Kop.25) Księgi zarządzeń 1932-1987 (sygn.Sz.P.Kop.26-28) Księga protokołów konferencji nauczycieli 1880-1885 (sygn.Sz.P.Kop.29) Księgi protokołów Rady Pedagogicznej 1946-1977 (sygn.Sz.P.Kop.30-40) Księgi Protokołów Zespołu Wychowawczego 1970-2003 (sygn.Sz.P.Kop.41-43) Księgi Protokołów Komisji Klasyfikacyjnej 1957-1977 (sygn.Sz.P.Kop.44-47) Arkusze organizacyjne Szkoły, podział godzin 1932-1939 (sygn.Sz.P.Kop.48) Katalog egzaminów prywatnych 1904-1917 (sygn.Sz.P.Kop.49) Protokoły egzaminu prywatnego 1912-1926 (sygn.Sz.P.Kop.50) Katalog egzaminów nadzwyczajnych 1900-1947 (sygn.Sz.P.Kop.51-52) Katalog główny 1909-1914 (sygn.Sz.P.Kop.53-55) Katalog klasowy 1919-1933 (sygn.Sz.P.Kop.56-69) Księga ocen 1933-1945 (sygn.Sz.P.Kop.70-80) Kronika szkoły 1990-2003 (sygn.Sz.P.Kop.81) Listy dzieci w wieku szkolnym 1941-1964 (sygn. Sz.P.Kop.82-99) Liczba jednostek w zespole: 99
33/259/0 Szkoła Ludowa im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie 1910 - 1969 0 rozwiń
Kroniki szkolne 1924-1969 (sygn. Sz.P.Brodz. 1-2) Księga protokołów Rady Pedagogicznej 1943-1949 (sygn. Sz.P.Brodz. 3) Spis książek biblioteki 1946-1947 (sygn. Sz.P.Brodz. 4) Katalogi klasowe 1910-1933 (sygn. Sz.P.Brodz. 5-24) Księgi ocen 1933-1944 (sygn. Sz.P.Brodz. 25-34) Arkusze ocen 1945-1948 (sygn. Sz.P.Brodz. 35-44) Księga ogłoszeń 1955-1969 (sygn. Sz.P.Brodz. 45) Liczba jednostek w zespole: 45
33/260/0 Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Tarnowie 1879 - 1982 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 138
33/261/0 Szkoła Przemysłowa Uzupełniająca, Szkoła Zawodowa Męska Dokształcająca, Szkoła Mechaniczna Towarzystwa Szkół Ludowych w Tarnowie 1866 - 1952 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 114
33/262/0 Teki mgr inż. arch. Witolda Gizbert-Studnickiego XX w. 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 31
33/263/0 Teki Leszka Madejczyka 1950 - 1956 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 17
33/264/0 Teki Czesława Lipińskiego 1945 - 1973 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 33
33/265/0 Teki doc. dr Andrzeja Kunisza 1961 - 1971 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 16
33/266/0 Materiały do dziejów Związku Harcerstwa Polskiego 1910 - 1986 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 7787
33/267/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Tarnowie Urząd Powiatowy w Tarnowie 1951 - 1975 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1952
33/268/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zgłobicach 1962 - 1972 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 56
33/269/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Olszynach 1965 - 1972 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5
33/270/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wadowicach Górnych 1964 - 1972 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 89
33/271/0 Sąd Grodzki w Tarnowie [1898] 1928 - 1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5731
33/272/0 Sąd Grodzki w Tuchowie 1915 - 1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2349
33/273/0 Muzeum w Tarnowie 1945 - 1975 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 39
33/274/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dąbrówce Tuchowskiej 1954 - 1972 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 129
33/275/0 Wojewódzka Rada Związków Zawodowych w Tarnowie 1975 - 1980 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 105
33/276/0 Akta stanu cywilnego Izraelickiego Okręgu Metrykalnego w Tarnowie 1849 - 1942 9531 rozwiń
Księgi urodzeń 1849-1917 (sygn. 33/276/1-27, 82, 128, 131, 136) Indeksy do ksiąg urodzeń 1863-1909 (sygn. 33/276/69-74, 78, 80) Księgi małżeństw 1849-1937 (sygn. 33/276/28-46, 106-125, 129, 132-133, 137-138) Indeksy do księgi małżeństw 1877-1929 (sygn. 33/276/75, 126-127) Księgi zgonów 1855-1937 (sygn. 33/276/47-68, 83, 85-105, 130, 134-135, 139-140) Indeksy do ksiąg zgonów 1850-1942 (sygn. 33/276/76-77,79, 81, 84) Liczba jednostek w zespole: 140
33/277/0 Teki dr Leszka Dziamy i dr Marii Dziamy 1889 - 1981 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 20
Wyświetlanie 261 do 280 z 825 wpisów.