Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
33/278/0 Materiały archiwalne rodziny Dobrzańskich-Smolików z Tarnowa 1863 - 1980 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 25
33/279/0 Wojewódzkie Zjednoczenie Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie 1975 - 1980 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 100
33/280/0 Spuścizna Jerzego Brauna 1901 - 1975 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 497
33/281/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bobrownikach Małych 1955 - 1959 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN 1955-1959 (sygnatura 33/281/1-5) Protokoły posiedzeń Komisji GRN 1956-1959 (sygnatura 33/281/6-10) Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1959 (sygnatura 33/281/11-15) Protokoły zebrań wiejskich 1956 (sygnatura 33/281/16-19) Liczba jednostek w zespole: 19
33/282/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Karwodrzy 1951 - 1968 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN 1954-1961 (sygnatura 33/282/1-8) Komisje GRN 1958-1961 (sygnatura 33/282/9-23) Plany pracy Prezydium GRN 1961 (sygnatura 33/282/24) Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1956-1960 (sygnatura 33/282/25-29) Protokoły zebrań wiejskich 1958-1959 (sygnatura 33/282/30) Korespondencja 1955-1957 (sygnatura 33/282/31-38) Sprawozdania budżetowe 1958-1961 (sygnatura 33/282/39-42) Kontrole i zarządzenia pokontrolne 1959-1961 (sygnatura 33/282/43) Budżet gromady 1955-1961 (sygnatura 33/282/44-49) Księgi dochodów i wydatków budżetowych 1955-1960 (sygnatura 33/282/50-53) Księga kasy i rachunku bieżącego 1955-1960 (sygnatura 33/282/54-57) Teczka inwentarzowa 1955-1960 (sygnatura 33/282/58) Sprawy wojskowe 1956-1960 (sygnatura 33/282/59-61) Książki meldunkowe 1951-1968 (sygnatura 33/282/62-73) Liczba jednostek w zespole: 73
33/283/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Klikowej 1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
33/284/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Krzyżu 1955 - 1963 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 10
33/285/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Lubczy 1958 - 1972 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN 1958-1972 (sygnatura 33/285/1-14) Protokoły posiedzeń Komisji GRN 1969-1972 (sygnatura 33/285/15-23) Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1958-1972 (sygnatura 33/285/24-32) Protokoły zebrań wiejskich 1966-1972 (sygnatura 33/285/33-34) Budżet Gromady 1972 (sygnatura 33/285/35) Protokoły kontroli i zarządzenia pokontrolne 1966-1972 (sygnatura 33/285/36-37) Sprawy ogólnoorganizacyjne 1970 (sygnatura 33/285/38) Liczba jednostek w zespole: 38
33/286/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Łowczowie 1952 - 1962 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 111
33/287/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Łukowej 1955 - 1959 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN 1955-1959 (sygnatura 33/287/1-5) Protokoły posiedzeń Komisji GRN 1955 (sygnatura 33/287/6) Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1959 (sygnatura 33/287/7-11) Skład personalny Prezydium, Rady, Komisji 1957-1958 (sygnatura 33/287/12) Książki meldunkowe 1958-1959 (sygnatura 33/287/13-15) Liczba jednostek w zespole: 15
33/288/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Mesznej Opackiej 1954 - 1961 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 79
33/289/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Mościcach 1950 - 1954 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 8
33/290/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Szynwałdzie 1955 - 1972 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 28
33/291/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zgłobicach 1955 - 1979 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 10
33/292/0 Miejska Rada Narodowa w Tarnowie 1973 - 1977 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 41
33/293/0 Miejska Rada Narodowa w Dąbrowie Tarnowskiej 1974 - 1975 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 12
33/294/0 Wojewódzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Tarnowie 1975 - 1983 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 72
33/295/0 vacat - Kataster galicyjski powiatu tarnowskiego - włączono do zaspołu 29/280 Kataster galicyjski 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
33/296/0 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Tarnowie 1951 - 1988 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 45
33/297/0 Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Miasta Tarnowa 1958 - 1975 0 rozwiń
Korespondencja Towarzystwa 1959-1970 sygn. TOZ.1-12) Księga protokołów zebrań Towarzystwa i jego Zarządu 1964-1969 sygn. TOZ.13) Mikrofilmy negatywowe (dotyczące cmentarza tarnowskiego spisy grobów i właścicieli grobów) 1964 sygn. TOZ.14-41) Spisy kwaterowe 1962-1975 sygn. TOZ.42-46) Spisy imienne grobów b.d. sygn. TOZ.47) Opracowania niepublikowane dotyczące Starego Cmentarza b.d. sygn. TOZ.48) Plany Starego Cmentarza (kopie planów z lat 1919-1934) 1964 sygn. TOZ.49-51) Liczba jednostek w zespole: 51
Wyświetlanie 281 do 300 z 825 wpisów.