Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
33/298/0 Teki mgr Stanisława Jedynaka 1876 - 1984 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 22
33/299/0 Teki Zakładów Azotowych w Tarnowie 1928 - 1965 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 60
33/300/0 Teki Zenona Dziubana 1926 - 1974 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 155
33/301/0 Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Bochni 1955 - 1975 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 184
33/302/0 Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Brzesku 1957 - 1975 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 123
33/303/0 Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Dąbrowie Tarnowskiej 1955 - 1975 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 181
33/304/0 Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Dębicy 1953 - 1975 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 328
33/305/0 Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Tarnowie 1954 - 1975 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 502
33/306/0 Komitet Organizacyjny Absolwentów I Gimnazjum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie 1959 - 1986 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 26
33/307/0 Teki mgr Mariana Orłowicza 1910 - 1974 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 12
33/308/0 Teki Jana Preissa 1952 - 1969 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
33/309/0 Akta stanu cywilnego Izraelickiego Okręgu Metrykalnego w Żabnie 1879 - 1937 816 rozwiń
Księgi urodzeń 1879-1916 (sygn. 33/309/1, 4, 8-13, 22-23, 28-32, 35-36, 38, 41, 43, 45, 47, 48, 86) Księgi małżeństw 1885-1937 (sygn. 33/309/3, 6-7, 24-25, 40, 50-67, 88) Księgi zgonów 1883-1937 (sygn. 33/309/ 2, 5, 14-21, 26-27, 33-34, 37, 39, 42, 44, 46, 49, 68-85, 87, 89) Liczba jednostek w zespole: 89
33/310/0 Teki Zofii i Władysława Drapellów 1942 - 1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 67
33/311/0 Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego Rada Wojewódzka w Tarnowie 1983 - 1989 0 rozwiń
Akta zjazdów wojewódzkich 1983-1987 (sygn. RW.PR.T.1-2) Organizacja Rady Wojewódzkiej 1983-1989 (sygn. RW.PR.T.3) Posiedzenia Rady Wojewódzkiej 1983-1989 (sygn. RW.PR.T.4-8) Posiedzenia Prezydium RW PRON 1983-1989 (sygn. RW.PR.T.9-15) Akta Komisji RW PRON (społeczno-wychowawczej, inicjatyw społeczno-gospodarczych, interwencji społecznych 1983-1989 (sygn. RW.PR.T.16-29) Akta dotyczące udziału PRON w wyborach do Sejmu i Senatu, Rad Narodowych i innych 1984-1989 (sygn. RW.PR.T. 30-34) Planowanie i sprawozdawczość roczna 1983-1989 (sygn. RW.PR.T.35-37) Współdziałanie z organizacjami samorządowymi i politycznymi 1983-1989 (sygn. RW.PR.T.38-39) Narady Przewodniczących Rad Gminnych, Miejsko-Gminnych i Miejskich PRON 1983-1989 (sygn. RW.PR.T.40-41) Liczba jednostek w zespole: 41
33/312/0 Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Tarnowie 1948 - 1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 813
33/313/0 Wojewódzka Rada Narodowa w Tarnowie 1975 - 1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 268
33/314/0 Miejska Rada Narodowa w Tarnowie 1973 - 1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 180
33/315/0 Rada Narodowa Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska 1976 - 1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 158
33/316/0 Miejska Rada Narodowa w Dębicy 1973 - 1989 0 rozwiń
Protokoły sesji MRN 1973-1988 (sygn. MRN.Dęb. 1-17) Protokoły posiedzeń Prezydium MRN 1973-1988 (sygn. MRN.Dęb. 18-34) Uchwały MRN i ich realizacja 1974-1988 (sygn. MRN.Dęb. 35-50) Komisje Rady 1973-1989 (sygn. MRN.Dęb. 51-124) Miejski Komitet Kontroli Społecznej 1978-1984 (sygn. MRN.Dęb. 125-141) Organizacja i sesje MRN 1974-1976 (sygn. MRN.Dęb. 142-144) Projekty aktów normatywnych 1987-1988 (sygn. MRN.Dęb. 145-146) Plany pracy MRN 1978-1986 (sygn. MRN.Dęb. 147-153) Realizacja wniosków wysuniętych na sesjach 1974 (sygn. MRN.Dęb. 154) Sprawozdania z działalności Rady 1976 (sygn. MRN.Dęb. 155) Sprawy związane z reprezentowaniem MRN 1980-1987 (sygn. MRN.Dęb. 156-162) Sprawy organizacyjne Prezydium MRN 1974-1975 (sygn. MRN.Dęb. 163-164) Plany pracy Prezydium MRN 1978-1985 (sygn. MRN.Dęb. 165-169) Realizacja postanowień Prezydium MRN 1974-1983 (sygn. MRN.Dęb. 170-176) Protokoły Komisji MRN 1987-1988 (sygn. MRN.Dęb. 177-178) Realizacja funkcji koordynacyjnych 1982-1983 (sygn. MRN.Dęb. 179-180) Wystąpienia do organów wyższego stopnia 1987-1989 (sygn. MRN.Dęb. 181-182) Struktura osobowa i ewidencja zmian radnych 1978 (sygn. MRN.Dęb. 183) Opinie, wnioski, kontrole Komisji MRN 1987-1988 (sygn. MRN.Dęb. 184-185) Nadzór nad organami samorządu mieszkańców, narady, realizacja postulatów 1974-1988 (sygn. MRN.Dęb. 186-188) Ankiety – odpowiedzi 1985 (sygn. MRN.Dęb. 189) Referendum 1987 (sygn. MRN.Dęb. 190) Nadzór i pomoc 1982-1986 (sygn. MRN.Dęb. 191-194) Realizacja wniosków Komisji Rady 1975-1976 (sygn. MRN.Dęb. 195-199) Spotkania radnych z wyborcami 1974-1989 (sygn. MRN.Dęb. 200-215) Wnioski i interpelacje radnych 1974-1986 (sygn. MRN.Dęb. 216-222) Zespoły radnych 1976-1980 (sygn. MRN.Dęb.223-227) Miejski Komitet Frontu Jedności Narodu 1975-1982 (sygn. MRN.Dęb. 228-235) Rada Miejska PRON 1983-1988 (sygn. MRN.Dęb. 236-244) Ustawy, uchwały, rozporządzenia RP, RM i innych organów nadrzędnych 1979-1989 (sygn. MRN.Dęb. 245-250) Inne akty prawne, instrukcje 1981-1985 (sygn. MRN.Dęb. 251-253) Wybory do samorządu mieszkańców, innych organów, sejmu i senatu, WRN 1976-1987 (sygn. MRN.Dęb. 254-273) Liczba jednostek w zespole: 273
33/317/0 Rada Narodowa Miasta i Gminy Pilzno 1973 - 1990 0 rozwiń
Protokoły sesji Rady 1974-1990 (sygn. GRN.Pil..1-17) Protokoły posiedzeń Prezydium Rady 1973-1990 (sygn. GRN.Pil..18-37) Zebrania wiejskie – sołtysi 1973-1984 (sygn. GRN.Pil..38-47) Protokoły Komisji Rady 1973-1990 (sygn. GRN.Pil..48-138) Opinie i wnioski Komisji 1987-1990 (sygn. GRN.Pil..139-142) Protokoły posiedzeń samorządu mieszkańców 1978-1982 (sygn. GRN.Pil..143-145) Wybory do samorządu mieszkańców 1978-1990 (sygn. GRN.Pil..146-147) Regulamin samorządu mieszkańców 1979 (sygn. GRN.Pil..148) Realizacja uchwał Rady 1973-1990 (sygn. GRN.Pil..149-164) Postanowienia i ich realizacja 1978-1990 (sygn. GRN.Pil..165-175) Interpelacje i wnioski radnych 1976-1990 (sygn. GRN.Pil..176-189) Wybory do władz gminy 1990 (sygn. GRN.Pil..190) Szkolenie radnych 1985 (sygn. GRN.Pil..191) Reprezentacja 1987-1989 (sygn. GRN.Pil..192) Spotkania posłów i radnych z wyborcami 1976-1979 (sygn. GRN.Pil. 193) Liczba jednostek w zespole: 193
Wyświetlanie 301 do 320 z 825 wpisów.