angle-left Nowości w SwA – czerwiec 2023
12.07.2023

Nadeszła pora na zamknięcie półrocza kolejnym zestawieniem zamieszczonych na SwA nowości.

Oprócz uzupełnień do znanych już z zasobu Archiwum Głównego Akt Dawnych zespołów, jak Tzw. Metryka Litewska, Księgi ziemskie i grodzkie ciechanowskie, Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych czy Zbór Ewangelicko-Augsburski w Warszawie, pojawiły się też kopie z zespołów Archiwum Roskie, Archiwum Platerów z Antuzowa, Zbiór geograficzny Stanisława Augusta czy Kartografika z innych oddziałów AGAD.

Narodowe Archiwum Cyfrowe kontynuuje publikację fotografii Koncernu Ilustrowany Kurier Codzienny i Wojskowej Agencji Fotograficznej, do których dołączyła ewidencja filmów z Centralnej Agencji Fotograficznej.

Archiwum Państwowe w Białymstoku reprezentują kopie cyfrowe akt Rządu Gubernialnego Łomżyńskiego, Łomżyńskiego Komitetu Ochrony Lasów oraz Inspektora Podatkowego Powiatu Sokólskiego.

Z Archiwum Państwowego w Bydgoszczy pochodzą dokumenty Starostwa Powiatowego w Świeciu.

Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim przekazało materiały Tymczasowego Zarządu Państwowego Delegatury w Gorzowie, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Międzyrzeczu, a także akta cechowe.

Zamieszczone w serwisie Księgi grodzkie krakowskie, akta Urzędu Zdrowia w Krakowie, C.K. Komisji Ministerialnej dla zniesienia ciężarów gruntowych w Krakowie i Teki Antoniego Schneidra reprezentują zasób Archiwum Narodowego w Krakowie.

Archiwum Państwowe w Lublinie wzbogaciło serwis o Księgi ziemskie krasnostawskie oraz grodzkie lubelskie i chełmskie. Poza nimi udostępniło też kopie Akt miasta Lublina, Bełżyc, Chełma i Lubartowa oraz Archiwum Ordynacji Zamojskiej ze Zwierzyńca i Trybunału Zamojskiego dla Miast.

Na SwA pojawiły się też kopie fotografii Prywatnego Gimnazjum i Liceum Męskiego Zgromadzenia Kupców w Łodzi z zasobu Archiwum Państwowego w Łodzi, a z jego Oddziału w Sieradzu – akta notariuszy sieradzkich: Antoniego Pstrokońskiego i Jana Sulkowskiego.

Archiwum Państwowe w Rzeszowie udostępniło skany Akt Gminy Błażowa, a Archiwum Państwowe w Siedlcach pokaźną dawkę kartografii: Plany folwarków guberni siedleckiej, Plany scaleniowe wsi powiatu siedleckiego, Zbiór kartograficzny Archiwum Państwowego w Siedlcach dotyczący powiatu Mińsk Mazowiecki i Zbiór planów miasta Siedlce.

Na przemysł postawiło Archiwum Państwowe w Szczecinie, publikując materiały z zespołu Fabryka Mechanizmów Samochodowych „Polmo” S.A. w Szczecinie.

Archiwum Państwowe we Wrocławiu zaprezentowało materiały pochodzące z zespołów Księstwo Karniowskie, Akta miasta Wrocławia, Kataster Karoliński oraz Urząd Katastralny w Ząbkowicach Śląskich.

W czerwcowym zestawieniu nie zabrakło również metrykaliów, które pochodzą z zasobu Archiwum Głównego Akt Dawnych, Archiwum Państwowego w Białymstoku – Oddziału w Łomży, archiwów państwowych w Częstochowie i Kaliszu, Archiwum Narodowego w Krakowie – Oddziału w Tarnowie, archiwów państwowych w Lublinie, Łodzi, Płocku, Poznaniu i jego Oddziału w Koninie oraz Oddziału w Pile, archiwów państwowych w Przemyślu, Radomiu, Rzeszowie wraz z jego Oddziałem w Sanoku, archiwów państwowych w Siedlcach, Wrocławiu i w Zielonej Górze.

 

Pobierz pełen wykaz kopii cyfrowych dodanych w czerwcu 2023 r.

Udostępnij tą stronę na Twitterze, Facebooku i Google Plus