C.K. Komisja Ministerialna dla zniesienia ciężarów gruntowych w Krakowie

Sygnatura
29/279/0
Liczba serii
19
Liczba skanów
8232

Zawartość:

1. Cyrkuł Bochnia (sygn.KZCG 1-386) 2. Cyrkuł Jasło (sygn.KZCG 387-722) 3. Cyrkuł Nowy Sącz (sygn.KZCG 723-1079) 4. Cyrkuł Rzeszów (sygn.KZCG 1080-1370) 5. Cyrkuł Tarnów (sygn.KZCG 1371-1745) 6. Cyrkuł Wadowice (sygn.KZCG 1746-2098) 7. Cyrkuł Kraków (okręg b. Wolnego Mista Krakowa) (sygn.KZCG 2099-2336)

Dzieje twórcy:

Wiosna Ludów w 1848 r. skłoniła rząd wiedeński do reformy uwłaszczeniowej. W Galicji wszyscy chłopi otrzymali bezpłatnie ziemię, którą dotychczas uprawiali. Rekompensata dla właścicieli folwarków miała zostać wypłacona w przyszłości z kasy państwowej. Podstawy organizacyjne i prawne uwłaszczenia określało rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 28.07.1850 r., które powoływało Komisje ministerialne dla zniesienia ciężarów gruntowych (dla Galicji powołano 3 z siedzibami w Krakowie, Lwowie i Stanisławowie) oraz Komisje powiatowe. Dla okręgu byłego Wolnego Miasta Krakowa Komisję powołano osobnym aktem z 15.03.1851 r. Zakres terytorialny obejmował cyrkuły: Bochnia, Jasło, Nowy Sącz, Rzeszów, Tarnów, Wadowice (w każdym po 2 komisje powiatowe) i oraz okręg byłego Wolnego Miasta Krakowa (3 komisje powiatowe). Do zadań komisji należało zbadanie i oszacowanie powinności, przeprowadzały ugody między stronami, wydawały decyzje, sporządzały dokumentację uwłaszczeniową (operaty). Komisje zostały rozwiązane na mocy rozporządzeń 20.11.1856 r. (dla terenu b. WMK) i 16.01.1857 r. dla Galicji Zachodniej.

Daty skrajne:

[1773] 1850 - 1858 [1898]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1773-1849, 1850-1858, 1857-1880, 1897-1898.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

K.K. Ministerial-Commision für die Grundentlastung in Krakau

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

2336

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

2336

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

75.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

75.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
indeks geograficzny Nie
indeks osobowy Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

Zespół w Oddziale II.