Archiwum Roskie

Sygnatura
1/336/0
Liczba serii
2
Liczba skanów
179238

Zawartość:

Archiwum to dzieli się na kilka działów. Korespondencja z XVII - XIX wieku, przede wszystkim Sapiehów, Branickich z Białegostoku i Potockich, także nieco listów do Jana Kazimierza Biegańskiego starosty starodubowskiego i Szymona Łabęckiego starosty rohatyńskiego. Akta osobisto - rodzinne i majątkowo prawne z XIV - XX w. tych samych rodzin co wymienione uprzednio, a także Słuszków. Zawiera materiały zarówno do dóbr prywatnych jak i królewszczyzn. Akta charakteru publicznego z XVII - XVIII w. Między inymi spuścizna po Józefie Weyssenhoffie pośle inflanckim z informacjami do Sejmu Wielkiego, akta dotyczące parlamentaryzmu, skarbowości, dyplomacji, a także publicystyka, gazetki pisane, teksty literackie. Militaria z XVII - XVIII w. Akta jednostek wojskowych dowodzonych przez Sapiehów i Branickich, cenne akta z kancelarii wojskowej Jana Klemensa Branickiego, hetman wielkiego koronnego, akta wojsk nadwornych Branickich. Archiwum Ordynacji Roskiej, Część ekonomiczna z XVII - XIX w. akta gospodarczo administracyjne dóbr Sapiehów, Branickich i Potockich.

Dzieje twórcy:

Archiwum utworzone w wieku XIX przez Potockich w głównej siedzibie ich dóbr, Rosi w okolicach Wołkowyska. Objęło także papiery akta odziedziczone przez Potockich po Sapiehach z Bociek i Branickich z Białegostoku. Drogą dziedziczenia przeszło na Branickich z Wilanowa, gdzie zostało mieszczone w okresie dwudziestolecia międzywojennego.

Daty skrajne:

1372-1911

Klasyfikacja:

archiwa rodzinno-majątkowe

Nazwa twórcy:

Daty:

1372-1911.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

włoski, ruski, rosyjski, polski, niemiecki, łaciński, francuski, angielski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

8322

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

8322

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

56.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

56.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak do działu korespondencja i suplementu

zespół w trakcie opracowania