Łomżyński Komitet Ochrony Lasów

Sygnatura
4/17/0
Daty skrajne
[1872] 1888-1915
Liczba serii
11
Liczba skanów
0

Zawartość:

Zarządzenia 1888- 1908, sygn. 1-2; Protokoły posiedzeń Komitetu 1898-1915, sygn. 3-47; Sprawozdania z działalności Komitetu 1914, sygn. 48-49; Ewidencja lasów 1898-1915, sygn. 50-59; Sprawozdania i inne materiały dotyczące ochrony i urządzenia lasów 1899-1914, sygn. 60-67; Zalesianie działek leśnych 1899-1914, sygn. 68-106; Prośby o zezwolenia na wyrąb lasu 1898-1915, sygn. 107-136; Nielegalny wyrąb lasu 1898-1915, sygn. 137-166; Plany działek leśnych 1872-1915, sygn.167-185; Sprawy finansowe i kancelaryjne Komitetu 1911-1915, sygn. 186-190; Sprawy różne 1915, sygn. 191-192;

Dzieje twórcy:

Komitet Ochrony Lasów sprawował władzę w guberniach z ramienia Ministerstwa. Od 1905r. podlegał Departamentowi Leśnemu. Łomżyński Komitet Ochrony Lasów rozciągał swą działalność tylko na gubernię łomżyńską, która składała się z 8 powiatów. Komitet został powołany w celu zapobieżenia bezprawnemu wyrębowi lasu. Jego zadaniem było prowadzenie leśnej gospodarki planowej, wydawanie zezwoleń na wyrąb i karanie za samowolne i niezgodne z planową gospodarką korzystanie z lasów, zatwierdzanie planów gospodarki leśnej, rozpatrywanie skarg i próśb chłopów dotyczących spraw leśnych, nadzór nad działalnością organów ochrony lasów. Do Łomżyńskiego Komitetu Ochrony Lasów należało 9 osób. Wśród nich znajdowali się: przewodniczący, wicegubernator, przedstawiciel Resortu Sądowniczego. Prowadzenie biura Komitetu należało do technika i konduktora leśnego. Nadzór nad miejscowymi organami ochrony lasów sprawowali rewizorzy, którym podlegali: leśnicy i pomocnicy leśników Wydziału Leśnego oraz urzędnicy policji. Łomżyński Komitet Ochrony Lasów został w 1915r. ewakuowany do Riazania, gdzie w 1918r. uległ likwidacji.

Daty skrajne:

[1872] 1888-1915

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1872-1872, 1888-1915.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Lomžinskîj Lěsochranitelnyj Komitet

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

190

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

190

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.7

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 190