Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
27/541/0 Urząd Stanu Cywilnego w Lisewie 1900-1922 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
27/542/0 Urząd Stanu Cywilnego w Kołdowie 1900-1922 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5
27/543/0 Akta notariusza - Franz Georg Sitten w Człuchowie 1903-1920 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 24
27/544/0 Akta notariusza - Erich Mogh w Człuchowie 1897-1927 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 30
27/545/0 Akta notariusza - Max Meyer w Człuchowie 1931-1932 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
27/546/0 Akta notariusza - Alfons Scharmer w Człuchowie 1931-1941 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 7
27/547/0 Akta notariusza - J. Hasdörffer w Człuchowie 1919-1926 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
27/548/0 Depozyt człuchowskich notariuszy 1891-1945 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 382
27/549/0 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Słupsku 1945-1993 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 389
27/550/0 Gimnazjum w Słupsku 1921-1935 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
27/551/0 Sąd Okręgowy w Słupsku 1945-1950 [1951-1971] 0 rozwiń
Skorowidze i repertoria dla spraw cywilnych 1946-1950 sygn. 1-5 : Księgi rejestracyjne spraw cywilnych - repertoria i skorowidze Akta spraw cywilnych 1946-1950[1951] sygn. 6-947: Akta nieprocesowe rozpatrywane w trybie niespornym: ustalenie treści aktów stanu cywilnego, uznanie lub zaprzeczenie ojcostwa, ubezwłasnowolnienie, odtworzenie treści dokumentów. Akta procesowe rozpatrywane w trybie spornym: postępowania rozwodowe, odebranie praw rodzicielskich, roszczenia finansowe i rzeczowe. Skorowidze i księgi dla akt rejestrowych 1945-1950[1951-1956] sygn. 948-956: Skorowidz rejestru sądowego, rejestry pism, księgi rejestru handlowego i spółdzielni, zbiór inwentarzy i bilansów rejestru handlowego. Akta rejestrowe 1945-1950[1951-1971] sygn. 957-1203: Akta rejestru handlowego, akta rejestru spółdzielni. Skorowidze i repertoria dla spraw karnych 1945-1950 sygn. 1204-1220: Księgi rejestracyjne spraw karnych: repertoria i skorowidze. Akta spraw karnych 1949 sygn.1221: przywłaszczenie sumy pieniężnej Liczba jednostek w zespole: 1221
27/552/0 Akta notarialne miasta Bytowa - depozyty i zastawy hipoteczne 1900-1945 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 289
27/553/0 Sąd Grodzki w Człuchowie 1945-1950 [1951-1955] 0 rozwiń
Skorowidze i repertoria dla spraw cywilnych 1945-1950 [1951-1954] od 1 do 13 skorowidze spraw cywilnych, repertoria spraw cywilnych Akta spraw cywilnych 1946-1950 [1951-1953] od 14 do 1193 ustalenie treści aktów stanu cywilnego, zatwierdzenie umowy nieprocesowych Ns przysposobienia, odtworzenie treści dokumentów, uznanie ojcostwa Akta spraw cywilnych nieprocesowych Sp 1947-1950 [1951-1952] od 1194 do 1217 stwierdzenie praw do spadku, przyjęcie spadku, otwarcie testamentu Akta spraw cywilnych nieprocesowych Zg 1947-1950 od 1218-1276 stwierdzenie zgonu, uznanie za zmarłego Akta spraw cywilnych nieprocesowych Op 1946-1950 [1951-1955] od 1277 do 1367 akta opieki, kuratela Akta spraw cywilnych nieprocesowych Zap 1946-1950 od 1368 do 1370 zastosowanie środka zapobiegawczego Akta spraw cywilnych nieprocesowych Co 1945-1950 od 1371 do 1427 przyznanie prawa ubogich, zwolnienie z opłat sądowych, pomoc prawna Akta spraw cywilnych procesowych 1945-1950 [1951-1953] od 1428 do 1951 uznanie ojcostwa i alimenty, roszczenia rzeczowe, finansowe Akta spraw cywilnych w postepowaniu egzeku- cyjnym i nakazowym 1947-1951 od 1952-2030 złożenie wykazu majątku, nakazy zapłaty, egzekucje komornicze Skorowidze i repertoria spraw karnych 1945-1950 [1951-1955] od 2031-2035 skorowidze spraw karnych, repertoria spraw karnych Akta spraw karnych 1945-1950 [1951] od 2036 do 2085 akta o kradzieże, rozboje, wymuszenia, paserstwo Liczba jednostek w zespole: 2104
27/554/0 Urząd Statystyczny w Słupsku 1975-1998 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 604
27/555/0 Prokuratura Powiatowa w Sławnie 1945-1975 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 100
27/556/0 Prokuratura Powiatowa w Miastku 1950-1975 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 134
27/557/0 Prokuratura Powiatowa w Bytowie 1945-1975 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 136
27/558/0 Sąd Grodzki w Bytowie 1946-1950 [1951-1956] 0 rozwiń
Skorowidze i repertoria dla spraw cywilnych 1946-1950 od 1 - 9 księgi rejestracyjne spraw cywilnych: repertoria i skorowidze Akta spraw cywilnych Ns 1946-1950 [1951] od 10 - 474 o ustalenie treści aktów stanu cywilnego, uznanie lub zaprzeczenie ojcostwa, zezwolenie i zatwierdzenie umowy przysposobienia, odtworzenie treści dokumentów Akta spraw cywilnych nieprocesowych Zg 1946-1950 [1951] od 475 - 543 uznanie za zmarłego, stwierdzenie zgonu Akta spraw cywilnych nieprocesowych 1946-1950 [1951-1956] od 545 - 820 uznanie ojcostwa i alimenty, roszczenia finansowe, rzeczowe Akta spraw cywilnych w postępowaniu nakazowym 1946-1948 821 wyjawienie majątku Repertoria dla spraw karnych 1947-1950 822 repertoria spraw karnych Liczba jednostek w zespole: 822
27/559/0 Sąd Grodzki w Miastku 1945-1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 476
27/560/0 Sąd Obwodowy w Bytowie 1821-1945 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 93
Wyświetlanie 541 do 560 z 893 wpisów.