Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
27/61/0 Urząd Katastralny w Słupsku [1721-1860] 1861-1945 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5797
27/62/0 Akta Gminy Barcino 1945-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminy 1945-1950 1-11 - wykazy włascicieli gospodarstw, podatek gruntowy, sprawozdania rachunkowe, budżet, zestawienia statystyczne,, akta USC. Prezydium GRN 1951-1954 12-21 - sprawozdania rachunkowe, budżety, wykazy osadników, spisy zwierzat, protokoły zebrań sołtysów, spisy powierzchni uzytków oraz zasiewów, Gminna Rada Narodowa 1946-1954 22-36 - protokoły sesji Liczba jednostek w zespole: 36
27/63/0 Akta Gminy Wałdowo 1946-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminy 1946-1950 1-8 - sprawozdania rachunkowe, budżety, wykazy osadników, spisy powierzerzchni użytków i zasiewów Prezydium GRN 1951-1954 9-19 - budżety, spis powierzchni użytków i zasiewów, spisy zwierząt gospodarskich Gminna Rada Narodowa 1946-1954 20-29 - protokoły posiedzeń, sprawozdania z działalności GRN Liczba jednostek w zespole: 29
27/64/0 Akta Gminy Warcino 1946-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminy 1946-1952 1-14 - sprawozdania rachunkowe, budżety, wykazy osadników, spisy powierzerzchni użytków i zasiewów, wykazy członków, sołtysów, spisy zwierzat gospodarskich Prezydium GRN 1951-1952 15-16 - budżet, spisy zwierząt gospodarskich Gminna Rada Narodowa 1946-1954 17-32 - protokoły posiedzeń, sprawozdania z działalności GRN, protokoły posiedzeń komisji Liczba jednostek w zespole: 32
27/65/0 Akta Gminy Kołczygłowy 1945-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminy 1945-1950 1-8 - sprawozdania rachunkowe, budżety, wykazy osadników, rejestr gospodarstw rolnych, księga meldunkowa ludności niemieckiej, Prezydium GRN 1951-1953 9-11 - budżety, miesięczne sprawozdania budżetowe Gminna Rada Narodowa 1954 12-16 - protokoły posiedzeń, sprawozdania z działalności GRN, plany pracy komisji Liczba jednostek w zespole: 16
27/66/0 Akta Gminy Łubno 1945-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminy 1945-1950 1-8 - sprawozdania rachunkowe, budżety, spisy inwentarza żywego Prezydium GRN 1950-1954 9-14 - budżety, sprawozdania z wykonania budżetowu, likwidacja analfabetyzmu, plany, uchwały dotyczące rozwoju rolnictwa, protokoły posiedzeń gminnego zespołu rolnego Gminna Rada Narodowa 1950-1954 15-20 - protokoły posiedzeń, sprawozdania z działalności GRN, likwidacja odłogów Liczba jednostek w zespole: 20
27/67/0 Akta Gminy Kawcze 1951-1953 0 rozwiń
Prezydium GRN 1951 1 - preliminarz budżetowy Gminna Rada Narodowa 1953 2-4 - protokoły posiedzeń Prezydium GRN, komisji GRN Liczba jednostek w zespole: 4
27/68/0 Akta Gminy Wołcza 1946-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminy 1946-1950 1-10 - sprawozdania rachunkowe, budżety, wymiary podatku gruntowego, wykazy osób posiadających gospodarstwa rolne Prezydium GRN 1951-1954 11-17 - preliminarz budżetowy, spisy powierzchni użytków i zasiewów, spisy zwierząt gospodarskich Gminna Rada Narodowa 1949-1954 18-25 - protokoły posiedzeń, sprawozdania z działalności GRN Liczba jednostek w zespole: 25
27/69/0 Starostwo Powiatowe Miastko 1945-1950 0 rozwiń
1. Referat Ogólno - Organizacyjny 1945-1950 sygn 1-79 - zarządzenia, inwentaryzacje pełnomocnika, wykazy ludności, spisy rolne 2. Referat Administracyjno-Prawny 1945-1950 sygn. 80-151 - sprawozdania z działalności, deklaracje rejestracyjne Niemców 3. Referat Społeczno-Polityczny 1945-1950 sygn. 152-171 - wykaz cudzoziemców, wykazy repatriowanych Niemców, wykazy majatków koscielnych 4. Referat Wojskowy 1946-1949 sygn. 172-174 - sprawozdania z działalności, wykazy porzuconego sprzętu wojennego 5. Referat Osiedleńczy 1946-1950 sygn. 175-213 - zarządzenia, instrukcje, statystyka, , sprawozdania, stan osadnictwa, wykazy Niemców do repatriacji, przydziały gospodarstw rolnych 6. Referat Aprowizacji 1945-1947 sygn. 214-216 - zarządzenia, protokoły dot. świadczeń rzeczowych, instrukcje 7. Referat Przemysłu i Handlu 1946-1948 sygn. 217-223 - wykazy i stan zakładów i sklepów, sprawozdania, 8. Referat Opieki Społecznej 1945-1948 sygn. 224 - sprawozdania z opieki społecznej PCK, z rozdawnictwa darów UNRA 9. Referat Odbudowy 1947-1950 sygn. 225-232 - preliminaż wydatków, plan potrzeb inwestycyjnych, sprawozdania 10. Referat Zdrowia 1947 sygn. 233 - protokoły z posiedzenia, sprawozdanie 11. Urząd Stanu Cywilnego 1947 sygn. 234-235 - kartoteki USC Liczba jednostek w zespole: 234
27/70/0 Urząd Katastralny w Miastku [1763-1860] 1861-1941 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1605
27/71/0 Akta Miasta Ustki 1927-1943 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
27/72/0 Dyrekcja Okręgowa Ziemstwa w Słupsku 1702-1945 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 976
27/73/0 vacat 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
27/74/0 vacat 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
27/75/0 Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski Ustka 1945-1950 0 rozwiń
1.Referat Ogólno- Administracyjny- protokoły posiedzeń plenarnych i prezydium Miejskiej Rady, komisje, protokoły z posiedzeń Zarządu, protokoły kontroli- sygn. 1 –92, z lat 1945-1950 2.Referat Rachuba- finansowo- budżetowy- budżet, preliminarz, sprawozdania rachunkowe, plany inwestycyjne- sygn. 93- 118, z lat 1945- 1950 3.Referat Podatkowy- statuty, podatki, rejestry- sygn. 119- 133, z lat 1945- 1950 4.referat techniczno- Budowlany- sprawozdania finansowe, plany inwestycyjne, sprawozdania techniczno- finansowe- sygn. 134- 140, z lat 1946- 1950 5.Referat Ewidencji Ludności- wykazy obcokrajowców, spis mieszkańców, repatriacja- sygn. 141- 153, z lat 1945- 1950 6.Referat Wojskowy- Organizacja i działalność Miejskiej i Portowej Straży Pożarnej- sygn. 1954- 155, z lat 1945- 1947 7.Referat Aprowizacji- zarządzenia, instrukcje, wykazy- sygn. 156- 163, z lat 1945- 1948 8.Referat Przemysłu, Handlu i Rolnictwa- protokoły posiedzeń, kontrola, wykazy- sygn. 164- 180, z lat 1945- 1948 9.Referat Społeczny- organizacja i działalność szkół, komisji, wykazy sytuacyjne, opieka społeczna, walka z analfabetyzmem- sygn. 181- 190, z lat 1945- 1950 10Przedsiębiorstwa Miejskie- działalność, statut, organizacja- sygn. 191- 198, z lat 1945- 1950 Liczba jednostek w zespole: 198
27/76/0 vacat - Powiat Sławno - włączony do zespołu nr 41 - Urząd Katastralny w Sławnie 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
27/77/0 Spółdzielnia Inwalidów w Słupsku 1950-1957 0 rozwiń
Zarząd i administracja 1950-1955 sygn. 1-11 - rejestry, protokoły, sprawozdania Produkcja 1951-1954 sygn. 12-16 - plany i sprawozdania z produkcji Finanse i księgowość 1950-1957 sygn. 17-24 - plany finansowe i bilanse Liczba jednostek w zespole: 24
27/78/0 Powiatowa Wielobranżowa Spółdzielnia Pracy Usług Wiejskich "Zwycięstwo" w Słupsku 1953-1957 0 rozwiń
1. Regulamin pracy spółdzielni 1953 sygn.1 2. Deklaracje członkowskie 1953-1955 sygn.2 3. Protokoły z zebrań: zarządu, rady nadzorczej, walnych zgromadzeń, narad roboczych, narad partyjno-ekonomicznych 1953-1956 sygn. 3-11 4. Sprawozdania zarządu z działalności spółdzielni 1953-1956 sygn. 12 5. Protokoły pokontrolne spółdzielni 1955-1956 sygn. 13-14 6. Plany finansowe, operatywne, produkcyjne , zatrudnienia i płac 1953-1956 sygn. 15-21 7. Bilanse roczne 1953-1957 sygn. 22-27 Liczba jednostek w zespole: 27
27/79/0 vacat - Spółdzielnia Pracy "Radioelektrotechnika" w Słupsku - wybrakowano 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
27/80/0 Urząd Katastralny w Bytowie [1785-1860] 1861-1943 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 933
Wyświetlanie 61 do 80 z 893 wpisów.