Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
27/361/0 Urząd Stanu Cywilnego w Grabnie 1894-1899 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
27/362/0 Urząd Stanu Cywilnego w Jęcznikach Wielkich 1900-1924 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 47
27/363/0 Urząd Stanu Cywilnego w Biskupnicy 1900-1937 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 67
27/364/0 Urząd Stanu Cywilnego w Czarnem 1900-1937 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 113
27/365/0 Urząd Stanu Cywilnego w Stołcznie 1900-1932 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 62
27/366/0 Urząd Stanu Cywilnego w Gockowie 1900-1930 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 67
27/367/0 Sąd Obwodowy w Słupsku [1773-1878]1879-1945 0 rozwiń
1.Księgi wieczyste- księgi hipoteczne i księgi gruntowe indywidualnych właścicieli parcel w poszczególnych miejscowościach- sygn.- 1- 1063, z lat 1803- 1945 2.Księgi wieczyste gospodarstw junkierskich- właściciele dużych majątków z obszaru działania sądu obwodowego- sygn. 1064- 1078, z lat 1773- 1945 3.Rejestry właścicieli nieruchomości- środki ewidencyjne dla akt z dwóch powyżej wymienionych serii- sygn. 1079- 1082 Liczba jednostek w zespole: 1082
27/368/0 Archiwum rodziny von Hohendorff 1790-1945 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
27/369/0 Dokumentacja referendum ogólnokrajowego 29.11.1987 r 1987-1987 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
27/370/0 Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego Rada Wojewódzka w Słupsku 1983-1989 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 32
27/371/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Skórowie Starym 1954-1957 0 rozwiń
1.Sesje gromadzkiej rady narodowej- protokoły sesji sygn. 1 1955- 1957 2.Posiedzenia prezydium gromadzkiej rady narodowej- protokoły posiedzeń, rejestr uchwał sygn. 2 1955- 1957 3.Budżet i jego wykonanie- plany budżetowe, sprawozdania sygn. 3-6 1954- 1957 Liczba jednostek w zespole: 6
27/372/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Smołdzinie 1955-1972 0 rozwiń
1.Sesje gromadzkiej rady narodowej- protokoły sesji sygn. 1-7 1955- 1972 2.Komisje gromadzkiej rady narodowej- protokoły posiedzeń sygn. 8-12 1956- 1972 3.Posiedzenia prezydium gromadzkiej rady narodowej- protokoły posiedzeń, rejestr uchwał sygn. 13-20 1955- 1972 4.Zebrania wiejskie, sołtysi- protokoły zebrań- sygn. 21 1958- 1972 5.Plany gospodarcze- roczne plany gospodarcze sygn. 22-25 1962- 1971 6.Kontrole i inspekcje zewnętrzne- protokoły kontroli, zarządzenia pokontrolne, sprawozdania- sygn. 26-27 1958- 1972 7.Budżet i jego wykonanie- plany budżetowe, sprawozdania sygn. 28-45 1955- 1972 Liczba jednostek w zespole: 45
27/373/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Słupsku 1962-1972 0 rozwiń
1.Sesje gromadzkiej rady narodowej- protokoły sesji sygn. 1-10 1962- 1972 2.Komisje gromadzkiej rady narodowej- protokoły posiedzeń sygn. 11-15 1965- 1972 3.Posiedzenia prezydium gromadzkiej rady narodowej- protokoły posiedzeń, rejestr uchwał sygn. 16-24 1962- 1972 4.Zebrania wiejskie, sołtysi- protokoły zebrań- sygn. 25-26 1962- 1971 5.Plany gospodarcze- roczne plany gospodarcze sygn. 27-30 1962- 1971 6.Kontrole i inspekcje zewnętrzne- protokoły kontroli, zarządzenia pokontrolne, sprawozdania- sygn. 31-32 1962- 1972 7.Budżet i jego wykonanie- plany budżetowe, sprawozdania sygn. 33-41 1962- 1970 Liczba jednostek w zespole: 41
27/374/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Starej Dąbrowie 1955-1969 0 rozwiń
1.Sesje gromadzkiej rady narodowej- protokoły sesji sygn. 1-7 1956- 1972 2.Komisje gromadzkiej rady narodowej- protokoły posiedzeń sygn. 8-10 1956- 1972 3.Posiedzenia prezydium gromadzkiej rady narodowej- protokoły posiedzeń, rejestr uchwał sygn. 11-16 1964- 1972 4.Plany gospodarcze- roczne plany gospodarcze sygn. 17- 24 1961- 1966 5..Kontrole i inspekcje zewnętrzne- protokoły kontroli, zarządzenia pokontrolne, sprawozdania- sygn. 25 1964- 1971 6..Budżet i jego wykonanie- plany budżetowe, sprawozdania sygn. 26-37 1968- 1972 Liczba jednostek w zespole: 37
27/375/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Stowięcinie 1954-1968 0 rozwiń
1.Sesje gromadzkiej rady narodowej- protokoły sesji sygn. 1-10 1954- 1968 2.Komisje gromadzkiej rady narodowej- protokoły posiedzeń sygn. 11-15 1961- 1968 3.Posiedzenia prezydium gromadzkiej rady narodowej- protokoły posiedzeń, rejestr uchwał sygn. 16-22 1955- 1968 4.Zebrania wiejskie, sołtysi- protokoły zebrań- sygn. 23 1961- 197-68 5.Plany gospodarcze- roczne plany gospodarcze sygn. 24-26 1963- 1970 6.Kontrole i inspekcje zewnętrzne- protokoły kontroli, zarządzenia pokontrolne, sprawozdania- sygn.27-28 1956- 1968 7.Budżet i jego wykonanie- plany budżetowe, sprawozdania sygn. 29-42 1955- 1967 Liczba jednostek w zespole: 42
27/376/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Strzelinku 1954-1971 0 rozwiń
1.Sesje gromadzkiej rady narodowej- protokoły sesji sygn. 1-17 1955- 1972 2.Komisje gromadzkiej rady narodowej- protokoły posiedzeń sygn. 18-22 1965- 1971 3.Posiedzenia prezydium gromadzkiej rady narodowej- protokoły posiedzeń, rejestr uchwał sygn. 23-39 1955- 1971 4.Zebrania wiejskie, sołtysi- protokoły zebrań- sygn. 40-43 1955- 1971 5.Plany gospodarcze- roczne plany gospodarcze sygn. 44-55 1962- 1971 6.Kontrole i inspekcje zewnętrzne- protokoły kontroli, zarządzenia pokontrolne, sprawozdania- sygn.56-61 1961- 1971 7.Budżet i jego wykonanie- plany budżetowe, sprawozdania sygn. 62-79 1955- 1971 Liczba jednostek w zespole: 79
27/377/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Swołowie 1954-1957 0 rozwiń
1.Sesje gromadzkiej rady narodowej- protokoły sesji sygn. 1 1954- 1957 2.Posiedzenia prezydium gromadzkiej rady narodowej- protokoły posiedzeń, rejestr uchwał sygn. 2 1955- 1957 3.Budżet i jego wykonanie- plany budżetowe, sprawozdania sygn. 3-6 1955- 1957 Liczba jednostek w zespole: 6
27/378/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sycewicach 1955-1968 0 rozwiń
1.Sesje gromadzkiej rady narodowej- protokoły sesji sygn. 1-6 1955- 1968 2.Komisje gromadzkiej rady narodowej- protokoły posiedzeń sygn. 7-10 1964- 1968 3.Posiedzenia prezydium gromadzkiej rady narodowej- protokoły posiedzeń, rejestr uchwał sygn. 11-16 1955- 1968 4.Plany gospodarcze- roczne plany gospodarcze sygn. 17-24 1961- 1968 5.Budżet i jego wykonanie- plany budżetowe, sprawozdania sygn. 25-37 1955-- 1968 Liczba jednostek w zespole: 37
27/379/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej we Wrzącej 1956-1971 0 rozwiń
1.Sesje gromadzkiej rady narodowej- protokoły sesji sygn. 1-6 1956- 1971 2.Komisje gromadzkiej rady narodowej- protokoły posiedzeń sygn. 7-11 1964- 1971 3.Posiedzenia prezydium gromadzkiej rady narodowej- protokoły posiedzeń, rejestr uchwał sygn. 12-17 1956- 1970 4.Zebrania wiejskie, sołtysi- protokoły zebrań- sygn. 18 1970- 1971 5.Plany gospodarcze- roczne plany gospodarcze sygn. 19-28 1961- 1970 6..Budżet i jego wykonanie- plany budżetowe, sprawozdania sygn.29-43 1956- 1971 Liczba jednostek w zespole: 43
27/380/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej we Wrześciu 1954-1972 0 rozwiń
1.Sesje gromadzkiej rady narodowej- protokoły sesji sygn. 1-17 1954- 1971 2.Komisje gromadzkiej rady narodowej- protokoły posiedzeń sygn. 18-21 1965- 1971 3.Posiedzenia prezydium gromadzkiej rady narodowej- protokoły posiedzeń, rejestr uchwał sygn. 22-38 1955- 1971 4.Zebrania wiejskie, sołtysi- protokoły zebrań- sygn. 39-42 1965- 1971 5.Plany gospodarcze- roczne plany gospodarcze sygn.43-54 1962- 1972 6.Kontrole i inspekcje zewnętrzne- protokoły kontroli, zarządzenia pokontrolne, sprawozdania- sygn. 55-59 1964- 1971 7.Budżet i jego wykonanie- plany budżetowe, sprawozdania sygn. 60-77 1955- 1971 Liczba jednostek w zespole: 77
Wyświetlanie 361 do 380 z 893 wpisów.