Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
7/67/0 vacat - Cech Stolarski w Inowrocławiu - przekazano do AP w Bydgoszczy 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
7/68/0 Akta gminy Chełmce [1818]1919 - 1939[1943] 0 rozwiń
Sprawy oświaty, budżet, spis Niemców, podatek gruntowy , księgi meldunkowe (1818-1943) Liczba jednostek w zespole: 68
7/69/0 Akta gminy Gniewkowo [1874]1919 - 1939[1945] 0 rozwiń
Distriktsamt Gniewkowo (1809-1919[1932]): dochody gminy, zapowiedzi, sprawy budowlane, pałac w Kawęczynie, rejestry mieszkańców i księgi meldunkowe Zarząd Gminy Gniewkowo[1880]11919-1939: władze gminy, budżety administracyjne gminy oraz sołectw, sprawozdania rachunkowe, kredyty komunalne, obrót pienięzny, ubezpieczenia, drogi i mosty,place publiczne, choroby zakaxne, pomoc bezrobotnym, statystyka rolna, sprawy rolne, polne kolejki wąskotorowe, weterynaria i hodowla, popieranie przemysłu, handel, towarzystwa kulturalno-oświatowe, bezpieczeństwo publiczne, spółki drenarskie, koncesje budowlane Amtsbezirk Argenau [1919]1939-1945: dzienniki podawcze, budżety, opieka społeczna, osiedlanie Niemców z Besarabii, spisy Niemców poległych w powstaniu wielkopolskim, ruch ludności, wykazy gospodarstw, ubezpieczenia niaruchomości Liczba jednostek w zespole: 443
7/70/0 Akta gminy Inowrocław - Wschód [1852]1919 - 1939 0 rozwiń
Zarząd Gminy Inowrocław - Wschód: preliminarz budżetowy, ubezpieczenia szkół, akta zbiorowe ślubów, rejestr karny, księgi meldunkowe ( 1852-1939 ) Liczba jednostek w zespole: 148
7/71/0 Akta gminy Inowrocław - Zachód [1868]1919 - 1939[1944] 0 rozwiń
Zarząd Gminy Inowrocław - Zachód {1868] 1919-1939: dochody gminy, obszary dworskie, sprostowania akt stanu cywilnego, spółka drenarska Łąkocin - Karczyn, reejstry poborowych, wykazy nieruchomości, księgi meldunkowe ( 1868-1939 ) Amtsbezirk Hohensalza West ([1929] 1939-1944): podatek gruntowy, dzierżawa gruntów gminnych, budżety, wykazy nieruchomości Liczba jednostek w zespole: 235
7/72/0 Akta gminy Kruszwica [1833]1919 - 1939[1944] 0 rozwiń
Zarząd Gminy (Distriktsamt Kruschwitz) 1834 – 1919[1932] 174 j.a.: okólniki, zarządzenia, sprawy finansowe, ubezpieczenia nieruchomości, wykazy poborowych, urzędy stanu cywilnego, korespondencja, sprostowania pisowni nazwisk, zapowiedzi, księgi meldunkowe (1850-1919[1932]) Zarząd Gminy Kruszwica [1836]1919 – 1939 290 j.a.: podział administracyjny gminy, lustracje urzędu, spis akt gminy, wybory zarządu, ławników i sołtysów, wykazy pracowników, protokoły ( 1886 – 1939), matrykuły, dzierżawy gruntów, budżety, sprawozdania rachunkowe, sprawy szkolnictwa i kultury, pomoc bezrobotnym, ewidencja lasów i gruntów ornych, statystyka rolna, wykazy rzemieślników, wybo-ry do sejmu i senatu ( 1928 r.), spisy wyborców, funkcjonowanie USC, zapowiedzi, wykazy poległych podczas I wojny światowej, instrukcje dotyczące ewidencji ludności, rejestry mieszkańców, wykazy optantów, poświadczenia obywatelstwa, towarzystwa i stowarzyszenia, rejestracja poborowych, sprawy budowlane, cmentarze, aprowizacja, walka z drożyzną; księgi meldunkowe (1850-1932) Zarząd Gminny (Amtsbezirk Wikingen) [1935] 1939-1944 64 j.a.: pobór podatku gruntowego, przy-działy kart żywnościowych, organizacja szkół, budynki szkolne, wykazy nieruchomości, rejestry osób przybywających do gminy, informacje o urodzeniach i zgonach, sprawy USC Liczba jednostek w zespole: 528
7/73/0 Akta gminy Złotniki Kujawskie [1838]1919 - 1939[1945] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 114
7/74/0 vacat - Akta gminy Dąbrowa Biskupia - włączono do zespołu nr 225 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
7/75/0 Akta gminy Rojewo [1869]1919 - 1939[1940] 0 rozwiń
Rejestry mieszkańców, listy dusz Liczba jednostek w zespole: 9
7/76/0 vacat 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
7/77/0 Akta gminy Strzelno - Północ [1931]1945-1954 [1956] 0 rozwiń
Sprawozdania sytuacyjne, protokoły z posiedzeń Gminnej Rady Narodowej oraz komisji, budżety i sprawozdania rachunkowe, korespondecja dotycząca rolnictwa oraz dochodów własnych gminy, odbudowa zniszczonych budynków oraz inwestycje, wykazy gospodarstw indywidualnych, parcelacje opuszczonych majątków, statystyka powiarzchni użytkowych, zasiewów, drzew owocowych oraz warzyw, ewidencja ludności, cudzoziemców oraz funkcjonowania urzędów stanu cywilnego Liczba jednostek w zespole: 376
7/78/0 vacat 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
7/79/0 Akta gminy Gąsawa 1928;1930; 1937 - 1938[1942] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5
7/80/0 Akta gminy Janowiec Wlkp [1874]1919 - 1939[1943] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 50
7/81/0 Akta gminy Rogowo [1854]1919 - 1939[1944] 0 rozwiń
Zarząd Gminny ( Distriktsamt Rogowo ) 1854-1919 71 ja.: akta stanu cywilnego (zapowiedzi) Zarząd Gminny 1929-1935 24 ja.: budżet, statystyka, akta stanu cywilnego (zapowiedzi ) Zarząd Gminny ( Amtsbezirk Rogowo) 1939-1944 12 ja.: akta stanu cywilnego ( zapowiedzi ) Liczba jednostek w zespole: 107
7/82/0 vacat - Akta gminy Żnin Wschód - włączono do zespołu nr 547 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
7/83/0 Akta gminy Żnin- Zachód [1898 - 1912]1922 - 1939[1942] 0 rozwiń
Zarząd Gminny (Distriktsamt Znin-West) 1898-1912 2 ja.: sprawy stanu cywilnego (zapowiedzi) Zarząd Gminny Żnin-Zachód 1930-1933[1942] 5 ja.: sprawozdania rachunkowe, rejestr mieszkańców Liczba jednostek w zespole: 7
7/84/0 Akta gminy Żarczyn 1928 - 1939 [1948] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 6
7/85/0 vacat -Komisariat Obwodowy w Gniewkowie - włączono do zespołu nr 69 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
7/86/0 Akta metrykalne parafii rzymskokatolickiej w Brudni, pow. Inowrocław 1818 - 1874 321 rozwiń
Urodzenia /chrzty/, śluby, zgony - 1818-1874 Liczba jednostek w zespole: 2
Wyświetlanie 61 do 80 z 770 wpisów.