Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
7/256/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej we Wszedniu 1956 - 1959 0 rozwiń
Protokoły z sesji oraz posiedzeń prezydium Liczba jednostek w zespole: 11
7/258/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Gąsawie [1950]1955 - 1973 0 rozwiń
Protokoły z sesji i posiedzeń prezydium budżet Liczba jednostek w zespole: 86
7/259/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Gorzycach 1955 - 1972 0 rozwiń
Protokoły z sesji i posiedzeń prezydium, uchwały Liczba jednostek w zespole: 35
7/260/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Janowcu Wlkp 1955 - 1972 0 rozwiń
Protokoły, uchwały GRN, sprawy organizacyjne, zebrania wiejskie, budżet Liczba jednostek w zespole: 46
7/261/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rogowie 1955 - 1973 0 rozwiń
Protokoły z posiedzeń prezydium oraz sesji, budżet gromady, przejęcia gruntów Liczba jednostek w zespole: 53
7/262/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Żninie Wschodzie 1954 - 1972 0 rozwiń
Protokoły z sesji , posiedzeń prezydium oraz komisji, budżety, plan funduszu gromadzkiego Liczba jednostek w zespole: 27
7/263/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Żninie Zachód 1960 - 1972 0 rozwiń
Protokoły z sesji, posiedzeń prezydium oraz komisji, sprawozdania budżetowe Liczba jednostek w zespole: 40
7/265/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Mogilnie [1933]1950 - 1974 0 rozwiń
Wydział Organizacyjno-Prawny (1950-1975) 892 j.a.: protokoły posiedzeń i sesji, uchwały, plany gospodarcze, sprawozdania, spotkania z radnymi, podział administracyjny powiatu Wydział Budżetowo-Gospodarczy (1947-1975) 109 j.a.: budżet, plany i sprawozdania finansowe Wydział Finansowy (1953-1971) 48 j.a.: plany gospodarcze, budżety i sprawozdania budżetowe gromady Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (1950-1975) 98j.a.: organizacja, zarządzenia, remonty, kontrole, cmentarze Wydział Rolnictwa i Leśnictwa (1946-1975) 84 j.a.: gospodarka siewna, działalność rolniczych spółdzielni produkcyjnych Wydział Oświaty i Kultury (1933-1975) 476 j.a.: wykazy i konferencje nauczycieli, finanse, wizytacje, publiczne szkoły powszechne, oświata przedszkolna i dorosłych, walka z analfabetyzmem, sieroty, rodziny zastępcze Wydział Przemysłu, Handlu i Skupu (1946-1985) 286 j.a.: protokoły, sprawozdania, plany gospodarcze, koncesje, handel, sprawy lokalowe Wydział Spraw Wewnętrznych (1954-1964) 4 j.a.: zarządzenia, instrukcje, sprawy karno-administracyjne Wydział Zatrudnienia (1970-1974) 14 j.a.: sprawozdania, statystyka, kontrole Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej (1950-1972) 6 j.a.: narady, sprawozdania Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury (1947-1980) 7 j.a.: narady, sprawozdania Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego (1950-1980) 117 j.a.: zebrania, sprawozdania, plany i analizy, sytuacja gospodarcza, opracowania monograficzne Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki (1945-1980) 27 j.a.: sprawozdania, analizy Powiatowy Inspektorat Wodno-Melioracyjny (1971-1985) 1 j.a.: inwestycje Wydział Statystyczny (1960-1971) 3 j.a.: plany, sprawozdania Inspektorat Oświaty (1938- 1958) 12 j.a.: akta personalne nauczycieli Liczba jednostek w zespole: 2184
7/266/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Żninie [1945]1950 - 1975 0 rozwiń
Wydział Organizacyjno-Prawny ([1948]1950-1973) 305 j.a.: protokoły posiedzeń i sesji, uchwały, komisje, sprawozdania Wydział Budżetowo-Gospodarczy (1950-1954) 5 j.a.: budżety administracyjne,etaty Wydział Finansowy (1951-1974) 106 j.a.: budżet powiatu, sprawozdania budżetowe gromad Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (1951-1961) 4 j.a.: sprawozdania Wydział Rolnictwa i Leśnictwa (1950-1972) 12 j.a.: plany, sprawozdania, łowiectwo Wydział Oświaty i Kultury (1953-1967) 22 j.a.:sprawozdania, radiowęzeł, świetlice wiejskie, Powiatowy Dom Kultury w Żninie, sieć szkół podstawowych, biblioteki Wydział Przemysłu i Handlu (1950-1975) 24 j.a.: ewidencja zakładów, rzemiosło nieuspołecznione, zatrudnienie, plany, sprawozdania Wydział Skupu (1960-1961) 1 ja. : kontrola (protokoł) Wydział Spraw Wewnętrznych (1947-1961) 15 j.a.: mniejszości narodowe, repatrianci, pozbawienie obywatelstwa, stowarzyszenia Wydział Wojskowy (1951-1963) 15 j.a.: sprawozdania, statystyka, rejestracja poborowych, kontrole Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej (1950-1974) 13 j.a.: sprawozdania, choroby zakaźne, oświata sanitarna, jednostki podległe Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki (1948-1961) 17 ja.: kluby sportowe, sprawozdania z działalności, stan kultury fizycznej Powiatowa Straż Pożarna (1950) 1 ja. sprawozdanie z działalności Akta osobowe B-50 (1945-1953) 82 ja.: pracownicy Liczba jednostek w zespole: 622
7/268/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Inowrocławiu 1950 - 1972 0 rozwiń
Protokoły z sesji, spotkania radnych z wyborcami, protokoły z posiedzeń prezydium, komisje stałe i doraźne, protokoły z posiedzeń organów kolegialnych, plany pracy, sprawozdania, budżety miasta, sprawozdania sytuacyjne, sprawy obywatelstwa, nadzór nad działalnością stowarzyszeń, zmiana imion i nazwisk, sprawozdania statystyczne GUS, dokumentacja techniczna Liczba jednostek w zespole: 4178
7/269/0 vacat 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
7/270/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Janowcu Wlkp., pow. Żnin 1951 - 1971 0 rozwiń
Protokoły z sesji MRN, komisje stałe, komisje doraźne, ankiety radnych, protokoły z posiedzeń, sprawozdania, budżety, komitety blokowe Liczba jednostek w zespole: 122
7/271/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kruszwicy, pow. Inowrocław [1949]1950 - 1973[1974] 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne, plany pracy, protokoły z sesji, uchwały prezydium, komisje, kontrole zewnętrzne, budżet, sprawozdania finansowe, plany gospodarcze, rejestry wniosków Liczba jednostek w zespole: 54
7/272/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Mogilnie [1945]1950-1973 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne, sesje MRN (1950-1952,1957-1973), komisje stałe, posiedzenia prezydium (1950-1973), plany gospodarcze, sprawozdania opisowe, sprawozdania statystyczne GUS, kontrole zewnętrzne, budżety Liczba jednostek w zespole: 93
7/273/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Pakości, pow. Inowrocław 1950 - 1972 0 rozwiń
Protokoły z sesji 1951-1972, protokoły z posiedzeń prezydium 1951-1969, akta komisji stałych, wykazy radnych, budżety 1950-1971, czyny społeczne. Liczba jednostek w zespole: 431
7/274/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Strzelnie, pow. Mogilno [1949]1950 - 1972[1975] 0 rozwiń
Protokoły z sesji rady, posiedzeń prezydium i komisji, uchwały, budżet i sprawozdanie z jego wykonania, plany techniczno-ekonomiczne, sprawozdania z realizacji postulatów przedwyborczych, kontrole i zarzadzenia pokontrolne, sprawy wojskowe. Liczba jednostek w zespole: 140
7/275/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Trzemesznie, pow. Mogilno [1938]1950 - 1972 0 rozwiń
Protokoły z posiedzen prezydium, sesji i komisji radzieckich, uchwały rady, budżet i sprawozdania z jego wykonania, plany i sprawozdania ( m. innymi - gospodarcze, z czynów społecznych, zatrudnienia ), sprawy organizacyjne, kontrole zewnętrzne. Liczba jednostek w zespole: 114
7/276/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Żninie 1956 - 1973 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 63
7/277/0 Powiatowa Komisja Wyborcza w Inowrocławiu 1965 - 1965 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 25
7/278/0 Powiatowa Komisja Wyborcza w Inowrocławiu 1969 - 1969 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 6
Wyświetlanie 281 do 300 z 770 wpisów.