Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
7/300/0 vacat -Urząd Skarbowy Inowrocław - połączono z zespołem nr 150 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
7/301/0 Narodowy Bank Polski Oddział w Inowrocławiu 1947 - 1953,1960-1965 0 rozwiń
Preliminarze, bilanse, plany techniczno-ekonomiczne jednostek gospodarczych którym udzielano kredytu w latach 1947-1953, sprawozdania finansowe I Oddziału Miejskiego NBP w Inowrocławiu ( 1960-1965 ). Liczba jednostek w zespole: 95
7/302/0 Narodowy Bank Polski Oddział w Mogilnie 1951 - 1989 0 rozwiń
I Wydział Kredytów 1966-1989, sygn. 1-203 - kredytowanie przedsiębiorstw przemyslowych, planowanie kasowe, plany działalności kredytowanych zakładów. II. Wydział Operacyjno-Rachunkowy 1951-1982, sygn. 204-249 - kontrola dyspozycji kasowych, III. Wydział Organizacyjno-Administracyjny 1952-1988, sygn. 250-313 -akta organizacyjne, plany pracy,zarządzanie, protokoły z narad roboczych, przejmowanie agend. IV. Samodzielne Stanowisko Administracyjno-Gospodarcze 1968-1989, sygn. 314-322. Liczba jednostek w zespole: 322
7/303/0 Bank Rolny Oddział w Inowrocławiu 1949 - 1957 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 235
7/304/0 Bank Rolny Oddział w Mogilnie 1949 - 1955 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 14
7/305/0 Cukrownia Janikowo w Janikowie pow. Inowrocław - połączono z zespołem nr 151 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
7/306/0 vacat - Cukrownia Wierzchosławice w Wierzchosławicach pow. Inowrocław połączono z zespołem 154 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
7/307/0 Drukarnia pod Zarządem Państwowym nr 1 w Inowrocławiu 1905 - 1947 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
7/308/0 Drukarnia pod Zarządem Państwowym nr 2 w Inowrocławiu 1893 - 1943; 1945 - 1947 0 rozwiń
Udziałowcy i udziały, sprawozdania, zestawienia płac, księga główna ( 1936-1937), rachunki (1939-1943), wykaz pracowników (1925), Dziennik Kujawski( 1893-1938,( niekompletny). Liczba jednostek w zespole: 37
7/309/0 Zakłady Solvey w Polsce Fabryka Sody w Mątwach -połączono z zespołem nr 155 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
7/310/0 Inowrocławska Fabryka Maszyn Rolniczych w Inowrocławiu 1956 - 1963 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5
7/311/0 Dyrekcja Budownictwa Rolniczego Inspektorat Terenowy Inowrocław 1956 - 1963 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 13
7/312/0 Powiatowy Zarząd Rolnictwa Budownictwo Wiejskie Inowrocław 1953 - 1954 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
7/313/0 Powiatowa Stacja Kwarantanny i Ochrony Roślin w Inowrocławiu - włączono do zespołu nr 264 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
7/314/0 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Hurtu Spożywczego Hurtownia w Inowrocławiu 1947 - 1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 10
7/315/0 Państwowy Ośrodek Maszynowy Zespół GOM Sikorowo pow. Inowrocław 1952 - 1957 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 198
7/316/0 Państwowy Ośrodek Maszynowy w Żninie 1949 - 1958 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 158
7/317/0 Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza "Front Narodowy" w Balinie, pow. Inowrocław 1953 - 1956 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
7/318/0 Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza "Nowa Wieś" w Balczewie , pow. Inowrocław 1951 - 1956 0 rozwiń
Akta organizacyjne, wykaz członków, roczne plany gospodarczo-finansowe, ewidencja dniówek obrachunkowych. Liczba jednostek w zespole: 12
7/319/0 Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza "8 Marca" w Będzitówku, pow. Inowrocław 1953 - 1956 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
Wyświetlanie 321 do 340 z 770 wpisów.