Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
7/460/0 Spółdzielnia Pracy "Gastronomia" z odp.udz. w Inowrocławiu 1945 - 1946 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
7/461/0 Spółdzielnia Pracy Krawiecko-Bieliźniarska im. M. Fornalskiej w Inowrocławiu 1949 - 1966 0 rozwiń
Protokoły Rady Nadzorczej, statut, sprawozdani z wykonania planu, plany produkcji, okta osobowe pracowników Liczba jednostek w zespole: 94
7/462/0 Spółdzielnia Wojskowa "Haubica" w Inowrocławiu 1946 - 1950 0 rozwiń
Akta zespołu zawierają protokoły z Walnych Zgromadzeń z lat 1946-1950 oraz posiedzeń Rady Nadzorczej w latach 1946-1948. Zachował się bilans (1946-1948), wykazy imienne członków Spółdzielni, księga udziałowców oraz protokoł zdawczo-odbiorczy przejęcia majątku spółdzielni przez Państwową Centralę Handlową w Inowrocławiu Liczba jednostek w zespole: 13
7/463/0 Spółdzielcze Zrzeszenie Budowy Domów Jednorodzinnych w Mogilnie 1957 - 1966 0 rozwiń
Protokoły Walnych Zgromadzeń ( 1957-1966 ), deklaracje przystąpienia , powołanie oraz likwidacja zrzeszenia - korespondencja, sprawozdania finansowe, dokumentacja obrotu materiałowego, umowy na wykonanie prac budowlanych Liczba jednostek w zespole: 19
7/464/0 Pomocnicza Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa w Żninie 1953 - 1957 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 60
7/465/0 Pomocnicza Spółdzielnia Cechu Rzeźnicko-Wędliniarskiego w Inowrocławiu 1948 - 1953 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 53
7/466/0 vacat - Kasa Wzajemnej Pomocy przy Spółdzielni im. M. Fornalskiej w Inowrocławiu-połączono z zespołem nr 461 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
7/467/0 Wydział Powiatowy w Mogilnie 1945 - 1950 0 rozwiń
Referat Organizacyjno-Samorządowy (1945-1950) 6 j.a.: posiedzenia Wydziału, członkowie Referat Inspekcji (1946-1948) 2 j.a.: lustracje gospodarki samorządów Rachuba (1945-1949) 9 j.a.: budżety, sprawozdania finansowe Liczba jednostek w zespole: 17
7/468/0 Wydział Powiatowy w Żninie 1945 - 1950 0 rozwiń
Referat Samorządu Powiatowego (1949-1949) 4 j.a.: plany pracy, kontrole gospodarki finansowej, pracownicy wydziału Referat Inspekcji i Samorządu Gminnego (1945-1950) 135 j.a.: kwestionariusze burmistrzów i sekretarzy, wyka-zy sołtysów, pracowników zarządów i samorządów gminnych, budżety administracyjne, lustracje gmin i sprawoz-dania rachunkowe Referat Podatkowy (1948-1949) 2 j.a.: świadczenia, inspekcje Referat Opieki Społecznej (1945-1949) 15 j.a.: sprawozdania, wydatki na opiekę społeczną, personel sanitarny i opiekunowie społeczni, gminne przytułki dla ubogich Rachuba (1945-1949) 35 j.a.: budżety Powiatowego Związku Samorządowego, wykonanie budżetów Liczba jednostek w zespole: 191
7/469/0 Miejska Komisja Wyborcza w Inowrocławiu 1972 - 1972 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
7/470/0 Kujawska Wytwórnia Win i Przetworów Owocowo-Warzywnych w Kruszwicy [1920-1937[1946 - 1973 0 rozwiń
Akta organizacyjne, majątek przedsiębiorstwa, raporty produkcyjne, protokoły z narad technicznych , plany finansowe, produkcji, zbytu i obrotu towarowego, sprawozdania finansowe oraz z dostawy surowca, bilan otwarcia na dzień 1 lutego 1945 r. , inwentury, bilanse, ewidencja pracowników Liczba jednostek w zespole: 136
7/471/0 Inowrocławskie Zakłady Spożywcze Przemysłu Terenowego w Inowrocławiu 1955 - 1960 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 122
7/472/0 Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Inowrocławiu 1955 - 1974 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 215
7/473/0 vacat - Cukrownia "Tuczno" w Tucznie-połączono z zespołem nr 153 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
7/475/0 vacat - błędnie nadano nowy numer zespołowi nr 257 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
7/476/0 vacat - Urząd Stanu Cywilnego Inowrocław-Zachód - połączono z zespołem nr 192 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
7/477/0 Urząd Stanu Cywilnego Żnin - Miasto 1874 - 1913 0 rozwiń
Księgi urodzeń, małżeństw, zgonów - 1874 - 1913 Liczba jednostek w zespole: 289
7/478/0 Urząd Stanu Cywilnego Żnin-Wieś 1874 - 1911 0 rozwiń
Księgi urodzeń, małżeństw, zgonów 1874 - 1911 Liczba jednostek w zespole: 174
7/479/0 vacat - Urząd Stanu Cywilnego Żnin Zachód - połączono z zespolem nr 536 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
7/481/0 vacat- Liceum Wojskowe w Inowrocławiu-połączono z zespołem nr 132 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
Wyświetlanie 481 do 500 z 770 wpisów.